Fractions - Parts of a Whole

Πρόσθεση και Αφαίρεση

Νεοφύτου Άντρια
Περίληψη: 

Επιλογή Virtual Manipulative: number operations ->Fractions- parts of a Whole

Τίτλος δράσης: πρόσθεση και αφαίρεση

Σχέση με Αναλυτικό πρόγραμμα: Να διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το virtual manipulative που επέλεξα μπορούμε με πολλά παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης να διδάξουμε στα παιδιά ούτως ώστε να τους γίνουν κατανοητά και πολύ πιο εύκολα.

Πολλά προβλήματα μπορούν να επιλέχτούν για αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα διευκολίνει τα παιδιά και επίσης θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον.

Ο άξονας που επέλεξα είναι: Αριθμοί και πράξεις(φυσικοί αριθμοί ως το 10 και πράξεις)

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Λόγω γενεθλίων θα παραγγείλουμε μια πίτσα με 10 κομμάτια. Τα παιδιά στη τάξη είναι 9, 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Στόχος να μάθουν πόσα κομμάτια περίσσεψαν και πόσα έφαγε το κάθε παιδί. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να μάθουν τα παιδιά πρόσθεση και αφαίρεση.

Παιδια ηλικίας: 3 με 5 ετών

Οργάνωση τάξης: Τα παιδιά είναι μαζεμένα γύρω από την γωνιά της παρεούλας!

Ο ρόλος της νηπιαγωγού: να ρωτά τα παιδιά και να τα ενθαρρύνει για να απαντήσουν στις ερωτήσεις ακόμα και αν η απάντησή τους νομίζουν ότι είναι λανθασμένη.

Ερωτήσεις που απευθύνω στα παισιά ως νηπιαγωγός είναι οι εξης:

1)Πόσα κομμάτια έχει η πίτσα?

2)Πόσα παιδάκια είμαστε συνολικά?

3) Πόσα κομματια θα μπορέσει να φάει το καθε παιδί?

4)Πόσα κομμάτια θα περισσέψουν?

5)Ποσα κομμάτια θα περισσέψουν αν φάνε μόνο τα κορίτσια ή μόνο τα αγόρια?

6)Θα μπορέσει να φάει και η νηπιαγωγός αν φάει το κάθε παιδάκι απο ένα κομμάτι?

Η δράση πρέπει επίσης να είναι και αυτή ενθαρρυντική και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά.Θα τους ζητήσω να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλα των χεριών τους για να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Ο σχετικός μαθησιακός στόχος αποσαφηνίζει στον εκπαιδευτικό το αποτέλεσμα που μέσα απο τισ κατάλληλες δράσεις και περιβάλλοντα επιδιώκει να πετύχει ώστε να μπορεί να το αξιολογήσει και να λειτουργήσει διορθωτικά.

    1. Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι το 10

    1. Διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.

    1. Μέσα απο ατομική αναζήτηση ή παιγνιώδες διαδικασίες σε ένα σύνολο δράσεων και ?περιββάλοντων κάνουν μια αρχική γνωριμία και έχουν μια πρώτη επμειρία μαζί τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παίζοντας και μαθαίνοντας τις έννοιες <μισό, ολόκληρο, τέταρτο>

Φώτη Βασιλική
Περίληψη: 

Η παρακάτω δραστηριότητα γίνεται με σκοπό να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει. Έρχονται σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίζουν, πειραματίζονται και οργανώνουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού διάφορες δραστηριότητες μαθηματικών. Μέσω της επιλογής του virtual αυτού τα παιδιά θα κατανοήσουν νέες μαθηματικές έννοιες με έναν περισσότερο παιγνιώδη τρόπο παρά θεωρητικό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ως virtual για την συγκεκριμένη σχεδίαση Δράσης επέλεξα το Fraction Pieces που ανήκει στον άξονα μαθηματικών εννοιών <αριθμοί και πράξεις>. Η επιλογή αυτή στοχεύει στο να κατανοήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τις έννοιες <μισό, ολόκληρο, τέταρτο> με τρόπο που θα είναι εύκολα κατανοητός σε αυτά.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, για να εντάξω τα παιδιά στις λειτουργίες του εργαλείου αυτού αλλά και για να τα βοηθήσω να αντιληφθούν τις παραπάνω έννοιες θα επέλεγα έναν τρόπο που θα έμοιαζε περισσότερο με παιχνίδι ώστε να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της Δράσης με περισσότερη όρεξη. Θα έφερνα στην τάξη ένα μήλο για να τους εξηγήσω τι εννοούμε όταν λέμε <ολόκληρο, μισό, το ¼ ενός αντικειμένου, τα 2/4, τα ¾ αυτού>.

Αρχικά θα τους έλεγα πως το ένα μήλο θεωρείται το ολόκληρο και ότι αν το κόψουμε στη μέση τότε θα έχουμε 2 μισά. Το ίδιο μήλο μπορούμε να το κόψουμε σε 4 κομμάτια και αν πάρουμε τα 2 κομμάτια από τα 4 τότε λέμε ότι έχουμε πάρει τα 2/4 αυτού. Αν πάρουμε το 1 κομμάτι τότε λέμε ότι έχουμε πάρει το ¼.

Στη συνέχεια, με ερωτήσεις θα προσπαθούσα να τους κάνω κατανοητά όσα τους είπα πιο πάνω για π.χ. Αν κόψω ένα πορτοκάλι σε 4 κομμάτια και φάω τα 3 τότε πόσα κομμάτια λέμε ότι έχω φάει;

Έπειτα, θα τους ζητούσα να δουν το virtual αυτό και να μου πουν αν καταλαβαίνουν σε τι μπορεί να χρησιμεύει η πως θα μπορούσαν να το συγκρίνουν με το παράδειγμα του μήλου που τους είπα πριν. Στη συνέχεια θα τους ρωτούσα αν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο και αν ναι, να μας εξηγήσουν που.

Στη συνέχεια έχοντας αλλάξει το virtual από την αρχική του μορφή θα ζητούσα από τα παιδιά να συγκρίνουν τον κύκλο αυτό με το μήλο και να μου πουν τι παρατηρούν να συμβαίνει εδώ. Δηλαδή τι θα λέγατε ότι έχουμε εδώ; τα 2/4 του κύκλου η το ½ του κύκλου;

Θα έκανα και άλλες αλλαγές στη μορφή του virtual για να τους προβληματίσω και να τους κάνω να σκεφτούν πιο σύνθετα. Π.χ. Tέλος, μέσα από την εμπλοκή τους σε αυτή την δραστηριότητα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις έννοιες < μισό, τέταρτο, ολόκληρο>.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχους να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης. Να ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν με μια αυτό που λέμε το ½ ενός αντικειμένου, ¾ κλπ, σε διάφορες περιπτώσεις είτε πρόκειται για ένα μήλο και σε πόσα κομμάτια μπορούμε να το κόψουμε, είτε πρόκειται για μια τούρτα κλπ. Τέλος, να ενθαρρύνονται να διατυπώνουν ερωτήσεις για όσα τους προβληματίζουν ώστε η νηπιαγωγός θα προσπαθεί δίνοντας κάθε φορά παραδείγματα να τα βοηθήσει.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: