Αριθμοκατάσταση

Πουλαράκη Ευαγγελία
Περίληψη: 

Για την εργασία επέλεξα να ασχοληθώ με το chip abacus. Ένα virtual manipulative που βρίσκεται στην κατηγορία αριθμοί και πράξεις. Ως τίτλο για την δράση που σχεδίασα ώστε να συμβεί στο πλαίσιο μαθήματος με νήπια, επέλεξα τον εξής: Αριθμοκατάσταση. Την ονόμασα έτσι γιατί τα παιδιά θα μάθουν να μετρούν εώς τα δέκα με έναν διασκεδαστικό τρόπο και μέσω ενός παραδείγματος από την καθημερινή τους ζωή, τα χρήματα. Τέλος, η δράση αυτή εξυπηρετεί επίσης πολλούς απο τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Για την συγκεκριμένη εργασία εστίασα στον άξονα των μαθηματικών Number & Operations ( Grades Pre-K-2 ). Από τον άξονα λοιπόν αριθμοί και πράξεις επέλεξα να ασχοληθώ με το Virtual Manipulative : Chip Abacus. Ως νηπιαγωγός θα επέλεγα το συγκεκριμένο virtual ώστε να δώσω στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν να μετρούν και να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ μιας μονάδας- δεκάδας- εκατοντάδας με ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο τρόπο. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η βιωματική/ πρακτική μάθηση είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική από την θεωρητική αντίστοιχα και τα νήπια μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα όταν η διδασκαλία έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Θα ήταν ευχάριστο και για μένα ως νηπιαγωγός να δω τα παιδιά να πειραματίζονται μέσα σε ένα καινούργιο διαδικτυακό πλαίσιο μάθησης που η διδασκαλία γίνεται διαφορετικά απ’ ότι με τις τυπικές μεθόδους διδασκαλίας που επικρατούν εδώ και πολλά χρόνια στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα αλλά και στο νηπιαγωγείο ειδικότερα

Αυτός είναι ο δικτυακός χώρος του Virtual Manipulative: Chip Abacus, το οποίο έχει ως βάση τον αριθμό 10.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Chip Abacus θα το χρησιμοποιούσα στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας για τα μαθηματικά. Αρχικά θα ζητούσα από τα παιδιά να παρατηρήσουν και να εξερευνήσουν το χώρο του συγκεκριμένου Virtual Manipulative ώστε να μου πουν τι πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν από αυτόν και αν μπορούν να καταλάβουν τη χρήση του. Έπειτα θα συνέχιζα με την επεξήγηση αυτού και θα τους έδειχνα πώς λειτουργεί. Θα τους εξηγούσα την σχέση μεταξύ μιας μονάδας- δεκάδας- εκατοντάδας ίσως με τη χρήση ενός παραδείγματος. Για να γίνει κατανοητό στα παιδιά αυτή η σχέση μαθηματικών εννοιών θα τους την εξηγούσα με παράδειγμα σχετικά με τα χρήματα. Θα τους έλεγα ότι ένα νόμισμα του ενός ευρώ αποτελείται από 10 νομίσματα των 10 λεπτών και ότι το νόμισμα 10 λεπτών αποτελείται από 10 νομίσματα του ενός λεπτού (θα τους έφερνα και τα αντίστοιχα νομίσματα ώστε να τα επεξεργαστούν). Έτσι, αφού γινόταν κατανοητό το παραπάνω παράδειγμα, θα τα άφηνα μόνα τους να σκεφτούν τη σχέση μεταξύ εκατοντάδας- δεκάδας- μονάδες, χρησιμοποιώντας βέβαια και το chip abacus. Για την βοήθεια τους θα απεύθυνα στα παιδιά ερωτήσεις του τύπου: Μία μπλε μπαλίτσα που συμβολίζει ένα νόμισμα του ενός ευρώ σε πόσες πράσινες μπαλίτσες θα διαιρεθεί, οι οποίες συμβολίζουν τα νομίσματα των 10 λεπτών; Η μία πράσινη μπαλίτσα σε πόσες κίτρινες, οι οποίες συμβολίζουν τα νομίσματα του ενός λεπτού; άρα μπορεί κάποιο παιδί να μου πει ποια είναι τελικά η σχέση μεταξύ τους; Στη συνέχεια θα τους πρότεινα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 παιδιών και να πειραματιστούν μόνα τους στο πρόγραμμα, κάνοντας πολλά και διάφορα παραδείγματα ώστε να καταλάβουν τη σχέση μεταξύ των ποσοτήτων και να το συζητήσουν μεταξύ τους ώστε να μου πει η κάθε ομάδα στο τέλος τα συμπεράσματα της. Κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης, θα μπορούσα να επεμβαίνω και να κάνω διάφορες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που θα τους διευκολύνουν στη κατανόηση. Μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει εδώ; μπορεί κάποιο παιδάκι να μου πει τι έχει καταλάβει; Προσέξτε καλά και μετρήστε τις μπαλίτσες που εμφανίζονται στο κουτάκι κάθε φορά. Θυμηθείτε και το παράδειγμα που σας ανέφερα με τα ευρώ. Πώς είπαμε ότι λέγεται η μία μπλε μπαλίτσα; Στη συνέχεια θα προσπαθούσα να ανεβάσω λίγο το επίπεδο προβληματισμού των παιδιών και να τους δώσω κάποια προβλήματα να λύσουν, όπως : έστω αν είχαμε 2 πράσινες μπαλίτσες, πόσες κίτρινες θα εμφανίζονταν στο διπλανό κουτάκι; ( αναφέροντας και την σχέση αυτή με τα ευρώ ). Στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να είναι κατανοητή ως ένα βαθμό η σχέση και οι πράξεις που γίνονται κάθε φορά. Βέβαια αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές γιατί με μία φορά είναι κάπως δύσκολη διαδικασία για κατανόηση, ιδίως για νήπια. Τα ιδανικά συμπεράσματα που θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι για την σχέση των συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών. Για παράδειγμα θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι 1 εκατοντάδα αποτελείται από 10 δεκάδες.

Quote:

Το παράδειγμα που θα τους αναφέρω με τα ευρώ θα το συνεχίσω αν δω ότι διευκολύνει τα παιδιά. αν καταλάβω ότι μπερδεύονται ίσως να βρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα να χρησιμοποιήσω.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που ανέφερα παραπάνω σχετικά με το chip abacus σχετίζεται με κάποιους στόχους σχετικά με τους αριθμούς και τις πράξεις από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα τα παιδιά χρησιμοποιώντας, εξερευνώντας και μαθαίνοντας μέσα από αυτό το virtual manipulative θα μάθουν να απαριθμούν και να διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10. Επίσης μέσα από τον συσχετισμό των μαθηματικών εννοιών με τα ευρώ που χρησιμοποίησα για την κατανόηση του προγράμματος, τα παιδιά θα πετύχουν να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10. Τα παιδιά είναι ακόμα σε θέση να διερευνούν καταστάσεις <<βάζω μαζί>>, <<βάζω ακόμα>> και <<συγκρίνω>> για να προσεγγίσουν τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση και κατασκευάσουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Επιπλέον μερικά παιδιά είναι πιθανό να μπορούν να αναγνωρίσουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης και να μπορούν τέλος να διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι αριθμοί μέχρι το 10, αναλύοντας και συνθέτοντας ποσότητες.