2012-13

Μαθαίνοντας την ώρα

Τσίκου Μαρία
Περίληψη: 

Λαμβάνοντας υπόψην την καθημερινή επαφή των παιδιών με τους αριθμούς και την χρησιμότητας της ανάπτυξης μιας οικείας σχέσης με αυτούς , θεώρησα χρήσιμη την επιλογή μιας δραστηριότητας που να σχετίζεται με την εκμάθηση την ώρας . Θα δίνεται στα παιδιά ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι , και θα τους ζητείται με βάση την ένδειξη στο αναλογικό ρολόι να μετακινήσουν τους βελάκια του ψηφιακού ώστε να δείχνουν την ίδια ώρα . Επέλεξα λοιπόν την εφαρμογή Time – Analog and Digital Clocks , μέσα από την οποία τα παιδιά θα εστιάσουν τη προσοχή τους στον τρόπο εκμάθησης της ώρας . Όσον αφορά την σύνδεση με το Νέο Αναλυτικό , τα παιδιά εξοικειώνονται με τους αριθμούς γενικά , αλλά και πιο συγκεκριμένα σε ένα ρολόι , με το ότι μια ώρα αποτελείται από 60 λεπτά και κάθε λεπτό από από 60 δευτερόλεπτα . Έτσι λοιπόν , καταρτίζονται με χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM που έχω επιλέξει σχετίζεται με τον άξονα της μέτρησης , και πιο συγκεκριμένα με την εκμάθηση μέτρησης της ώρας καθώς τα παιδιά καλούνται να ξέρουν να μετρούν , και με βάση αυτό , να μπορούν να διαβάζουν την ώρα . Τα μαθηματικά που πρέπει συνεπώς να γνωρίζουν τα παιδιά είναι να ξέρουν να απαριθμούν , και ίσως θα μπορούσαμε να εντάξουμε και μια σχετική γνώση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης . Πιο αναλυτικά , για να μπορέσουν να πουν ότι η ώρα είναι για παράδειγμα 7 και 10 , θα πρέπει να σκεφτούν ότι ¨ προστέθηκαν ¨ 10 λεπτά από τότε που ήταν 7 , ή αντίστοιχα αν ήταν 7 παρά 10 θα έπρεπε να σκεφτούν ότι είμαστε 10 λεπτά πρίν τις 7 . Θεωρώ πως με την χρήση του συγκεκριμένου VM θα δημιουργηθεί ενά πλαίσιο , το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην ουσιαστική επαφή των παιδιών με την ώρα , τον τρόπο που αυτή μετριέται , τις υποδιαιρέσης αυτής καθώς επίσης και στην επαφή με τον ψηφιακό τρόπο παρουσίασης της ( τρόπος που πολύ συχνα συναντάμε στην εποχή μας ) .

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά , προηγείται της δραστηριότητας μια διδασκαλία (πιθανό να χρειαστούν και περισσότερες από μια) που θα εξηγεί-ουν αναλυτικά τον τρόπο που μαθαίνουμε να λέμε την ώρα . Πιο συγκεκριμένα , το ότι ο μικρός δείκτης δείχνει την ώρα και ο μεγάλος τα λεπτά . Το ότι όταν ο μεγάλος δείκτης δείχνει από το ένα έως και το 5 , είναι μία και 5 και 10 και τέταρτο , το ότι όταν είναι στο 6 λέμε ότι είναι και μισή . Αντιστρόφως , όταν είναι από το 7 έως και το 11 είναι παρά 25 , παρά 20 κ.τ.λ. Μέσω του VM που έχω επιλέξει , ζητώ από τα παιδιά να αναγνωρίσουν σε ποιόν αριθμό βρίσκεται ο μικρός και σε ποιόν ο μεγάλος δείκτης . Αν μπορούμε να καταλάβουμε τι ώρα δείχνει το ρολόι , από τους αριθμούς στους οποίους είναι οι δείκτες . Οι ερωτήσεις που θα έκανα στα παιδιά θα ήταν : Αναγνωρίζεται τους αριθμούς που υπάρχουν επάνω στο ρολόι ? Μπορείτε να πείτε τι μας δείχνει ο μικρός και τι ο μεγάλος δείκτης ? Μπορείτε να πείτε συνολικά τι ώρα είναι ? Θα μπορούσατε να αποδώσετε με νούμερα την ώρα αυτή ? Αφού την αποδώσετε με νούμερα θα μπορέσετε να την γράψετε σε ένα ψηφιακό ρολόι ?. Οι πειραματισμοί που ζητώ από τα παιδιά να κάνουν , είναι να μετακινήσουν τους δείκτες του ρολογιού όπως αυτά επιθυμούν και να προσπαθήσουν να πούνε τι ώρα είναι . Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας , μπορούν να ασχοληθούν αρκετή ώρα με αυτό που τους ζητείτε να κάνουν και να διατυπώσουν πιθανά ερωτήματα . Η καθεαυτή δραστηριότητα ξεκινά όταν δίνοντάς τους μια ακριβή ώρα στο αναλογικό ρολόι στοχεύουμε στο να μπορέσουν πέρα από το να την διαβάσουν , να καταφέρουν να την γράψουν δίπλα στο ψηφιακό ρολόι ανεβοκατεβάζοντας τα βελάκια προκειμένου να επιλέξουν εκείνους ακριβώς τους αριθμούς που αντιστοιχούν με την ένδειξη του διπλανού ρολογιού . Συνειδητοποιούν λοιπόν έμμεσα , τον τρόπο που εγγράφεται η ώρα και σε ένα ψηφιακό ρολόι . Πιθανές παρατηρήσεις των παιδιών ενδέχεται να είναι ότι μετακινώντας τον λεπτοδείκτη , αντίστοιχα μετακινείται και ο δείκτης που δείχνει την ώρα . Έτσι λοιπόν είναι πιθανό , να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός λεπτών που αποτελούν μια ώρα , πράγμα το οποίο διαπιστώνουν και μόνα τους από το παιχνιδι τους στο αναλογικό ρολόι . Ακόμη , να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόποι ένδειξης της ώρας και να έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν πάνω σε αυτους.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που έχω σχεδιάσει εντάσσεται στην θεματική ενότητα παιδί και μαθηματικά και πιο συγκεκριμένα , στην ειδική κατηγορία της μέτρησης . Ως μαθησιακοί στόχοι σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα , προβάλλονται ο εντοπισμός και η περιγραφή θέσεων στο χώρο και (όπως στην δική μας περίπτωση) στον χρόνο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με την χρήση απλών χωρικών και χρονικών , εδώ , εννοιών . Η υλοποίηση του στόχου , διευκολύνεται για τα παιδιά όταν εντοπίζουν και περιγράφουν τις χρονικές σχέσεις σε ένα ψηφιακό αλλά και σε ένα αναλογικό ρολόι με εκφράσεις τύπου ¨5 και , 5 παρά , 5 ακριβώς κ.ά¨ μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας , της τάξης , του σχολείου ή και σε μικρότερα ακόμα διαμορφωμένα περιβάλλοντα .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας την αφαίρεση

Νικολάου Νικολίνα
Περίληψη: 

Σύμφωνα με το Virtual Manipulatives η επιλογή έγινε στην μαθηματική έννοια της πράξης.Ο τίτλος δράσης και σχεδίασης της δραστηριότητας είναι ''Μαθαίνοντας την αφαίρεση"".Η επιλογή έγινε για την κατανόηση της μαθηματικής έννοιας της αφαίρεσης.Σύμφωνα με την επιλογή της αυτής της έννοιας τα νήπια απο μικρή ηλικία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πως γίνεται η αφαίρεση δύο ή περισσότερων αντικειμένων,γιατί και με ποιο τρόπο γίνεται η αφαίρεση.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Κάποιος όταν χρησιμοποιήσει το Virtual Manipulatives με βάση την επιλογή που έκανα μπορεί να χρησιμοποιήσει την έννοια της αφαίρεσης. Δηλαδή, να επεξεργαστεί το πρόγραμμα με την μαθηματική έννοια που δίνεται.Ο άξονας στον οποίο αναφέρεται το Virtual Manipulatives είναι η πράξη και η μαθηματική έννοια είναι η αφαίρεση.Μπορεί να σύρει το ποντίκι βγάζοντας κύβους απο την μια πάνω πλευρά στην κάτω πλευρά ξέρωντας πόσα κυβάκια βρίσκονται στην μια πλευρά και πόσα στην άλλη.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η Δράση όπου επιλέγηκε απο το Virtual Manipulatives είναι απο το Number&Operations και ηλικίας 3 -5 ετών. Σύμφωνα με την επιλογή αυτή κάνω μια εισαγωγή για την αφαίρεση έτσι ώστε να προσελκύσω το ενδιαφέρον των παιδιών.Στη συνέχεια ζητάω απο τα παιδιά να επεξεργαστούν το Virtual Manipulatives να δουν πως λειτουργεί και πως εφαγμοζεται.Οι ερωτήσεις που βάζω στα παιδιά είναι: "θα θέλατε να δούμε ενα εύκολο τρόπο για την αφαίρεση αντικειμένων;" , "Έχω έξι μολύβια και έχασα τα τρία.Πόσα μου έμειναν ;" Παράλληλα,ζητάω να μου αναπαραστήσουν απο αυτο που άκουσαν δημιουργώντας το στο Virtual Manipulatives.

Σύμφωνα με την έξασκηση που κάνουν και την περιήγηση τους στο πρόγραμμα τα παιδιά θα μπορούν να κατασκευάζουν δικά τους μαθηματικά προβλήματα βάζοντας δικούς τους αριθμούς και προσπαθωντας να τα επιλύσουν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα έχει άμεση δράση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα αυτό κυρίως γιατί διατυπώνουν ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολούθησαν τον τρόπο που σκέφτηκαν (πως μοιράζουν τα υλικά? ).Επίσης, με τη δράση οδηγούνται σε συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας.Παράλληλα,τα παιδιά θα είναι σε θέση να οργανώνουν παιχνίδια ταχύτητας στα οποία κερδίζει αυτός που έχει τα περισσότερα και χάνει αυτός που έχει τα πιο λίγα, επιπρόσθετα τα παιδιά να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν ποιες λέξεις αφορούν την πρόσθεση και ποιες κυρίως την αφαίρεση.Τέλος, μαθαίνουν γιατί είναι χρήσιμο να αφαιρούμε αντικείμενα η πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα της ζωής τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας τους αριθμούς

Χατζησάββα Κυριακή
Περίληψη: 

Η εργασία που θα πραγματοποίησω είναι το " base blocks", η οποία εστιάζει στην εξάσκηση της άμεσης εκτίμησης ποσότητας. Ο τίτλος της εργασίας μου είναι "Μαθαίνοντας τους αριθμούς" και έχει ως μαθησιακό στόχο να μάθουν τα παδιά να δηλώνουν το πλήθος μικρών συλλογών αντικειμένων χωρίς να τα απαριθμούν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το "base blocks" εστιάζει στην άμεση εκτίμηση ποσότητας και θεωρώ οτι βοηθά τα παιδιά να αντιλαμβάνονται και να δηλώνουν το πλήθος των κύβων που τους δίνεται στο πρόβλημα.

Επίσης, ανεξάρτητα απο την "ΑΕΠ" τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με την αρίθμηση και μέτρηση κύβων ξεκινώντας απο τις μονάδες και ανεβαίνοντας σταδιακά σε δεκάδες,εκατοντάδες και χιλιάδες.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δραστητιότητα μου θα χρησιμοποιηθεί απο παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.Αρχικά,ζητάμε απο τα παιδιά να γνωρίσουν το "base blocks".Επειτα,τους δίνουμε διάφορους αριθμούς και τα καλούμε να τα συμβολίσουν με τα κυβάκια που τους δίνονται,αφού πρώτα τους έχουμε δείξει οτι ένας κύβος αντιστοιχεί με τον αριθμό 1 ή οτι ο αριθμός 1 συμβολίζεται με ένα κύβο κτλ.Υστερα ζητάμε απο τα παιδιά να συμβολίσουν με τα κυβάκια τον αριθμό 16 και αυτά πειραματίζονται στο πώς θα το επιτύχουν αυτό.Παρατηρώ οτι αρκετές φορές μπερδεύουν τη δεκάδα με τη μονάδα και θεωρούν οτι η δεκάδα αντιστοιχεί με τον αριθμό 1 λόγω της μάζας του κύβου.Στη συνέχεια όμως με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν τη διαφορά της μονάδας απο τη δεκάδα.Συνεπώς,τα παιδιά κατακτούν τους αριθμούς με τη διαδικασία της ΑΕΠ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΝΗΠ:θελω να συμβολίσω τον αριθμό 2.Πόσα κυβάκια θα χρειαστώ;

Είστε σίγουροι οτι με αυτά τα κυβάκια συμβολίζουμε τον αριθμό 16;

Μήπως μπορούμε να τον συμβολίσουμε και με άλλους τρόπους;

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

θεματική ενότητα: Αριθμοί και πράξεις

Μαθησιακοί στόχοι: Να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης.Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα προτείνει ως παράδειγμα να οργανώσουμε παιχνίδια ταχύτητας για την άμεση αναγνώριση αριθμητικών ποσοτήτων με τη χρήση αρχικά συγκεκριμένου υλικού (φασόλια,μπίλιες) και στη συνέχεια αναπαραστατικού(μάρκες,κύβους,σπίρτα) και εικονιστικού υλικού.

Σύμφωνα όμως με τη δραστηριότητα που πραγματοποιούμε (base blocks) τα παιδιά δε θα χρησιμοποιούν χειραπτικό υλικό αλλά ένα πιο αφαιρετικό υλικό,το virtual manipulatives.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας την πρόσθεση

Βακιρτζηδέλη Μαρία Ιωάννα
Περίληψη: 

Η δραστηριότητα ονομάζεται ''μαθαίνοντας την πρόσθεση'' και στόχος της είναι να εισάγει τα παιδιά στις έννοιες των αριθμών και της πρόσθεσης. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα απο το ευχάριστο διαδικτυακό περιβάλλον των virtual manipulates, το οποίο είναι διαμορφωμένο ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και να τα ωθεί να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν μόνα τους τις πρώτες μαθηματικές έννοιες.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το base blocks addition ανήκει στην κατηγορία number and operations για παιδιά μικρής ηλικίας και στόχος του είναι να διδάξει στα παιδιά που έρχονται σε πρώτη επαφή με τα μαθηματικά και την έννοια της πρόσθεσης. Έτσι, με το base blocks addition τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν πρόσθεση και με μεγαλύτερους αριθμούς, κατανοώντας παράλληλα τα βήματα που ακολουθούνται για τη διαδικασία αυτή. Επέλεξα το base blocks addition γιατί πιστεύω πως το συγκεκριμένο VM είναι κατάλληλο για παιδιά αυτής της ηληκίας, αφού η πρόσθεση είναι η πιό απλή πράξη που μπορούν τα προσεγγίσουν. Επιπλέον, το base blocks addition είναι πολύ απλά σχεδιασμένο και είναι εφικτή η χρήση του από πολύ μικρά παιδιά, εφόσον βέβαια αυτά καθοδηγούνται από καποιον μεγαλύτερο (στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη νηπιαγωγό).

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των VM ''base blocks addition'' αποφάσισα να σχεδιάσω μια ευχάριστη δραστηριότητα για τα νήπια με σκοπό την εισαγωγή τους σε θέματα όπως η σταθερότητα των αριθμών, η ιδιότητα της πρόσθεσης και τα σύμβολα της αλλά και γενικότερα την εξοικείωση τους με τα υπολογιστικά μέσα. Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ασχοληθούν με ηλεκτρονικά προγράμματα εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιάστηκε μια ευχάριστη δράση που κινεί το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών σε θέματα όχι μόνο λογικομαθηματικής εξελιξιμότητας αλλά και θέματα χειρισμου των ηλεκτρονικών μέσων.

Αρχικά, δείχνουμε στο παιδί το πρόγραμμα και του εξηγούμε τι θέλουμε να δει και να κάνει. Με ερωτήσεις όπως ''σας αρέσουν οι αριθμοί; Θέλετε να μάθουμε να μετράμε; Έχετε δεί πως μπορούμε να μετράμε με τη βοήθεια του υπολογιστή; εισάγουμε τα παιδιά στο αντικείμενο της δραστηριότητας.

Έπειτα τους δείχνουμε τα κυβάκια και στην αρχή εισάγουμε έναν αριθμό από κυβάκια (καλο είναι να είναι κάτω του 6 για ευκολία στην αρχή). Δείχνουμε στα παιδιά πως μπορούν να μετακινούν τους κύβους και τα αφήνουμε να ''παίξουν'' μετακινώντας τους πάνω κάτω στην οθόνη. Με ερώτησεις όπως ''πόσοι κύβοι είναι τώρα που τους μετακινήσαμε;'' τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σταθερότητα του αριθμητικού συνόλου ανεξάρτητα από τη διάταξη.

Έπειτα εξηγούμε πως το κάτω πλαίσιο (κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή) είναι ένα άλλο μέρος να βάζουμε τα κυβάκια όπου εκεί δημιουργούμε νέα αριθμητικά σύνολα. Μετακινούμε δείχνοντας στα παιδιά πως βάζουμε τα νέα κυβάκια στο κάτω μέρος. Ρωτάμε: πόσα έμειναν τώρα στο πάνω πλαίσιο; Τα παιδιά παρατηρούν και υποθέτουν. Τους δείχνουμε το μέρος στην οθόνη όπου σημειώνεται η αλλαγή στους αριθμούς ( πόσα έμειναν από το πάνω σύνολο;). Έτσι τα βοηθάμε να επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις τους.

Στη συνέχεια τα αφήνουμε να μετακινούν τα ίδια, τα κυβάκια στα πλαίσια και να παρατηρούν τις αλλαγές. Πόσα πήραμε από πάνω; Πόσα προσθέσαμε κάτω; Τέλος αν τα παιδιά δείχνουν να ευχαριστιούνται και να μαθαίνουν μπορούμε να προσθέσουμε πολλά νέα κυβάκια και να δυσκολέψουμε την άσκηση.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση του base blocks addition σχετίζεται άμεσα με τους στόχους του νέου Αναλυτικού Προγράμματος, αφού ωθεί τα παιδιά να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού, να αναζητούν από μόνα τους λύσεις σε απλά μαθηματικά προβλήματα και να καταλαβαίνουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα επιδέχεται πολλές διαφορετικές λύσεις. Επίσης ενθαρρύνονται να διατυπώνουν απορίες, να θέτουν ερωτήματα τύπου ''τι θα συμβεί αν βάλουμε αυτό εδώ'' αλλά και να αναζητούν μόνα τους τις απαντήσεις των ερωτημάτων αυτών.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παίζοντας με τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις

Μπερμπέρη Μαρία
Περίληψη: 

Το λογισμικό που επέλεξα να διδάξω στα παιδιά έχει τίτλο Color Chips- Addition. Ο τίτλος που έδωσα στην εργασία είναι "Παίζοντας με τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις". Πρόκειται για μια εργασία που περιέχει προσθέσεις και αφαιρέσεις και συμπεριλαμβάνει τις έννοιες αριθμοί και πράξεις. Το συγκεκριμένο λογισμικό σχετίζεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην ενότητα Προσθέσεις και Αφαιρέσεις.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το Color Chips-Addition είναι μια εφαρμογή η οποία βοηθάει τα παιδιά να εξασκηθούν στην πρόσθεση και στην αφαίρεση. Δεν πρόκειται για απλές πράξεις γράφοντας τους αριθμούς. Τα παιδιά για να βρουν το αποτέλεσμα των πράξεων απεικονίζουν τους αριθμούς με κουτάκια (+) και (-) ανάλογα με την πράξη και στη συνέχεια, μετρώντας τα κουτάκια τα αντικαθιστούν με τον αριθμό του αποτελέσματος. Ο άξονας στον οποίο εστιάζει το virtual manipulative είναι αριθμοί και πράξεις και περιλαμβάνει τις πράξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επέλεξα τη συγκεκριμένη εφαρμογή καθώς θεωρώ οτι υποστηρίζει καλύτερα τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξάσκηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Τα παιδιά δε ζητούνται απλά να γράψουν τον αριθμό της πράξης, αλλά έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν κουτάκια, με βάση τους αριθμούς της πράξης και να τα μετρήσουν ένα- ένα για να φτάσουν στο αποτέλεσμα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Ξεκινώντας, η δράση θα γίνει σε παιδιά ηλικίας 5 ετών. Αρχικά, θα τους ζητήσω να επεξεργαστούν την εφαρμογή στον υπολογιστή για να εξοικειωθούν, να γράψουν ό,τι αριθμούς θέλουν και να παίξουν με τα κουτάκια στο πλαίσιο που χρειάζεται να μπουν.

Στη συνέχεια, θα τους κάνω κάποιες ερωτήσεις όπως: "Mπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σύμβολα;", δείχνοντάς τους το + και το - στην εφαρμογή. "Τι κάνει το καθένα;" "Πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να κάνουμε μία αφαίρεση/πρόσθεση;" Στη συνέχεια θα τους δώσω στα κουτάκια 2 αριθμούς για να κάνουν μια πρόσθεση , καθώς είναι πιο εύκολη και χρειάζεται μικρότερη διαδικασία. Θα τους ζητήσω να απεικονίσουν τους 2 αριθμούς που θα προστεθούν ,με κουτάκια στο πλαίσιο που χρειάζεται και στη συνέχεια να τα μετρήσουν για να δουν το αποτέλεσμα. Κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις είναι : "Πόσα κουτάκια χρειάζεται να βάλουμε;", "Πόσα είναι τώρα τα κουτάκια συνολικά;", "Αν βάλουμε λιγότερα κουτάκια θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα;" Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα μπορέσουν να παρατηρήσουν το αποτέλεσμα βάζοντας διαφορετικά κουτάκια και να αναγνωρίσουν το πιθανό λάθος.Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν από μόνα τους υποθέσεις όπως: "Πόσο να κάνει άραγε 5+2 μετρώντας τα κουτάκια;", "Tι θα γίνει αν βάλω τα κουτάκια λάθος;" Είναι μία μέθοδος ,η οποία, θα βοηθήσει τα νήπια να φτιάξουν πράξεις ακόμα κι αν δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ακόμα όλους τους αριθμούς.

Αφου τελειώσει η δραστηριότητα, με τη βοήθεια που θα τους δοθεί και με αρκετές επαναλήψεις, θα μάθουν πόσα κουτάκια χρειάζεται για να φτιάξουν π.χ. τον αριθμό 5 κι έτσι θα μπορούν να τον αναγνωρίσουν πιο εύκολα στην καθημερινότητά τους.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα που παρουσιάστηκε, αντλεί στόχους από το Αναλυτικό πρόγραμμα. Φτιάχνοντας μία πρόσθεση ή αφαίρεση και τοποθετώντας τα κουτάκια στο πλαίσιο, διερευνούν καταστάσεις "βάζω ακόμα" και "συγκρίνω" για να προσεγγίσουν τις πράξεις "πρόσθεση και αφαίρεση" και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ακόμη, διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα απ'όλους τους αριθμούς μέχρι το 10.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η έννοια του μοτίβου

Ψύχα Μαρία
Περίληψη: 

Ο άξονας που επέλεξα ήταν “αριθμοί και πράξεις” (Numbers and operations) για την ηλικία 3- 5 ετών και Virtual Manipulative ήταν το Color and Patterns το οποίο σχετίζεται με την ακολουθία μοτίβων. Οι λόγοι που το επέλεξα ήταν γιατί καταρχάς είναι ένα εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι και ίσως το μοναδικό που συνοδεύται με ήχους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο τέλος για επιβράβευση ή όταν κάτι δεν έχουμε κάνει πολύ σωστά. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους γνώσεις και να πειραματιστούν με στόχο να ανακαλύψουν την έννοια της συνεχής ακολουθίας, της κανονικότητας. Θεωρώ ότι υποστηρίζει αρκετά καλά το πλαίσιο για την εξάσκηση της διερεύνησης, αναγνώρισης, συμπλήρωσης κανονικοτήτων. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσότητας, της καταμέτρησης, ακόμα και των πράξεων με κατάλληλη βοήθεια από τον γονιό ή τον εκπαιδευτικό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο μαθηματικός άξονας που εστιάζει το vm είναι Αριθμοί και Πράξεις, όμως αν παρατηρήσουμε καλά η NVLM εντάσει το ίδιο παιχνίδι και στον άξονα της Άλγεβρας. Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο αφού η έννοια της κανονικότητας που εξασκείται με τη χρήση του συγκεκριμένου virtual manipulative ανήκει στην θεματική ενότητα της Άλγεβρας. Τα προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής: η αναγνώριση ύπαρξης μιας κανονικότητας, η συμπλήρωση και η επανάληψη μιας κανονικότητας, η περιγραφή και η εξήγηση επαναλαμβανόμενων κανονικοτήτων. Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι α) οι μαθητές να συγκρίνουν αντικείμενα με κριτήριο την ύπαρξη μοτίβου ή άλλης κανονικότητας β) να συμπληρώνουν κατασκευές με την επανάληψη μοτίβου γ) να κατασκευάζουν δικά τους αντικείμενα (π.χ. κομπολόγια, συνθέσεις σχημάτων) και να παρουσιάζουν τον κανόνα του δικού τους μοτίβου.

Η χρήση τεχνολογικού περιβάλλοντος με μοτίβα του πανεπιστημίου Utah των ΗΠΑ είναι μια άριστη επιλογή για την πραγματοποιήση παρόμοιων δραστηριοτήτων, όπως προτείνεται και απο το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιπλέον μπορούν να αναπτυχθούν η έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσότητας, η καταμέτρηση αντικειμένων σε εικόνες και συμβολικές παραστάσεις, για παράδειγμα έχω 2 κόκκινες φουσκίτσες και μία πράσινη κλπ.. Η αρίθμηση, ( για να μετρήσουμε πόσες μπαλίτσες είναι όλες...), ακόμα και οι πράξεις ( μία κόκκινη και δυο πράσινες πόσσες μας κάνουν); Κατά τη διάρκεια της δράσης αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους λέξεις για να μας περιγράψουν το μοτίβο (π.χ. μπαλίτσες ή κυκλάκια ή φουσκίτσες ή κομπολόι κλπ). Με το παιχνίδι μπορούν ακόμα να κάνουν νοερές εικόνες και έτσι να αναπτύξουν την φαντασία τους.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι οι μαθητές ξέρουν ότι τα μοτίβα είναι πράγματα επαναλαμβανόμενα και ότι είμαστε ικανοί να αναγνωρίσουμε και να περιγράψουμε μοτίβα , γιατί η περιγραφή και η πρόβλεψη γίνεται έτσι ευκολότερη. Οι μαθητές θα ωφεληθούν περιγράφοντας την ακολουθία των έγχρωμων κουμπιών ξεκινώντας από την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας. Καθώς δημιουργείται η ακολουθία, το κάθε κουμπάκι συνοδεύεται και απο έναν ευχάριστο ήχο σα να σκάει κάποια φούσκα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν δικές τους λέξεις για να περιγράψουν όποιο μοτίβο παρατηρούν. Όταν ένα μοτίβο παρατηρηθεί οι μαθητές πρέπει να το επεκτείνουν κάνοντας “κλικ” στο κουμπί με το ερωτηματικό και κλικάροντας στο σωστό χρώμα. Αν ολοκληρώσουν με επιτυχία την άσκηση, επιβραβεύονται ( good job! ) και ακούγεται ένας ωραίος ήχος κάτι που κάνει ακόμα πιο ευχάριστο το παιχνίδι. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν το λάθος κάνοντας “κλικ” πάνω στο χρωματιστό κουμπί το οποίο γίνεται πάλι ερωτηματικό οπότε επιλέγουν άλλο χρώμα. Τέλος τσεκάρουν την απάντηση τους πατώντας check answer. Φυσικά μπορούν να συνεχίσουν με το επόμενο πρόβλημα και να παίξουν όσες φορές το επιθυμούν επιλέγοντας new problem.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που προτείνω έχει άμεση σχέση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα καθώς στόχος είναι να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συμπληρώνουν μοτίβα όπως αναφέρει και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στους στόχους του.

Να εντοπίζουν στοιχεία που λείπουν ή τα στοιχεία που είναι λάθος ακόμα και να καταμετρούν ποσότητες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων αξιοποιώντας το ψηφιακό υλικό της NVLM.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Προσθέτω και αφαιρώ

Ποδοπάνη Ευδοκία
Περίληψη: 

Αφού περιηγήθηκα στον ιστότοπο του NLVM αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το virtuale manipulative με τίτλο “Color Chips-Addition” εστιάζοντας στις μαθηματικές έννοιες "αριθμός", "πράξεις", "μέτρηση". Θα εντάξω το συγκεκριμένο VM στην δραστηριότητα με τίτλο "Προσθέτω και αφαιρώ".Το VM αναφέρεται στις ενότητες Παιδί και Μαθηματικά και Παιδί και Πληροφορική του Αναλυτικού Προγράμματος.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η επιλογή του VM “Color Chips-Addition” έγινε με κριτήριο την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών "αριθμός", "πράξεις" (πρόσθεση-αφαίρεση), "μέτρηση".Το συγκεκριμένο VM δίνει την ευκαιρία στο παιδί να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί κάποιον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και στην πορεία να δράσει και να ανακαλύψει βιωματικά το αποτέλεσμα.Μέσα από τη χρήση του VM το μικρό παιδί θα πρέπει να αναγνωρίσει τα σύμβολα των αριθμών, να απαριθμήσει συλλογές αντικείμενων (τα color chips), να διεκπεραιώσει απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης καθώς και να ανάγνωρίζει τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε πράξη.Φυσικά οι παραπάνω έννοιες που παραθέτονται δεν θεωρείται πως είναι αυτονόητες για τα παιδιά και γι’αυτόν το λόγο το παιδί που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο VM θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί (δηλ. το παιδί θα έχει διδαχθεί κάποιες αριθμολέξεις και το συμβολισμό τους και να μπορεί να απαριθμεί) ούτως ώστε να εμπεδώσει τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις αλλά και να μπορεί να πάει τη γνώση ένα βήμα παρακάτω.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το VM “Color Chips-Addition” θα χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. Η δραστηριότητα θα έχει ήδη προετοιμαστεί ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να απαγγέλουν προφορικά αριθμολέξεις, να απαριθμούν συλλογές αντικειμένων και να αναγνωρίζουν τα σύμβολα των αριθμών.Η δράστηριότητα έχει ως στόχο την κατανόηση των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και οργανώνεται ως εξής:

Η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά να απαγγείλουν τους αριθμούς μέχρι το 20. Στη συνέχεια προτείνει να απαριθμήσουν ένα σύνολο αντικειμένων (προτείνω τα πατατάκια για να δικαιολογήσουμε τον τίτλο color chips του VM).Η νηπιαγωγός προβληματίζει τα παιδιά λέγοντας "τι θα συμβεί αν πεινάσουμε και φάμε 3 από τα 10 πατατάκια που μόλις μετρήσαμε;", "πόσα πιστεύετε οτι θα μείνουν;".Τα παιδιά προτείνουν λύσεις και η νηπιαγωγός ζητά να επαληθεύσουν τις απαντήσεις τους μετρώντας τα πατατάκια που έμειναν.Η παραπάνω δραστηριότητα εισάγει τα παιδιά στο προτεινόμενο VM.Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ και η νηπιαγωγός προτείνει να παίξουν με την εφαρμογή.Απευθύνει ερωτήσεις λέγοντας "Σας θυμίζει η εφαρμογή το παιχνίδι με τα πατατάκια που μόλις παίξαμε;","Πως νομίζετε οτι παίζεται αυτό το παιχνίδι;","Αναγνωρίζετε τα σύμβολα;", "Θέλετε να μετρήσουμε όσο λένε οι αριθμοί;","τι νομίζετε πως θα συμβεί αν βαλουμε τα κόκκινα πάνω στα μαύρα κουτάκια;","Γιατί πιστεύετε οτι συνέβη αυτό;","ποιο αποτέλεσμα προέκυψε", "Θέλετε να ξαναμετρήσουμε για να βρούμε τη λύση;", "Να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα;".

Μετά από τη συζήτηση η νηπιαγωγός δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν μόνα τους πάντα υπό την επίβλεψη της νηπιαγωγού απαντώντας σε ερωτήσεις και προβληματίζοντας.Ιδανικά τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοούν την έννοια της πρόσθεσης και αφαίρεσης και τη συμβολοποίηση των πράξεων αλλά και να πειραματίζονται και να αναζητούν νέες λύσεις σε περίπτωση λάθους.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα στην οποία ενσωματώθηκε το VM “Color Chips-Addition” αντλεί τους στόχους της από τις ενότητες Παιδί και Μαθηματικά Και Παιδί και Πληροφορική του αναλυτικού προγράμματος.Αναφορικά στην ενότητα Παιδί και Μαθηματικά η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στόχους για τα παιδιά όπως το να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις,να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα, με το να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και να επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις,σχήματα και αριθμούς και αναπτύσσοντας διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου.Επίσης να «εκτελούν» απλές μαθηματικές πράξεις με το να χειρίζονται ποσότητες, να τις ενώνουν και να δημιουργούν άλλες, να βγάζουν ή να βάζουν ένα μέρος τους, να συγκρίνουν ή να μοιράζουν ποσότητες σε διαφορετικές καταστάσεις και τέλος να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά (μέσα από τις συζητήσεις για τις μαθηματικές δραστηριότητες και τη χρήση μαθηματικών όρων), να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία.Η δραστηριότητα αντλεί φυσικά στόχους και από την ενότητα Παιδί και Πληροφορική του ΑΠ καθότι το VM αποτελεί υλικό τέτοιο που φέρνει το παιδί σε επαφή με τον Η/Υ και το βοηθά στο να εξοικειωθεί με τις ΤΠΕ.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Γνωριμία με τα γεωμετρικά σχήματα

Ντελλα Ευθυμία
Περίληψη: 

Η επιλογή από τα VM έγινε από την ενότητα της γεωμετρίας η οποία εστιάζει στην εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων και τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Ο τίτλος δράσης είναι το "attribute blocks" και σχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς επιδιώκει να μάθει στα παιδιά μαθηματικές πράξεις και την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η δραστηριότητα την οποία διάλεξα να εφαρμόσω, αφορά τον άξονα της γεωμετρίας. Με την συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά, εφόσον έχουν μάθει τα χρώματα, θα έχουν την ευκαιρία να εξάσκηθούν περισσότερο και, συνεπώς, να μάθουν να τα ξεχωρίζουν πιο εύκολα. Πέρα από αυτό, τα παιδιά θα επωφεληθούν από αυτην την δραστηριότητα και επειδή μέσω αυτής θα μάθουν τα σχήματα καθώς και πως να τα ξεχωρίζουν. Επίσης, θα μπορέσουν και να εξασκηθούν στην πρόσθεση και την αφαίρεση καθώς θα πρέπει να αφαιρούν τα σχήματα που δεν χρειάζονται και να προσθέτουν αυτά που πρέπει. Τέλος, εκτός από τα χρώματα και τα σχήματα, υπάρχουν διάφορα μεγέθη στην δραστηριότητα. Έτσι , θα έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίζουν τα μεγάλα σχήματα από τα μικρά.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αφόρμηση δραστηριότητας: Κάνοντας μία δραστηριότητα με τα φρούτα (λόγω της άνοιξης) τα παιδιά είχαν διάφορους προβληματισμούς σχετικά με τα διάφορα σχήματα των φρούτων και, έτσι , αποφάσισα να τους κάνω μία δραστηριότητα με σχήματα. Οι στόχοι είναι να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα διάφορα σχήματα και μεγέθη και να εξασκηθόυν στην αναγνώριση χρωμάτων καθώς και στην πρόσθεση και την αφαίρεση.

Καταρχήν , ζητάω από τα παιδιά να κοιτάξουν προσεκτικά την δραστηριότητα και να δουν αν αναγνωρίζουν κάποια από τα σχήματα και αν ξέρουν όλα τα χρώματα. Έπειτα, παροτρύνω τα παιδιά να πειραματιστούν ,με την δραστηριότητα όπως καταλαβαίνουν ότι είναι σωστό για αυτά χωρίς να ανησυχούν για σωστό και λάθος. Τα παιδιά καλό θα είναι να σκεφτούν λογικά ώστε να λύσουν την άσκηση και όχι με βάση τις προτιμήσεις τους σε χρώμα και σχήμα. Μπορεί να υποθέσουν , για παράδειγμα, οτι μέσα στον κύκλο πρέπει να μπουν μόνο σχήματα του ίδιου χρώματος ή σχήματος αλλά αυτό αποτελεί λάθος καθώς μέσα στον κύκλο ζητόυνται διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Επίσης , τα παιδιά παρατηρούν οτι, όσα περισσότερα σχήματα είναι μέσα στον κύκλο, τόσο λιγότερα είναι έξω από αυτόν. Επιπρόσθετα , κατανοούν ότι , δεν έχουν όλα τα σχήματα το ίδιο μέγεθος όμως μέσα στον κύκλο μπορεί να τύχει να ζητηθούν σχήματα χωρίς να έχει σημασία το μέγεθος. Τα συμπεράσματα που θα πρέπει τα παιδιά να καταλήξουν ιδανικά είναι ότι, η άσκηση κάθε φορά τους ζητάει διαφορετικά πράγματα και ότι για να φτάσουν στη λύση δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν και τα 3 χαρακτηριστικά των σχημάτων αλλά συνδυάζονται κάποια από αυτά.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που δημιουργήθηκε για τα παιδιά έχει σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς οι στόχοι που περιγράφονται σε αυτό πραγματοποιούνται και στη δραστηριότητα αφού , μέσω αυτής , τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με τα μαθηματικά όπως το να κάνουν πράξεις και να αναγνωρίζουν τα διάφορα σχήματα και να έχουν τη δυνατότητα να τα περιγράψουν και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Επίσης, μέσω της δραστηριότητας , τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και , έτσι εξοικειώνονται με αυτήν.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages