Χρωματιστές σειρές

Τσαντεκίδου Ελένη
Περίληψη: 

Η εν λόγω εργασία έχει θέμα την εκμάθηση των μαθηματικών μέσω virtual manipulatives και συγκεκριμένα τη χρήση color patterns. Τα παιδιά με τη βοήθεια των χρωματιστών σημείων, τα οποία είναι πιο ελκυστικά για τους μικρούς μαθητές δεδομένου πως τα παιδιά δεν βλέπουν τα color patterns ως μια μαθηματική εργασία αλλά ως παιχνίδι που τα βοηθάει να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη μέσω της ψυχαγωγίας.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το color patterns των virtual manipulativesβοηθάει τα παιδιά στην κατάκτηση του μαθηματικού αλφάβητου, της ικανότητας δηλαδή του ατόμου να κωδικοποιεί, να αφομοιώνει και να παρουσιάζει τα μαθηματικά σε μια ποικιλία χρωματιστών πλαισίων. Χρησιμοποιεί τη μαθηματική σκέψη και μαθηματικές έννοιες, διαδικασίες, δεδομένα και εργαλεία για να περιγράψει , να εξηγήσει και να προβλέψει φαινόμενα. Συγκεκριμένα το color pattern θεωρώ ότι βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν το ρόλο που παίζουν τα μαθηματικά στη ζωή μας, στις καθημερινές τους ασχολίες ακόμα και στο παιχνίδι τους. Τα virtual manipulatives κατά την άποψή μου είναι απαραίτητα εργαλεία, εύχρηστα, δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για την διδασκαλία των μαθηματικών και συγκεκριμένα της άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Κατα τη χρήση του virtual manipulatives και συγκρεκριμένα του color patterns τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν το χρώμα του σχεδίου που λείπει σύμφωνα με το πρότυπο που ήδη υπάρχει ξεκινώντας από την πάνω αριστερά μεριά του χώρου εργασίας. Τα χρώματιστά σχέδια επαναλαμβάνονται και το παιδί καλείται να βρεί τη σειρά των χρωμάτων που του φαίνεται περισσότερο αποτελεσματική. Ο ενήλικας θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι τα παιδιά κατάλαβαν τα ΄χρωματιστά πρότυπα, τα οποία επαναλαμβάνονται κάτι που θα το βοηθήσει στη συνέχεια να συμπληρώσει τα κενά σχέδια και να ενθαρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους λόγια για να περιγράψουν τις συνήθεις που παρατηρούν. Μόλις ένα πρότυπο παρατηρείται οι μαθητές θα πρέπει να επεκτείνουν το μοτίβο κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί με ένα ερωτηματικό και κάνοντας κλίκ στο αντίστοιχο χρώμα. Eν συνεχεία μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη ή να ελέγξουν μετά το τέλος της διαδικασίας την ορότητα των απαντήσεών τους κάνοντας κλικ στην επιλογή "έλεγχος". Κατα τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο ενήλικας θα πρέπει να ενθαρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιουν τα δικά τους λόγια για να περιγράψουν τις συνήθειες που παρατηρούν. Μετά από αυτήν την εργασία χειραγώγησης μπορεί να φανεί διασκεδαστικό στα παιδιά να πάνε στο block pattern για να δημιουργήσουν το δικό τους πρότυπο και να έχουν έναν άλλο μαθητή να συνεχίσει αυτό το μοτίβο που δημιούργησαν.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στη χώρα μας, οι μαθητές μέσω της διδασκαλίας των μαθηματικών εκτιμούν την αξία των μαθηματικών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, καλλιεργούν την αυτοπεποίθησή τους χρησιμοποιόνταςτα μαθηματικά ως δημιουργική απασχόληση. Επιπλέον βοηθούν τα παιδιά ώστε να αναπτύσσουν στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες, να κατανοούν έννοιες που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά στην ερμηνεία προβλημάτων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας ενώ ταυτόχρονα βοηθούν να καλλιεργήσουν γνώσεις και δεξιότητες, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντικείμενα στα οποία η χρήση των μαθηματικών είναι απαραίτητη. Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η δράση που σχεδιάσαμε.