Base Blocks Subtraction

Γνωρίζοντας την αφαίρεση

Νεάρχου Δήμητρα
Περίληψη: 
Η εργασία που έχω επιλέξει έχει να κάνει με την έννοια των μαθηματικών πρέξεων και εστιάζεται ιδιαίτερα στην έννοια της αφαίρεσης. 
Δηλαδή τα παιδιά να είναι σε θέση να μάθουν την έννοια του 'βγάζω ή αφαιρώ' αντικείμενα. Η επιλογή του virtual manipulative για 
την εργασία αυτή έγινε διότι θεωρώ ότι είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο τίτλος της 
δραστηριότητας είναι "Γνωρίζοντας την αφαίερση" και έχει άμεση σχέση με το Α.Π. του νηπιαγωγείου.

 

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 
Η επιλογή του virtual manipulative έγινε λόγω του ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών μπορούν να μάθουν μαθηματικά και συγκεκριμένα 
αφαίρεση παίζοντας.Δεν μπορείς να διδάξεις μαθηματικά στις μικρές ηλικίες λόγω του ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα για μια τόσο 
δασκαλοκεντρική διαδικασία . Εξερευνόντας το VM τα παιδιά  συνδυάζουν τα μαθηματικά σε ένα είδος παιχνιδιού σε ένα πλαίσιο 
και είναι πιο εύκολο για αυτά να μάθουν ,να παρατηρήσουν ,να επεξεργαστούν ,να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν την γνώση. 
Σίγουρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα το VM είναι το κατάλληλο μέσο για να εξοικιωθουν αλλά και να εξασκηθούν τα παιδιά με 
την έννοια της αφαίρεσης η οποία δεν είναι κ τόσο εύκολή σε παιδιά μικρών ηλικιών.
Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 
Η δράση που θα μπορούσα να σχεδιάσω θα επευθύνεται για παιδιά από νήπια μέχρι την ηλικία των 7 ετών λόγω του ότι η 
έννοια της αφαίρεσης είναι δύσκολο να κατακτηθεί απο αρκετά νήπια στο νηπιαγωγείο . 
Στη συνέχεια θα άφηνα τα παιδιά απο μόνα τους να περιεργαστούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή το vitual manipulative χωρίς
 να επέμβω καθόλου να προσπαθήσουν απο μόνα τους να βρούν λύση στο πρόβλημα . Ακόμα θα τους άφηνα να επεξεργαστούν
 όπως αυτά νομίζουν το πρόγραμμα αυτό .Να αλλάζουν τα ερωτήματα τα χρώματα κτλ. Να παρατηρήσουν πως γίνονται οι 
μαθηματικές πράξεις και ιδιαίτερα της αφαίρεσης καθώς θα τα βοηθηθούσα να κατανοήσουν το τρόπο που δουλεύει το πρόγραμμα 
της αφαίρεσης πώς γίνεται δηλαδή η αφαίρεση με το VM θα τα ρωτούσα τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο ? με ερωτήσεις
 ανοιχτού τύπου ώστε τα παιδιά να μπορούν να απαντήσουν ότι τα ίδια φαντάζονται και πιστεύουν πως είναι σωστό καθώς δεν θα 
υπάρχει μια και μοναδική απάντηση στα ερωτήματα που θα τους θέτω.
Τα συμπεράσματα που πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι σαφώς πως υπάρχει τρόπος πώς γίνεται η αφαίρεση , να μπορέσουν 
να τον κατανοήσουν και πλέον να είναι σε θέση να τον εφαρμόσουν όποτε τους χρειαστεί στη ζωή τους.

 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 
Η εργασία αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα . Οι στόχοι που έχουν τεθεί για αυτή την δραστηριότητα είναι 
αμεσα συνυφασμένοι με το αναλυτικό πρόγραμμα του 2011 , απο το οποίο έχω θέσει ώς στόχους πρώτα τα παιδιά να είναι σε 
θέση να μπορούν να διερευνούν καταστάσεις του βγάζω και αφαιρώ αλλά και να μπορούν να προσεγγίσουν την πράξη της 
αφαίρεσης .Να μπορούν και τα ίδια να κάνουν δικά τους απλά προβλήματα αφαίρεσης . Ακόμα να μπορούν να διερευνούν και 
να κάνουν συνδυασμούς που να δίνουν το κατάλληλο αποτέλεσμα δηλαδή τις σωστές διαφορές.'Ενα παράδειγμα για αυτούς 
τους στόχους θα μπορούσε να είναι τα παιδιά να χωρίζονται σε ομάδες και να κάνουν συνδυασμούς για να βρούν την διαφορά 
που προκύπτει απο συγκεκριμένους αριθμούς.
Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας την αφαίρεση

Νικολάου Νικολίνα
Περίληψη: 

Σύμφωνα με το Virtual Manipulatives η επιλογή έγινε στην μαθηματική έννοια της πράξης.Ο τίτλος δράσης και σχεδίασης της δραστηριότητας είναι ''Μαθαίνοντας την αφαίρεση"".Η επιλογή έγινε για την κατανόηση της μαθηματικής έννοιας της αφαίρεσης.Σύμφωνα με την επιλογή της αυτής της έννοιας τα νήπια απο μικρή ηλικία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πως γίνεται η αφαίρεση δύο ή περισσότερων αντικειμένων,γιατί και με ποιο τρόπο γίνεται η αφαίρεση.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Κάποιος όταν χρησιμοποιήσει το Virtual Manipulatives με βάση την επιλογή που έκανα μπορεί να χρησιμοποιήσει την έννοια της αφαίρεσης. Δηλαδή, να επεξεργαστεί το πρόγραμμα με την μαθηματική έννοια που δίνεται.Ο άξονας στον οποίο αναφέρεται το Virtual Manipulatives είναι η πράξη και η μαθηματική έννοια είναι η αφαίρεση.Μπορεί να σύρει το ποντίκι βγάζοντας κύβους απο την μια πάνω πλευρά στην κάτω πλευρά ξέρωντας πόσα κυβάκια βρίσκονται στην μια πλευρά και πόσα στην άλλη.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η Δράση όπου επιλέγηκε απο το Virtual Manipulatives είναι απο το Number&Operations και ηλικίας 3 -5 ετών. Σύμφωνα με την επιλογή αυτή κάνω μια εισαγωγή για την αφαίρεση έτσι ώστε να προσελκύσω το ενδιαφέρον των παιδιών.Στη συνέχεια ζητάω απο τα παιδιά να επεξεργαστούν το Virtual Manipulatives να δουν πως λειτουργεί και πως εφαγμοζεται.Οι ερωτήσεις που βάζω στα παιδιά είναι: "θα θέλατε να δούμε ενα εύκολο τρόπο για την αφαίρεση αντικειμένων;" , "Έχω έξι μολύβια και έχασα τα τρία.Πόσα μου έμειναν ;" Παράλληλα,ζητάω να μου αναπαραστήσουν απο αυτο που άκουσαν δημιουργώντας το στο Virtual Manipulatives.

Σύμφωνα με την έξασκηση που κάνουν και την περιήγηση τους στο πρόγραμμα τα παιδιά θα μπορούν να κατασκευάζουν δικά τους μαθηματικά προβλήματα βάζοντας δικούς τους αριθμούς και προσπαθωντας να τα επιλύσουν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα έχει άμεση δράση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα αυτό κυρίως γιατί διατυπώνουν ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολούθησαν τον τρόπο που σκέφτηκαν (πως μοιράζουν τα υλικά? ).Επίσης, με τη δράση οδηγούνται σε συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας.Παράλληλα,τα παιδιά θα είναι σε θέση να οργανώνουν παιχνίδια ταχύτητας στα οποία κερδίζει αυτός που έχει τα περισσότερα και χάνει αυτός που έχει τα πιο λίγα, επιπρόσθετα τα παιδιά να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν ποιες λέξεις αφορούν την πρόσθεση και ποιες κυρίως την αφαίρεση.Τέλος, μαθαίνουν γιατί είναι χρήσιμο να αφαιρούμε αντικείμενα η πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα της ζωής τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παιχνίδι με την αφαίρεση

Σιδέρη Μαρία
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που επέλεξα να ασχοληθώ είναι το Base Blocks Subtraction, το οποίο εστιάζει στην μαθηματική πράξη της αφαίρεσης. Ο τίτλος της δραστηριότητάς μου είναι "Παιχνίδι με την αφαίρεση" και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Οι στόχοι της δράσης αυτής συνδέονται άμεσα με το τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα και το νέο πιλοτικό και σκοπεύουν στην εξοικείωση των παιδιών με την έννοια της αφαίρεσης, στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις και στην διερεύνηση των διαφορών των αριθμών μέχρι το 10.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το Base Blocks Subtraction εστιάζει στην μαθηματική πράξη της αφαίρεσης και είναι προσαρμόσιμο για παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θεωρώ ότι είναι από τις πιο κατάλληλες για την καλύτερη διδακτική υποστήριξη της μαθηματικής αυτής πράξης, καθώς παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για την εξάσκηση των παιδιών σε πράξεις αφαίρεσης. Γεινικότερα, το συγκεκριμένο virtual manipulative μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά κάθε ηλικίας και ενήλικες, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την πράξη της αφαίρεσης, καθώς υπάρχει ευκαιρία διαβάθμισης της δυσκολίας. Οι πράξεις ξεκινούν από σύνολα μονάδων και μπορούν να συμπεριλάβουν σύνολα δεκάδων, εκατοντάδων και χιλιάδων, αυξάνοντας δηλαδή σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουμε τη μορφή ενός συνόλου, όπως για παράδειγμα να μετατρέψουμε μια χιλιάδα σε εκατοντάδες ή μια εκατοντάδα σε δεκάδες, κοκ. Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως παρέχεται το κατάλληλο υποστηρικτικό υπόβαθρο για να ενισχυθεί η μαθηματική σκέψη όσον αφορά τουλάχιστον την πράξη της αφαίρεσης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση που θα πραγματοποιήσω με το Base Blocks Subtraction απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και εστιάζει στην διερεύνηση των διαφορών των αριθμών μέχρι το δέκα. Η εφαρμογή φροντίζω να προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά, δηλαδή να αποτελείται από δυο στήλες, η μια των δεκάδων και η άλλη των μονάδων. Αρχικά, λοιπόν, ζητάω από τα παιδιά να εξερευνήσουν το περιβάλλον αυτό, αφήνοντας το κενό και να παρατηρήσουν τι συμβαίνει με τους μπλε και κόκκινους κύβους και τις γραμμές. Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα υποβάλλω είναι: Τι παρατηρείτε να γίνεται κάθε φορά που πατάμε μια εικόνα που δείχνει έναν κύβο ή μια γραμμή; Γιατί όλα τα μπλε είναι στην πάνω σειρά, ενώ τα κόκκινα στην κάτω; Τι λέτε να συμβεί αν μετακινήσουμε έναν μπλε κύβο στους κόκκινους ή έναν κόκκινο στους μπλε;

Προτρέπουμε, δηλαδή, τα παιδιά να πειραματιστούν έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής αυτής. Σύντομα τα παιδιά θα καταλάβουν πως ένας κόκκινος κύβος ή μια κόκκινη γραμμή "εξαφανίζουν" ένα αντίστοιχο μπλε. Τότε τους ζητάω να παρατηρήσουν αν αλλάζει και κάτι άλλο στην οθόνη κάθε φορά που προσθέτουν κάτι, προτρέποντάς τα δηλαδή να συνειδητοποιήσουν τους αριθμούς στο δεξί μέρος της οθόνης. Αφού τα παιδιά δημιουργήσουν μια πλήρη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του περιβάλλοντος, τότε τους προτείνουμε να ονομάσουμε τη μια γραμμή=αριθμό δέκα και έναν κύβο=αριθμό 1. Έπειτα, εξηγούμε στα παιδιά με παιγνιώδη τρόπο πως στην πάνω γραμμή είναι οι "δυνατοί" αριθμοί(δηλαδή οι πιο πολλοί) και στην κάτω αυτοί που θέλουν να ανέβουν πάνω και να νικήσουν τους δυνατούς, κάνοντας αντιστοιχία και στους αριθμούς που βρίσκονται στο δεξί μέρος της οθόνης.Δημιουργώντας ένα δικό μου πρόβλημα χαμηλού επιπέδου δυσκολίας(3-1) προτρέπω τα παιδιά να σκεφτούν πού θα τοποθετηθεί ο αριθμός 3 και πού ο αριθμός 1 ρωτώντας τα: Ποιος είναι ο πιο δυνατός αριθμός; Πώς θα τον σχηματίσουμε; Πόσοι αριθμοί μένουν στο τέλος;

Βάζουμε επομένως τα παιδιά στην διαδικασία να αφαιρούν αριθμούς και σιγά σιγά τους παρουσιάζουμε την νέα αυτή έννοια, αφήνοντας τους το περιθώριο να κάνουν και λάθη.Μπορεί να σχηματίσουν λάθος τον αριθμό 3 αλλά η δική μας παρέμβαση μπορεί να τα βοηθήσει να βρουν τη λύση. Στη συνέχεια αυξάνουμε τον βαθμό δυσκολίας και τους ζητάμε να αφαιρέσουν από τον αριθμό δέκα τον αριθμό 3. Τα παιδιά θα παρατηρήσουν με δικές μας προτροπές πως οι αριθμοί στην κάτω σειρά δεν μπορούν να "μπουν" στη γραμμή που είναι ο αριθμός δέκα. Με τη βοήθεια μας θα ανακαλύψουν πως το δέκα μπορεί να μετακινηθεί και να "σπάσει" σε δέκα κομμάτια (δηλαδή 10 μονάδες). Έτσι, η πράξη της αφαίρεσης θα γίνει ευκολότερη και θα κατανοηθεί από τα παιδιά. Μέσα από αυτήν την διαδικασία θα μπορέσουν να διαμορφώσουν συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα που σχεδίασα έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς ικανοποιεί πολλούς από τους στόχους που τίθενται στην ενότητα των μαθηματικών και συγκεκριμένα στο περιεχόμενο των πράξεων. Σαφέστερα, ο στόχος που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα για τα νήπια να διερευνούν συνδυασμούς για τις διαφορές των αριθμών μέχρι το δέκα ικανοποιείται και στην συγκεκριμένη δράση, καθώς τα νήπια υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά καλούνται να διατυπώσουν και να ελέγξουν τις υποθέσεις τους και να προβούν στην επίλυση προβλημάτων, επεξεργάζοντας τις ποσοτικές πληροφορίες που τους δίνονται. Σταδιακά στην συγκεκριμένη δράση θα εξοικειωθούν με την έννοια "αφαιρώ", η οποία θα αντικαταστήσει τα συνήθη ρήματα όπως "βγάζω" που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: