Μαθαίνοντας την ώρα

Τσίκου Μαρία
Περίληψη: 

Λαμβάνοντας υπόψην την καθημερινή επαφή των παιδιών με τους αριθμούς και την χρησιμότητας της ανάπτυξης μιας οικείας σχέσης με αυτούς , θεώρησα χρήσιμη την επιλογή μιας δραστηριότητας που να σχετίζεται με την εκμάθηση την ώρας . Θα δίνεται στα παιδιά ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι , και θα τους ζητείται με βάση την ένδειξη στο αναλογικό ρολόι να μετακινήσουν τους βελάκια του ψηφιακού ώστε να δείχνουν την ίδια ώρα . Επέλεξα λοιπόν την εφαρμογή Time – Analog and Digital Clocks , μέσα από την οποία τα παιδιά θα εστιάσουν τη προσοχή τους στον τρόπο εκμάθησης της ώρας . Όσον αφορά την σύνδεση με το Νέο Αναλυτικό , τα παιδιά εξοικειώνονται με τους αριθμούς γενικά , αλλά και πιο συγκεκριμένα σε ένα ρολόι , με το ότι μια ώρα αποτελείται από 60 λεπτά και κάθε λεπτό από από 60 δευτερόλεπτα . Έτσι λοιπόν , καταρτίζονται με χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM που έχω επιλέξει σχετίζεται με τον άξονα της μέτρησης , και πιο συγκεκριμένα με την εκμάθηση μέτρησης της ώρας καθώς τα παιδιά καλούνται να ξέρουν να μετρούν , και με βάση αυτό , να μπορούν να διαβάζουν την ώρα . Τα μαθηματικά που πρέπει συνεπώς να γνωρίζουν τα παιδιά είναι να ξέρουν να απαριθμούν , και ίσως θα μπορούσαμε να εντάξουμε και μια σχετική γνώση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης . Πιο αναλυτικά , για να μπορέσουν να πουν ότι η ώρα είναι για παράδειγμα 7 και 10 , θα πρέπει να σκεφτούν ότι ¨ προστέθηκαν ¨ 10 λεπτά από τότε που ήταν 7 , ή αντίστοιχα αν ήταν 7 παρά 10 θα έπρεπε να σκεφτούν ότι είμαστε 10 λεπτά πρίν τις 7 . Θεωρώ πως με την χρήση του συγκεκριμένου VM θα δημιουργηθεί ενά πλαίσιο , το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην ουσιαστική επαφή των παιδιών με την ώρα , τον τρόπο που αυτή μετριέται , τις υποδιαιρέσης αυτής καθώς επίσης και στην επαφή με τον ψηφιακό τρόπο παρουσίασης της ( τρόπος που πολύ συχνα συναντάμε στην εποχή μας ) .

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά , προηγείται της δραστηριότητας μια διδασκαλία (πιθανό να χρειαστούν και περισσότερες από μια) που θα εξηγεί-ουν αναλυτικά τον τρόπο που μαθαίνουμε να λέμε την ώρα . Πιο συγκεκριμένα , το ότι ο μικρός δείκτης δείχνει την ώρα και ο μεγάλος τα λεπτά . Το ότι όταν ο μεγάλος δείκτης δείχνει από το ένα έως και το 5 , είναι μία και 5 και 10 και τέταρτο , το ότι όταν είναι στο 6 λέμε ότι είναι και μισή . Αντιστρόφως , όταν είναι από το 7 έως και το 11 είναι παρά 25 , παρά 20 κ.τ.λ. Μέσω του VM που έχω επιλέξει , ζητώ από τα παιδιά να αναγνωρίσουν σε ποιόν αριθμό βρίσκεται ο μικρός και σε ποιόν ο μεγάλος δείκτης . Αν μπορούμε να καταλάβουμε τι ώρα δείχνει το ρολόι , από τους αριθμούς στους οποίους είναι οι δείκτες . Οι ερωτήσεις που θα έκανα στα παιδιά θα ήταν : Αναγνωρίζεται τους αριθμούς που υπάρχουν επάνω στο ρολόι ? Μπορείτε να πείτε τι μας δείχνει ο μικρός και τι ο μεγάλος δείκτης ? Μπορείτε να πείτε συνολικά τι ώρα είναι ? Θα μπορούσατε να αποδώσετε με νούμερα την ώρα αυτή ? Αφού την αποδώσετε με νούμερα θα μπορέσετε να την γράψετε σε ένα ψηφιακό ρολόι ?. Οι πειραματισμοί που ζητώ από τα παιδιά να κάνουν , είναι να μετακινήσουν τους δείκτες του ρολογιού όπως αυτά επιθυμούν και να προσπαθήσουν να πούνε τι ώρα είναι . Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας , μπορούν να ασχοληθούν αρκετή ώρα με αυτό που τους ζητείτε να κάνουν και να διατυπώσουν πιθανά ερωτήματα . Η καθεαυτή δραστηριότητα ξεκινά όταν δίνοντάς τους μια ακριβή ώρα στο αναλογικό ρολόι στοχεύουμε στο να μπορέσουν πέρα από το να την διαβάσουν , να καταφέρουν να την γράψουν δίπλα στο ψηφιακό ρολόι ανεβοκατεβάζοντας τα βελάκια προκειμένου να επιλέξουν εκείνους ακριβώς τους αριθμούς που αντιστοιχούν με την ένδειξη του διπλανού ρολογιού . Συνειδητοποιούν λοιπόν έμμεσα , τον τρόπο που εγγράφεται η ώρα και σε ένα ψηφιακό ρολόι . Πιθανές παρατηρήσεις των παιδιών ενδέχεται να είναι ότι μετακινώντας τον λεπτοδείκτη , αντίστοιχα μετακινείται και ο δείκτης που δείχνει την ώρα . Έτσι λοιπόν είναι πιθανό , να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός λεπτών που αποτελούν μια ώρα , πράγμα το οποίο διαπιστώνουν και μόνα τους από το παιχνιδι τους στο αναλογικό ρολόι . Ακόμη , να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόποι ένδειξης της ώρας και να έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν πάνω σε αυτους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που έχω σχεδιάσει εντάσσεται στην θεματική ενότητα παιδί και μαθηματικά και πιο συγκεκριμένα , στην ειδική κατηγορία της μέτρησης . Ως μαθησιακοί στόχοι σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα , προβάλλονται ο εντοπισμός και η περιγραφή θέσεων στο χώρο και (όπως στην δική μας περίπτωση) στον χρόνο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με την χρήση απλών χωρικών και χρονικών , εδώ , εννοιών . Η υλοποίηση του στόχου , διευκολύνεται για τα παιδιά όταν εντοπίζουν και περιγράφουν τις χρονικές σχέσεις σε ένα ψηφιακό αλλά και σε ένα αναλογικό ρολόι με εκφράσεις τύπου ¨5 και , 5 παρά , 5 ακριβώς κ.ά¨ μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας , της τάξης , του σχολείου ή και σε μικρότερα ακόμα διαμορφωμένα περιβάλλοντα .