Base Blocks

Αριθμοί και ποσότητες

Χόλη Σοφία
Περίληψη: 

Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων και ο πειραματισμός στο σύγχρονο νηπιαγωγείο αποτελεί εγγενές στοιχείο της μαθηματικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τόσο στον ερευνητή της Διδακτικής Μαθηματικών όσο και στον εκπαιδευτικό να διαπιστώσει τα όρια της ελευθερίας του (Laborde & Perrin – Glorian, 2005) για την επιλογή της γνώσης που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην τάξη.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Αρχικά, ο άξονας μαθηματικών εννοιών με τον οποίο θα ασχοληθώ έχει ως θέμα τις εργασίες αριθμού(number & operations) Grades Pre-K-2 και το virtual manipulative λέγεται bases blocks. Εγώ επέλεξα το συγκεκριμένο virtual manipulative επειδή θεωρώ ότι συμβάλει καλύτερα στη δημιουργία ενός πλαισίου για εξάσκηση πράξεων με αριθμούς. Δηλαδή τα παιδιά θα μάθουν να ξεχωρίζουν τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες. Έτσι μ’ αυτό τον τρόπο θα εξασκηθούν στην αρίθμηση και στις πράξεις αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Καταρχάς, ο στόχος της δράσης είναι να μάθουν τα παιδιά τις ποσότητες αριθμών.

Αρχικά ζητάω από τα παιδιά να δουν το VM και να πουν αν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Έπειτα θέτω κάποιες ερωτήσεις όπως Τι βλέπετε στο πλαίσιο; Καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε; Τι είναι αυτά τα κουτάκια πάνω και που χρησιμεύουν; Μετά από τις ερωτήσεις ζητάω από τα παιδιά να δοκιμάσουν να βάλουν όσα κουτάκια λέει ο αριθμός δίπλα. Κατόπιν, θα παρατηρήσω αν τα κουτάκια ανταποκρίνονται στον αριθμό δίπλα. Αν δω ότι κάποια παιδιά έχουν σταματήσει τότε θα τα πλησιάσω και θα τα ενθαρρύνω να συνεχίσουν και ότι θα τα καταφέρουν. Επίσης, θα δω αν έχουν καταλάβει την έννοια αυτής της δράσης.

Τα παιδιά σίγουρα θα διαμορφώσουν κάποιες υποθέσεις. Κάποιο παιδί θα σκεφτεί ότι μέσα από αυτή την διαδικασία θα μάθει ότι υπάρχουν αριθμοί πάνω από το 10 και το 100. Ακόμα, μπορούν να υποθέσουν ότι το ένα κουτάκι αντιστοιχεί στη μονάδα, τα δέκα κουτάκια στη δεκάδα και ούτω καθεξής. Άρα, το παιδί καταλαβαίνει ότι όταν χρειάζεται τον αριθμό 10 δεν χρειάζεται να βάζει ένα ένα κουτάκι αλλά ότι υπάρχουν έτοιμα 10 κουτάκια τα οποία αντιπροσωπεύουν την δεκάδα. Οπότε θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κουτάκια που αντιπροσωπεύουν τις μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και τις χιλιάδες και δεν θα είναι απαραίτητο να μετράνε ένα ένα . Επίσης, θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι διακρίνουμε τους αριθμούς σε ποσότητες.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Πρώτα από όλα, η δράση μου ανταποκρίνεται σε αρκετά σημεία από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Ένας στόχος μου ο οποίος αναφέρεται και μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι η άμεση αναγνώριση. Για παράδειγμα, τα παιδιά όταν είδαν τα κουτάκια κατάλαβαν τι σχήμα έχουν και το ανέφεραν. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αποθηκεύσει στο μυαλό τους τα σχήματα. Ένας άλλος στόχος μου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι η καταμέτρηση ποσοτήτων. Για παράδειγμα, τα παιδιά διατύπωναν ερωτήματα για το πώς θα τοποθετούσαν σωστά τα κουτάκια για να βγει σωστό το αποτέλεσμα. Επίσης, τα παιδιά καταμετρούσαν τα κουτάκια για να βγάλουν σωστό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτή η δράση βοήθησε έστω και λίγο τα παιδιά για να κατανοήσουν την ποσότητα αριθμών.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Σχηματίζοντας μεγέθη με τα κυβάκια

Χαιριστανίδου Αντιγόνη
Περίληψη: 

Επιλέγω την δραστηριότητα base blocks από τα virtual manipulatives για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας " Σχηματίζοντας μεγέθη με τα κυβάκια". Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά κατανοούν, σε ψηφιακή μορφή, τα ξυλάκια και τις έννοιες του μήκους, της ισότητας και του χώρου. Καταλαβαίνουν πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι να απαντήσουν σε ένα ερώτημα καθώς και ότι μπορούν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στην καθημερινή τους ζωή.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγω τη δραστηριότητα BASE BLOCKS από τα virtual manipulatives καθώς δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο και τις έννοιες των μαθηματικών ιδιαίτερα όσον αφορά τις έννοιες του εκατοστού, της ισότητας και του χώρου. Επίσης έχουν τη δυνατότα να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο των μαθηματικών και να πειραματιστούν μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι κάτι με το οποίο έχουν ασχοληθεί χειραπτικά στην καθημερινή τους ζωή, όπως έχουν κάνει με τις διάφορες δραστηριότητες με ξυλάκια, για παράδειγμα. Έχουν έρθει σε επαφή με αυτά, γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύουν και τι αναπαριστούν, οπότε εξοικειώνονται καλύτερα με τη χρήση τους. Τελος με τη χρήση του υπολογιστή γίνεται πιο διασκεδαστική κι ενδιαφέρουσα η ενασχόληση με τα μαθηματικά και δεν μετατρέπεται σε κάτι το οποίο είναι βαρετό.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:​

ΜΕΘΟΔΟΙ: ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ομαδοσυνεργατική

ΥΛΙΚΑ: μαρκαδόροι, Η/Υ, ξυλάκια Cuisenaire, μπλοκ ζωγραφικής

Α’ σταδιο: Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια και τη σκάλα των ράβδων, εισάγοντας τα παιδιά στην έννοια της ισότητας. Πρόκειται για συνδυασμούς ράβδων που αν τοποθετηθούν κατακόρυφα οι σειρές, παρατηρούμε ότι έχουν το ίδιο μήκος.

Ζητάμε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τη μεγαλύτερη ράβδο και από κάτω να συμπληρώσουν με μία ράβδο άλλου χρώματος. Στο κενό που περισσεύει θα πρέπει να βρούν ποια ράβδος καλύπτει ακριβώς το κενό.

Β’ στάδιο: Εξηγούμε στα παιδιά ότι η μικρότερη ράβδος, άσπρου χρώματος, έχει μήκος ένα (1) εκατοστό και κάθε επόμενη είναι ένα εκατοστό μεγαλύτερη.

Τους ζητάμε να βρούν με πόσες άσπρες ράβδους ισούται κάθε χρωματιστή. (π.χ. η κόκκινη είναι ίση με δύο άσπρες)

Χρησιμοποιούν τις ράβδους για να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν έαν οι υποθέσεις τους επαληθεύονται. Έραχονται έτσι σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του μήκους και του εκατοστού.

Γ’ στάδιο: Μαζεύω τα παιδιά στη γωνιά της παρεούλας και συζητάμε μαζί τους για ότι έμαθαν προκειμένου να δούμε αν τα έχουν κατανοήσει.

Εφόσον, τα παιδιά έχουν κατανοήσει την αντιστοιχία των ράβδων με τους αριθμούς και το μήκος τους, τα χωρίζουμε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η επιλογή αυτή δε θα είναι τυχάια.

Πρόκειται για μια διαφοροποιημένη δραστηριότητα, που βασίζεται στην αλλαγή του περιεχομένου με κριτήριο τη μαθησιακή ετοιμότητα του κάθε παιδιού τόσο στα μαθηματικά όσο και στην ικανότητά τους χειρισμού των υπολογιστών. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν όλα τα παιδιά να χειρίζονται εξίσου καλά τους υπολογιστές όπωτε θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάθε ομάδαχωριστά έτσι ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τη χρησιμότητα της δραστηριότητας αυτής. Όσο τα παιδιά μιας ομάδας ασχολούνται με την δραστηριότητα base blocks στον υπολογιστή τα υπολοιπά ζωγραφίζουν τους αγαπημένους τους αριθμούς και τους χρωματίζουν ή μπορούν να παίξουν με τα ξυλάκια προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση τους.

Με την κάθε ομάδα καθόμαστε στη γωνιά του υπολογιστή, δείχνουμε στα παιδιά πώς να τη χειρίζονται και στη συνέχεια τους ζητάμε να αναπαραστήσουν διάφορα μεγεθη με τα κυβάκια (1εκ.) που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή απευθύνοντας ερωτήσεις όπως:

   • Πώς θα σχηματίζατε τα παρακάτω μεγέθη;

(2εκ, 4εκ, 5εκ, 9εκ, 12εκ, και 16εκ)

   • Με ποιό κριτήριο επιλέξατε τα συγκεκριμένα κυβάκια για να αναπαραστήσετε τα παραπάνω μεγέθη;

   • Υπάρχει άλλος τρόπος να τα σχηματίσουμε; Αν ναι, πώς;

   • Είναι σωστός αυτός ο τρόπος;

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Από την παραπάνω δραστηριότητα τα παιδιά προβληματίζονται, ερευνούν ποικίλες καταστάσεις και βάσει προπηγούμενων εμπειριών προχωρούν στα επόμενα στάδια της δραστηριότητας αξιοποιώντας τις γνώσεις τους. Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή όπως είναι οι μαθηματικοί υπολογισμοί και οι υπολογισμοί ποσοτήτων. Αναπτύσσουν με τον τρόπο αυτό δυνατότητες δοκιμής, επαλήθευσης και υπολογισμού του χώρου (ποσότητας).
Μέσα από τη συζήτηση τα παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις οι οποίες συνδέονται με τα μαθηματικά, κατανοώντας και εστιάζοντας σε λέξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ποσότητα και τα μεγέθη.
Η χρήση του υπολογιστή βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο και την οθόνη του. Η μάθηση αποκτά ενδιαφέρον, γίνεται πιο προσιτή και ελκυστική για τα παιδιά.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας τους αριθμούς

Χατζησάββα Κυριακή
Περίληψη: 

Η εργασία που θα πραγματοποίησω είναι το " base blocks", η οποία εστιάζει στην εξάσκηση της άμεσης εκτίμησης ποσότητας. Ο τίτλος της εργασίας μου είναι "Μαθαίνοντας τους αριθμούς" και έχει ως μαθησιακό στόχο να μάθουν τα παδιά να δηλώνουν το πλήθος μικρών συλλογών αντικειμένων χωρίς να τα απαριθμούν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το "base blocks" εστιάζει στην άμεση εκτίμηση ποσότητας και θεωρώ οτι βοηθά τα παιδιά να αντιλαμβάνονται και να δηλώνουν το πλήθος των κύβων που τους δίνεται στο πρόβλημα.

Επίσης, ανεξάρτητα απο την "ΑΕΠ" τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με την αρίθμηση και μέτρηση κύβων ξεκινώντας απο τις μονάδες και ανεβαίνοντας σταδιακά σε δεκάδες,εκατοντάδες και χιλιάδες.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δραστητιότητα μου θα χρησιμοποιηθεί απο παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.Αρχικά,ζητάμε απο τα παιδιά να γνωρίσουν το "base blocks".Επειτα,τους δίνουμε διάφορους αριθμούς και τα καλούμε να τα συμβολίσουν με τα κυβάκια που τους δίνονται,αφού πρώτα τους έχουμε δείξει οτι ένας κύβος αντιστοιχεί με τον αριθμό 1 ή οτι ο αριθμός 1 συμβολίζεται με ένα κύβο κτλ.Υστερα ζητάμε απο τα παιδιά να συμβολίσουν με τα κυβάκια τον αριθμό 16 και αυτά πειραματίζονται στο πώς θα το επιτύχουν αυτό.Παρατηρώ οτι αρκετές φορές μπερδεύουν τη δεκάδα με τη μονάδα και θεωρούν οτι η δεκάδα αντιστοιχεί με τον αριθμό 1 λόγω της μάζας του κύβου.Στη συνέχεια όμως με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν τη διαφορά της μονάδας απο τη δεκάδα.Συνεπώς,τα παιδιά κατακτούν τους αριθμούς με τη διαδικασία της ΑΕΠ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΝΗΠ:θελω να συμβολίσω τον αριθμό 2.Πόσα κυβάκια θα χρειαστώ;

Είστε σίγουροι οτι με αυτά τα κυβάκια συμβολίζουμε τον αριθμό 16;

Μήπως μπορούμε να τον συμβολίσουμε και με άλλους τρόπους;

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

θεματική ενότητα: Αριθμοί και πράξεις

Μαθησιακοί στόχοι: Να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης.Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα προτείνει ως παράδειγμα να οργανώσουμε παιχνίδια ταχύτητας για την άμεση αναγνώριση αριθμητικών ποσοτήτων με τη χρήση αρχικά συγκεκριμένου υλικού (φασόλια,μπίλιες) και στη συνέχεια αναπαραστατικού(μάρκες,κύβους,σπίρτα) και εικονιστικού υλικού.

Σύμφωνα όμως με τη δραστηριότητα που πραγματοποιούμε (base blocks) τα παιδιά δε θα χρησιμοποιούν χειραπτικό υλικό αλλά ένα πιο αφαιρετικό υλικό,το virtual manipulatives.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Κυβάκια με αριθμούς

Ντάφου Άννα-Βασιλική
Περίληψη: 

Αρχικά, επικεντρώθηκα στον άξονα μαθηματικών εννοιών αριθμοί και πράξεις (number and operations) από ηλικίες 3-5 ετών και ύστερα επέλεξα τα βασικά κυβάκια (base blocks), ετιάζοντας πρώτα στις βασικές μαθηματικές έννοιες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του μετρήματος και ακόμα στις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας και της εκατοντάδας. Ο τίτλος της δράσης είναι τα "κυβάκια με αριθμούς". Η δράση έχει σχέση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, εφόσον τα παιδιά οφείλουν να αξιοποιούν τον υπολογιστή στο βαθμό που είναι δυνατόν, με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα base blocks εστιάζονται στον άξονα των μαθηματικών εννοιών αριθμοί και πράξεις και το επέλεξα διότι, θεωρώ ότι τα παιδιά θα μπορέσουν να μάθουν πιο εύκολα τις βασικές μαθηματικές έννοιες όπως, την πρόσθεση, την αφαίρεση και το μέτρημα με σχήματα και θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της μονάδας, της δεκάδας, της εκατοντάδας και της χιλιάδας. Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εξασκηθούν με διάφορους αριθμούς και πράξεις και να εκφράσουν το αποτέλεσμα με σχήματα. Με τα base blocks, τα παιδιά αλλά και οι ενήλικοι μπορούν να απεικονίσουν διάφορους αριθμούς με σχήματα (κυβάκια), τοποθετώντας σωστά τα κυβάκια στις στήλες (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες) ανάλογα με τον αριθμό που τους ζητάνε. Ακόμα, να επιλέξουν πόσες στήλες θέλουν, να βάλουνε δηλαδή στην αρχή μόνο τις μονάδες και τις δεκάδες και στην συνέχεια να βάλουνε όλες τις στήλες για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας, της εκατοντάδας και της χιλιάδας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η συγκεκριμένη δράση θα γίνει από παιδιά ηλικίας 3-8 ετών με την βοήθειά μου.

1)Αρχικά, ζητάω από τα παιδιά να δούνε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και αφού τους εξηγήσω τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, τους βάζω την άσκηση να την δούνε και να μου πούνε αν έχουνε καταλάβει τι πρέπει να κάνουνε.Ύστερα, επεξεργαζόμαστε την δραστηριότητα, τους εξηγώ τι θα πρέπει να κάνουμε και επιλέγουμε τις στήλες (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες) που θέλουμε για την άσκηση και τον αριθμό που θα πρέπει να σχηματίσουνε τα παιδιά με τα κυβάκια.

2)Ρωτάω τα παιδιά να μου πούνε εφόσον έχουμε τον αριθμό 135 πόσα κυβάκια θα βάλουμε στην κάθε στήλη για να σχηματίσουμε τον αριθμό αυτό με τα κυβάκια, στην πρώτη στήλη πόσα κυβάκια θα βάλουμε, πόσα στην δεύτερη, πόση στην τρίτη και η κάθε στήλη πόσα κυβάκια έχει.

3)Χωρίζω τα παιδιά σε δύο ομάδες και ζητάω και από τις δύο ομάδες παιδιών να συζητήσουν μεταξύ τους και η πρώτη ομάδα να βάλει στις στήλες όσα κυβάκια πιστεύει ότι πρέπει να μπούνε.

4)Και έπειτα, ζητάω από τα παιδιά της δεύτερης ομάδας να παρατηρήσουνε το αποτέλεσμα της άσκησης και τους ρωτάω να μου πούνε αν συμφωνούν ή όχι αιτιολογώντας την απαντησή τους, και αν δεν συμφωνούν να τοποθετήσουνε αυτά τα κυβάκια στην σωστή θέση.

5)Αφού έκαναν την άσκηση τα παιδιά, παρατηρώ πως σκέφτηκαν να βάλουν τα κυβάκια στην κάθε στήλη, τα παιδιά κατάλαβαν ότι έπρεπε να βάλουν εκατό κυβάκια στην πρώτη στήλη, χωρίς να σκεφτούν όμως ότι αυτές είναι οι εκατοντάδες και έβαλαν δέκα κυβάκια των εκατό με αποτέλεσμα να σχηματιστούν 1.000 κυβάκια ενώ όλα τα άλλα κυβάκια τα έβαλαν σωστά.

6)Τέλος, θα πρέπει τα παιδιά να καταλήξουν ιδανικά στο συμπέρασμα, ότι στην πρώτη στήλη είναι οι εκατοντάδες άρα 100 κυβάκια ενώ στην δεύτερη στήλη είναι οι δεκάδες άρα 30 κυβάκια και στην τρίτη που είναι οι μονάδες, 5 κυβάκια.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα αναφέρονται αρκετά στοιχεία για την παραπάνω δραστηριότητα. Αρχικά, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα τα παιδιά οφείλουν να αναγνωρίζουν αριθμούς στο πληκτρολόγιο και να αξιοποιούν τον υπολογιστή στο βαθμό που είναι δυνατόν με διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήγουν σε συμπεράσματα, όπως και στην παραπάνω δραστηριότητα και ακόμα, τα παιδιά να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και να επεξεργάζονται σχήματα και αριθμούς με δραστηριότητες στον υπολογιστή. Παροτρύνονται τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους για αριθμητικές εφαρμογές μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και να πειραματίζονται με διακριτές ομάδες όπως με τα κυβάκια και με μη διακριτές ομάδες τα κυβάκια στον υπολογιστή όπως παραπάνω. Τέλος, τα παιδιά πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες χρησιμοποιώντας συμβατικές ή αυθαίρετες μονάδες μέτρησης (όπως τα χέρια τους) προκειμένου να μετρούν μη διακριτά υλικά (όπως τα κυβάκια στον υπολογιστή) και ακόμα να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα όπως τα κυβάκια στην παραπάνω δράση.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνω να μετρώ

Μωραίτη Αναστασία
Περίληψη: 

Μέσα απο την ευχάριστη δράση του λογισμικού των virtual manipulatives επέλεξα να ασχοληθώ με τη μέτρηση των αριθμών και να βοηθήσω τα παιδιά να προσεγγίσουν τις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας κλπ. Επίσης, μέσα απο ευχάριστες δραστηριότητες μέτρησης τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα προγράμματα τους μαθαίνοντας να τα χειρίζονται και να αποκτούν παράλληλα λογικομαθηματική σκέψη. Η δραστηριότητα ονομάζεται ''μαθαίνω να μετρώ''.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το base blocks ανήκει στη κατηγορία ''number and operations'' που επέλεξα να εστιάσω τη δράση μου και διευκολύνει τον μικρό μαθητή να εισαχθεί ομαλά σε μαθηματικές έννοιες κυρίως της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσω της ευχάριστης δραστηριότητας με τα κουτάκια και γενικότερα να αντιληφθεί τη μέτρηση ποσοτήτων. Επίσης με τη κατάταξη των αριθμών σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ο μαθητής αντιλαμβάνεται και την έννοια του αριθμού (με τις μονάδες) αλλά και το τρόπο ταξινόμησης τους με βάση το δεκαδικό σύστημα. Έτσι μπόρει να κατανοήσει σε καλύτερο βαθμό τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος και να χρησιμοποίησει και μεγαλύτερους αριθμούς για να κάνει μαθηματικές πράξεις. Θεωρώ οτί ειναι ένα πρόγραμμα εύκολο να το χειριστούν τα παιδιά για να εισαχθούν σε βασικές μαθηματικές έννοιες και να κατανοήσουν μαθηματικές πράξεις και τρόπους ταξινόμησης κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της λογικομαθηματικής σκέψης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Mέσα από αυτό το ευχάριστο λογισμικό μπορώ να σχεδιάσω την εξης δράση για τα παιδιά:

Στην αρχή θα ασχοληθούμε με τις μονάδες για να καταλάβουν τα παιδιά την έννοια της μονάδας και του αριθμού. Θα εισάγω στο πινακάκι με τις μονάδες ένα ένα μπλε κουτάκια και θα αρχίσουμε να μετράμε με τα παιδιά προσθέτωντας κουτάκια. Στη πορεία αφού φτάσουμε και συμπληρώσουμε έναν αριθμο πχ 6 κουτάκια, θα προτείνω στα παιδιά να τους αλλάξουν θέση μέσα στο πινακάκι (πάνω απο τη διακεκομμένη γραμμή) για να αντιληφθούν τη σταθερότητα του αριθμού. Στη συνέχεια θα εξηγήσω στα παιδιά και θα τους δείξω που γράφει στην οθόνη πάνω των αριθμό των κουτιών ωστέ να θυμούνται κάθε φορά τον αριθμό και να τον επαληθεύουν. Στη συνέχεια θα εξηγήσω πως όταν βγάζουμε κουτάκια απο το πάνω πλαίσιο και τα τοποθετούμε στο απο κάτω αφαιρούμε. Τα παιδιά τραβώντας τα κουτάκια στη κάτω μεριά του πλαισίου σχηματίζουν νέα σύνολα. Επιπροσθέτως όμως πρέπει να κατανοήσουν πως τα κουτάκια που προέρχονται από το πάνω αρχικό σύνολο αλλάζουν και τα δεδομένα του. Με ερωτήσεις όπως ''Πόσα κουτάκια τράβηξες; Πόσα κουτάκια έχουμε πάνω τώρα; Πόσα πήρες και πόσα λείπουν απο πάνω;'' τα παιδιά αντιλαμβάνονται την αφαίρεση. Στη πορεία με ερωτήσεις όπως ''πόσα κουτάκια θα βάλουμε πάνω για να έχουμε χ σύνολο; πόσα κουτάκια έχουμε εδώ τώρα που έφερες άλλο ένα;'' τα παιδιά αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τη πρόσθεση. Επιπλέον τους λέμε να παρατηρήσουν το σημείο στην οθόνη του προγράμματος που γράφει κάθε φορά τους αριθμούς των κουτιών στα πλαίσια. Έτσι επιβεβαιώνουν τις πράξεις τους και τις υποθέσεις τους. Τα παιδιά διαμορφώνουν υποθέσεις σχετικά με τους αριθμούς και τις ποσότητες μετακινώντας τα κουτάκια. Έτσι τα βοηθάμε να καταλήξουν συμπερασματικά στην ιδέα της προσθαφαίρεσης με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο. Αν τα παιδιά φτάσουν στην κατανόηση των εννοιών αυτώ μπορούμε μετά να τους δείξουμε την ταξινόμηση των αριθμών σε δεκάδες και λοιπά και να συνεχίσουν τη δράση τους σε νέο πλαίσιο.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό πρόγραμμα είναι σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να εισαχθούν στο λογικομαθηματικό τρόπο σκέψης με απλούς, ευχάριστους και διαδραστικούς τρόπους αλλά και να έρθουν σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα από τη δράση του VM που σχεδίασα τα παιδιά μπορούν με ευχάριστό τρόπο να παίξουν με τους αριθμούς, τις ποσότητες, να δουν και υποθέσουν τις διαφορές και τις μετρήσεις τους, να σχηματίσουν πλαίσια και σύνολα αριθμών, να προσθέτουν , να αφαιρούν και να σκέφτονται πειραματιζόμενα με το πρόγραμμα. Παράλληλα καθίστανται ικάνα να χειρίζονται σε πρώτο επίπεδο τα ηλεκτρονικά μέσα και προγράμματα και να νιώθουν πιο οικεία ως προς αυτά.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: