Color Patterns

Οι χρωματιστοί βόλοι

Ντελεδήμου Κωνσταντίνα
Περίληψη: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα , εστιάζει στον άξονα των μαθηματικών εννοιών «μέτρηση ποσότητας» και πιο συγκεκριμένα στην πράξη της πρόσθεσης . Τα παιδιά μπορούν έτσι με έναν διασκευαστικό τρόπο να συνεργαστούν , να συζητήσουν να θέσουν ερωτήματα και τελικά όλο αυτό το παιχνίδι να καταλήξει στην απόκτηση της γνώσης της «πρόσθεσης» με έναν εύκολο και διασκευαστικό τρόπο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Αρχικά εστιάζουμε στον άξονα των μαθηματικών εννοιών : «μέτρηση ποσότητας», εξηγούμε στα παιδιά το τι ακριβώς βλέπουμε στις οθόνες μας , συμπληρώνουμε όλοι μαζί ύστερα από ερωτήσεις-απαντήσεις τα χρώματα των βόλων που λείπουν και στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε πόσα χρώματα βόλων υπάρχουν και πόσοι είναι όλοι μαζί .Το συγκεκριμένο virtual manipulative που χρησιμοποίησα (color patterns ) πιστεύω ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξάσκηση της μέτρησης της ποσότητας , καθώς τα παιδιά μέσα από ένα παιχνίδι με τα χρώματα θα εξασκηθούν κυρίως στην έννοια της πρόσθεσης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά ζητάμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν την συγκεκριμένη εφαρμογή και να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι τους προτείνει να κάνουν , συγχρόνως όμως τα βοηθούμε με ερωτήσεις του τύπου:

«Για να μου πει ένα παιδάκι ποια είναι τα χρώματα που έχουν οι βόλοι ; Είναι στη σειρά τα χρώματα ;».

Είναι πολύ πιθανό η σειρά των χρωμάτων να μην γίνει αντιληπτή από τα παιδιά και να χρειαστεί η δική μας παρέμβαση και λεπτομερειακή ανάλυση της εικόνας για να μπορέσουμε να μπούμε μετά στη διαδικασία να συμπληρώσουμε τους βόλους που λείπουν. Αφού λοιπόν καταλάβουν τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν και τα αφήσουμε μόνα τους να συμπληρώσουν τα χρώματα στους βόλους τους λέμε να πατήσουν το κουμπί « check answer» , για να δούνε αν η απάντηση που έδωσαν είναι σωστή.

Στη συνέχεια τους κάνουμε ερωτήσεις όπως «πόσοι είναι οι πράσινοι βόλοι;» Πόσοι είναι όλοι μαζί οι πράσινοι και οι κόκκινοι ; κ.τ.λ.

Θα μπορούσαμε ακόμη την άσκηση αυτή να μην τη κάνουμε ατομική αλλά και ομαδική έτσι ώστε να έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά , τα χωρίζουμε λοιπόν σε τρεις ομάδες π.χ. «τους πράσινους», «τους κόκκινους » και τους «τους μπλε» και τους δίνουμε στα χέρια ένα μουσικό όργανο όποιος προλάβαινε σε κάποια ερώτηση ,πρώτος να ακουστεί το όργανο του θα ήταν και αυτός που θα απαντούσε και εφόσον απαντούσε σωστά η ομάδα του θα έπαιρνε και έναν πόντο. Ιδανικά θα πρέπει μετά το πέρας της εργασίας να έχουν κατανοήσει την έννοια της πρόσθεσης , χωρίς να τη μπερδεύουν με την αφαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη όπως επίσης να έχουν διασκεδάσει και να έχουν ψυχαγωγηθεί συνάμα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς εντάσσεται στην ενότητα μαθηματικά και αριθμοί και πράξεις και φυσικοί αριθμοί . Πιο αναλυτικά , απαγγέλουν και διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10 ,καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10 και διευρύνουν καταστάσεις όπως το «βάζω μαζί», « βάζω ακόμα» για να κατανοήσουν τις έννοιες της πρόσθεσης και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και τέλος , διευρύνουν συνδυασμός που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών ως το 10. Όλα τα παραπάνω διατυπώνονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπτονται απόλυτα από τη συγκεκριμένη δράση .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Χρωματιστές σειρές

Τσαντεκίδου Ελένη
Περίληψη: 

Η εν λόγω εργασία έχει θέμα την εκμάθηση των μαθηματικών μέσω virtual manipulatives και συγκεκριμένα τη χρήση color patterns. Τα παιδιά με τη βοήθεια των χρωματιστών σημείων, τα οποία είναι πιο ελκυστικά για τους μικρούς μαθητές δεδομένου πως τα παιδιά δεν βλέπουν τα color patterns ως μια μαθηματική εργασία αλλά ως παιχνίδι που τα βοηθάει να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη μέσω της ψυχαγωγίας.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το color patterns των virtual manipulativesβοηθάει τα παιδιά στην κατάκτηση του μαθηματικού αλφάβητου, της ικανότητας δηλαδή του ατόμου να κωδικοποιεί, να αφομοιώνει και να παρουσιάζει τα μαθηματικά σε μια ποικιλία χρωματιστών πλαισίων. Χρησιμοποιεί τη μαθηματική σκέψη και μαθηματικές έννοιες, διαδικασίες, δεδομένα και εργαλεία για να περιγράψει , να εξηγήσει και να προβλέψει φαινόμενα. Συγκεκριμένα το color pattern θεωρώ ότι βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν το ρόλο που παίζουν τα μαθηματικά στη ζωή μας, στις καθημερινές τους ασχολίες ακόμα και στο παιχνίδι τους. Τα virtual manipulatives κατά την άποψή μου είναι απαραίτητα εργαλεία, εύχρηστα, δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για την διδασκαλία των μαθηματικών και συγκεκριμένα της άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Κατα τη χρήση του virtual manipulatives και συγκρεκριμένα του color patterns τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν το χρώμα του σχεδίου που λείπει σύμφωνα με το πρότυπο που ήδη υπάρχει ξεκινώντας από την πάνω αριστερά μεριά του χώρου εργασίας. Τα χρώματιστά σχέδια επαναλαμβάνονται και το παιδί καλείται να βρεί τη σειρά των χρωμάτων που του φαίνεται περισσότερο αποτελεσματική. Ο ενήλικας θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι τα παιδιά κατάλαβαν τα ΄χρωματιστά πρότυπα, τα οποία επαναλαμβάνονται κάτι που θα το βοηθήσει στη συνέχεια να συμπληρώσει τα κενά σχέδια και να ενθαρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους λόγια για να περιγράψουν τις συνήθεις που παρατηρούν. Μόλις ένα πρότυπο παρατηρείται οι μαθητές θα πρέπει να επεκτείνουν το μοτίβο κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί με ένα ερωτηματικό και κάνοντας κλίκ στο αντίστοιχο χρώμα. Eν συνεχεία μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη ή να ελέγξουν μετά το τέλος της διαδικασίας την ορότητα των απαντήσεών τους κάνοντας κλικ στην επιλογή "έλεγχος". Κατα τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο ενήλικας θα πρέπει να ενθαρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιουν τα δικά τους λόγια για να περιγράψουν τις συνήθειες που παρατηρούν. Μετά από αυτήν την εργασία χειραγώγησης μπορεί να φανεί διασκεδαστικό στα παιδιά να πάνε στο block pattern για να δημιουργήσουν το δικό τους πρότυπο και να έχουν έναν άλλο μαθητή να συνεχίσει αυτό το μοτίβο που δημιούργησαν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στη χώρα μας, οι μαθητές μέσω της διδασκαλίας των μαθηματικών εκτιμούν την αξία των μαθηματικών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, καλλιεργούν την αυτοπεποίθησή τους χρησιμοποιόνταςτα μαθηματικά ως δημιουργική απασχόληση. Επιπλέον βοηθούν τα παιδιά ώστε να αναπτύσσουν στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες, να κατανοούν έννοιες που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά στην ερμηνεία προβλημάτων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας ενώ ταυτόχρονα βοηθούν να καλλιεργήσουν γνώσεις και δεξιότητες, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντικείμενα στα οποία η χρήση των μαθηματικών είναι απαραίτητη. Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η δράση που σχεδιάσαμε.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η έννοια του μοτίβου

Ψύχα Μαρία
Περίληψη: 

Ο άξονας που επέλεξα ήταν “αριθμοί και πράξεις” (Numbers and operations) για την ηλικία 3- 5 ετών και Virtual Manipulative ήταν το Color and Patterns το οποίο σχετίζεται με την ακολουθία μοτίβων. Οι λόγοι που το επέλεξα ήταν γιατί καταρχάς είναι ένα εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι και ίσως το μοναδικό που συνοδεύται με ήχους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο τέλος για επιβράβευση ή όταν κάτι δεν έχουμε κάνει πολύ σωστά. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους γνώσεις και να πειραματιστούν με στόχο να ανακαλύψουν την έννοια της συνεχής ακολουθίας, της κανονικότητας. Θεωρώ ότι υποστηρίζει αρκετά καλά το πλαίσιο για την εξάσκηση της διερεύνησης, αναγνώρισης, συμπλήρωσης κανονικοτήτων. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσότητας, της καταμέτρησης, ακόμα και των πράξεων με κατάλληλη βοήθεια από τον γονιό ή τον εκπαιδευτικό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο μαθηματικός άξονας που εστιάζει το vm είναι Αριθμοί και Πράξεις, όμως αν παρατηρήσουμε καλά η NVLM εντάσει το ίδιο παιχνίδι και στον άξονα της Άλγεβρας. Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο αφού η έννοια της κανονικότητας που εξασκείται με τη χρήση του συγκεκριμένου virtual manipulative ανήκει στην θεματική ενότητα της Άλγεβρας. Τα προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής: η αναγνώριση ύπαρξης μιας κανονικότητας, η συμπλήρωση και η επανάληψη μιας κανονικότητας, η περιγραφή και η εξήγηση επαναλαμβανόμενων κανονικοτήτων. Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι α) οι μαθητές να συγκρίνουν αντικείμενα με κριτήριο την ύπαρξη μοτίβου ή άλλης κανονικότητας β) να συμπληρώνουν κατασκευές με την επανάληψη μοτίβου γ) να κατασκευάζουν δικά τους αντικείμενα (π.χ. κομπολόγια, συνθέσεις σχημάτων) και να παρουσιάζουν τον κανόνα του δικού τους μοτίβου.

Η χρήση τεχνολογικού περιβάλλοντος με μοτίβα του πανεπιστημίου Utah των ΗΠΑ είναι μια άριστη επιλογή για την πραγματοποιήση παρόμοιων δραστηριοτήτων, όπως προτείνεται και απο το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιπλέον μπορούν να αναπτυχθούν η έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσότητας, η καταμέτρηση αντικειμένων σε εικόνες και συμβολικές παραστάσεις, για παράδειγμα έχω 2 κόκκινες φουσκίτσες και μία πράσινη κλπ.. Η αρίθμηση, ( για να μετρήσουμε πόσες μπαλίτσες είναι όλες...), ακόμα και οι πράξεις ( μία κόκκινη και δυο πράσινες πόσσες μας κάνουν); Κατά τη διάρκεια της δράσης αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους λέξεις για να μας περιγράψουν το μοτίβο (π.χ. μπαλίτσες ή κυκλάκια ή φουσκίτσες ή κομπολόι κλπ). Με το παιχνίδι μπορούν ακόμα να κάνουν νοερές εικόνες και έτσι να αναπτύξουν την φαντασία τους.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι οι μαθητές ξέρουν ότι τα μοτίβα είναι πράγματα επαναλαμβανόμενα και ότι είμαστε ικανοί να αναγνωρίσουμε και να περιγράψουμε μοτίβα , γιατί η περιγραφή και η πρόβλεψη γίνεται έτσι ευκολότερη. Οι μαθητές θα ωφεληθούν περιγράφοντας την ακολουθία των έγχρωμων κουμπιών ξεκινώντας από την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας. Καθώς δημιουργείται η ακολουθία, το κάθε κουμπάκι συνοδεύεται και απο έναν ευχάριστο ήχο σα να σκάει κάποια φούσκα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν δικές τους λέξεις για να περιγράψουν όποιο μοτίβο παρατηρούν. Όταν ένα μοτίβο παρατηρηθεί οι μαθητές πρέπει να το επεκτείνουν κάνοντας “κλικ” στο κουμπί με το ερωτηματικό και κλικάροντας στο σωστό χρώμα. Αν ολοκληρώσουν με επιτυχία την άσκηση, επιβραβεύονται ( good job! ) και ακούγεται ένας ωραίος ήχος κάτι που κάνει ακόμα πιο ευχάριστο το παιχνίδι. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν το λάθος κάνοντας “κλικ” πάνω στο χρωματιστό κουμπί το οποίο γίνεται πάλι ερωτηματικό οπότε επιλέγουν άλλο χρώμα. Τέλος τσεκάρουν την απάντηση τους πατώντας check answer. Φυσικά μπορούν να συνεχίσουν με το επόμενο πρόβλημα και να παίξουν όσες φορές το επιθυμούν επιλέγοντας new problem.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που προτείνω έχει άμεση σχέση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα καθώς στόχος είναι να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συμπληρώνουν μοτίβα όπως αναφέρει και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στους στόχους του.

Να εντοπίζουν στοιχεία που λείπουν ή τα στοιχεία που είναι λάθος ακόμα και να καταμετρούν ποσότητες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων αξιοποιώντας το ψηφιακό υλικό της NVLM.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μοτίβα

Χρονοπούλου Σπυριδούλα
Περίληψη: 

Στην συγκεκριμένη άσκηση επιλέγεται η μαθηματική έννοια του «Μοντέλου Χρωμάτων» (Color Patterns) και σκοπός είναι να δείξει στα παιδιά ότι τα μοντέλα ή αλλιώς πρότυπα είναι έννοιες που επαναλαμβάνονται, οπότε τα ίδια να καταστούν ικανά να μπορούν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν μοντέλα/πρότυπα. Παράλληλα, γίνεται χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και κατάλληλης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (μέσω προτεινόμενου ιστότοπου: http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html).

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγεται η μαθηματική έννοια των «Άλγεβρας».

Πιο συγκεκριμένα, από αυτήν την μαθηματική έννοια επιλέγεται το «Μοντέλα Χρωμάτων» (Color Patterns).

H Επιλογή της συγκεκριμένης μαθηματικής έννοιας σκοπό να έχει να δείξει στα παιδιά ότι τα μοντέλα ή αλλιώς πρότυπα είναι πράγματα/έννοιες που επαναλαμβάνονται και να καταστήσουμε τα παιδιά ικανά να μπορούν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν μοντέλα/πρότυπα διότι η περιγραφή και η πρόβλεψη είναι πιο εύκολη με αυτόν τον τρόπο.

Οι μαθητές θα ωφεληθούν από την περιγραφή της ακολουθίας των χρωματιστών κύκλων, μιας και υπάρχει επαναλαμβανόμενη σειρά πραγματοποίησης (χρωματισμού) του γεγονότος. Συνεπώς, επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας εύρεσης λύσης της συνέχειας στην ακολουθία χρωμάτων με στόχο την σταδικακή εισαγωγή τους στις μαθηματικές έννοιες της Άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

1.Ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν μία ακολουθία/μοντέλο χρωμάτων. Συγκεκριμένα, ζητείται να παρατηρήσουν με ποιόν τρόπο και σειρά είναι τοποθετημένα οι χρωματισμένοι κύκλοι και με βάση αυτό να προβλέψουν τον χρωματισμό των επόμενων. Με λίγα λόγια να αναζητήσουν και να βρουν την διαδοχική τους ακολουθία.

2. Ερωτήσεις στα παιδιά:

α./ Τι χρώματα βλέπετε;

β./ Πόσα είναι τα χρώματα;

γ./ Τι σχήμα είναι χρωματισμένο;

δ./ Ποιό είναι το πρώτο χρώμα;

ε./ Ποιό είναι το δεύτερο χρώμα;

στ/ Ποιό είναι το επόμενο χρώμα κ.ο.κ.

3. Ζητώ από τα παιδιά να χρωματίσουν τα κενά πεδία με ένα χρώμα από τα προηγούμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει με εκείνα τα χρώματα που έχουν ήδη παρατηρήσει προηγουμένως. Επίσης, να κάνουν διάφορους συνδυασμούς που μέσω των διερευνήσεων θα καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα (βλ. Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών).

4. Ζητώ από τα παιδιά να παρατηρήσουν αν θα μπορούσε:

α. Να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο χρώμα.

β. Κάθε πόσα πεδία έχουμε τη επανάληψη του ίδιου χρώματος.

γ. Αν υπάρχουν χρώματα στην παλέτα (δεξιά στήλη) που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα.

5. Τα παιδιά είναι δυνατόν να διαμορφώσουν κάποιες υποθέσεις, όπως:

α. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μόνο τρία.

β. Η σειρά των χρωμάτων επαναλαμβάνεται.

6. Τα συμπεράσματα στα οποία μπορεί να οδηγηθούν τα παιδιά είναι πιθανόν:

α. Να δουν αν ο χρωματισμός που επέλεξαν είναι η σωστή λύση, κάτι που θα τους το πει είτε ο εκπαιδευτικός είτε η απάντηση από το τερματικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

β. Αν δεν ακολουθηθεί η σωστή σειρά χρωματισμού, δεν θα υπάρχει η επιθυμητή λύση (κάτι που θα αποτυπωθεί με εμφάνιση ερωτηματικού ή άλλου συμβόλου στην οθόνη του Η/Υ).

γ. Πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον τα χρώματα που ήδη υπάρχουν διαθέσιμα.

δ. Πρέπει να ακολουθείται η άλληλουχία του χρωματισμού, με την ίδια συχνότητα.

ε. Για να υπάρξει τέλος της άσκησης, θα πρέπει να έχουτν χρωματισθεί σωστά όλοι τα σύμβολα (κύκλοι).

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

H συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση της περιγραφής ενός Μοντέλου Χρωμάτων, καταλήγει να αναδυκνύει πολλές από τις πτυχές που αναφέρονται μέσα στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα και ειδικότερα:

α. Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των παιδιών όπως της επικοινωνίας, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, προσωπικής ταυτότητας και αυτονομίας και των κοινωνικών ικανοτήτων.

β. Εντός ευέλικτων μαθησιακών περιβάλλοντων (σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα), οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν μαθησιακές εμπειρίες αξιοποιώντας στη συγκεκριμένη περίπτωση το πλαίσιο των διερευνήσεων. (Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα), οι διευρευνήσεις μπορεί να λάβουν τη μορφή μιας μικρής χρονικά έρευνας, ενός σχεδίου εργασίας (όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση) ή ενός προβλήματος που χρειάζεται άμεσα επίλυση.

γ. Στην συγκεκριμένη δράση, η μάθηση των παιδιών επέρχεται τόσο μέσω της δικής τους προσπάθειας (δοκιμή-σφάλμα) όσο και μέσω της καθοδήγησης/συμμετοχής του εκπαιδευτικού, με την παρότρυνση και την υποστήριξη του ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης λάθους από την πλευρά των παιδιών. Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, συνήθως τα παιδιά δείχνουν επιμονή κάνοντας συνεχείς ερωτήσεις για ότι τους προκαλεί το ενδιαφέρον και προσπαθούν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα και να επιλύσουν προβλήματα. Οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν κατάλληλες ερωτήσεις που ενεργοποιούν την δημιουργική σκέψη και φαντασία των παιδιών και αποτελούν πρόκληση για αυτά. (π.χ. τι θα μπορούσε να συμβεί αν, πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε πως-που-τι, αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό). Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ή στρατηγικές και αφήνουν τα παιδιά να επιλέξουν.

δ./ Η προτεινόμενη δράση της περιγραφής ενός Μοντέλου Χρωμάτων εμπίπτει στην κατηγορία του Νέου Αναλυτικού Πρόγραμματος των παιχνιδιών με κανόνες. Ειδικότερα, αναφέρεται στο λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων με πολυμέσα για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

ε./ Τέλος, η προτεινόμενη δράση εμπίπτει στην κατηγορία του Νέου Αναλυτικού Πρόγραμματος

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, συνοψίζοντας αναφέρεται ότι λάμβάνει χώρα η επιλογή της μαθηματικής έννοιας των «Αριθμών και Πράξεων» (Numbers and Operations) και πιο συγκεκριμένα, εκείνης του «Μοντέλου Χρωμάτων» (Color Patterns). Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι να δείξει στα παιδιά ότι τα μοντέλα ή αλλιώς πρότυπα είναι πράγματα/έννοιες που επαναλαμβάνονται, ενώ παράλληλα στόχος είναι να καταστήσουμε τα παιδιά ικανά να μπορούν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν μοντέλα/πρότυπα διότι η περιγραφή και η πρόβλεψη φαίνεται να είναι πιο εύκολη με αυτόν τον τρόπο.

Τα παιδιά αναμένεται να ωφεληθούν από την περιγραφή της ακολουθίας των χρωματιστών κύκλων, μιας και υπάρχει επαναλαμβανόμενη σειρά πραγματοποίησης (χρωματισμού) του γεγονότος. Συνεπώς, επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας εύρεσης λύσης της συνέχειας στην ακολουθία χρωμάτων με στόχο την σταδικακή εισαγωγή τους στις μαθηματικές έννοιες (στην περίπτωση μας της Άλγεβρας).

Τέλος, γίνεται σύνδεση της εν λόγω δράσης με συγκεκριμένα πεδία του Νέου Αναλυτικού Πρόγραμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο όπως άλλωστε ζητείται και από την εκφώνηση της άσκησης.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: