Οι χρωματιστοί βόλοι

Ντελεδήμου Κωνσταντίνα
Περίληψη: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα , εστιάζει στον άξονα των μαθηματικών εννοιών «μέτρηση ποσότητας» και πιο συγκεκριμένα στην πράξη της πρόσθεσης . Τα παιδιά μπορούν έτσι με έναν διασκευαστικό τρόπο να συνεργαστούν , να συζητήσουν να θέσουν ερωτήματα και τελικά όλο αυτό το παιχνίδι να καταλήξει στην απόκτηση της γνώσης της «πρόσθεσης» με έναν εύκολο και διασκευαστικό τρόπο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Αρχικά εστιάζουμε στον άξονα των μαθηματικών εννοιών : «μέτρηση ποσότητας», εξηγούμε στα παιδιά το τι ακριβώς βλέπουμε στις οθόνες μας , συμπληρώνουμε όλοι μαζί ύστερα από ερωτήσεις-απαντήσεις τα χρώματα των βόλων που λείπουν και στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε πόσα χρώματα βόλων υπάρχουν και πόσοι είναι όλοι μαζί .Το συγκεκριμένο virtual manipulative που χρησιμοποίησα (color patterns ) πιστεύω ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξάσκηση της μέτρησης της ποσότητας , καθώς τα παιδιά μέσα από ένα παιχνίδι με τα χρώματα θα εξασκηθούν κυρίως στην έννοια της πρόσθεσης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά ζητάμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν την συγκεκριμένη εφαρμογή και να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι τους προτείνει να κάνουν , συγχρόνως όμως τα βοηθούμε με ερωτήσεις του τύπου:

«Για να μου πει ένα παιδάκι ποια είναι τα χρώματα που έχουν οι βόλοι ; Είναι στη σειρά τα χρώματα ;».

Είναι πολύ πιθανό η σειρά των χρωμάτων να μην γίνει αντιληπτή από τα παιδιά και να χρειαστεί η δική μας παρέμβαση και λεπτομερειακή ανάλυση της εικόνας για να μπορέσουμε να μπούμε μετά στη διαδικασία να συμπληρώσουμε τους βόλους που λείπουν. Αφού λοιπόν καταλάβουν τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν και τα αφήσουμε μόνα τους να συμπληρώσουν τα χρώματα στους βόλους τους λέμε να πατήσουν το κουμπί « check answer» , για να δούνε αν η απάντηση που έδωσαν είναι σωστή.

Στη συνέχεια τους κάνουμε ερωτήσεις όπως «πόσοι είναι οι πράσινοι βόλοι;» Πόσοι είναι όλοι μαζί οι πράσινοι και οι κόκκινοι ; κ.τ.λ.

Θα μπορούσαμε ακόμη την άσκηση αυτή να μην τη κάνουμε ατομική αλλά και ομαδική έτσι ώστε να έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά , τα χωρίζουμε λοιπόν σε τρεις ομάδες π.χ. «τους πράσινους», «τους κόκκινους » και τους «τους μπλε» και τους δίνουμε στα χέρια ένα μουσικό όργανο όποιος προλάβαινε σε κάποια ερώτηση ,πρώτος να ακουστεί το όργανο του θα ήταν και αυτός που θα απαντούσε και εφόσον απαντούσε σωστά η ομάδα του θα έπαιρνε και έναν πόντο. Ιδανικά θα πρέπει μετά το πέρας της εργασίας να έχουν κατανοήσει την έννοια της πρόσθεσης , χωρίς να τη μπερδεύουν με την αφαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη όπως επίσης να έχουν διασκεδάσει και να έχουν ψυχαγωγηθεί συνάμα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς εντάσσεται στην ενότητα μαθηματικά και αριθμοί και πράξεις και φυσικοί αριθμοί . Πιο αναλυτικά , απαγγέλουν και διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10 ,καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10 και διευρύνουν καταστάσεις όπως το «βάζω μαζί», « βάζω ακόμα» για να κατανοήσουν τις έννοιες της πρόσθεσης και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και τέλος , διευρύνουν συνδυασμός που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών ως το 10. Όλα τα παραπάνω διατυπώνονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπτονται απόλυτα από τη συγκεκριμένη δράση .