Παίζοντας και μαθαίνοντας τις έννοιες <μισό, ολόκληρο, τέταρτο>

Φώτη Βασιλική
Περίληψη: 

Η παρακάτω δραστηριότητα γίνεται με σκοπό να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει. Έρχονται σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίζουν, πειραματίζονται και οργανώνουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού διάφορες δραστηριότητες μαθηματικών. Μέσω της επιλογής του virtual αυτού τα παιδιά θα κατανοήσουν νέες μαθηματικές έννοιες με έναν περισσότερο παιγνιώδη τρόπο παρά θεωρητικό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ως virtual για την συγκεκριμένη σχεδίαση Δράσης επέλεξα το Fraction Pieces που ανήκει στον άξονα μαθηματικών εννοιών <αριθμοί και πράξεις>. Η επιλογή αυτή στοχεύει στο να κατανοήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τις έννοιες <μισό, ολόκληρο, τέταρτο> με τρόπο που θα είναι εύκολα κατανοητός σε αυτά.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, για να εντάξω τα παιδιά στις λειτουργίες του εργαλείου αυτού αλλά και για να τα βοηθήσω να αντιληφθούν τις παραπάνω έννοιες θα επέλεγα έναν τρόπο που θα έμοιαζε περισσότερο με παιχνίδι ώστε να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της Δράσης με περισσότερη όρεξη. Θα έφερνα στην τάξη ένα μήλο για να τους εξηγήσω τι εννοούμε όταν λέμε <ολόκληρο, μισό, το ¼ ενός αντικειμένου, τα 2/4, τα ¾ αυτού>.

Αρχικά θα τους έλεγα πως το ένα μήλο θεωρείται το ολόκληρο και ότι αν το κόψουμε στη μέση τότε θα έχουμε 2 μισά. Το ίδιο μήλο μπορούμε να το κόψουμε σε 4 κομμάτια και αν πάρουμε τα 2 κομμάτια από τα 4 τότε λέμε ότι έχουμε πάρει τα 2/4 αυτού. Αν πάρουμε το 1 κομμάτι τότε λέμε ότι έχουμε πάρει το ¼.

Στη συνέχεια, με ερωτήσεις θα προσπαθούσα να τους κάνω κατανοητά όσα τους είπα πιο πάνω για π.χ. Αν κόψω ένα πορτοκάλι σε 4 κομμάτια και φάω τα 3 τότε πόσα κομμάτια λέμε ότι έχω φάει;

Έπειτα, θα τους ζητούσα να δουν το virtual αυτό και να μου πουν αν καταλαβαίνουν σε τι μπορεί να χρησιμεύει η πως θα μπορούσαν να το συγκρίνουν με το παράδειγμα του μήλου που τους είπα πριν. Στη συνέχεια θα τους ρωτούσα αν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο και αν ναι, να μας εξηγήσουν που.

Στη συνέχεια έχοντας αλλάξει το virtual από την αρχική του μορφή θα ζητούσα από τα παιδιά να συγκρίνουν τον κύκλο αυτό με το μήλο και να μου πουν τι παρατηρούν να συμβαίνει εδώ. Δηλαδή τι θα λέγατε ότι έχουμε εδώ; τα 2/4 του κύκλου η το ½ του κύκλου;

Θα έκανα και άλλες αλλαγές στη μορφή του virtual για να τους προβληματίσω και να τους κάνω να σκεφτούν πιο σύνθετα. Π.χ. Tέλος, μέσα από την εμπλοκή τους σε αυτή την δραστηριότητα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις έννοιες < μισό, τέταρτο, ολόκληρο>.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχους να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης. Να ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν με μια αυτό που λέμε το ½ ενός αντικειμένου, ¾ κλπ, σε διάφορες περιπτώσεις είτε πρόκειται για ένα μήλο και σε πόσα κομμάτια μπορούμε να το κόψουμε, είτε πρόκειται για μια τούρτα κλπ. Τέλος, να ενθαρρύνονται να διατυπώνουν ερωτήσεις για όσα τους προβληματίζουν ώστε η νηπιαγωγός θα προσπαθεί δίνοντας κάθε φορά παραδείγματα να τα βοηθήσει.