Προσθέτω και αφαιρώ

Ποδοπάνη Ευδοκία
Περίληψη: 

Αφού περιηγήθηκα στον ιστότοπο του NLVM αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το virtuale manipulative με τίτλο “Color Chips-Addition” εστιάζοντας στις μαθηματικές έννοιες "αριθμός", "πράξεις", "μέτρηση". Θα εντάξω το συγκεκριμένο VM στην δραστηριότητα με τίτλο "Προσθέτω και αφαιρώ".Το VM αναφέρεται στις ενότητες Παιδί και Μαθηματικά και Παιδί και Πληροφορική του Αναλυτικού Προγράμματος.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η επιλογή του VM “Color Chips-Addition” έγινε με κριτήριο την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών "αριθμός", "πράξεις" (πρόσθεση-αφαίρεση), "μέτρηση".Το συγκεκριμένο VM δίνει την ευκαιρία στο παιδί να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί κάποιον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και στην πορεία να δράσει και να ανακαλύψει βιωματικά το αποτέλεσμα.Μέσα από τη χρήση του VM το μικρό παιδί θα πρέπει να αναγνωρίσει τα σύμβολα των αριθμών, να απαριθμήσει συλλογές αντικείμενων (τα color chips), να διεκπεραιώσει απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης καθώς και να ανάγνωρίζει τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε πράξη.Φυσικά οι παραπάνω έννοιες που παραθέτονται δεν θεωρείται πως είναι αυτονόητες για τα παιδιά και γι’αυτόν το λόγο το παιδί που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο VM θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί (δηλ. το παιδί θα έχει διδαχθεί κάποιες αριθμολέξεις και το συμβολισμό τους και να μπορεί να απαριθμεί) ούτως ώστε να εμπεδώσει τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις αλλά και να μπορεί να πάει τη γνώση ένα βήμα παρακάτω.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το VM “Color Chips-Addition” θα χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. Η δραστηριότητα θα έχει ήδη προετοιμαστεί ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να απαγγέλουν προφορικά αριθμολέξεις, να απαριθμούν συλλογές αντικειμένων και να αναγνωρίζουν τα σύμβολα των αριθμών.Η δράστηριότητα έχει ως στόχο την κατανόηση των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και οργανώνεται ως εξής:

Η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά να απαγγείλουν τους αριθμούς μέχρι το 20. Στη συνέχεια προτείνει να απαριθμήσουν ένα σύνολο αντικειμένων (προτείνω τα πατατάκια για να δικαιολογήσουμε τον τίτλο color chips του VM).Η νηπιαγωγός προβληματίζει τα παιδιά λέγοντας "τι θα συμβεί αν πεινάσουμε και φάμε 3 από τα 10 πατατάκια που μόλις μετρήσαμε;", "πόσα πιστεύετε οτι θα μείνουν;".Τα παιδιά προτείνουν λύσεις και η νηπιαγωγός ζητά να επαληθεύσουν τις απαντήσεις τους μετρώντας τα πατατάκια που έμειναν.Η παραπάνω δραστηριότητα εισάγει τα παιδιά στο προτεινόμενο VM.Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ και η νηπιαγωγός προτείνει να παίξουν με την εφαρμογή.Απευθύνει ερωτήσεις λέγοντας "Σας θυμίζει η εφαρμογή το παιχνίδι με τα πατατάκια που μόλις παίξαμε;","Πως νομίζετε οτι παίζεται αυτό το παιχνίδι;","Αναγνωρίζετε τα σύμβολα;", "Θέλετε να μετρήσουμε όσο λένε οι αριθμοί;","τι νομίζετε πως θα συμβεί αν βαλουμε τα κόκκινα πάνω στα μαύρα κουτάκια;","Γιατί πιστεύετε οτι συνέβη αυτό;","ποιο αποτέλεσμα προέκυψε", "Θέλετε να ξαναμετρήσουμε για να βρούμε τη λύση;", "Να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα;".

Μετά από τη συζήτηση η νηπιαγωγός δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν μόνα τους πάντα υπό την επίβλεψη της νηπιαγωγού απαντώντας σε ερωτήσεις και προβληματίζοντας.Ιδανικά τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοούν την έννοια της πρόσθεσης και αφαίρεσης και τη συμβολοποίηση των πράξεων αλλά και να πειραματίζονται και να αναζητούν νέες λύσεις σε περίπτωση λάθους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα στην οποία ενσωματώθηκε το VM “Color Chips-Addition” αντλεί τους στόχους της από τις ενότητες Παιδί και Μαθηματικά Και Παιδί και Πληροφορική του αναλυτικού προγράμματος.Αναφορικά στην ενότητα Παιδί και Μαθηματικά η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στόχους για τα παιδιά όπως το να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις,να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα, με το να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και να επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις,σχήματα και αριθμούς και αναπτύσσοντας διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου.Επίσης να «εκτελούν» απλές μαθηματικές πράξεις με το να χειρίζονται ποσότητες, να τις ενώνουν και να δημιουργούν άλλες, να βγάζουν ή να βάζουν ένα μέρος τους, να συγκρίνουν ή να μοιράζουν ποσότητες σε διαφορετικές καταστάσεις και τέλος να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά (μέσα από τις συζητήσεις για τις μαθηματικές δραστηριότητες και τη χρήση μαθηματικών όρων), να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία.Η δραστηριότητα αντλεί φυσικά στόχους και από την ενότητα Παιδί και Πληροφορική του ΑΠ καθότι το VM αποτελεί υλικό τέτοιο που φέρνει το παιδί σε επαφή με τον Η/Υ και το βοηθά στο να εξοικειωθεί με τις ΤΠΕ.