Base Blocks Addition

Η πρόσθεση

Πλη Φανή
Περίληψη: 

Από τους αριθμούς επέλεξα το base block addition διότι με αυτό το virtual τα παιδιά θα μάθουν να κάνουν πρόσθεση χρησιμοποιώντας τις μονάδες, τις δεκάδες,τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες.Έτσι τα παιδιά θα μάθουν από πολύ νώρις να ασχολούνται με πραγματικά προβλήματα,αποκτώντας την μαθηματική σκέψη και ικανότητα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Εστιάζω στο base block addition δηλαδή στην πρόσθεση.Επέλεξα το συγκεκρίμενο virtual επειδή μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά θα αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτήριζουν τη μαθηματική επιστήμη,συνειδητοποιώντας παραλληλα την κοινωνική τους διάσταση,τον λόγο δηλαδή για τον οποίον χρησιμοποιούμε την πρόσθεση στην ζωή μας.Ακόμη θα κατανοήσουν την έννοια του αριθμού και τις διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης.Όπως να μάθουν να αριθμούν δηλαδή να απαγγέλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών,να απαρριθμούν και να μετρούν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά ζητώ από τα παιδιά να κοιτάξουν ένα παρόμοιο πρόβλημα πρόσθεσης που παρουσιάζετε στο virtual, έτσι ώστε να αποκτήσουν μία γνώση με τη συγκεκριμένη μέθοδο μέτρησης.Στην συνέχεια ζητώ από τα παιδιά να προσθέσουν μονάδες π.χ 2+2=4.

Θα ρωτούσα στα παιδιά τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν στον πίνακα των μονάδων έχουμε τρεις αριθμούς και προσθέσουμε άλλους δύο;

Πόσο νομίζετε ότι θα κάνει;

Θα αυξηθούν οι αριθμοί ή θα μειωθούν;

Ποιό νομίζετε ότι θα έιναι το αποτέλεσμα;

Εκτός από το λυμένο πρόβλημα που παρουσιάζετε στο virtual θα ζητούσα από τα ίδια τα παιδιά να προσπαθήσουν να κάνουν μόνοι τους απλές προσθέσεις.Μέσα από αυτήν την διαδικασία διαπιστώνω ότι τα παιδιά τα καταφέρνουν αρκετά καλά με τους μικρούς αριθμούς ,δηλαδή τις μοναδές.Σε αυτό το σημείο τα παιδιά έιναι αρκετά ικανα να μεταφερθούν σε ένα άλλο στάδιο,δηλαδή να ασχοληθούν με τις δεκάδες.

Οταν τα παιδιά κάνουν σωστά τις πράξεις πιστεύω ότι θα καταλάβουν ότι έφτασαν στο τελικό στάδιο,δηλαδή κατάφεραν να κάνουν προσθέσεις.

Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια το σημαντίκο έιναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν μετρήσεις επιδιώκοντας να τα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν την αξία των μετρήσεων και όχι απαραίτητα να πάρουμε σωστή απάντηση.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Τα παιδιά μεγαλώνουν στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουμε μαθηματικά προβλήματα.Η επαφή τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο νηπιαγωγείο τα βοηθάει να συνδέσουν τη μάθηση που πραγματοποιείτε στο σχολείο με τις μαθηματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει εκτός σχολείου,στον πραγματικό κόσμο.

Αρχικά προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν προσθέσεις,προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που συναντούν καθημερινά.Μπορουν να αναπαραγουν στον υπολογιστη ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβανοντάς το αρκετές φορές,ώστε να προσεγγίσουν τον κόσμο των αριθμών και τις μαθηματικής γλώσσας.Μεσα από την διαδικασία τα παιδιά καταφέρνουν να επιλύουν προβλήματα,να συνειδητοποιούν την σημασία των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή,να συνειδητοποιούν ότι το πληθος μίας συλλογής αντικειμένων δεν αλλάζει όταν αλλάξει η διάταξη τους στο χώρο και τέλος καταφέρνουν να περιγράφουν την διαδικασία που ακολούθησαν για να καταλήξουν σε διαπιστώσεις χρησιμοποιώντας λέξεις που συνδεονται με την μαθηματική γλώσσα.

Τα παιδιά μεγαλώνουν στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουμε μαθηματικά προβλήματα.Η επαφή τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο νηπιαγωγείο τα βοηθάει να συνδέσουν τη μάθηση που πραγματοποιείτε στο σχολείο με τις μαθηματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει εκτός σχολείου,στον πραγματικό κόσμο.

Αρχικά προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν προσθέσεις,προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που συναντούν καθημερινά.Μπορουν να αναπαραγουν στον υπολογιστη ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβανοντάς το αρκετές φορές,ώστε να προσεγγίσουν τον κόσμο των αριθμών και τις μαθηματικής γλώσσας.Μεσα από την διαδικασία τα παιδιά καταφέρνουν να επιλύουν προβλήματα,να συνειδητοποιούν την σημασία των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή,να συνειδητοποιούν ότι το πληθος μίας συλλογής αντικειμένων δεν αλλάζει όταν αλλάξει η διάταξη τους στο χώρο και τέλος καταφέρνουν να περιγράφουν την διαδικασία που ακολούθησαν για να καταλήξουν σε διαπιστώσεις χρησιμοποιώντας λέξεις που συνδεονται με την μαθηματική γλώσσα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μια βόλτα με το λεωφορείο

Πανέλα Αποστολία
Περίληψη: 

Η επιλογή του virtual manipulative base block adittion αφορά αριθμητικές πράξεις και ανήκει στην κατηγορία της άλγεβρας. Στόχος είναι τα νήπια να προσεγγίσουν την έννοια των αριθμών και να εξοικειωθούν με τα σύμβολά τους . Ακόμη, να προσεγγίσουν βασικούς λογικό-μαθηματικούς συλλογισμούς και ιδιαίτερα αυτούς που σχετίζονται με την έννοια των δυο αριθμητικών πράξεων(πρόσθεση και αφαίρεση).Πιο συγκεκριμένα, ειναι μία δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος η οποία δημιουργεί κίνητρα κι ενθαρρύνει τα νήπια ώστε να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις. Τίτλος δράσης "μία βόλτα με το λεωφορείο". Η σχέση που έχει με το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην περιοχή της πρόσθεσης-αφαίρεσης.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επιλέχθηκε , ανήκει στον μαθηματικό κλάδο της άλγεβρας και συγκεκριμένα ασχολείται με τις μαθηματικές πράξεις της αφαίρεσης και της πρόσθεσης . Τα παιδιά από πολύ νωρίς εκφράζουν λογικό μαθηματικές σκέψεις έτσι είναι προτιμότερο και ευκολότερο να μεταδοθούν αυτές οι γνώσεις μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς η μάθηση γίνεται πιο κατανοητή και ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα των επιλογών που κάνουν τα νήπια είναι αποτέλεσμα κριτικής σκέψης ιδιαίτερα όταν αναφέροντα σε πραγματικές καταστάσεις από τον βιοματικό χώρο των παιδιών όπου και αναφέρεται η παρούσα δραστηριότητα. Επιπλέον , τα παιδιά μπορούν να εξασκιθούν στην πράξη της πρόσθεσης μέσω ενός περιβάλλοντος που κινεί το ενδιαφέρον τους και μπορεί να κάνει κατανοητές ορισμένες έννοιες όπως μονάδες δεκάδες συν πλιν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά , τα παιδιά καλούνται να επεξεργαστούν το περιβάλλον του vir tual manipulative base block adittion μετακινώντας με το ποντίκι τις μονάδες , τις δεκάδες και τις χιλιάδες . Η εικονοποίηση αυτών σε τρισδιάσταση μορφή μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τους όρους έχοντας την δυνατότητα να μετρήσουν ένα ένα τα κουτάκια και να αντιληφθούν πως μιλάμε για δέκα κουτάκια συνεπώς, για μια δεκάδα . Στη συνέχεια της διδακτικής πράξης, προβάλλω ένα πρόβλημα προς επίλυση στα παιδιά. Το πρόβλημα είναι το εξής : Ξεκινάει ένα λεωφορείο από την αφετηρία του , στην πρώτη στάση ανεβαίνουν 10 άτομα , στην επόμενη στάση ανεβαίνουν άλλα δέκα και μετά από αρκετές στάσεις άλλα 3 άτομα . Πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο ; Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν στην οθόνη δυο δεκάδες είτε , είκοσι μονάδες , και στη συνέχεια να προσθέσουν άλλα 3 για να μπορέσουν να βρούν το αποτέλεσμα. Αν αυτό το κομμάτι φανεί δύσκολο στα παιδιά , με τη βοήθεια μας μπορούν να τοποθετηθούν οι δεκάδες καλώντας τα παιδιά να μετρήσουν και στην πορεία να προστεθούν από τα ίδια τα παιδιά άλλα τρία κυβάκια σύμφωνα με τον αριθμό των επιβατών που θέλουν να ανέβουν στο λεωφορείο. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της δραστηριότητας η νηπιαγωγός οφείλει να βοηθάει την εξέλιξη της, με διάφορες προσδιοριστικές ερωτήσεις , τύπου: Πόσα κουτάκια βλέπετε στην οθόνη ;μπορείτε να τα μετρήσετε; αναγνωρίζετε το σύμβολο δεξιά της οθόνης; τι πράξη πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε; πόσα άτομα ακόμα θέλουν να ανέβουν στο λεωφορείο; μπορείτε να μου δείξετε με το ποντίκι και τα κυβάκια ; πόσα άτομα είναι τώρα στο λεωφορείο ; είναι περισσότερα ή λιγότερα από πριν ; Tα παιδιά ιδανικά θα πρέπει να πουν πως στο λεωφορείο υπάρχουν 23 άτομα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το virtual manipulative με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα συνδέεται στην περιοχή της πρόσθεσης και της αφαίρεσης . Συγκεκριμένα , τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να προσεγγίσουν τις πράξεις , να συγκρίνουν και να λύσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης και να οδηγηθούν στα συμπεράσματα τους. Επιπλέον , ενθαρρύνονται να καταμετρούν ποσότητες και αξιοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον για δραστηριότητες μαθηματικών και αρίθμησης.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας την πρόσθεση

Βακιρτζηδέλη Μαρία Ιωάννα
Περίληψη: 

Η δραστηριότητα ονομάζεται ''μαθαίνοντας την πρόσθεση'' και στόχος της είναι να εισάγει τα παιδιά στις έννοιες των αριθμών και της πρόσθεσης. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα απο το ευχάριστο διαδικτυακό περιβάλλον των virtual manipulates, το οποίο είναι διαμορφωμένο ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και να τα ωθεί να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν μόνα τους τις πρώτες μαθηματικές έννοιες.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το base blocks addition ανήκει στην κατηγορία number and operations για παιδιά μικρής ηλικίας και στόχος του είναι να διδάξει στα παιδιά που έρχονται σε πρώτη επαφή με τα μαθηματικά και την έννοια της πρόσθεσης. Έτσι, με το base blocks addition τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν πρόσθεση και με μεγαλύτερους αριθμούς, κατανοώντας παράλληλα τα βήματα που ακολουθούνται για τη διαδικασία αυτή. Επέλεξα το base blocks addition γιατί πιστεύω πως το συγκεκριμένο VM είναι κατάλληλο για παιδιά αυτής της ηληκίας, αφού η πρόσθεση είναι η πιό απλή πράξη που μπορούν τα προσεγγίσουν. Επιπλέον, το base blocks addition είναι πολύ απλά σχεδιασμένο και είναι εφικτή η χρήση του από πολύ μικρά παιδιά, εφόσον βέβαια αυτά καθοδηγούνται από καποιον μεγαλύτερο (στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη νηπιαγωγό).

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των VM ''base blocks addition'' αποφάσισα να σχεδιάσω μια ευχάριστη δραστηριότητα για τα νήπια με σκοπό την εισαγωγή τους σε θέματα όπως η σταθερότητα των αριθμών, η ιδιότητα της πρόσθεσης και τα σύμβολα της αλλά και γενικότερα την εξοικείωση τους με τα υπολογιστικά μέσα. Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ασχοληθούν με ηλεκτρονικά προγράμματα εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιάστηκε μια ευχάριστη δράση που κινεί το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών σε θέματα όχι μόνο λογικομαθηματικής εξελιξιμότητας αλλά και θέματα χειρισμου των ηλεκτρονικών μέσων.

Αρχικά, δείχνουμε στο παιδί το πρόγραμμα και του εξηγούμε τι θέλουμε να δει και να κάνει. Με ερωτήσεις όπως ''σας αρέσουν οι αριθμοί; Θέλετε να μάθουμε να μετράμε; Έχετε δεί πως μπορούμε να μετράμε με τη βοήθεια του υπολογιστή; εισάγουμε τα παιδιά στο αντικείμενο της δραστηριότητας.

Έπειτα τους δείχνουμε τα κυβάκια και στην αρχή εισάγουμε έναν αριθμό από κυβάκια (καλο είναι να είναι κάτω του 6 για ευκολία στην αρχή). Δείχνουμε στα παιδιά πως μπορούν να μετακινούν τους κύβους και τα αφήνουμε να ''παίξουν'' μετακινώντας τους πάνω κάτω στην οθόνη. Με ερώτησεις όπως ''πόσοι κύβοι είναι τώρα που τους μετακινήσαμε;'' τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σταθερότητα του αριθμητικού συνόλου ανεξάρτητα από τη διάταξη.

Έπειτα εξηγούμε πως το κάτω πλαίσιο (κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή) είναι ένα άλλο μέρος να βάζουμε τα κυβάκια όπου εκεί δημιουργούμε νέα αριθμητικά σύνολα. Μετακινούμε δείχνοντας στα παιδιά πως βάζουμε τα νέα κυβάκια στο κάτω μέρος. Ρωτάμε: πόσα έμειναν τώρα στο πάνω πλαίσιο; Τα παιδιά παρατηρούν και υποθέτουν. Τους δείχνουμε το μέρος στην οθόνη όπου σημειώνεται η αλλαγή στους αριθμούς ( πόσα έμειναν από το πάνω σύνολο;). Έτσι τα βοηθάμε να επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις τους.

Στη συνέχεια τα αφήνουμε να μετακινούν τα ίδια, τα κυβάκια στα πλαίσια και να παρατηρούν τις αλλαγές. Πόσα πήραμε από πάνω; Πόσα προσθέσαμε κάτω; Τέλος αν τα παιδιά δείχνουν να ευχαριστιούνται και να μαθαίνουν μπορούμε να προσθέσουμε πολλά νέα κυβάκια και να δυσκολέψουμε την άσκηση.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση του base blocks addition σχετίζεται άμεσα με τους στόχους του νέου Αναλυτικού Προγράμματος, αφού ωθεί τα παιδιά να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού, να αναζητούν από μόνα τους λύσεις σε απλά μαθηματικά προβλήματα και να καταλαβαίνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα επιδέχεται πολλές διαφορετικές λύσεις. Επίσης ενθαρρύνονται να διατυπώνουν απορίες, να θέτουν ερωτήματα τύπου ''τι θα συμβεί αν βάλουμε αυτό εδώ'' αλλά και να αναζητούν μόνα τους τις απαντήσεις των ερωτημάτων αυτών.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Το πάρτυ των κύβων

Σακουλα Γλυκερία
Περίληψη: 

Με το VM Base Blocks Addition, μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά να μάθουν πρόσθεση. Αναφέρεται δηλαδή στον άξονα "Αριθμοί και πράξεις" και συγκεκριμένα στη μαθησιακή περιοχή της πρόσθεσης. Τα παιδιά μέσω του εν λόγω VM, έχουν τη δυνατότητα να αθροίσουν ποσότητες κύβων, τις οποίες μπορούν να καθορίσουν τα ίδια. Η δράση που θα κάνω ονομάζεται: "Το πάρτυ των κύβων". Σχετίζεται με το ΑΠΣ, καθώς στο ίδιο εντάσσεται η προσέγγιση της πρόσθεσης και η δημιουργία τέτοιων προβλημάτων από αυτά.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Θα εστιάσω στον άξονα «Αριθμοί και πράξεις» και συγκεκριμένα στη μαθησιακή περιοχή της πρόσθεσης. Τα παιδιά είναι σημαντικό να γνωρίζουν από μικρή ηλικία να αθροίζουν ποσότητες με αποτέλεσμα μέχρι και το 100. Οι ποσότητες αυτές μπορεί να είναι κυβάκια. Για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιώ το virtual manipulative (vm) Base Blocks Addition, από το NLVM (3-5) (εικόνα 1). Το Base Blocks Addition προσφέρει γραφική αναπαράσταση με κυβάκια. Επίσης, κάνει τη διαδικασία εκμάθησης της πρόσθεσης πιο εύκολη με τη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει στην κατηγορία των μονάδων και δεκάδων. Χωρίζει δηλαδή την κατηγορία σε δύο υποκατηγορίες, στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν κυβάκια. Ο αριθμός από κυβάκια που θα υπάρχουν σε κάθε κατηγορία θα φαίνεται στα δεξιά. Πιο συγκεκριμένα, τα κυβάκια της πάνω κατηγορίας, σχηματίζουν τον πάνω αριθμό στα δεξιά, ενώ αυτά της κάτω κατηγορίας, τον κάτω αριθμό στα δεξιά. Αυτοί οι δύο αριθμοί έχουν διάταξη πρόσθεσης, χωρίς όμως να φαίνεται το αποτέλεσμα και άρα να προβληματίζει τα παιδιά ώστε να βρουν μόνα τους το αποτέλεσμα. Ύστερα μπορεί να εμφανιστεί και το τελικό αποτέλεσμα. Με το συγκεκριμένο VM δηλαδή, μπορώ να θέσω προβλήματα πρόσθεσης στα παιδιά και στη συνέχεια να πάρουν τα ίδια τον έλεγχό του και να θέσουν δικά τους.
Να ληφθεί υπόψιν ότι θα χρησιμοποιηθούν προβλήματα με μέγιστο αποτέλεσμα το 100 (με δεκάδες και μονάδες).

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, παρουσιάζω στα παιδιά το λογισμικό που επέλεξα, δείχνοντάς τους τα βασικά στοιχεία του, όπως το κουμπί που εμφανίζει τα κυβάκια και το μέρος όπου τοποθετούνται τα κυβάκια. Στη συνέχεια θα τα παροτρύνω να χρησιμοποιήσουν τα ίδια το λογισμικό εισάγοντας κυβάκια στο μέρος εργασίας. Έτσι, μπορώ παράλληλα μέσω ερωτήσεων και συζήτησης να τα διευκολύνω στην εκμάθηση του εν λόγω vm, ενθαρρύνοντας τον πειραματισμό:

«Ποιο παιδάκι θα μου πει τι αλλάζει στα δεξιά, όταν βάζουμε ένα κυβάκι;»

«Όταν το βάζουμε πάνω από την γραμμή ποιος αριθμός αλλάζει;»

«Όταν το μετακινούμε κάτω από την γραμμή ποιος αριθμός αλλάζει;»

«Αν μετακινήσουμε ένα κυβάκι από κάτω πάνω από την γραμμή, τι συμβαίνει με τους αριθμούς δεξιά;»

«Άρα τι δείχνουν οι αριθμοί δεξιά;»

«Αν πατήσουμε το κουμπί πάνω δεξιά (Create Problem/Clear), τότε τι συμβαίνει;»

Αφού τα παιδιά κατανοήσουν το πως λειτουργεί το VM, αρχίζω και τα εισάγω στην έννοια της πρόσθεσης. Βασιζόμενη λοιπόν στο λογισμικό, εξηγώ πώς μπορούν δύο αριθμοί/ποσότητες να προστεθούν. Εισάγω αρχικά ένα κυβάκι πάνω από την γραμμή και δείχνω πως δεξιά φαίνεται ο αριθμός 1. Τότε θέτω ερωτήματα όπως:

«Αν βάλω άλλο ένα κυβάκι πάνω από την γραμμή, πόσα κυβάκια θα έχουμε συνολικά;»

«Τι λέει τελικά ο αριθμός δεξιά;» (μετά την εισαγωγή ενός ακόμη κύβου)

Έπειτα, θα προχωρήσω στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να τους θέτω κάποια απλά προβλήματα πρόσθεσης χρησιμοποιώντας τη διεπαφή του vm. Μπορώ να αρχίσω από το πρόβλημα 2+1 (εικόνα 2). Αρχικά τους εξηγώ πως το σύμβολο της πρόσθεσης είναι το +, όπως φαίνεται. Στη συνέχεια, ρωτάω τί αποτέλεσμα θα είχε το παραπάνω πρόβλημα. Μετά από τις απαντήσεις, τα ενθαρρύνω να μετρήσουν το σύνολο των κύβων που υπάρχουν στην οθόνη για να ελέγξουν/επιβεβαιώσουν την απάντησή τους με το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη μετά το μαρκάρισμα όλων των κύβων (εικόνα 3). Έπειτα, τους θέτω το ίδιο ερώτημα, αλλά αντιμεταθέτοντας τους όρους, δηλαδή 1+2 (εικόνα 4). Αυτό το κάνω γιατί μπορεί να υποθέσουν ότι το 1+2 μπορεί να είναι διαφορετικό από το 2+1. Έτσι θα κατανοήσουν ότι αυτά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια θα επαναλάβω την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιώντας και δεκάδες. (εικόνα 5)

Τέλος, τα προτρέπω να «πάρουν» το ρόλο μου στον υπολογιστή και να δημιουργήσουν τα ίδια προβλήματα για τους συμμαθητές τους. Ιδανικά λοιπόν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αν προσθέσουμε δύο ποσότητες, τότε δημιουργείται μία νέα ποσότητα. Έτσι θα αρχίζει να ωριμάζει η διαδικασία της πρόσθεσης στο μυαλό τους. Επίσης ότι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, είναι το πλήθος και των δύο ποσοτήτων που προστέθηκαν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το σενάριο κατατάσσεται στη μαθησιακή περιοχή «Πρόσθεση - αφαίρεση» της ενότητας «Αριθμοί και πράξεις» στο ΑΠΣ, αφού στόχος μας ήταν τα παιδιά:

Να διερευνήσουν καταστάσεις «βάζω μαζί», «βάζω ακόμα» και «συγκρίνω» για να προσεγγίσουν την πράξη της πρόσθεσης και να κατασκευάζουν απλά προβλήματα πρόσθεσης.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: