Turtle Geometry

Η Γεωμετρία της χελώνας

Ναλμπάντ Χατιτζέ
Περίληψη: 

Επιλέγω το συγκεκριμένο virtual manipulative από τον άξονα γεωμετρίας. Μέσα από το συγκεκριμένο virtual manipulative επιδιώκω τα παιδιά να εξερευνήσουν τους αριθμούς, τα σχήματα, και τη λογική του προγραμματισμού με την οποία μπορεί να κινηθεί μια χελώνα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Χρησιμοποιώ το Turtle Geometry από την άξονα της γεωμετρίας. Στην οποία τα παιδιά μπορούν να κάνουν ένα σχέδιο για τη θαλάσσια χελώνα, να δοκιμάσουν το σχέδιό τους, να αλλάξουν το σχέδιό τους και να δουν ένα λαβύρινθο, μια εικόνα ή βράχια.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

1.Αρχικά ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν την εικόνα που βλέπουν μπροστά τους και να την περιγράψουν. Επομένως να μου πουν τις σκέψεις τους σχετικά με το τι μπορεί να ζητάει αυτή η άσκηση.

2.Για να κατευθύνω την σκέψη των παιδιών κάνω κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις:

- Τι μπορούμε να κάνουμε για να μετακινήσουμε τη χελώνα;

-Τι έκανες πρώτα και ήρθε μέχρι εδώ η χελώνα;

-Τι έκανες μετά για να αλλάξει την κατεύθυνση της;

-Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα;

-Τι θα άλλαζε αν πατούσες στο κουμπί με τα χρώματα;

-Τι συνέβη όταν πάτησες στο κουμπί που έχει τα χρώματα;

-Αν ξαναπατούσαμε σ’ αυτό (το κουμπί)τι λες να γινόταν;

3. Ζητάω από τα παιδιά να πειραματίζονται με τους εξής τρόπους:

Να κάνουν ένα σχέδιο για τη θαλάσσια χελώνα:

Μπορούν να δώσουν ένα σχέδιο στη χελώνα μετακινώντας τη σειρά του, και να αλλάξουν το χρώμα της διαδρομής. Πρώτα να κάνουν ένα σχέδιο, στη συνέχεια, να το δοκιμάσουν, και να το αλλάξουν. Χρησιμοποιήσουν αυτά τα κουμπιά για να κάνουν ένα σχέδιο: για την μετακίνηση προς τα εμπρός,

για τη μετακίνηση προς τα εμπρός για περισσότερο από ένα χώρο,

για να στρίψουν αριστερά

για να στρίψουν δεξιά

για να αλλάξουν το χρώμα της διαδρομής της χελώνας.

Να δοκιμάσουν το σχέδιό τους

Μετά να δοκιμάσουν το σχέδιό τους, χρησιμοποιώντας τα εξής κουμπιά:

να εκτελέσουν το σχέδιο τους

να διακόπτουν τη λειτουργία

παύση της λειτουργίας

να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφάλεια σε μία θέση

να εκτελέσουν ένα βήμα του σχεδίου τους

Να αλλάξουν το σχέδιο τους

Μετά τη δημιουργία ενός σχεδίου μπορεί να θέλουν να το αλλάξουν. Μπορούν να το κάνουν με την αφαίρεση ή την τροποποίηση των βημάτων όπως:

Α)Κάνοντας κλικ για το βήμα που θέλουν να αλλάξουν ή να καταργήσουν.

Β)Πατώντας το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο για να αφαιρέσουν το βήμα

Γ)Χρησιμοποιώντας το σχέδιο μωβ, μπλε, και τα κουμπιά σχέδιο χρώματος για να αλλάξουν το βήμα.

Μπορούν επίσης να προσθέτουν νέα μέτρα σε όλο το πρόγραμμα:

α. Κάνοντας κλικ ανάμεσα σε δύο βήματα.

β. Να χρησιμοποιήσουν στο σχέδιο μωβ, μπλε, με τα κουμπιά σχέδιο χρώματος επιλέγοντας το βήμα για να προσθέσουν.

Να δοκιμάσουν ένα λαβύρινθο, μια εικόνα ή βράχια

Αφού έχουν μάθει λίγα πράγματα για το πώς να κάνουν σχέδια για τη θαλάσσια χελώνα, θα είναι διασκεδαστικό να προσθέσουν αντικείμενα που η χελώνα πρέπει να προσπαθήσει να τρέξει ανάμεσα σε αυτά. Χρησιμοποιώντας το κουμπιά Maze, Drawing, και Rocks να προσθέσουν τα εμπόδια στο σχέδιο τους.

4.Κάθε φορά που δοκιμάζουν μία από τα παραπάνω ζητάω από τα παιδιά να παρατηρούν τις διαφορές που έγιναν στο πλαίσιο. Αν έγινε κάποια αλλαγή στη διαδρομή, στο χρώμα της διαδρομής που έκανε η χελώνα. Επομένως θέλω να παρατηρούν αν κατά τη διάρκεια των πειραματισμών άλλαξε η χελώνα μέγεθος και χρώμα.

5.Τα παιδιά μπορούν να υποθέτουν ότι η χελώνα είναι δικιά τους, ή ψάχνει τον φίλο του και εμείς πρέπει να την κατευθύνουμε σωστά για να τον βρει, ή έχει χαθεί και δεν μπορεί να βρει τη θάλασσα και άλλα..

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το συγκεκριμένο virtual manipulative επιζητά την ενεργή δράση των ατόμων που εμπλέκονται γιατί έχουν ένα κίνητρο και ένα στόχο να πραγματοποιήσουν, δράση έχει μαθηματικά χαρακτηριστικά όπως είναι η διερεύνηση μέσα από τη χρήση εργαλείων και πηγών, η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, η ανάπτυξη και χρήση τεχνικών, η δημιουργία εννοιολογικών συνδέσεων, η σύνδεση αναπαραστάσεων, η ανάπτυξη συλλογισμού. Επίσης η εξερεύνηση των αριθμών, των σχημάτων, και τη λογική του προγραμματισμού.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η βόλτα της κυρίας Μήνας

Πολυμέρου Αικατερίνη
Περίληψη: 

Το virtual manipulatives που επέλεξα είναι το turtle geometry. Πιστέυω ότι με αυτό το εργαλείο θα μυήσω τα παιδιά στο κόσμο της γεωμετρίας. Θα σχεδιάζουν γραμμές και καμπύλες παίζοντας με τον υπολογιστή. Συγκεκριμένα, το turtle geometry συνδυάζει γνώση και παιχνίδι, ένας συνδυασμος που προσελκύει τα παιδιά.Η μαθηματική έννοια στην οποία εστίασα είναι η γεωμετρία.Αναλυτικότερα, στεχεύω στο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με σχήματα τα οποία αργότεραναμπορύν να εντάξουν στις ζωγραφιές τους. Οι λόγοι είναι τόσο πρακτικοί όσο και αναπτυξιακοί. Θεωρώ,δηλαδή, ότι η γεωμετρία είναι ίσως το μοναδικό μάθημα που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ξεπεράσουν το στάδιο της εγωκεντρικής αντίληψης που αναφέρει ο Piaget στις ερευνές του, αφού σχετίζεται άμεσα με τον προσανατολισμό, το μετασχηματισμό και την οπτικοποίηση, αρχές που διέπουν το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulatives που επέλεξα είναι το turtle geometry και αφορά μία χελώνα που περνάει από διάφορα στάδια για να εντάξει τα παιδιά στο κόσμο της γεωμετρίας. Αρχικά μπορεί κάποιος να βάλει τα παιδιά να παιξουν στο πρόγραμμα αυτό και να μάθουν τις ευθείες και τις γωνίες όπως 45 μοίρες, 90 μοίρες κ.α. Στη συνέχεια μπορεί να τους κάνει μάθημα προσανατολισμού και να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα με τον λαβύρινθο βέβαια σε πολύ προχωρημένο επίπεδο γιατί είναι αρκετά απαιτητικό. Ακόμα το συγκεκριμένο εργαλείο θα μπορουσε να το εντάξει κανείς στην διδασκαλία του ώστε εισάγει τα παιδιά στην έννοια των επίπεδων σχημάτων και να υπολογήσουν μαζί πόσες πλευρές χρειάζεται ένα τετράγωνο να είναι ίσες. Τέλος το συγκεκριμένο εργαλείο είναι σαν πειραμα αφου με την μέθοδο της δοκιμής τα παιδιά μπορούν να γυρίσουν πίσω να εξετάσουν και να ξαναδοκιμάσουν την διαδρομή της χελώνας ώστε να επιτευξουν τον συγκεκριμένο σκοπό της.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το turtle geometry έχει διάφορα προγράμματα με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Επέλεξα το rocks γιατί θέλω τα παιδια μέσω του παιχνιδιού να υπολογίσουν και να προσανατολίσουν τη μικρή χελώνα να πάει από το σωστό δρόμο δεξιότητες που χρειάζεται πρώτα να τις κατακτήσουν οι ίδιοι για να τις εφαρμόσουν.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα το επιλέξω για παιδια προσχολικής ηλικίας.

Αρχικά εισάγω τα παιδιά στη δράση με ένα παραμύθι που θα εξιστορεί την περιπέτεια της κυρίας Μήνας που χάθηκε στο δρομό που πηγαινε για να ποτίσει τα λουλούδια. Στη συνέχεια θα τους δείξω το πρόγραμμα κια θα τους ζητήσω να προσανατολήσουν την μικρή χελώνα. Στην αρχή θα πειραματιστούν μόνα τους με το πρόγραμμα και μετά θα τους δείξω την γωνία το αριστερα και το δεξια.Θα τους πω οτι η χελωνα δεν γινεται να πηγαινει μόνο ευθεια γιατι δεν θα φτασει στον προορισμό της πρεπει κατι να κανουμε τι προτείνετε;πως μπορούμε να το επιτευξουμε αυτό(στροφή) θα τους δείξω τα ανοίγματα των στροφών και θα τους ζητήσω να πειραματιστούν για να το κατορθώσουν. Τα παιδιά θα δουν ότι η μικρή στροφή δεν βοηθάει την κατάσταση γι αυτό και θα προσπαθήσουν την μεγαλύτερη. Τα ιδανικά συμπεράσματα θα μπορούσαν να ήταν οτι πρέπει να δοκιμάσουν πολλές φορές, οτι το λάθος διορθώνεται αρκεί να προσπαθήσουν και δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος για να πετύχουν το σκοπό τους αλλά πολλοί.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρει γενικά για την γεωμετρία ως σκοπό να μάθουν να προσανατολίζονται, να οπτικοποιούν και να μετασχηματίζουν. Η δραστηριότητα που επέλεξα να κάνω πιστευω ότι τα έχει αυτά αφου μελετουν το περιβάλλον για να επιλέξουν την κατάλληλη κίνηση, προσανατολίζονται για να βοηθήσουν την μικρή χελώνα να καταφέρει τον σκοπό της και αν κάνουν λάθος μετασχηματίζουν την κίνησή τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: