Γνωριμία με τα γεωμετρικά σχήματα

Ντελλα Ευθυμία
Περίληψη: 

Η επιλογή από τα VM έγινε από την ενότητα της γεωμετρίας η οποία εστιάζει στην εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων και τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Ο τίτλος δράσης είναι το "attribute blocks" και σχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς επιδιώκει να μάθει στα παιδιά μαθηματικές πράξεις και την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η δραστηριότητα την οποία διάλεξα να εφαρμόσω, αφορά τον άξονα της γεωμετρίας. Με την συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά, εφόσον έχουν μάθει τα χρώματα, θα έχουν την ευκαιρία να εξάσκηθούν περισσότερο και, συνεπώς, να μάθουν να τα ξεχωρίζουν πιο εύκολα. Πέρα από αυτό, τα παιδιά θα επωφεληθούν από αυτην την δραστηριότητα και επειδή μέσω αυτής θα μάθουν τα σχήματα καθώς και πως να τα ξεχωρίζουν. Επίσης, θα μπορέσουν και να εξασκηθούν στην πρόσθεση και την αφαίρεση καθώς θα πρέπει να αφαιρούν τα σχήματα που δεν χρειάζονται και να προσθέτουν αυτά που πρέπει. Τέλος, εκτός από τα χρώματα και τα σχήματα, υπάρχουν διάφορα μεγέθη στην δραστηριότητα. Έτσι , θα έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίζουν τα μεγάλα σχήματα από τα μικρά.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αφόρμηση δραστηριότητας: Κάνοντας μία δραστηριότητα με τα φρούτα (λόγω της άνοιξης) τα παιδιά είχαν διάφορους προβληματισμούς σχετικά με τα διάφορα σχήματα των φρούτων και, έτσι , αποφάσισα να τους κάνω μία δραστηριότητα με σχήματα. Οι στόχοι είναι να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα διάφορα σχήματα και μεγέθη και να εξασκηθόυν στην αναγνώριση χρωμάτων καθώς και στην πρόσθεση και την αφαίρεση.

Καταρχήν , ζητάω από τα παιδιά να κοιτάξουν προσεκτικά την δραστηριότητα και να δουν αν αναγνωρίζουν κάποια από τα σχήματα και αν ξέρουν όλα τα χρώματα. Έπειτα, παροτρύνω τα παιδιά να πειραματιστούν ,με την δραστηριότητα όπως καταλαβαίνουν ότι είναι σωστό για αυτά χωρίς να ανησυχούν για σωστό και λάθος. Τα παιδιά καλό θα είναι να σκεφτούν λογικά ώστε να λύσουν την άσκηση και όχι με βάση τις προτιμήσεις τους σε χρώμα και σχήμα. Μπορεί να υποθέσουν , για παράδειγμα, οτι μέσα στον κύκλο πρέπει να μπουν μόνο σχήματα του ίδιου χρώματος ή σχήματος αλλά αυτό αποτελεί λάθος καθώς μέσα στον κύκλο ζητόυνται διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Επίσης , τα παιδιά παρατηρούν οτι, όσα περισσότερα σχήματα είναι μέσα στον κύκλο, τόσο λιγότερα είναι έξω από αυτόν. Επιπρόσθετα , κατανοούν ότι , δεν έχουν όλα τα σχήματα το ίδιο μέγεθος όμως μέσα στον κύκλο μπορεί να τύχει να ζητηθούν σχήματα χωρίς να έχει σημασία το μέγεθος. Τα συμπεράσματα που θα πρέπει τα παιδιά να καταλήξουν ιδανικά είναι ότι, η άσκηση κάθε φορά τους ζητάει διαφορετικά πράγματα και ότι για να φτάσουν στη λύση δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν και τα 3 χαρακτηριστικά των σχημάτων αλλά συνδυάζονται κάποια από αυτά.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που δημιουργήθηκε για τα παιδιά έχει σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς οι στόχοι που περιγράφονται σε αυτό πραγματοποιούνται και στη δραστηριότητα αφού , μέσω αυτής , τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με τα μαθηματικά όπως το να κάνουν πράξεις και να αναγνωρίζουν τα διάφορα σχήματα και να έχουν τη δυνατότητα να τα περιγράψουν και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Επίσης, μέσω της δραστηριότητας , τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και , έτσι εξοικειώνονται με αυτήν.