Μαθαίνοντας την αφαίρεση

Νικολάου Νικολίνα
Περίληψη: 

Σύμφωνα με το Virtual Manipulatives η επιλογή έγινε στην μαθηματική έννοια της πράξης.Ο τίτλος δράσης και σχεδίασης της δραστηριότητας είναι ''Μαθαίνοντας την αφαίρεση"".Η επιλογή έγινε για την κατανόηση της μαθηματικής έννοιας της αφαίρεσης.Σύμφωνα με την επιλογή της αυτής της έννοιας τα νήπια απο μικρή ηλικία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πως γίνεται η αφαίρεση δύο ή περισσότερων αντικειμένων,γιατί και με ποιο τρόπο γίνεται η αφαίρεση.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Κάποιος όταν χρησιμοποιήσει το Virtual Manipulatives με βάση την επιλογή που έκανα μπορεί να χρησιμοποιήσει την έννοια της αφαίρεσης. Δηλαδή, να επεξεργαστεί το πρόγραμμα με την μαθηματική έννοια που δίνεται.Ο άξονας στον οποίο αναφέρεται το Virtual Manipulatives είναι η πράξη και η μαθηματική έννοια είναι η αφαίρεση.Μπορεί να σύρει το ποντίκι βγάζοντας κύβους απο την μια πάνω πλευρά στην κάτω πλευρά ξέρωντας πόσα κυβάκια βρίσκονται στην μια πλευρά και πόσα στην άλλη.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η Δράση όπου επιλέγηκε απο το Virtual Manipulatives είναι απο το Number&Operations και ηλικίας 3 -5 ετών. Σύμφωνα με την επιλογή αυτή κάνω μια εισαγωγή για την αφαίρεση έτσι ώστε να προσελκύσω το ενδιαφέρον των παιδιών.Στη συνέχεια ζητάω απο τα παιδιά να επεξεργαστούν το Virtual Manipulatives να δουν πως λειτουργεί και πως εφαγμοζεται.Οι ερωτήσεις που βάζω στα παιδιά είναι: "θα θέλατε να δούμε ενα εύκολο τρόπο για την αφαίρεση αντικειμένων;" , "Έχω έξι μολύβια και έχασα τα τρία.Πόσα μου έμειναν ;" Παράλληλα,ζητάω να μου αναπαραστήσουν απο αυτο που άκουσαν δημιουργώντας το στο Virtual Manipulatives.

Σύμφωνα με την έξασκηση που κάνουν και την περιήγηση τους στο πρόγραμμα τα παιδιά θα μπορούν να κατασκευάζουν δικά τους μαθηματικά προβλήματα βάζοντας δικούς τους αριθμούς και προσπαθωντας να τα επιλύσουν.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα έχει άμεση δράση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα αυτό κυρίως γιατί διατυπώνουν ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολούθησαν τον τρόπο που σκέφτηκαν (πως μοιράζουν τα υλικά? ).Επίσης, με τη δράση οδηγούνται σε συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας.Παράλληλα,τα παιδιά θα είναι σε θέση να οργανώνουν παιχνίδια ταχύτητας στα οποία κερδίζει αυτός που έχει τα περισσότερα και χάνει αυτός που έχει τα πιο λίγα, επιπρόσθετα τα παιδιά να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν ποιες λέξεις αφορούν την πρόσθεση και ποιες κυρίως την αφαίρεση.Τέλος, μαθαίνουν γιατί είναι χρήσιμο να αφαιρούμε αντικείμενα η πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα της ζωής τους.