Attribute Blocks

Χρώμα, σχήμα και μέγεθος

Τσιρίκα Καλλιόπη
Περίληψη: 

Το πρόγραμμα αυτό το βρήκα ιδιαίτερα ελκυστικό και χρήσιμο στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν αλλά και να αφομοιώσουν όχι μόνο τα σχήματα αλλά και τα χρώματα και τα μεγέθη. Με τρόπο παιγνιώδης τους βοηθά να εξασκήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, αλλά ακόμη και να μάθουν όσα πιθανόν δεν έχουν αφομοιώσει σωστά. Σκοπός του προγράμματος είναι να συγκεντρώσουν στο οβάλ πλαίσιο όσο σχήματα είναι ίδια μ’ αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα σ’ αυτό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Οι μαθηματικές έννοιες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα των Virtual manipulatives είναι καθαρά γεωμετρικές. Αφορούν τα γεωμετρικά σχήματα. Τα παιδιά μαθαίνουν τα γεωμετρικά σχήματα, μαθαίνουν να τα διακρίνουν και να τα ομαδοποιούν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, αφού έχει προηγηθεί εισαγωγή στο θέμα των γεωμετρικών σχημάτων και αφού έχουν κατακτηθεί οι έννοιες των μεγεθών και των χρωμάτων. Η μια ομάδα ονομάζει τα σχήματα που βρίσκονται μέσα στο οβάλ πλαίσιο, ενώ η άλλη ονομάζει τα χρώματα και η τρίτη διακρίνει τα διαφορετικά μεγέθη. Η τελευταία ομάδα βάζει τα υπόλοιπα σχήματα που είναι όμοια με αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο. Οι ομάδες λειτουργούν εναλλάξ.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και η αντίστοιχη δραστηριότητα, ανταποκρίνεται στην ενότητα «παιδί και μαθηματικά» του αναλυτικού προγράμματος. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα γεωμετρικά σχήματα, κάνοντάς τα ικανά να διακρίνουν μια άλλη όψη του κόσμου που τα περιβάλλει, ερμηνεύοντάς τον μέσα από τις διαδικασίες της παρατήρησης, της περιγραφής, της σύγκρισης, της ταξινόμησης, της αντιστοίχισης, της σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης. Ακόμη, τους βοηθά να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις που σχετίζονται με τα μαθηματικά αναγνωρίζοντάς τες γύρω τους. Συνοπτικά, καταφέρνει να βάλει τα μαθηματικά στην καθημερινότητά τους κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνω για τα σχήματα και την επιφάνειά τους

Τσιαγκλάνη Βασιλική Άρτεμις
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που επέλεξα είναι το Attribute Blocks. Το όνομα της εργασίας ειναι "Μαθαίνω για τα σχήματα και την επιφάνεια την οποία καλύπτουν" και εστιάζει στη μέτρηση. Στόχος σύμφωνα με το ΑΠ είναι να μάθουν τα παιδία να ξεχωρίζουν τα σχήματα βάση γενικά χαρακτηριστικά όπως ποικιλία θέσεων, μέγεθος, χρώμα και προσανατολισμό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επέλεξα ( Αttribute Blocks ) εστιάζει στον άξονα της γεωμετρίας και ειδικότερα στον τομέα της μέτρησης. Το συγκεκριμένο virtual manipulative θεωρώ ότι είναι αρκετά εύκολο στην κατανόησή του από τα παιδία. Αρχικά τους βάζει σε μια διαδικασία να αναγνωρίσουν τα σχήματα και έπειτα να τα κατατάξουν ανάλογα με το μέγεθος ( την επιφάνεια την οποία καλύπτουν ) και το χρώμα τους. Στη συνέχεια πρέπει να τα ομαδοποιήσουν ανάλογα με 3 διαφορετικά κριτήρια ( σχήμα, μέγεθος και χρώμα ). Κάθε φορά η ομαδοποίηση είναι διαφορετική. Έτσι αναπτύσεται η κριτική ικανότητα των παιδιών. Ακόμα τα μικρότερα παιδία μπορούν να αρχίσουν με το να μετρούν τα σχήματα που είναι ίδια ή που έχουν ίδιο χρώμα ή που έχουν ίδιο μέγεθος το οποίο μπορεί να ενταχθεί και στον τομέα της άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Attribute Blocks ειναι ενα virtual manipulative που εισάγεται στον τομέα της γεωμετριίας και ειδικότερα της μέτρησης. Σε πρώτη φάση τα παιδία έρχονται αντιμέτωπα με διάφορα σχήματα σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Κάποια από αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα κύκλο ενώ άλλα από έξω. Αρχικά η νηπιαγωγός ζητά στα παιδία να κατατάξουν τα σχήματα της εικόνας ανεξάρτητα από το που βρίσκονται σύμφωνα με το χρώμα τους πχ. " Πόσα κόκκινα σχήματα υπάρχουν;". Στη συνέχεια τους ζητά να αναγνωρίσουν τα σχήματα πχ. " Τι σχήμα είναι αυτό;". Έτσι μπορεί να προχωρήσει σε πιο συνδιαστικές ερωτήσεις όπως πχ. "Πόσα κίτρινα τρίγωνα υπάρχουν;" ή ακόμα "Πόσα κίτρινα μεγάλα τρίγωνα υπάρχουν;" εντάσσοντας και το μέγεθος.

Σε δεύτερο χρόνο εξηγεί το θέμα του virtual manipulative. Όταν τα παιδία το καταλάβουν τους ζητάει να προσπαθήσουν να κάνουν την άσκηση πχ. "Τι κοινό έχουν όλα τα σχηματάκια μέσα στον κύκλο;", "Ποιά άλλα πρέπει να βάλουμε μέσα σε αυτόν;".

Ιδανικά μετά την άσκηση η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει μια πλήρη εικόνα για το επίπεδο που βρίσκεται η τάξη της και να επιμείνει ανάλογα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, στόχος του νηπιαγωγείου είναι να μάθει τα νήπια να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά με βάση γενικά χαρακτηριστικά και σε ποικιλία θέσεων, μεγεθών και προσανατολισμών. Άλλος στόχος ειναι να περιγράφουν επίπιεδα και στερεά σχήματα ανάλογα με τις βασικές τους ιδιότητες. Τρίτος στόχος είναι να πραγματοποιούν άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις όπως και διατάξεις ίσων και άνισων μηκών. Τελος, τέταρτος στόχος ειναι να μάθουν να κάνουν απλές εκτιμήσεις και συγκρίσεις.Με την συγκεκριμένη άσκηση πετυχαίνουμε τους στόχους για τα επίπεδα σχήματα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας τα γεωμετρικά σχήματα

Φάσσα Κωντσαντίνα-Ειρήνη
Περίληψη: 

Τα παιδιά μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μάθουν τα γεωμετρικά σχήματα, να τα ονοματίζουν και να τα ταξινομούν με βάση το σχήμα, ή το μέγεθος ή το χρώμα τους. Θα έχει προηγηθεί ένας σύντομος περίπατος στο κοντινό περιβάλλον του νηπιαγωγείου με σκοπό την παρατήρηση των γεωμετρικών σχημάτων στο χώρο και στη συνέχεια η παρατήρησή τους στο χώρο της τάξης.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγω τις μετρήσεις από τους άξονες των μαθηματικών εννοιών και το συγκεκριμένο virtual manipulative καθώς τα παιδιά μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρώ θα μπορέσουν να μπουν ευκολότερα σε μία διαδικασία σύγκρισης μεγεθών και παρατήρησης σχημάτων και χρώματος. Θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν με τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από μία ευχάριστη και παιγνιώδη δραστηριότητα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Ζητάω αρχικά από τα παιδιά να μου περιγράψουν τι ακριβώς βλέπουν και τι παρατηρούν.

Ενδεικτικές ερωτήσεις: <<Τα σχήματα είναι όλα μαζί; Ποια σχήματα είναι μέσα στον κύκλο; Τι χρώματα έχουν; Υπάρχουν ίδια χρώματα έξω από τον κύκλο;>> Μέσα από ανάλογα διαδοχικά ερωτήματα βοηθάω τα παιδιά να κατανοήσουν από μόνα τους το σκοπό της δραστηριότητας. Για να επιβεβαιώσω ότι κατάλαβαν την δραστηριότητα δημιουργώ ένα λανθασμένο παράδειγμα και αναμένω την παρατήρηση και τον έλεγχο από αυτά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζω την παρακάτω εικόνα…

Τους ζητάω να παρατηρήσουν αν υπάρχει κάτι κοινό στα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο, και αφού το εντοπίσουν τοποθετώ ένα γεωμετρικό σχήμα με λανθασμένο χρώμα: Τους ρωτάω αν είναι σωστό που τοποθέτησα μέσα στο πλαίσιο τον κόκκινο κύκλο, αν ταιριάζει με κάποιο από τα υπόλοιπα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο. Στη συνέχεια ρωτάω: <<ποια σχήματα που βρίσκονται έξω από τον κύκλο ταιριάζουν με αυτά που είναι μέσα;>> Τα παιδιά αφού σκεφτούν μου φωνάζουν τα ονόματα, τα χρώματα και τα μεγέθη (μικρό, μεγάλο) των σχημάτων που πρέπει να βάλω στον κύκλο. Ύστερα από αυτή τη διαδικασία χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες για να λύσουν τις δικές τους δραστηριότητες από μόνα τους.

Με αυτό τον τρόπο θα μάθουν να κάνουν συγκρίσεις, να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα των γεωμετρικών σχημάτων και να τα ταξινομούν με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως το σχήμα , το χρώμα και το μέγεθος.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Μία τέτοια δράση περιλαμβάνει αναζήτηση ιδιοτήτων, σχέσεων, κανονικοτήτων, ομοιοτήτων και διαφορών, συνδέσεων, τρόπων αντιμετώπισης καταστάσεων και εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Τα παιδιά αναπτύσσουν μαθηματικές έννοιες. Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη αιτιολογώντας απόψεις, επιλογές και αξιολογώντας διάφορα δεδομένα. Επίσης, αναπτύσσεται η μεταγνωστική πλευρά της σκέψης τους, καθώς επανεξετάζουν και αναστοχάζονται τις σκέψεις και τις επιλογές τους για να ελέγξουν αν είναι ορθές.Οι κεντρικοί στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι η τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών, αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Συγκεκριμένα η δεδομένη δραστηριότητα στοχεύει:

Χώρος και Γεωμετρία:

-Στην αναγνώριση, την ονομασία και ταξινόμηση των γεωμετρικών σχημάτων από τα παιδιά.

-Τον προσανατολισμό στο χώρο και την οπτικοποίηση.

-Εισαγωγή στη μέτρηση μεγεθών, μήκους πλάτους,ύψους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Βρίσκω το κοινό χαρακτηριστικό

Ντάσιου Αικατερίνη
Περίληψη: 

Κατά την πλοήγησή μου στον ιστότοπο του National Library of Virtual Manipulatives επικεντρώθηκα στον άξονα Χώρος και Γεωμετρία-Γεωμετρικά Σχήματα και για το σχεδιασμό δράσης επέλεξα το VM Attribute Blocks. Είναι μια πρακτική διαλογής σχημάτων ανάλογα με το χρώμα,τη μορφή και το μέγεθος, όπου τα παιδιά καλούνται, αφού προσδιορίσουν το κοινό χαρακτηριστικό της συλλογής των σχημάτων που βρίσκονται στο κεντρικό οβάλ, να μεταφέρουν όλα τα υπόλοιπα σχήματα που μοιράζονται το ίδιο χαρακτηριστικό στο οβάλ.Πρόκειται για ένα ψηφιακό υλικό που σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα προωθεί τη γεωμετρική σκέψη των νηπίων και αναπτύσσει ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, συλλογισμού και τεκμηρίωσης μέσω της αναγνώρισης και περιγραφής σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Εστίασα στον άξονα της Γεωμετρίας και επέλεξα το VM Attribute Blocks, γιατί θεωρώ ότι υποστηρίζει καλύτερη τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξοικείωση των νηπίων με τα γεωμετρικά σχήματα, τα στοιχεία και τις ιδιότητές τους.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Τα παιδιά θα εργαστούν σε ομάδες 3-4 ατόμων σε κάθε υπολογιστή.Αρχικά, τους ζητάω να περιηγηθούν ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο,να επεξεργαστούν το υλικό που τους δίνεται και να το περιγράψουν.Τα νήπια έχουν ήδη διδαχθεί τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητές τους καθώς και τα χρώματα.Στη συνέχεια, τους απευθύνω κάποιες ερωτήσεις, που θα τους βοηθήσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στο συγκεκριμένο VM.Παράδειγμα: "Ποια γεωμετρικά σχήματα βλέπετε κάθε φορά μέσα στο οβάλ;","Μπορείτε να τα περιγράψετε ;", "Έχουν όλα το ίδιο μέγεθος;", "Έχουν όλα το ίδιο χρώμα;", "Τι χρώμα έχουν;"
Έπειτα, ενθαρρύνω τα νήπια να πειραματιστούν στον περιβάλλοντα χώρο, διερευνόντας και δοκιμάζοντας το υλικό , να συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, να κάνουν υποθέσεις και να ελέγξουν μόνα την απάντησή τους.Τα παιδιά παρατηρούν ότι υπάρχει μια επιλογή που ελέγχει κάθε φορά αυτό που κάνουν και αφού λύσουν το πρόβλημα , επιλέγοντάς το, δίνεται η απάντηση, ανάλογα με το αν η λύση είναι σωστή ή όχι.Eπίσης, αφού λύσουν ένα πρόβλημα υπάρχει επιλογή ώστε να πάνε και σε επόμενο.Στο τέλος,θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν το κάθε σχήμα ,να καταλάβουν ότι υπάρχουν γεωμετρικά σχήματα με διαφορετικά στοιχεία (κορυφές,πλευρές,γωνίες) και ιδιότητες (ίσες πλευρές,μεγαλύτερο κλπ) το καθένα, αλλά και να ταξινομούν τα σχήματα με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι η τυπική μάθηση των μαθηματικών εννοιών, αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης και δράσης μέσα από ενεργητικές δραστηριότητες μαθηματικών. Η δράση που προτείνω με το VM Αttribute Blocks συνδέεται στενά με τους στόχους του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος.Συγκεκριμένα ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να αναγνωρίσουν τα παιδιά το κοινό χαρακτηριστικό των σχημάτων που βρίσκονται στο οβάλ, αναφορικά με το μέγεθος, τη μορφή ή το χρώμα τους,ώστε να ταξινομήσουν σε σχέση με αυτές τις ιδιότητες και στοιχεία τα όμοια γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται στο πλαίσιο εκτός οβάλ.Αντίστοιχα στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα οι στόχοι που αναφέρονται είναι οι εξής: Να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά σχήματα με βάση γενικά χαρακτηριστικα και σε ποικιλία θάσεων,μεγεθών και προσανατολισμών, αλλά και να περιγράφουν επίπεδα και στερεά γεωμετρικά σχήματα με βάση τισ ιδιότητές τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Γνωριμία με τα γεωμετρικά σχήματα

Ντελλα Ευθυμία
Περίληψη: 

Η επιλογή από τα VM έγινε από την ενότητα της γεωμετρίας η οποία εστιάζει στην εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων και τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Ο τίτλος δράσης είναι το "attribute blocks" και σχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς επιδιώκει να μάθει στα παιδιά μαθηματικές πράξεις και την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η δραστηριότητα την οποία διάλεξα να εφαρμόσω, αφορά τον άξονα της γεωμετρίας. Με την συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά, εφόσον έχουν μάθει τα χρώματα, θα έχουν την ευκαιρία να εξάσκηθούν περισσότερο και, συνεπώς, να μάθουν να τα ξεχωρίζουν πιο εύκολα. Πέρα από αυτό, τα παιδιά θα επωφεληθούν από αυτην την δραστηριότητα και επειδή μέσω αυτής θα μάθουν τα σχήματα καθώς και πως να τα ξεχωρίζουν. Επίσης, θα μπορέσουν και να εξασκηθούν στην πρόσθεση και την αφαίρεση καθώς θα πρέπει να αφαιρούν τα σχήματα που δεν χρειάζονται και να προσθέτουν αυτά που πρέπει. Τέλος, εκτός από τα χρώματα και τα σχήματα, υπάρχουν διάφορα μεγέθη στην δραστηριότητα. Έτσι , θα έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίζουν τα μεγάλα σχήματα από τα μικρά.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αφόρμηση δραστηριότητας: Κάνοντας μία δραστηριότητα με τα φρούτα (λόγω της άνοιξης) τα παιδιά είχαν διάφορους προβληματισμούς σχετικά με τα διάφορα σχήματα των φρούτων και, έτσι , αποφάσισα να τους κάνω μία δραστηριότητα με σχήματα. Οι στόχοι είναι να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα διάφορα σχήματα και μεγέθη και να εξασκηθόυν στην αναγνώριση χρωμάτων καθώς και στην πρόσθεση και την αφαίρεση.

Καταρχήν , ζητάω από τα παιδιά να κοιτάξουν προσεκτικά την δραστηριότητα και να δουν αν αναγνωρίζουν κάποια από τα σχήματα και αν ξέρουν όλα τα χρώματα. Έπειτα, παροτρύνω τα παιδιά να πειραματιστούν ,με την δραστηριότητα όπως καταλαβαίνουν ότι είναι σωστό για αυτά χωρίς να ανησυχούν για σωστό και λάθος. Τα παιδιά καλό θα είναι να σκεφτούν λογικά ώστε να λύσουν την άσκηση και όχι με βάση τις προτιμήσεις τους σε χρώμα και σχήμα. Μπορεί να υποθέσουν , για παράδειγμα, οτι μέσα στον κύκλο πρέπει να μπουν μόνο σχήματα του ίδιου χρώματος ή σχήματος αλλά αυτό αποτελεί λάθος καθώς μέσα στον κύκλο ζητόυνται διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Επίσης , τα παιδιά παρατηρούν οτι, όσα περισσότερα σχήματα είναι μέσα στον κύκλο, τόσο λιγότερα είναι έξω από αυτόν. Επιπρόσθετα , κατανοούν ότι , δεν έχουν όλα τα σχήματα το ίδιο μέγεθος όμως μέσα στον κύκλο μπορεί να τύχει να ζητηθούν σχήματα χωρίς να έχει σημασία το μέγεθος. Τα συμπεράσματα που θα πρέπει τα παιδιά να καταλήξουν ιδανικά είναι ότι, η άσκηση κάθε φορά τους ζητάει διαφορετικά πράγματα και ότι για να φτάσουν στη λύση δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν και τα 3 χαρακτηριστικά των σχημάτων αλλά συνδυάζονται κάποια από αυτά.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που δημιουργήθηκε για τα παιδιά έχει σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς οι στόχοι που περιγράφονται σε αυτό πραγματοποιούνται και στη δραστηριότητα αφού , μέσω αυτής , τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με τα μαθηματικά όπως το να κάνουν πράξεις και να αναγνωρίζουν τα διάφορα σχήματα και να έχουν τη δυνατότητα να τα περιγράψουν και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Επίσης, μέσω της δραστηριότητας , τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και , έτσι εξοικειώνονται με αυτήν.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: