Μαθαίνοντας τους αριθμούς

Χατζησάββα Κυριακή
Περίληψη: 

Η εργασία που θα πραγματοποίησω είναι το " base blocks", η οποία εστιάζει στην εξάσκηση της άμεσης εκτίμησης ποσότητας. Ο τίτλος της εργασίας μου είναι "Μαθαίνοντας τους αριθμούς" και έχει ως μαθησιακό στόχο να μάθουν τα παδιά να δηλώνουν το πλήθος μικρών συλλογών αντικειμένων χωρίς να τα απαριθμούν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το "base blocks" εστιάζει στην άμεση εκτίμηση ποσότητας και θεωρώ οτι βοηθά τα παιδιά να αντιλαμβάνονται και να δηλώνουν το πλήθος των κύβων που τους δίνεται στο πρόβλημα.

Επίσης, ανεξάρτητα απο την "ΑΕΠ" τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με την αρίθμηση και μέτρηση κύβων ξεκινώντας απο τις μονάδες και ανεβαίνοντας σταδιακά σε δεκάδες,εκατοντάδες και χιλιάδες.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δραστητιότητα μου θα χρησιμοποιηθεί απο παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.Αρχικά,ζητάμε απο τα παιδιά να γνωρίσουν το "base blocks".Επειτα,τους δίνουμε διάφορους αριθμούς και τα καλούμε να τα συμβολίσουν με τα κυβάκια που τους δίνονται,αφού πρώτα τους έχουμε δείξει οτι ένας κύβος αντιστοιχεί με τον αριθμό 1 ή οτι ο αριθμός 1 συμβολίζεται με ένα κύβο κτλ.Υστερα ζητάμε απο τα παιδιά να συμβολίσουν με τα κυβάκια τον αριθμό 16 και αυτά πειραματίζονται στο πώς θα το επιτύχουν αυτό.Παρατηρώ οτι αρκετές φορές μπερδεύουν τη δεκάδα με τη μονάδα και θεωρούν οτι η δεκάδα αντιστοιχεί με τον αριθμό 1 λόγω της μάζας του κύβου.Στη συνέχεια όμως με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν τη διαφορά της μονάδας απο τη δεκάδα.Συνεπώς,τα παιδιά κατακτούν τους αριθμούς με τη διαδικασία της ΑΕΠ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΝΗΠ:θελω να συμβολίσω τον αριθμό 2.Πόσα κυβάκια θα χρειαστώ;

Είστε σίγουροι οτι με αυτά τα κυβάκια συμβολίζουμε τον αριθμό 16;

Μήπως μπορούμε να τον συμβολίσουμε και με άλλους τρόπους;

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

θεματική ενότητα: Αριθμοί και πράξεις

Μαθησιακοί στόχοι: Να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης.Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα προτείνει ως παράδειγμα να οργανώσουμε παιχνίδια ταχύτητας για την άμεση αναγνώριση αριθμητικών ποσοτήτων με τη χρήση αρχικά συγκεκριμένου υλικού (φασόλια,μπίλιες) και στη συνέχεια αναπαραστατικού(μάρκες,κύβους,σπίρτα) και εικονιστικού υλικού.

Σύμφωνα όμως με τη δραστηριότητα που πραγματοποιούμε (base blocks) τα παιδιά δε θα χρησιμοποιούν χειραπτικό υλικό αλλά ένα πιο αφαιρετικό υλικό,το virtual manipulatives.