Chip Abacus

Πρόσθεση και αφαίρεση με τον άβακα

Τριπαναγνωστοπούλου Βασιλεία
Περίληψη: 

Στην συγκεκριμένη δράση, επιλέχθηκε ο άβακας ως εργαλείο για την μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων.Το συγκεκριμένο virtual manipulative εστιάζει στις μαθηματικές έννοιες των αριθμών και των πράξεων και εξυπηρετεί τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος. Με το εργαλείο αυτό το παιδί κατανοεί την αριθμητική ισότητα ανάμεσα σε μία δεκάδα και σε 10 μονάδες (ένα απλό παράδειγμα) και παίζει συνεχώς έτσι ώστε να εξοικειωθεί πλήρως με την έννοι αυτή.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας μαθηματικών εννοιών στον οποίο εστιάζει το συγκεκριμένο virtual manipulative είναι οι αριθμοί και πράξεις. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων εισάγοντας τα παιδιά στις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα χρησιμοποιούσα τον άβακα καθώς θεωρώ οτι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξάσκηση της αρίθμησης και την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων. Σχετικά με την εκτέλεση πράξεων, μπορεί να γίνει πρόσθεση ή αφαίρεση μετακινώντας τις χάντρες επάνω ή κάτω.Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση αριθμών καθώς και για την διερεύνηση συνδυασμών που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η συγκεκριμένη δράση εστιάζεται στην μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων και αφορά παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών. Αρχικά, ζητείται από τα παιδιά να κάνουν κλικ πάνω στις χάντρες μετακινώντας τες επάνω ή κάτω κ με αυτό τον τρόπο να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο virtual manipulative. Στην συνέχεια, ζητάμε απο τα παιδιά να συγκρίνουν ποσότητες απο χάντρες που κατασκευάζουμε. Διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ως εξής: "Ποιά είναι περισότερα/λιγότερα;". Θέτουμε έπειτα στα παιδιά προβληματισμούς σχετικά με την ισότητα των ποσοτήτων.Τα ρωτάμε ως εξής:'' Πόσα ακόμα πρέπει να βάλουμε/βγάλουμε για να είναι τα ίδια;''. Με αυτό τον τρόπο, εισάγουμε τα παιδιά στις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Επίσης, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δίνουν διαφορετικές λύσεις στα προβλήματα. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε ισότητα ανάμεσα σε δύο ποσότητες μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία στη μία ή να αφαιρέσουμε στοιχεία απο την άλλη. Στην συνέχεια, ζητάμε απο τα παιδιά να κατασκευάσουν ποσότητες άνισες μεταξύ τους και να προβληματιστούν σχετικά με τη δημιουργία ισότητας.Σε αυτή την περίπτωση, ένα παιδί θα σχηματίζει τις ποσότητες και τα υπόλοιπα θα προτείνουν τις πιθανές λύσεις, λέγοντας κάθε φορά πόσες χάντρες πρέπει να βάλουν ή να βγάλουν. Ιδανικά, τα παιδιά θα πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα οτι κάποια προβλήματα μπορούν να έχουν περισσότερες απο μία λύσεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο του νέου αναλυτικού προγράμματος και αφορά τους εξής στόχους: τα παιδιά εξασκούνται στην αρίθμηση, στην σύγκριση ποσοτήτων και στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων μέσω του χειρισμού ποσοτήτων τις οποίες ενώνουν ή αφαιρούν ένα μέρος τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια ισότητα.Επίσης, τα παιδιά οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ορισμένα προβλήματα ενδέχεται να έχουν περισσότερες απο μία λύσεις.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Αριθμοκατάσταση

Πουλαράκη Ευαγγελία
Περίληψη: 

Για την εργασία επέλεξα να ασχοληθώ με το chip abacus. Ένα virtual manipulative που βρίσκεται στην κατηγορία αριθμοί και πράξεις. Ως τίτλο για την δράση που σχεδίασα ώστε να συμβεί στο πλαίσιο μαθήματος με νήπια, επέλεξα τον εξής: Αριθμοκατάσταση. Την ονόμασα έτσι γιατί τα παιδιά θα μάθουν να μετρούν εώς τα δέκα με έναν διασκεδαστικό τρόπο και μέσω ενός παραδείγματος από την καθημερινή τους ζωή, τα χρήματα. Τέλος, η δράση αυτή εξυπηρετεί επίσης πολλούς απο τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Για την συγκεκριμένη εργασία εστίασα στον άξονα των μαθηματικών Number & Operations ( Grades Pre-K-2 ). Από τον άξονα λοιπόν αριθμοί και πράξεις επέλεξα να ασχοληθώ με το Virtual Manipulative : Chip Abacus. Ως νηπιαγωγός θα επέλεγα το συγκεκριμένο virtual ώστε να δώσω στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν να μετρούν και να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ μιας μονάδας- δεκάδας- εκατοντάδας με ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο τρόπο. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η βιωματική/ πρακτική μάθηση είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική από την θεωρητική αντίστοιχα και τα νήπια μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα όταν η διδασκαλία έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Θα ήταν ευχάριστο και για μένα ως νηπιαγωγός να δω τα παιδιά να πειραματίζονται μέσα σε ένα καινούργιο διαδικτυακό πλαίσιο μάθησης που η διδασκαλία γίνεται διαφορετικά απ’ ότι με τις τυπικές μεθόδους διδασκαλίας που επικρατούν εδώ και πολλά χρόνια στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα αλλά και στο νηπιαγωγείο ειδικότερα

Αυτός είναι ο δικτυακός χώρος του Virtual Manipulative: Chip Abacus, το οποίο έχει ως βάση τον αριθμό 10.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Chip Abacus θα το χρησιμοποιούσα στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας για τα μαθηματικά. Αρχικά θα ζητούσα από τα παιδιά να παρατηρήσουν και να εξερευνήσουν το χώρο του συγκεκριμένου Virtual Manipulative ώστε να μου πουν τι πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν από αυτόν και αν μπορούν να καταλάβουν τη χρήση του. Έπειτα θα συνέχιζα με την επεξήγηση αυτού και θα τους έδειχνα πώς λειτουργεί. Θα τους εξηγούσα την σχέση μεταξύ μιας μονάδας- δεκάδας- εκατοντάδας ίσως με τη χρήση ενός παραδείγματος. Για να γίνει κατανοητό στα παιδιά αυτή η σχέση μαθηματικών εννοιών θα τους την εξηγούσα με παράδειγμα σχετικά με τα χρήματα. Θα τους έλεγα ότι ένα νόμισμα του ενός ευρώ αποτελείται από 10 νομίσματα των 10 λεπτών και ότι το νόμισμα 10 λεπτών αποτελείται από 10 νομίσματα του ενός λεπτού (θα τους έφερνα και τα αντίστοιχα νομίσματα ώστε να τα επεξεργαστούν). Έτσι, αφού γινόταν κατανοητό το παραπάνω παράδειγμα, θα τα άφηνα μόνα τους να σκεφτούν τη σχέση μεταξύ εκατοντάδας- δεκάδας- μονάδες, χρησιμοποιώντας βέβαια και το chip abacus. Για την βοήθεια τους θα απεύθυνα στα παιδιά ερωτήσεις του τύπου: Μία μπλε μπαλίτσα που συμβολίζει ένα νόμισμα του ενός ευρώ σε πόσες πράσινες μπαλίτσες θα διαιρεθεί, οι οποίες συμβολίζουν τα νομίσματα των 10 λεπτών; Η μία πράσινη μπαλίτσα σε πόσες κίτρινες, οι οποίες συμβολίζουν τα νομίσματα του ενός λεπτού; άρα μπορεί κάποιο παιδί να μου πει ποια είναι τελικά η σχέση μεταξύ τους; Στη συνέχεια θα τους πρότεινα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 παιδιών και να πειραματιστούν μόνα τους στο πρόγραμμα, κάνοντας πολλά και διάφορα παραδείγματα ώστε να καταλάβουν τη σχέση μεταξύ των ποσοτήτων και να το συζητήσουν μεταξύ τους ώστε να μου πει η κάθε ομάδα στο τέλος τα συμπεράσματα της. Κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης, θα μπορούσα να επεμβαίνω και να κάνω διάφορες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που θα τους διευκολύνουν στη κατανόηση. Μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει εδώ; μπορεί κάποιο παιδάκι να μου πει τι έχει καταλάβει; Προσέξτε καλά και μετρήστε τις μπαλίτσες που εμφανίζονται στο κουτάκι κάθε φορά. Θυμηθείτε και το παράδειγμα που σας ανέφερα με τα ευρώ. Πώς είπαμε ότι λέγεται η μία μπλε μπαλίτσα; Στη συνέχεια θα προσπαθούσα να ανεβάσω λίγο το επίπεδο προβληματισμού των παιδιών και να τους δώσω κάποια προβλήματα να λύσουν, όπως : έστω αν είχαμε 2 πράσινες μπαλίτσες, πόσες κίτρινες θα εμφανίζονταν στο διπλανό κουτάκι; ( αναφέροντας και την σχέση αυτή με τα ευρώ ). Στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να είναι κατανοητή ως ένα βαθμό η σχέση και οι πράξεις που γίνονται κάθε φορά. Βέβαια αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές γιατί με μία φορά είναι κάπως δύσκολη διαδικασία για κατανόηση, ιδίως για νήπια. Τα ιδανικά συμπεράσματα που θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι για την σχέση των συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών. Για παράδειγμα θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι 1 εκατοντάδα αποτελείται από 10 δεκάδες.

Quote:

Το παράδειγμα που θα τους αναφέρω με τα ευρώ θα το συνεχίσω αν δω ότι διευκολύνει τα παιδιά. αν καταλάβω ότι μπερδεύονται ίσως να βρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα να χρησιμοποιήσω.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που ανέφερα παραπάνω σχετικά με το chip abacus σχετίζεται με κάποιους στόχους σχετικά με τους αριθμούς και τις πράξεις από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα τα παιδιά χρησιμοποιώντας, εξερευνώντας και μαθαίνοντας μέσα από αυτό το virtual manipulative θα μάθουν να απαριθμούν και να διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10. Επίσης μέσα από τον συσχετισμό των μαθηματικών εννοιών με τα ευρώ που χρησιμοποίησα για την κατανόηση του προγράμματος, τα παιδιά θα πετύχουν να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10. Τα παιδιά είναι ακόμα σε θέση να διερευνούν καταστάσεις <<βάζω μαζί>>, <<βάζω ακόμα>> και <<συγκρίνω>> για να προσεγγίσουν τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση και κατασκευάσουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Επιπλέον μερικά παιδιά είναι πιθανό να μπορούν να αναγνωρίσουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης και να μπορούν τέλος να διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι αριθμοί μέχρι το 10, αναλύοντας και συνθέτοντας ποσότητες.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας τη δεκαδική τάξη με τον άβακα

Πλίκα Σουλτάνα
Περίληψη: 

Το VM που επέλεξα είναι το Chip Abacus, και εστιάζει στις μαθηματκές έννοιες του αριθμού, των πράξεων και της μέτρησης. βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της μονάδας, της δεκάδας και της εκατοντάδας αλλά και τον τρόπο που αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM που επέλεξα είναι το Chip abacus, καθώς πιστεύω ότι το σημαντικότερο εκπαιδευτικό πλεονέκτημα του άβακα είναι ότι βοηθάει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το δεκαδικό σύστημα που είναι το θεμέλιο του συστήματος αρίθμησης μας και να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, συγκεκριμένα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Οι μαθηματικοί άξονες στους οποίους θα εστιάσω είναι η απαγγελία της προφορικής ακολουθίας των αριθμολέξεων από το 1 μέχρι το 100 , οι τακτικοί αριθμοί, ανάλυση και σύνθεση αριθμών, η άμεση εκτίμηση ποσότητας, προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα μαθηματικά στα οποία θα μπορούσαν να εξασκηθούν οι μαθητές είναι η μέτρηση και οι μαθηματικές πράξεις.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το VM που επέλεξα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Αρχικά καλώ τα παιδιά να μετρήσουμε όλοι μαζί μέχρι το 100 φωναχτά. μετά τους δείχνω το VM και τους εξηγώ ότι θα ασχοληθούμε με την πρόσθεση και την αφαίρεση. Στόχος του παιχνιδιού είναι να φτάσουμε το 100. Για να το κάνουμε αυτό θα έχω ένα κουτί με αριθμούς, όσα τα παιδιά τησ τάξης, ώστε να φτιάξουμε μία διατακτική σειρά., Κάθε παιδί με τη σειρά του θα ρίχνει το ζάρι και τον αριθμό που θα τύχει θα τον προσθέτει στην πρώτη στήλη των μονάδων. μετά από κάθε πρόσθεση μετράμε όλοι μαζί το αποτέλεσμα. Μόλις συμπληρωθεί αριθμός μεγαλύτερος από το δέκα, το παιδί καλείται,πατώντας το βελάκι προς τα αριστερά να μετακινήσει τις 10 μονάδες στη στήλη των δεκαδων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσουμε τον αριθμό 100, και να συμπληρωθεί η τρίτη στήλη. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι: ποιός θα ρίξει πρώτος; μετά τον αριθμό 1 ποιός αριθμός ακολουθεί; πόσες κουκίδες έχουμε συνολικά; ξεπεράσαμε τις δέκα; Το πειραματικό στοιχειο τησ δραστηριότητασ είναι το παιχνίδι με την πρόσθεση, το πέρασμα στο συμβολικό επίπεδο των αριθμών και το δικαίωμα του λάθους ως ευκαιρία εμπέδοσης, επιβεβαίωσης ή τροποποίησης των κατεκτημένων γνώσεων. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τη μετάβαση από τισ μονάδεσ στισ δεκάδες. Το συμπεράσμα που θα ήταν ιδανικό να καταλήξουν τα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει διψήφιος αριθμός σε κάθε στήλη, επομένως πρέπει να υπάρχει αριθμός μικρότερος του δέκα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: