2012-13

Η Γεωμετρία της χελώνας

Ναλμπάντ Χατιτζέ
Περίληψη: 

Επιλέγω το συγκεκριμένο virtual manipulative από τον άξονα γεωμετρίας. Μέσα από το συγκεκριμένο virtual manipulative επιδιώκω τα παιδιά να εξερευνήσουν τους αριθμούς, τα σχήματα, και τη λογική του προγραμματισμού με την οποία μπορεί να κινηθεί μια χελώνα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Χρησιμοποιώ το Turtle Geometry από την άξονα της γεωμετρίας. Στην οποία τα παιδιά μπορούν να κάνουν ένα σχέδιο για τη θαλάσσια χελώνα, να δοκιμάσουν το σχέδιό τους, να αλλάξουν το σχέδιό τους και να δουν ένα λαβύρινθο, μια εικόνα ή βράχια.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

1.Αρχικά ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν την εικόνα που βλέπουν μπροστά τους και να την περιγράψουν. Επομένως να μου πουν τις σκέψεις τους σχετικά με το τι μπορεί να ζητάει αυτή η άσκηση.

2.Για να κατευθύνω την σκέψη των παιδιών κάνω κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις:

- Τι μπορούμε να κάνουμε για να μετακινήσουμε τη χελώνα;

-Τι έκανες πρώτα και ήρθε μέχρι εδώ η χελώνα;

-Τι έκανες μετά για να αλλάξει την κατεύθυνση της;

-Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα;

-Τι θα άλλαζε αν πατούσες στο κουμπί με τα χρώματα;

-Τι συνέβη όταν πάτησες στο κουμπί που έχει τα χρώματα;

-Αν ξαναπατούσαμε σ’ αυτό (το κουμπί)τι λες να γινόταν;

3. Ζητάω από τα παιδιά να πειραματίζονται με τους εξής τρόπους:

Να κάνουν ένα σχέδιο για τη θαλάσσια χελώνα:

Μπορούν να δώσουν ένα σχέδιο στη χελώνα μετακινώντας τη σειρά του, και να αλλάξουν το χρώμα της διαδρομής. Πρώτα να κάνουν ένα σχέδιο, στη συνέχεια, να το δοκιμάσουν, και να το αλλάξουν. Χρησιμοποιήσουν αυτά τα κουμπιά για να κάνουν ένα σχέδιο: για την μετακίνηση προς τα εμπρός,

για τη μετακίνηση προς τα εμπρός για περισσότερο από ένα χώρο,

για να στρίψουν αριστερά

για να στρίψουν δεξιά

για να αλλάξουν το χρώμα της διαδρομής της χελώνας.

Να δοκιμάσουν το σχέδιό τους

Μετά να δοκιμάσουν το σχέδιό τους, χρησιμοποιώντας τα εξής κουμπιά:

να εκτελέσουν το σχέδιο τους

να διακόπτουν τη λειτουργία

παύση της λειτουργίας

να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφάλεια σε μία θέση

να εκτελέσουν ένα βήμα του σχεδίου τους

Να αλλάξουν το σχέδιο τους

Μετά τη δημιουργία ενός σχεδίου μπορεί να θέλουν να το αλλάξουν. Μπορούν να το κάνουν με την αφαίρεση ή την τροποποίηση των βημάτων όπως:

Α)Κάνοντας κλικ για το βήμα που θέλουν να αλλάξουν ή να καταργήσουν.

Β)Πατώντας το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο για να αφαιρέσουν το βήμα

Γ)Χρησιμοποιώντας το σχέδιο μωβ, μπλε, και τα κουμπιά σχέδιο χρώματος για να αλλάξουν το βήμα.

Μπορούν επίσης να προσθέτουν νέα μέτρα σε όλο το πρόγραμμα:

α. Κάνοντας κλικ ανάμεσα σε δύο βήματα.

β. Να χρησιμοποιήσουν στο σχέδιο μωβ, μπλε, με τα κουμπιά σχέδιο χρώματος επιλέγοντας το βήμα για να προσθέσουν.

Να δοκιμάσουν ένα λαβύρινθο, μια εικόνα ή βράχια

Αφού έχουν μάθει λίγα πράγματα για το πώς να κάνουν σχέδια για τη θαλάσσια χελώνα, θα είναι διασκεδαστικό να προσθέσουν αντικείμενα που η χελώνα πρέπει να προσπαθήσει να τρέξει ανάμεσα σε αυτά. Χρησιμοποιώντας το κουμπιά Maze, Drawing, και Rocks να προσθέσουν τα εμπόδια στο σχέδιο τους.

4.Κάθε φορά που δοκιμάζουν μία από τα παραπάνω ζητάω από τα παιδιά να παρατηρούν τις διαφορές που έγιναν στο πλαίσιο. Αν έγινε κάποια αλλαγή στη διαδρομή, στο χρώμα της διαδρομής που έκανε η χελώνα. Επομένως θέλω να παρατηρούν αν κατά τη διάρκεια των πειραματισμών άλλαξε η χελώνα μέγεθος και χρώμα.

5.Τα παιδιά μπορούν να υποθέτουν ότι η χελώνα είναι δικιά τους, ή ψάχνει τον φίλο του και εμείς πρέπει να την κατευθύνουμε σωστά για να τον βρει, ή έχει χαθεί και δεν μπορεί να βρει τη θάλασσα και άλλα..

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το συγκεκριμένο virtual manipulative επιζητά την ενεργή δράση των ατόμων που εμπλέκονται γιατί έχουν ένα κίνητρο και ένα στόχο να πραγματοποιήσουν, δράση έχει μαθηματικά χαρακτηριστικά όπως είναι η διερεύνηση μέσα από τη χρήση εργαλείων και πηγών, η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, η ανάπτυξη και χρήση τεχνικών, η δημιουργία εννοιολογικών συνδέσεων, η σύνδεση αναπαραστάσεων, η ανάπτυξη συλλογισμού. Επίσης η εξερεύνηση των αριθμών, των σχημάτων, και τη λογική του προγραμματισμού.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παίζοντας και μαθαίνοντας τις έννοιες <μισό, ολόκληρο, τέταρτο>

Φώτη Βασιλική
Περίληψη: 

Η παρακάτω δραστηριότητα γίνεται με σκοπό να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει. Έρχονται σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίζουν, πειραματίζονται και οργανώνουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού διάφορες δραστηριότητες μαθηματικών. Μέσω της επιλογής του virtual αυτού τα παιδιά θα κατανοήσουν νέες μαθηματικές έννοιες με έναν περισσότερο παιγνιώδη τρόπο παρά θεωρητικό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ως virtual για την συγκεκριμένη σχεδίαση Δράσης επέλεξα το Fraction Pieces που ανήκει στον άξονα μαθηματικών εννοιών <αριθμοί και πράξεις>. Η επιλογή αυτή στοχεύει στο να κατανοήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τις έννοιες <μισό, ολόκληρο, τέταρτο> με τρόπο που θα είναι εύκολα κατανοητός σε αυτά.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, για να εντάξω τα παιδιά στις λειτουργίες του εργαλείου αυτού αλλά και για να τα βοηθήσω να αντιληφθούν τις παραπάνω έννοιες θα επέλεγα έναν τρόπο που θα έμοιαζε περισσότερο με παιχνίδι ώστε να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της Δράσης με περισσότερη όρεξη. Θα έφερνα στην τάξη ένα μήλο για να τους εξηγήσω τι εννοούμε όταν λέμε <ολόκληρο, μισό, το ¼ ενός αντικειμένου, τα 2/4, τα ¾ αυτού>.

Αρχικά θα τους έλεγα πως το ένα μήλο θεωρείται το ολόκληρο και ότι αν το κόψουμε στη μέση τότε θα έχουμε 2 μισά. Το ίδιο μήλο μπορούμε να το κόψουμε σε 4 κομμάτια και αν πάρουμε τα 2 κομμάτια από τα 4 τότε λέμε ότι έχουμε πάρει τα 2/4 αυτού. Αν πάρουμε το 1 κομμάτι τότε λέμε ότι έχουμε πάρει το ¼.

Στη συνέχεια, με ερωτήσεις θα προσπαθούσα να τους κάνω κατανοητά όσα τους είπα πιο πάνω για π.χ. Αν κόψω ένα πορτοκάλι σε 4 κομμάτια και φάω τα 3 τότε πόσα κομμάτια λέμε ότι έχω φάει;

Έπειτα, θα τους ζητούσα να δουν το virtual αυτό και να μου πουν αν καταλαβαίνουν σε τι μπορεί να χρησιμεύει η πως θα μπορούσαν να το συγκρίνουν με το παράδειγμα του μήλου που τους είπα πριν. Στη συνέχεια θα τους ρωτούσα αν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο και αν ναι, να μας εξηγήσουν που.

Στη συνέχεια έχοντας αλλάξει το virtual από την αρχική του μορφή θα ζητούσα από τα παιδιά να συγκρίνουν τον κύκλο αυτό με το μήλο και να μου πουν τι παρατηρούν να συμβαίνει εδώ. Δηλαδή τι θα λέγατε ότι έχουμε εδώ; τα 2/4 του κύκλου η το ½ του κύκλου;

Θα έκανα και άλλες αλλαγές στη μορφή του virtual για να τους προβληματίσω και να τους κάνω να σκεφτούν πιο σύνθετα. Π.χ. Tέλος, μέσα από την εμπλοκή τους σε αυτή την δραστηριότητα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις έννοιες < μισό, τέταρτο, ολόκληρο>.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχους να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης. Να ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν με μια αυτό που λέμε το ½ ενός αντικειμένου, ¾ κλπ, σε διάφορες περιπτώσεις είτε πρόκειται για ένα μήλο και σε πόσα κομμάτια μπορούμε να το κόψουμε, είτε πρόκειται για μια τούρτα κλπ. Τέλος, να ενθαρρύνονται να διατυπώνουν ερωτήσεις για όσα τους προβληματίζουν ώστε η νηπιαγωγός θα προσπαθεί δίνοντας κάθε φορά παραδείγματα να τα βοηθήσει.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Αριθμοκατάσταση

Πουλαράκη Ευαγγελία
Περίληψη: 

Για την εργασία επέλεξα να ασχοληθώ με το chip abacus. Ένα virtual manipulative που βρίσκεται στην κατηγορία αριθμοί και πράξεις. Ως τίτλο για την δράση που σχεδίασα ώστε να συμβεί στο πλαίσιο μαθήματος με νήπια, επέλεξα τον εξής: Αριθμοκατάσταση. Την ονόμασα έτσι γιατί τα παιδιά θα μάθουν να μετρούν εώς τα δέκα με έναν διασκεδαστικό τρόπο και μέσω ενός παραδείγματος από την καθημερινή τους ζωή, τα χρήματα. Τέλος, η δράση αυτή εξυπηρετεί επίσης πολλούς απο τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Για την συγκεκριμένη εργασία εστίασα στον άξονα των μαθηματικών Number & Operations ( Grades Pre-K-2 ). Από τον άξονα λοιπόν αριθμοί και πράξεις επέλεξα να ασχοληθώ με το Virtual Manipulative : Chip Abacus. Ως νηπιαγωγός θα επέλεγα το συγκεκριμένο virtual ώστε να δώσω στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν να μετρούν και να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ μιας μονάδας- δεκάδας- εκατοντάδας με ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο τρόπο. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η βιωματική/ πρακτική μάθηση είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική από την θεωρητική αντίστοιχα και τα νήπια μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα όταν η διδασκαλία έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Θα ήταν ευχάριστο και για μένα ως νηπιαγωγός να δω τα παιδιά να πειραματίζονται μέσα σε ένα καινούργιο διαδικτυακό πλαίσιο μάθησης που η διδασκαλία γίνεται διαφορετικά απ’ ότι με τις τυπικές μεθόδους διδασκαλίας που επικρατούν εδώ και πολλά χρόνια στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα αλλά και στο νηπιαγωγείο ειδικότερα

Αυτός είναι ο δικτυακός χώρος του Virtual Manipulative: Chip Abacus, το οποίο έχει ως βάση τον αριθμό 10.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Chip Abacus θα το χρησιμοποιούσα στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας για τα μαθηματικά. Αρχικά θα ζητούσα από τα παιδιά να παρατηρήσουν και να εξερευνήσουν το χώρο του συγκεκριμένου Virtual Manipulative ώστε να μου πουν τι πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν από αυτόν και αν μπορούν να καταλάβουν τη χρήση του. Έπειτα θα συνέχιζα με την επεξήγηση αυτού και θα τους έδειχνα πώς λειτουργεί. Θα τους εξηγούσα την σχέση μεταξύ μιας μονάδας- δεκάδας- εκατοντάδας ίσως με τη χρήση ενός παραδείγματος. Για να γίνει κατανοητό στα παιδιά αυτή η σχέση μαθηματικών εννοιών θα τους την εξηγούσα με παράδειγμα σχετικά με τα χρήματα. Θα τους έλεγα ότι ένα νόμισμα του ενός ευρώ αποτελείται από 10 νομίσματα των 10 λεπτών και ότι το νόμισμα 10 λεπτών αποτελείται από 10 νομίσματα του ενός λεπτού (θα τους έφερνα και τα αντίστοιχα νομίσματα ώστε να τα επεξεργαστούν). Έτσι, αφού γινόταν κατανοητό το παραπάνω παράδειγμα, θα τα άφηνα μόνα τους να σκεφτούν τη σχέση μεταξύ εκατοντάδας- δεκάδας- μονάδες, χρησιμοποιώντας βέβαια και το chip abacus. Για την βοήθεια τους θα απεύθυνα στα παιδιά ερωτήσεις του τύπου: Μία μπλε μπαλίτσα που συμβολίζει ένα νόμισμα του ενός ευρώ σε πόσες πράσινες μπαλίτσες θα διαιρεθεί, οι οποίες συμβολίζουν τα νομίσματα των 10 λεπτών; Η μία πράσινη μπαλίτσα σε πόσες κίτρινες, οι οποίες συμβολίζουν τα νομίσματα του ενός λεπτού; άρα μπορεί κάποιο παιδί να μου πει ποια είναι τελικά η σχέση μεταξύ τους; Στη συνέχεια θα τους πρότεινα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 παιδιών και να πειραματιστούν μόνα τους στο πρόγραμμα, κάνοντας πολλά και διάφορα παραδείγματα ώστε να καταλάβουν τη σχέση μεταξύ των ποσοτήτων και να το συζητήσουν μεταξύ τους ώστε να μου πει η κάθε ομάδα στο τέλος τα συμπεράσματα της. Κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης, θα μπορούσα να επεμβαίνω και να κάνω διάφορες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που θα τους διευκολύνουν στη κατανόηση. Μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει εδώ; μπορεί κάποιο παιδάκι να μου πει τι έχει καταλάβει; Προσέξτε καλά και μετρήστε τις μπαλίτσες που εμφανίζονται στο κουτάκι κάθε φορά. Θυμηθείτε και το παράδειγμα που σας ανέφερα με τα ευρώ. Πώς είπαμε ότι λέγεται η μία μπλε μπαλίτσα; Στη συνέχεια θα προσπαθούσα να ανεβάσω λίγο το επίπεδο προβληματισμού των παιδιών και να τους δώσω κάποια προβλήματα να λύσουν, όπως : έστω αν είχαμε 2 πράσινες μπαλίτσες, πόσες κίτρινες θα εμφανίζονταν στο διπλανό κουτάκι; ( αναφέροντας και την σχέση αυτή με τα ευρώ ). Στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να είναι κατανοητή ως ένα βαθμό η σχέση και οι πράξεις που γίνονται κάθε φορά. Βέβαια αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές γιατί με μία φορά είναι κάπως δύσκολη διαδικασία για κατανόηση, ιδίως για νήπια. Τα ιδανικά συμπεράσματα που θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι για την σχέση των συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών. Για παράδειγμα θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι 1 εκατοντάδα αποτελείται από 10 δεκάδες.

Quote:

Το παράδειγμα που θα τους αναφέρω με τα ευρώ θα το συνεχίσω αν δω ότι διευκολύνει τα παιδιά. αν καταλάβω ότι μπερδεύονται ίσως να βρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα να χρησιμοποιήσω.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που ανέφερα παραπάνω σχετικά με το chip abacus σχετίζεται με κάποιους στόχους σχετικά με τους αριθμούς και τις πράξεις από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα τα παιδιά χρησιμοποιώντας, εξερευνώντας και μαθαίνοντας μέσα από αυτό το virtual manipulative θα μάθουν να απαριθμούν και να διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10. Επίσης μέσα από τον συσχετισμό των μαθηματικών εννοιών με τα ευρώ που χρησιμοποίησα για την κατανόηση του προγράμματος, τα παιδιά θα πετύχουν να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10. Τα παιδιά είναι ακόμα σε θέση να διερευνούν καταστάσεις <<βάζω μαζί>>, <<βάζω ακόμα>> και <<συγκρίνω>> για να προσεγγίσουν τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση και κατασκευάσουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Επιπλέον μερικά παιδιά είναι πιθανό να μπορούν να αναγνωρίσουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης και να μπορούν τέλος να διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι αριθμοί μέχρι το 10, αναλύοντας και συνθέτοντας ποσότητες.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Συμπληρώνοντας τα βαγόνια του τρένου

Χητα Ευθαλία
Περίληψη: 

Kατά την πλοήγηση μου στον ιστότοπο του National Library of Virtual Manipulatives επικεντρώθηκα στον άξονα Χώρος και Γεωμετρία- Γεωμετρικά σχήματα και για τον σχεδιασμό δράσης επέλεξα το VM attribute trains. Είναι μια πρακτική ολοκλήρωσης μοτίβων χρώματος, αριθμών και σχημάτων όπου τα παιδιά καλούνται αφού αναγνωρίσουν το δοσμένο μοτίβο να συμπληρώσουν τα υπόλοιπα βαγόνια του τρένου με κάθε κομμάτι που συνεχίζει το μοτίβο ώστε η αμαξοστοιχία να συμπληρωθεί σωστά. Πρόκειται για ένα ψηφιακό υλικό το οποίο σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα προωθεί την γεωμετρική σκέψη των νηπίων και αναπτύσσει ικανότητες διερευνητικές, επίλυσης προβλήματος, συλλογισμού, τεκμηρίωσης και επικοινωνίας τόσο μέσα από την γρήγορη αναγνώριση και περιγραφή αριθμών και σχημάτων (τρίγωνο, τετράγωνο, πολύγωνο) σε διαφορετικές θέσεις όσο και μέσα από την εξάσκηση των παιδιών με την έννοια των προτύπων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας στον οποίο επικεντρώθηκα κατά την πλοήγηση μου στον ιστότοπο του National Library of Virtual Manipulatives αφορά τις μαθηματικές έννοιες της γεωμετρίας για παιδιά έως 2 ετών. Το virtual manipulative που επέλεξα είναι το attribute trains. Αυτό το VM προωθεί την ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξάσκηση τόσο της έννοιας των προτύπων όσο και της γρήγορης αναγνώρισης σχημάτων διαφορετικών κατηγοριών (όπως τρίγωνα, τετράγωνα) σε διαφορετικές θέσεις και προσανατολισμούς που βοηθούν τα παιδιά να επικεντρωθούν σε χαρακτηριστικά και να ξεφύγουν από στερεοτυπικές αντιλήψεις. Πρόκειται για μια πρακτική ολοκλήρωσης μοτίβων χρώματος, σχήματος και αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Ο στόχος αυτού του ψηφιακού χειραπτικού υλικού είναι να αναγνωρίσουν τα παιδιά τα μοτίβα των χαρακτηριστικών που εμφανίζονται στο τρενάκι. Τα κομμάτια του τρένου μεταφέρουν τρία χαρακτηριστικά: χρώμα (κόκκινο, πράσινο, μπλε, ), αριθμό (1, 2, 3) και σχήμα (τρίγωνο, τετράγωνο, Πεντάγωνο). Μόνο ένα όμως χαρακτηριστικό καθορίζει το τρένο. Για παράδειγμα, το τρένο θα μπορούσε να κατασκευαστεί ενδεικτικά από τα εξής μοτίβα: πράσινο, πράσινο, μπλε ή τρίγωνο, τρίγωνο, τετράγωνο ή 1, 2 ,3. Οι μαθητές πρέπει να επεκτείνουν το τρένο με κάθε κομμάτι που συνεχίζει το μοτίβο μέχρι να γεμίσουν όλες οι θέσεις στο βαγόνι. Κάθε λάθος επιλογή δεν γίνεται δεκτή και το λάθος κομμάτι επιστρέφει στον κενό χώρο. Όταν η αμαξοστοιχία έχει συμπληρωθεί σωστά, το σωστό μοτίβο τονίζεται πάνω στο τρένο και δίνεται σε λόγια.

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων σε έναν υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός αφού συζητήσει με τους μαθητές για την εργασία με την οποία θα ασχοληθούν, τους δίνει τις απαραίτητες οδηγίες και τους ζητά να παρατηρήσουν τον χώρο, να περιηγηθούν ελεύθερα στο τεχνολογικό περιβάλλον και έπειτα να περιγράψουν τις εντυπώσεις τους. Τα παιδιά έχουν ήδη διδαχθεί τα σχήματα, τα χρώματα και τους βασικούς αριθμούς. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θέτει κάποιες καθοδηγητικές ερωτήσεις στους μαθητές που θα τους βοηθήσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στο κύριο θέμα του VM. Για παράδειγμα: « Υπάρχει εδώ κάποιο μοτίβο χρώματος; Μπορείς να το περιγράψεις; », « Επαναλαμβάνετε το ίδιο σχήμα, χρώμα ή αριθμός; », « Ποιοι αριθμοί είναι γραμμένοι πάνω στο τρένο;» και « Ποιά κομμάτια πρέπει να βάλουμε στα επόμενα βαγόνια του τρένου για να κρατήσουμε το ίδιο μοτίβο;».

Έπειτα οι μαθητές ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό να πειραματιστούν στον περιβάλλοντα χώρο δοκιμάζοντας διαφορετικούς συνδυασμούς και μοτίβα, να διερευνήσουν τα πρότυπα, να συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να ελέγξουν μόνοι τους την ορθότητα της απάντησής τους. Τα παιδιά παρατηρούν έτσι την δυνατότητα του προγράμματος ώστε κάθε λάθος επιλογή να μην γίνεται δεκτή και οδηγούνται ταυτόχρονα στην λύση του προβλήματος αφού όταν το παιδί επιλέξει το σωστό χαρακτηριστικό αυτό παραμένει στην θέση του. Οι μαθητές κατανοούν την έννοια του μοτίβου που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της δραστηριότητας και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για να δημιουργήσουμε ή να επεκτείνουμε ένα σχέδιο με επαναλαμβανόμενα μέρη αρκεί να γνωρίζουμε το μοτίβο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επαναλαμβάνεται.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Όπως ήδη γνωρίζουμε από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι πια η τυπική μάθηση εννοιών αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης και δράσης που να αξιοποιούν χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Η δράση που προτείνω πιο πάνω με κύριο εργαλείο το ψηφιακό υλικό virtual manipulave συνδέεται στενά με τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, με την επιλογή του VM attribute trains στον άξονα Χώρος και Γεωμετρία-γεωμετρικά σχήματα, ο κύριως στόχος της δραστηριότητας είναι η εξάσκηση των παιδιών στην έννοια των προτύπων καθώς καλούνται να γεμίσουν τα βαγόνια του τρένου με τα κομμάτια που σχηματίζουν σωστά το δοσμένο μοτίβο. Δευτερεύοντες στόχοι είναι να αναγνωρίζουν τα βασικά επίπεδα και στερεά σχήματα με βάση γενικά χαρακτηριστικά σε ποικιλία θέσεων και προσανατολισμών και να περιγράφουν τα γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες και τα στοιχεία τους ,μέσω της γρήγορης αναγνώρισης σχημάτων που απαιτεί το VM αλλά και μέσα από την συζήτηση που πραγματοποιείσαι κατά την διάρκεια διεξαγωγής της δράσης.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Οι χρωματιστοί βόλοι

Ντελεδήμου Κωνσταντίνα
Περίληψη: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα , εστιάζει στον άξονα των μαθηματικών εννοιών «μέτρηση ποσότητας» και πιο συγκεκριμένα στην πράξη της πρόσθεσης . Τα παιδιά μπορούν έτσι με έναν διασκευαστικό τρόπο να συνεργαστούν , να συζητήσουν να θέσουν ερωτήματα και τελικά όλο αυτό το παιχνίδι να καταλήξει στην απόκτηση της γνώσης της «πρόσθεσης» με έναν εύκολο και διασκευαστικό τρόπο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Αρχικά εστιάζουμε στον άξονα των μαθηματικών εννοιών : «μέτρηση ποσότητας», εξηγούμε στα παιδιά το τι ακριβώς βλέπουμε στις οθόνες μας , συμπληρώνουμε όλοι μαζί ύστερα από ερωτήσεις-απαντήσεις τα χρώματα των βόλων που λείπουν και στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε πόσα χρώματα βόλων υπάρχουν και πόσοι είναι όλοι μαζί .Το συγκεκριμένο virtual manipulative που χρησιμοποίησα (color patterns ) πιστεύω ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξάσκηση της μέτρησης της ποσότητας , καθώς τα παιδιά μέσα από ένα παιχνίδι με τα χρώματα θα εξασκηθούν κυρίως στην έννοια της πρόσθεσης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά ζητάμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν την συγκεκριμένη εφαρμογή και να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι τους προτείνει να κάνουν , συγχρόνως όμως τα βοηθούμε με ερωτήσεις του τύπου:

«Για να μου πει ένα παιδάκι ποια είναι τα χρώματα που έχουν οι βόλοι ; Είναι στη σειρά τα χρώματα ;».

Είναι πολύ πιθανό η σειρά των χρωμάτων να μην γίνει αντιληπτή από τα παιδιά και να χρειαστεί η δική μας παρέμβαση και λεπτομερειακή ανάλυση της εικόνας για να μπορέσουμε να μπούμε μετά στη διαδικασία να συμπληρώσουμε τους βόλους που λείπουν. Αφού λοιπόν καταλάβουν τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν και τα αφήσουμε μόνα τους να συμπληρώσουν τα χρώματα στους βόλους τους λέμε να πατήσουν το κουμπί « check answer» , για να δούνε αν η απάντηση που έδωσαν είναι σωστή.

Στη συνέχεια τους κάνουμε ερωτήσεις όπως «πόσοι είναι οι πράσινοι βόλοι;» Πόσοι είναι όλοι μαζί οι πράσινοι και οι κόκκινοι ; κ.τ.λ.

Θα μπορούσαμε ακόμη την άσκηση αυτή να μην τη κάνουμε ατομική αλλά και ομαδική έτσι ώστε να έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά , τα χωρίζουμε λοιπόν σε τρεις ομάδες π.χ. «τους πράσινους», «τους κόκκινους » και τους «τους μπλε» και τους δίνουμε στα χέρια ένα μουσικό όργανο όποιος προλάβαινε σε κάποια ερώτηση ,πρώτος να ακουστεί το όργανο του θα ήταν και αυτός που θα απαντούσε και εφόσον απαντούσε σωστά η ομάδα του θα έπαιρνε και έναν πόντο. Ιδανικά θα πρέπει μετά το πέρας της εργασίας να έχουν κατανοήσει την έννοια της πρόσθεσης , χωρίς να τη μπερδεύουν με την αφαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη όπως επίσης να έχουν διασκεδάσει και να έχουν ψυχαγωγηθεί συνάμα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς εντάσσεται στην ενότητα μαθηματικά και αριθμοί και πράξεις και φυσικοί αριθμοί . Πιο αναλυτικά , απαγγέλουν και διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10 ,καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10 και διευρύνουν καταστάσεις όπως το «βάζω μαζί», « βάζω ακόμα» για να κατανοήσουν τις έννοιες της πρόσθεσης και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και τέλος , διευρύνουν συνδυασμός που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών ως το 10. Όλα τα παραπάνω διατυπώνονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπτονται απόλυτα από τη συγκεκριμένη δράση .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Χρωματιστές σειρές

Τσαντεκίδου Ελένη
Περίληψη: 

Η εν λόγω εργασία έχει θέμα την εκμάθηση των μαθηματικών μέσω virtual manipulatives και συγκεκριμένα τη χρήση color patterns. Τα παιδιά με τη βοήθεια των χρωματιστών σημείων, τα οποία είναι πιο ελκυστικά για τους μικρούς μαθητές δεδομένου πως τα παιδιά δεν βλέπουν τα color patterns ως μια μαθηματική εργασία αλλά ως παιχνίδι που τα βοηθάει να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη μέσω της ψυχαγωγίας.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το color patterns των virtual manipulativesβοηθάει τα παιδιά στην κατάκτηση του μαθηματικού αλφάβητου, της ικανότητας δηλαδή του ατόμου να κωδικοποιεί, να αφομοιώνει και να παρουσιάζει τα μαθηματικά σε μια ποικιλία χρωματιστών πλαισίων. Χρησιμοποιεί τη μαθηματική σκέψη και μαθηματικές έννοιες, διαδικασίες, δεδομένα και εργαλεία για να περιγράψει , να εξηγήσει και να προβλέψει φαινόμενα. Συγκεκριμένα το color pattern θεωρώ ότι βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν το ρόλο που παίζουν τα μαθηματικά στη ζωή μας, στις καθημερινές τους ασχολίες ακόμα και στο παιχνίδι τους. Τα virtual manipulatives κατά την άποψή μου είναι απαραίτητα εργαλεία, εύχρηστα, δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για την διδασκαλία των μαθηματικών και συγκεκριμένα της άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Κατα τη χρήση του virtual manipulatives και συγκρεκριμένα του color patterns τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν το χρώμα του σχεδίου που λείπει σύμφωνα με το πρότυπο που ήδη υπάρχει ξεκινώντας από την πάνω αριστερά μεριά του χώρου εργασίας. Τα χρώματιστά σχέδια επαναλαμβάνονται και το παιδί καλείται να βρεί τη σειρά των χρωμάτων που του φαίνεται περισσότερο αποτελεσματική. Ο ενήλικας θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι τα παιδιά κατάλαβαν τα ΄χρωματιστά πρότυπα, τα οποία επαναλαμβάνονται κάτι που θα το βοηθήσει στη συνέχεια να συμπληρώσει τα κενά σχέδια και να ενθαρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους λόγια για να περιγράψουν τις συνήθεις που παρατηρούν. Μόλις ένα πρότυπο παρατηρείται οι μαθητές θα πρέπει να επεκτείνουν το μοτίβο κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί με ένα ερωτηματικό και κάνοντας κλίκ στο αντίστοιχο χρώμα. Eν συνεχεία μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη ή να ελέγξουν μετά το τέλος της διαδικασίας την ορότητα των απαντήσεών τους κάνοντας κλικ στην επιλογή "έλεγχος". Κατα τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο ενήλικας θα πρέπει να ενθαρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιουν τα δικά τους λόγια για να περιγράψουν τις συνήθειες που παρατηρούν. Μετά από αυτήν την εργασία χειραγώγησης μπορεί να φανεί διασκεδαστικό στα παιδιά να πάνε στο block pattern για να δημιουργήσουν το δικό τους πρότυπο και να έχουν έναν άλλο μαθητή να συνεχίσει αυτό το μοτίβο που δημιούργησαν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στη χώρα μας, οι μαθητές μέσω της διδασκαλίας των μαθηματικών εκτιμούν την αξία των μαθηματικών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, καλλιεργούν την αυτοπεποίθησή τους χρησιμοποιόνταςτα μαθηματικά ως δημιουργική απασχόληση. Επιπλέον βοηθούν τα παιδιά ώστε να αναπτύσσουν στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες, να κατανοούν έννοιες που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά στην ερμηνεία προβλημάτων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας ενώ ταυτόχρονα βοηθούν να καλλιεργήσουν γνώσεις και δεξιότητες, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντικείμενα στα οποία η χρήση των μαθηματικών είναι απαραίτητη. Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η δράση που σχεδιάσαμε.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Βρίσκω το κοινό χαρακτηριστικό

Ντάσιου Αικατερίνη
Περίληψη: 

Κατά την πλοήγησή μου στον ιστότοπο του National Library of Virtual Manipulatives επικεντρώθηκα στον άξονα Χώρος και Γεωμετρία-Γεωμετρικά Σχήματα και για το σχεδιασμό δράσης επέλεξα το VM Attribute Blocks. Είναι μια πρακτική διαλογής σχημάτων ανάλογα με το χρώμα,τη μορφή και το μέγεθος, όπου τα παιδιά καλούνται, αφού προσδιορίσουν το κοινό χαρακτηριστικό της συλλογής των σχημάτων που βρίσκονται στο κεντρικό οβάλ, να μεταφέρουν όλα τα υπόλοιπα σχήματα που μοιράζονται το ίδιο χαρακτηριστικό στο οβάλ.Πρόκειται για ένα ψηφιακό υλικό που σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα προωθεί τη γεωμετρική σκέψη των νηπίων και αναπτύσσει ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, συλλογισμού και τεκμηρίωσης μέσω της αναγνώρισης και περιγραφής σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Εστίασα στον άξονα της Γεωμετρίας και επέλεξα το VM Attribute Blocks, γιατί θεωρώ ότι υποστηρίζει καλύτερη τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξοικείωση των νηπίων με τα γεωμετρικά σχήματα, τα στοιχεία και τις ιδιότητές τους.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Τα παιδιά θα εργαστούν σε ομάδες 3-4 ατόμων σε κάθε υπολογιστή.Αρχικά, τους ζητάω να περιηγηθούν ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο,να επεξεργαστούν το υλικό που τους δίνεται και να το περιγράψουν.Τα νήπια έχουν ήδη διδαχθεί τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητές τους καθώς και τα χρώματα.Στη συνέχεια, τους απευθύνω κάποιες ερωτήσεις, που θα τους βοηθήσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στο συγκεκριμένο VM.Παράδειγμα: "Ποια γεωμετρικά σχήματα βλέπετε κάθε φορά μέσα στο οβάλ;","Μπορείτε να τα περιγράψετε ;", "Έχουν όλα το ίδιο μέγεθος;", "Έχουν όλα το ίδιο χρώμα;", "Τι χρώμα έχουν;"
Έπειτα, ενθαρρύνω τα νήπια να πειραματιστούν στον περιβάλλοντα χώρο, διερευνόντας και δοκιμάζοντας το υλικό , να συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, να κάνουν υποθέσεις και να ελέγξουν μόνα την απάντησή τους.Τα παιδιά παρατηρούν ότι υπάρχει μια επιλογή που ελέγχει κάθε φορά αυτό που κάνουν και αφού λύσουν το πρόβλημα , επιλέγοντάς το, δίνεται η απάντηση, ανάλογα με το αν η λύση είναι σωστή ή όχι.Eπίσης, αφού λύσουν ένα πρόβλημα υπάρχει επιλογή ώστε να πάνε και σε επόμενο.Στο τέλος,θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν το κάθε σχήμα ,να καταλάβουν ότι υπάρχουν γεωμετρικά σχήματα με διαφορετικά στοιχεία (κορυφές,πλευρές,γωνίες) και ιδιότητες (ίσες πλευρές,μεγαλύτερο κλπ) το καθένα, αλλά και να ταξινομούν τα σχήματα με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι η τυπική μάθηση των μαθηματικών εννοιών, αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης και δράσης μέσα από ενεργητικές δραστηριότητες μαθηματικών. Η δράση που προτείνω με το VM Αttribute Blocks συνδέεται στενά με τους στόχους του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος.Συγκεκριμένα ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να αναγνωρίσουν τα παιδιά το κοινό χαρακτηριστικό των σχημάτων που βρίσκονται στο οβάλ, αναφορικά με το μέγεθος, τη μορφή ή το χρώμα τους,ώστε να ταξινομήσουν σε σχέση με αυτές τις ιδιότητες και στοιχεία τα όμοια γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται στο πλαίσιο εκτός οβάλ.Αντίστοιχα στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα οι στόχοι που αναφέρονται είναι οι εξής: Να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά σχήματα με βάση γενικά χαρακτηριστικα και σε ποικιλία θάσεων,μεγεθών και προσανατολισμών, αλλά και να περιγράφουν επίπεδα και στερεά γεωμετρικά σχήματα με βάση τισ ιδιότητές τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας τη δεκαδική τάξη με τον άβακα

Πλίκα Σουλτάνα
Περίληψη: 

Το VM που επέλεξα είναι το Chip Abacus, και εστιάζει στις μαθηματκές έννοιες του αριθμού, των πράξεων και της μέτρησης. βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της μονάδας, της δεκάδας και της εκατοντάδας αλλά και τον τρόπο που αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM που επέλεξα είναι το Chip abacus, καθώς πιστεύω ότι το σημαντικότερο εκπαιδευτικό πλεονέκτημα του άβακα είναι ότι βοηθάει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το δεκαδικό σύστημα που είναι το θεμέλιο του συστήματος αρίθμησης μας και να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, συγκεκριμένα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Οι μαθηματικοί άξονες στους οποίους θα εστιάσω είναι η απαγγελία της προφορικής ακολουθίας των αριθμολέξεων από το 1 μέχρι το 100 , οι τακτικοί αριθμοί, ανάλυση και σύνθεση αριθμών, η άμεση εκτίμηση ποσότητας, προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα μαθηματικά στα οποία θα μπορούσαν να εξασκηθούν οι μαθητές είναι η μέτρηση και οι μαθηματικές πράξεις.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το VM που επέλεξα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Αρχικά καλώ τα παιδιά να μετρήσουμε όλοι μαζί μέχρι το 100 φωναχτά. μετά τους δείχνω το VM και τους εξηγώ ότι θα ασχοληθούμε με την πρόσθεση και την αφαίρεση. Στόχος του παιχνιδιού είναι να φτάσουμε το 100. Για να το κάνουμε αυτό θα έχω ένα κουτί με αριθμούς, όσα τα παιδιά τησ τάξης, ώστε να φτιάξουμε μία διατακτική σειρά., Κάθε παιδί με τη σειρά του θα ρίχνει το ζάρι και τον αριθμό που θα τύχει θα τον προσθέτει στην πρώτη στήλη των μονάδων. μετά από κάθε πρόσθεση μετράμε όλοι μαζί το αποτέλεσμα. Μόλις συμπληρωθεί αριθμός μεγαλύτερος από το δέκα, το παιδί καλείται,πατώντας το βελάκι προς τα αριστερά να μετακινήσει τις 10 μονάδες στη στήλη των δεκαδων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσουμε τον αριθμό 100, και να συμπληρωθεί η τρίτη στήλη. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι: ποιός θα ρίξει πρώτος; μετά τον αριθμό 1 ποιός αριθμός ακολουθεί; πόσες κουκίδες έχουμε συνολικά; ξεπεράσαμε τις δέκα; Το πειραματικό στοιχειο τησ δραστηριότητασ είναι το παιχνίδι με την πρόσθεση, το πέρασμα στο συμβολικό επίπεδο των αριθμών και το δικαίωμα του λάθους ως ευκαιρία εμπέδοσης, επιβεβαίωσης ή τροποποίησης των κατεκτημένων γνώσεων. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τη μετάβαση από τισ μονάδεσ στισ δεκάδες. Το συμπεράσμα που θα ήταν ιδανικό να καταλήξουν τα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει διψήφιος αριθμός σε κάθε στήλη, επομένως πρέπει να υπάρχει αριθμός μικρότερος του δέκα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μια βόλτα με το λεωφορείο

Πανέλα Αποστολία
Περίληψη: 

Η επιλογή του virtual manipulative base block adittion αφορά αριθμητικές πράξεις και ανήκει στην κατηγορία της άλγεβρας. Στόχος είναι τα νήπια να προσεγγίσουν την έννοια των αριθμών και να εξοικειωθούν με τα σύμβολά τους . Ακόμη, να προσεγγίσουν βασικούς λογικό-μαθηματικούς συλλογισμούς και ιδιαίτερα αυτούς που σχετίζονται με την έννοια των δυο αριθμητικών πράξεων(πρόσθεση και αφαίρεση).Πιο συγκεκριμένα, ειναι μία δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος η οποία δημιουργεί κίνητρα κι ενθαρρύνει τα νήπια ώστε να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις. Τίτλος δράσης "μία βόλτα με το λεωφορείο". Η σχέση που έχει με το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην περιοχή της πρόσθεσης-αφαίρεσης.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επιλέχθηκε , ανήκει στον μαθηματικό κλάδο της άλγεβρας και συγκεκριμένα ασχολείται με τις μαθηματικές πράξεις της αφαίρεσης και της πρόσθεσης . Τα παιδιά από πολύ νωρίς εκφράζουν λογικό μαθηματικές σκέψεις έτσι είναι προτιμότερο και ευκολότερο να μεταδοθούν αυτές οι γνώσεις μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς η μάθηση γίνεται πιο κατανοητή και ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα των επιλογών που κάνουν τα νήπια είναι αποτέλεσμα κριτικής σκέψης ιδιαίτερα όταν αναφέροντα σε πραγματικές καταστάσεις από τον βιοματικό χώρο των παιδιών όπου και αναφέρεται η παρούσα δραστηριότητα. Επιπλέον , τα παιδιά μπορούν να εξασκιθούν στην πράξη της πρόσθεσης μέσω ενός περιβάλλοντος που κινεί το ενδιαφέρον τους και μπορεί να κάνει κατανοητές ορισμένες έννοιες όπως μονάδες δεκάδες συν πλιν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά , τα παιδιά καλούνται να επεξεργαστούν το περιβάλλον του vir tual manipulative base block adittion μετακινώντας με το ποντίκι τις μονάδες , τις δεκάδες και τις χιλιάδες . Η εικονοποίηση αυτών σε τρισδιάσταση μορφή μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τους όρους έχοντας την δυνατότητα να μετρήσουν ένα ένα τα κουτάκια και να αντιληφθούν πως μιλάμε για δέκα κουτάκια συνεπώς, για μια δεκάδα . Στη συνέχεια της διδακτικής πράξης, προβάλλω ένα πρόβλημα προς επίλυση στα παιδιά. Το πρόβλημα είναι το εξής : Ξεκινάει ένα λεωφορείο από την αφετηρία του , στην πρώτη στάση ανεβαίνουν 10 άτομα , στην επόμενη στάση ανεβαίνουν άλλα δέκα και μετά από αρκετές στάσεις άλλα 3 άτομα . Πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο ; Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν στην οθόνη δυο δεκάδες είτε , είκοσι μονάδες , και στη συνέχεια να προσθέσουν άλλα 3 για να μπορέσουν να βρούν το αποτέλεσμα. Αν αυτό το κομμάτι φανεί δύσκολο στα παιδιά , με τη βοήθεια μας μπορούν να τοποθετηθούν οι δεκάδες καλώντας τα παιδιά να μετρήσουν και στην πορεία να προστεθούν από τα ίδια τα παιδιά άλλα τρία κυβάκια σύμφωνα με τον αριθμό των επιβατών που θέλουν να ανέβουν στο λεωφορείο. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της δραστηριότητας η νηπιαγωγός οφείλει να βοηθάει την εξέλιξη της, με διάφορες προσδιοριστικές ερωτήσεις , τύπου: Πόσα κουτάκια βλέπετε στην οθόνη ;μπορείτε να τα μετρήσετε; αναγνωρίζετε το σύμβολο δεξιά της οθόνης; τι πράξη πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε; πόσα άτομα ακόμα θέλουν να ανέβουν στο λεωφορείο; μπορείτε να μου δείξετε με το ποντίκι και τα κυβάκια ; πόσα άτομα είναι τώρα στο λεωφορείο ; είναι περισσότερα ή λιγότερα από πριν ; Tα παιδιά ιδανικά θα πρέπει να πουν πως στο λεωφορείο υπάρχουν 23 άτομα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το virtual manipulative με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα συνδέεται στην περιοχή της πρόσθεσης και της αφαίρεσης . Συγκεκριμένα , τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να προσεγγίσουν τις πράξεις , να συγκρίνουν και να λύσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης και να οδηγηθούν στα συμπεράσματα τους. Επιπλέον , ενθαρρύνονται να καταμετρούν ποσότητες και αξιοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον για δραστηριότητες μαθηματικών και αρίθμησης.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages