2012-13

Αριθμοί και ποσότητες

Χόλη Σοφία
Περίληψη: 

Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων και ο πειραματισμός στο σύγχρονο νηπιαγωγείο αποτελεί εγγενές στοιχείο της μαθηματικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τόσο στον ερευνητή της Διδακτικής Μαθηματικών όσο και στον εκπαιδευτικό να διαπιστώσει τα όρια της ελευθερίας του (Laborde & Perrin – Glorian, 2005) για την επιλογή της γνώσης που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην τάξη.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Αρχικά, ο άξονας μαθηματικών εννοιών με τον οποίο θα ασχοληθώ έχει ως θέμα τις εργασίες αριθμού(number & operations) Grades Pre-K-2 και το virtual manipulative λέγεται bases blocks. Εγώ επέλεξα το συγκεκριμένο virtual manipulative επειδή θεωρώ ότι συμβάλει καλύτερα στη δημιουργία ενός πλαισίου για εξάσκηση πράξεων με αριθμούς. Δηλαδή τα παιδιά θα μάθουν να ξεχωρίζουν τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες. Έτσι μ’ αυτό τον τρόπο θα εξασκηθούν στην αρίθμηση και στις πράξεις αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Καταρχάς, ο στόχος της δράσης είναι να μάθουν τα παιδιά τις ποσότητες αριθμών.

Αρχικά ζητάω από τα παιδιά να δουν το VM και να πουν αν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Έπειτα θέτω κάποιες ερωτήσεις όπως Τι βλέπετε στο πλαίσιο; Καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε; Τι είναι αυτά τα κουτάκια πάνω και που χρησιμεύουν; Μετά από τις ερωτήσεις ζητάω από τα παιδιά να δοκιμάσουν να βάλουν όσα κουτάκια λέει ο αριθμός δίπλα. Κατόπιν, θα παρατηρήσω αν τα κουτάκια ανταποκρίνονται στον αριθμό δίπλα. Αν δω ότι κάποια παιδιά έχουν σταματήσει τότε θα τα πλησιάσω και θα τα ενθαρρύνω να συνεχίσουν και ότι θα τα καταφέρουν. Επίσης, θα δω αν έχουν καταλάβει την έννοια αυτής της δράσης.

Τα παιδιά σίγουρα θα διαμορφώσουν κάποιες υποθέσεις. Κάποιο παιδί θα σκεφτεί ότι μέσα από αυτή την διαδικασία θα μάθει ότι υπάρχουν αριθμοί πάνω από το 10 και το 100. Ακόμα, μπορούν να υποθέσουν ότι το ένα κουτάκι αντιστοιχεί στη μονάδα, τα δέκα κουτάκια στη δεκάδα και ούτω καθεξής. Άρα, το παιδί καταλαβαίνει ότι όταν χρειάζεται τον αριθμό 10 δεν χρειάζεται να βάζει ένα ένα κουτάκι αλλά ότι υπάρχουν έτοιμα 10 κουτάκια τα οποία αντιπροσωπεύουν την δεκάδα. Οπότε θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κουτάκια που αντιπροσωπεύουν τις μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και τις χιλιάδες και δεν θα είναι απαραίτητο να μετράνε ένα ένα . Επίσης, θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι διακρίνουμε τους αριθμούς σε ποσότητες.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Πρώτα από όλα, η δράση μου ανταποκρίνεται σε αρκετά σημεία από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Ένας στόχος μου ο οποίος αναφέρεται και μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι η άμεση αναγνώριση. Για παράδειγμα, τα παιδιά όταν είδαν τα κουτάκια κατάλαβαν τι σχήμα έχουν και το ανέφεραν. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αποθηκεύσει στο μυαλό τους τα σχήματα. Ένας άλλος στόχος μου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι η καταμέτρηση ποσοτήτων. Για παράδειγμα, τα παιδιά διατύπωναν ερωτήματα για το πώς θα τοποθετούσαν σωστά τα κουτάκια για να βγει σωστό το αποτέλεσμα. Επίσης, τα παιδιά καταμετρούσαν τα κουτάκια για να βγάλουν σωστό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτή η δράση βοήθησε έστω και λίγο τα παιδιά για να κατανοήσουν την ποσότητα αριθμών.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παίζοντας με την ώρα

Σιδεροπούλου Περσεφόνη
Περίληψη: 

Χρησιμοποίησα το virtual manipulative (time-match clocks) για να ωθήσω τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν και να κατανοούν εκτος από το κανονικό ρολόι και το ψηφιακό ρολόι. Ο τίτλος της δραστηριότητας είναι "Παίζοντας με την ώρα" καθώς τα παιδιά μέσα από ένα ευχάριστο παιχνίδι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αλλα και να κατανοούν ένα ψηφιακό ρολόι.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

το virtual manipulative που επέλεξα (Time-mutch clocks) ανήκει στον τομεα " Ανάλυση και σύνθεση αριθμών". Μ ε βάση αυτη τη δραστηριότηατα τα παιδιά με τη βοήθεια αυτής της δραστηριότητας μαθαινουν να αναγνωρίζουν την ώρα σε ένα ρολόι τοίχου αλλά και να την σχηματίζουν σε ένα ψηφιακό ρολόι. Μαθαίνουν να διαβάζουν την ώρα από δύο ειδών ρολόγια, με τρόπο διασκεδαστικό και ευχάριστο στα παιδιά χωρίς να κουράζονται και να δυσανασχετούν για την μάθηση.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Δίνουμε στα παιδιά 2 ρολόγια, ένα ρολόι τοίχου και ενα ψηφιακό ρολόι. Στο ρολόι τοίχου σχεδιάζουμε την ώρα π.χ. 12:05 και ζητάμε από τα παιδιά να την σχηματίσουν στο ψηφιακό ρολόι. Το ψηφιακό ρολόι θα αποτελείται από δύο ροδέλες από τις οποίες η μια θα ειναι για την ώρα και η άλλη για τα λεπτά. Ετσι τα παιδιά θα μπορούν να αλλάζουν την ώρα στο ψηφιακό ρολόι χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία. Η δραστηριότητα θα είναι στο πλαίσιο υης συζήτησης καθώς θα ρωτάω τα παιδιά τι ώρα δείχνει το ρολόι τοίχου και αν μπορούν να το σχεδιάσουν στο ψηφιακό ρολόι. Ακόμη θα τους εξηγήσω οτι εαν η ώρα περάσει απο τις 12:00 το μεσημέρι και σχηματιστει η ώρα 01:00 τότε στο ψηφιακό ρολόι θα πρέπει να γραφεί ως 13:00 για να δηλωθει οτι είναι μετα το μεσημέρι, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις 12:00 τ βράδυ. Στα συμπεράσματα που θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι οτι στο ψηφιακό ρολόι οι αριθμοι συνεχίζουν και μετά το 12 για να δηλωθεί το πρωί και το βράδυ. Με τη βοήθεια αυτής δραστηριότητας τα παιδιά θα μάθουν αρχικά να αντιλαμβάνονται την ώρα που απεικονίζεται στο ρολόι τοίχου και στην συνέχεια προσπαθούν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού να την σχηματίσουν και στο ψηφιακό ρολόι.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η παραπάνω δράση σχετίζεται με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και τα δύο αντιμετωπίζουν τη γνώση ως ολότητα, βασιζόμενοι σε προηγούμενες γνώσεις, στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες των παιδιών. Επίσης ο εκπαιδευτικός σέβεται την προσωπικότητα και την πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού και το ενθαρρύνει να παίρνει πρωτοβουλίες και να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες. Επιπλέον οι δραστηριότητες δεν είναι όλες καθορισμένες από τη αρχή του σχολικού έτους αλλα διαμορφώνονται με βάση την εξελικτική πορεία των γνώσεων των παιδιών.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παίζοντας με τα Tangrams

Σπηλιοπούλου Ελένη
Περίληψη: 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, επέλεξα να εστιάσω στις έννοιες του χώρου, των σχημάτων και πως αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Το επιλεγμένο εικονική χειραγώγησης, είναι μια πολύ καλή εξάσκηση για το παιδί στον άξονα που έχουμε επιλέξει καθώς με τα ευχάριστα σχέδια που προκύπτουν συνενώνοντας τα σχήματα μεταξύ τους προκαλείται το ενδιαφέρον τους, μπορούν να πειραματιστούν μ 'αυτά αλλά και να επαληθεύσουν την πράξη τους. Επίσης, κάθε φορά μπορούν τα ίδια τα παιδιά να επιλέξουν το σχέδιο που θέλουν να γεμίσουν με τα σχήματα. Στη προκείμενη περίπτωση εγώ επέλεξα το σώμα ενός ανθρώπου.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το συγκεκριμενο VM τα παιδιά εκτός του ότι με τη χρήση του Η / Υ εξασκούν τη λεπτή κινητικότητα και έρχονται σε επαφή με τη τεχνολογία μπορούν εύκολα και με τη σωστή καθοδήγηση απο τη νηπιαγωγό να οδηγήσουν τα παιδιά στη γνώση. Δηλαδή τα παιδιά παρατηρούν το σώμα τους, από ποσα μέλη αποτελείται, αν τους θυμίζουν κάποιο σχήμα, και στη συνέχεια και με τη βοήθεια του VM κατανοούν τα σχήματα, τις σχέσεις μεταξύ σχημάτων, απαριθμούν αυτα που βλέπουν και σκέφτονται αν θα μπορούσαν να απεικονίζουν κάτι διαφορετικό από έναν ανθρωπο οπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, δείχνοντας στα παιδιά το VM που έχω επιλέξει τους ζητάω να το παρατηρήσουν και να σκεφτούν τι μπορεί να απεικονίζει. Κατόπιν, θα τους ζητήσω να παρατηρήσουν και το δικό τους σώμα προσεκτικά και να φανταστούν πως θα ήταν αν όλα τα μέλη τους αποτελούνταν από σχήματα και ποια σχήματα θα μπορούσαν να είναι αυτά. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΑ ρωτούσα:

   • Έχετε παρατηρήσει ποτέ το σώμα σας?

   • Τι σχήμα έχει το κεφάλι σας?

   • Τι σχήμα θα μπορούσαν να έχουν τα χέρια σας?

   • Το κεφάλι μας είναι το ίδιο σχήμα με το σώμα?

   • Πόσα σχήματα πιστεύετε πως έχει το σώμα μας? Κ.ο.κ

Έτσι, τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν και τις ιδιομορφίες που έχει ένα σώμα, από πόσα μέλη αποτελείται, πως κάθε μέλος διαφέρει από το άλλο, πως συνδέονται μεταξύ τους κ.α. Στη συνέχεια, ζητάω από τα νήπια να παρατηρήσουν το VM. Μπορώ να τους απευθύνω ερωτήσεις του τύπου:

   • Τι βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή?

   • Τι παρατηρείτε? Πως είναι αυτός ο άνθρωπος?

   • Τι σχήματα υπάρχουν τριγύρω?

Κατόπιν, τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν με τα σχήματα και τον συνδυασμό τους. Με τη κατάλληλη καθοδήγηση, μέσα από παρατήρηση να βρούνε το σωστό ταίριασμα για να γεμίσει ομοιόμορφα το «ανθρωπάκι» και πόσα σχήματα χρειάζονται για να γίνει αυτό.

Καταληκτικά, τα νήπια θα μπορούσαν να υποθέσουν τι άλλο θα μπορούσε να προκύψει με το συνταίριαγμα των σχημάτων. Μ 'αυτό τον τρόπο αβίαστα θα καταλήξουν σε συμπεράσματα όπως ότι κάθε τι που βλέπουμε αποτελείται από κάποιο σχήμα, ότι και τα μέλη του σώματος μας ενώνονται μεταξύ τους και κάποια απ' αυτά μας θυμίζουν έντονα κάποιο συγκεκριμένο σχήμα και τέλος από πόσα μέλη αποτελείται το δικό μας σώμα και από πόσα το εικονικό.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το VM που πρότεινα καθώς και η δραστηριότητα σχετίζονται άμεσα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο.

Καταρχήν, οι μαθησιακοί στόχοι που έθεσα είναι οι εξής:

   • Τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα και να τα χρησιμοποιούουν για τη σύνθεση εικόνων.

   • Να διερευνούν τις ιδιότητες των σχημάτων και τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ τους.

   • Αρίθμηση.

Όλα τα παραπάνω συμπίπτουν με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδία πρώτα απ 'όλα αξιοποιούν τον υπολογιστή στο πλαίσιο του μαθήματος ενέργεια η οποία βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν πώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσουμε ανάγκες μας, και ακόμα μέσω της χρήσης του μπορούν να πειραματιστούν αναπτύσσοντας και τη λεπτή τους κινητικότητα (π.χ μετακινώντας το κένσορα) αλλά ταυτόχρονα να επαληθεύσουν τη πράξη τους. Επίσης η δραστηριότητα σχετίζεται με το νέο πρόγραμμα και στο επίπεδο των μαθηματικών. Αυτό γιατί, το παιδί μέσω και της τεχνολογίας έχει την ευκαιρία να διερευνήσει προοδευτικά μαθηματικές έννοιες όπως είναι για παράδειγμα η έννοια του αριθμού και οι διαδικασίες αρίθμησης, οι χωρικές έννοιες, οι σχέσεις και η οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων. Τέλος, ενισχύουμε την ενεργητική στάση των παιδιών μέσω της οργανωμένης δραστηριότητας που τους δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσουν συνεχώς τη σκέψη τους και συνεπώς να επιτυγχάνουν σταδιακά τους μαθησιακούς στόχους που θέτουμε όπως είναι και αυτοί που ανέφερα παραπάνω.

Ωστόσο, καταλήγοντας να επισημάνω πως δε πρέπει να ξεχνάμε τη σπουδαιότητα να παρέχουμε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον για τα παιδία καθώς και να λαμβάνουμε υπόψη μας το ρυθμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάθε παιδί έχει στη μάθηση για να μπορέσει τελικά να αναπτύξει τις γνώσεις του και τις δεξιότητες και όχι να αντιμετωπίζει τη μάθηση ως καταναγκαστικό έργο.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνω την πρόσθεση

Παυλή Φωτεινή
Περίληψη: 

Το VM ''color chips addition'' που θα χρησιμοποιήσουμε,θα βοηθήσει σημαντικά τα νήπια στο να εισαχθούν στον κόσμο των μαθηματικών μεσω του ηλεκτρονικου παιχνιδιού και να κατανοήσουν την έννοια της πρόσθεσης των αριθμών με ευχάριστο και εποικοδομιτικό τρόπο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το ''color chips'' ,θα εισάγουμε με ευχάριστο και εύκολο τρόπο τα νήπια,στην έννοια της πρόσθεσης.Μέσω της ενασχόλησής τους με αυτό το πρόγραμμα,θα μάθουν να πειραματίζονται στο πώς να προσθέτουν αριθμούς ειτε με θετικό πρόσιμο είτε με αρνητικό.Το VM αυτό,είναι κατάλληλο για την εκμάθηση των πράξεων,αφού ο νηπιαγωγός,θα πρέπει να εισάγει τα νήπια στις έννοιες των διαφορετικών προσίμων.αυτό θα το καταφέρει, με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των νηπίων,όπως η θερμοκρασία που έχει και θετικά και αρνητικά πρόσημα.Επίσης,θα μάθουν τα νήπια,οτι ενά ζεύγος από ένα αρνητικό πρόσιμο και από ένα θετικό,έχει ως αποτέλεσμα,το μηδέν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση που σχεδιάσαμε,περιλαμβάνει το προαναφερόμενο VM,και παιδιά ηλικίας 6 ετών,λίγο πριν εισαχθούν στο δημοτικό.Χωρίζουμε τα νήπια σε ομάδες δύο ατόμων και στη συνέχεια τα βάζουμε να κάνουν τις εργασίες εναλλάξ.Τους ζητάμε να σύρουν στο χώρο εργασίας τα θέτικά και αρνητικά πρόσιμα που αντιστοιχούν στους αριθμούς που αναγράφονται στο αθροισμα.Προτρέπουμε τα νήπια να πειραματιστούν στην εργασία αυτη με τα διαφορετικά πρόσιμα και να διορθώσουν τα λάθη τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της ομάδας.Στη συνέχεια κάνουμε τις απαραίτητες παρατηρήσεις στα αποτελέσματα των ασκήσεων,επεξηγόντας στα νήπια το λόγο που το αποτέλεσμα ορισμένων προσθέσεων είχαν αρνητικό πρόσιμο αντί για θετικό.Έτσι,οι μαθητές θα μπορούν να εξοικειωθούν με την ιδέα της πρόσθεσης και να διατυπώνουν η καθε ομαδα διάφορες υποθέσεις,τις οποίες θα πρέπει το ένα μέλος της να απαντάει.Τέλος,θα ρωτήσει ο ενήλικας αν έχουν κατανοήσει τη διαφορά ανάμεσα στα πρόσιμα των ακέραιων αριθμών,φέρνοντάς τους διάφορα παραδείγματα που θα πρέπει να απαντήσουν προφορικά.Θα καταλήξουν λοιπον,στο συμπέρασμα ότι με την απλή μέθοδο των ''chip''μπορουν να κατανοήσουν την πραξη της πρόσθεσης των αριθμών με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το VM που επιλέξαμε να διεξάγουμε στα παιδιά ηλικίας 6 ετών,σχετίζεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς προάγει τη μάθηση μέσω του εποικοδομητικού παιχνιδιού και της συνεργατικότητας καθώς και της συζήτησης μέχρι να βρεθεί η λύση.Η μάθηση σχετικά με αυτό το αντικείμενο των μαθηματικών,σχετίζεται με την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ως μελλοντικών ενηλίκων και θα συνεισφέρει σημαντικά σε ποικίλους τομείς στη ζωή τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Σχηματίζοντας μεγέθη με τα κυβάκια

Χαιριστανίδου Αντιγόνη
Περίληψη: 

Επιλέγω την δραστηριότητα base blocks από τα virtual manipulatives για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας " Σχηματίζοντας μεγέθη με τα κυβάκια". Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά κατανοούν, σε ψηφιακή μορφή, τα ξυλάκια και τις έννοιες του μήκους, της ισότητας και του χώρου. Καταλαβαίνουν πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι να απαντήσουν σε ένα ερώτημα καθώς και ότι μπορούν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στην καθημερινή τους ζωή.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγω τη δραστηριότητα BASE BLOCKS από τα virtual manipulatives καθώς δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο και τις έννοιες των μαθηματικών ιδιαίτερα όσον αφορά τις έννοιες του εκατοστού, της ισότητας και του χώρου. Επίσης έχουν τη δυνατότα να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο των μαθηματικών και να πειραματιστούν μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι κάτι με το οποίο έχουν ασχοληθεί χειραπτικά στην καθημερινή τους ζωή, όπως έχουν κάνει με τις διάφορες δραστηριότητες με ξυλάκια, για παράδειγμα. Έχουν έρθει σε επαφή με αυτά, γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύουν και τι αναπαριστούν, οπότε εξοικειώνονται καλύτερα με τη χρήση τους. Τελος με τη χρήση του υπολογιστή γίνεται πιο διασκεδαστική κι ενδιαφέρουσα η ενασχόληση με τα μαθηματικά και δεν μετατρέπεται σε κάτι το οποίο είναι βαρετό.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:​

ΜΕΘΟΔΟΙ: ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ομαδοσυνεργατική

ΥΛΙΚΑ: μαρκαδόροι, Η/Υ, ξυλάκια Cuisenaire, μπλοκ ζωγραφικής

Α’ σταδιο: Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια και τη σκάλα των ράβδων, εισάγοντας τα παιδιά στην έννοια της ισότητας. Πρόκειται για συνδυασμούς ράβδων που αν τοποθετηθούν κατακόρυφα οι σειρές, παρατηρούμε ότι έχουν το ίδιο μήκος.

Ζητάμε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τη μεγαλύτερη ράβδο και από κάτω να συμπληρώσουν με μία ράβδο άλλου χρώματος. Στο κενό που περισσεύει θα πρέπει να βρούν ποια ράβδος καλύπτει ακριβώς το κενό.

Β’ στάδιο: Εξηγούμε στα παιδιά ότι η μικρότερη ράβδος, άσπρου χρώματος, έχει μήκος ένα (1) εκατοστό και κάθε επόμενη είναι ένα εκατοστό μεγαλύτερη.

Τους ζητάμε να βρούν με πόσες άσπρες ράβδους ισούται κάθε χρωματιστή. (π.χ. η κόκκινη είναι ίση με δύο άσπρες)

Χρησιμοποιούν τις ράβδους για να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν έαν οι υποθέσεις τους επαληθεύονται. Έραχονται έτσι σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του μήκους και του εκατοστού.

Γ’ στάδιο: Μαζεύω τα παιδιά στη γωνιά της παρεούλας και συζητάμε μαζί τους για ότι έμαθαν προκειμένου να δούμε αν τα έχουν κατανοήσει.

Εφόσον, τα παιδιά έχουν κατανοήσει την αντιστοιχία των ράβδων με τους αριθμούς και το μήκος τους, τα χωρίζουμε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η επιλογή αυτή δε θα είναι τυχάια.

Πρόκειται για μια διαφοροποιημένη δραστηριότητα, που βασίζεται στην αλλαγή του περιεχομένου με κριτήριο τη μαθησιακή ετοιμότητα του κάθε παιδιού τόσο στα μαθηματικά όσο και στην ικανότητά τους χειρισμού των υπολογιστών. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν όλα τα παιδιά να χειρίζονται εξίσου καλά τους υπολογιστές όπωτε θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάθε ομάδαχωριστά έτσι ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τη χρησιμότητα της δραστηριότητας αυτής. Όσο τα παιδιά μιας ομάδας ασχολούνται με την δραστηριότητα base blocks στον υπολογιστή τα υπολοιπά ζωγραφίζουν τους αγαπημένους τους αριθμούς και τους χρωματίζουν ή μπορούν να παίξουν με τα ξυλάκια προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση τους.

Με την κάθε ομάδα καθόμαστε στη γωνιά του υπολογιστή, δείχνουμε στα παιδιά πώς να τη χειρίζονται και στη συνέχεια τους ζητάμε να αναπαραστήσουν διάφορα μεγεθη με τα κυβάκια (1εκ.) που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή απευθύνοντας ερωτήσεις όπως:

   • Πώς θα σχηματίζατε τα παρακάτω μεγέθη;

(2εκ, 4εκ, 5εκ, 9εκ, 12εκ, και 16εκ)

   • Με ποιό κριτήριο επιλέξατε τα συγκεκριμένα κυβάκια για να αναπαραστήσετε τα παραπάνω μεγέθη;

   • Υπάρχει άλλος τρόπος να τα σχηματίσουμε; Αν ναι, πώς;

   • Είναι σωστός αυτός ο τρόπος;

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Από την παραπάνω δραστηριότητα τα παιδιά προβληματίζονται, ερευνούν ποικίλες καταστάσεις και βάσει προπηγούμενων εμπειριών προχωρούν στα επόμενα στάδια της δραστηριότητας αξιοποιώντας τις γνώσεις τους. Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή όπως είναι οι μαθηματικοί υπολογισμοί και οι υπολογισμοί ποσοτήτων. Αναπτύσσουν με τον τρόπο αυτό δυνατότητες δοκιμής, επαλήθευσης και υπολογισμού του χώρου (ποσότητας).
Μέσα από τη συζήτηση τα παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις οι οποίες συνδέονται με τα μαθηματικά, κατανοώντας και εστιάζοντας σε λέξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ποσότητα και τα μεγέθη.
Η χρήση του υπολογιστή βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο και την οθόνη του. Η μάθηση αποκτά ενδιαφέρον, γίνεται πιο προσιτή και ελκυστική για τα παιδιά.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνω για τα σχήματα και την επιφάνειά τους

Τσιαγκλάνη Βασιλική Άρτεμις
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που επέλεξα είναι το Attribute Blocks. Το όνομα της εργασίας ειναι "Μαθαίνω για τα σχήματα και την επιφάνεια την οποία καλύπτουν" και εστιάζει στη μέτρηση. Στόχος σύμφωνα με το ΑΠ είναι να μάθουν τα παιδία να ξεχωρίζουν τα σχήματα βάση γενικά χαρακτηριστικά όπως ποικιλία θέσεων, μέγεθος, χρώμα και προσανατολισμό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επέλεξα ( Αttribute Blocks ) εστιάζει στον άξονα της γεωμετρίας και ειδικότερα στον τομέα της μέτρησης. Το συγκεκριμένο virtual manipulative θεωρώ ότι είναι αρκετά εύκολο στην κατανόησή του από τα παιδία. Αρχικά τους βάζει σε μια διαδικασία να αναγνωρίσουν τα σχήματα και έπειτα να τα κατατάξουν ανάλογα με το μέγεθος ( την επιφάνεια την οποία καλύπτουν ) και το χρώμα τους. Στη συνέχεια πρέπει να τα ομαδοποιήσουν ανάλογα με 3 διαφορετικά κριτήρια ( σχήμα, μέγεθος και χρώμα ). Κάθε φορά η ομαδοποίηση είναι διαφορετική. Έτσι αναπτύσεται η κριτική ικανότητα των παιδιών. Ακόμα τα μικρότερα παιδία μπορούν να αρχίσουν με το να μετρούν τα σχήματα που είναι ίδια ή που έχουν ίδιο χρώμα ή που έχουν ίδιο μέγεθος το οποίο μπορεί να ενταχθεί και στον τομέα της άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Attribute Blocks ειναι ενα virtual manipulative που εισάγεται στον τομέα της γεωμετριίας και ειδικότερα της μέτρησης. Σε πρώτη φάση τα παιδία έρχονται αντιμέτωπα με διάφορα σχήματα σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Κάποια από αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα κύκλο ενώ άλλα από έξω. Αρχικά η νηπιαγωγός ζητά στα παιδία να κατατάξουν τα σχήματα της εικόνας ανεξάρτητα από το που βρίσκονται σύμφωνα με το χρώμα τους πχ. " Πόσα κόκκινα σχήματα υπάρχουν;". Στη συνέχεια τους ζητά να αναγνωρίσουν τα σχήματα πχ. " Τι σχήμα είναι αυτό;". Έτσι μπορεί να προχωρήσει σε πιο συνδιαστικές ερωτήσεις όπως πχ. "Πόσα κίτρινα τρίγωνα υπάρχουν;" ή ακόμα "Πόσα κίτρινα μεγάλα τρίγωνα υπάρχουν;" εντάσσοντας και το μέγεθος.

Σε δεύτερο χρόνο εξηγεί το θέμα του virtual manipulative. Όταν τα παιδία το καταλάβουν τους ζητάει να προσπαθήσουν να κάνουν την άσκηση πχ. "Τι κοινό έχουν όλα τα σχηματάκια μέσα στον κύκλο;", "Ποιά άλλα πρέπει να βάλουμε μέσα σε αυτόν;".

Ιδανικά μετά την άσκηση η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει μια πλήρη εικόνα για το επίπεδο που βρίσκεται η τάξη της και να επιμείνει ανάλογα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, στόχος του νηπιαγωγείου είναι να μάθει τα νήπια να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά με βάση γενικά χαρακτηριστικά και σε ποικιλία θέσεων, μεγεθών και προσανατολισμών. Άλλος στόχος ειναι να περιγράφουν επίπιεδα και στερεά σχήματα ανάλογα με τις βασικές τους ιδιότητες. Τρίτος στόχος είναι να πραγματοποιούν άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις όπως και διατάξεις ίσων και άνισων μηκών. Τελος, τέταρτος στόχος ειναι να μάθουν να κάνουν απλές εκτιμήσεις και συγκρίσεις.Με την συγκεκριμένη άσκηση πετυχαίνουμε τους στόχους για τα επίπεδα σχήματα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Γνωρίζοντας την αφαίρεση

Νεάρχου Δήμητρα
Περίληψη: 
Η εργασία που έχω επιλέξει έχει να κάνει με την έννοια των μαθηματικών πρέξεων και εστιάζεται ιδιαίτερα στην έννοια της αφαίρεσης. 
Δηλαδή τα παιδιά να είναι σε θέση να μάθουν την έννοια του 'βγάζω ή αφαιρώ' αντικείμενα. Η επιλογή του virtual manipulative για 
την εργασία αυτή έγινε διότι θεωρώ ότι είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο τίτλος της 
δραστηριότητας είναι "Γνωρίζοντας την αφαίερση" και έχει άμεση σχέση με το Α.Π. του νηπιαγωγείου.

 

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 
Η επιλογή του virtual manipulative έγινε λόγω του ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών μπορούν να μάθουν μαθηματικά και συγκεκριμένα 
αφαίρεση παίζοντας.Δεν μπορείς να διδάξεις μαθηματικά στις μικρές ηλικίες λόγω του ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα για μια τόσο 
δασκαλοκεντρική διαδικασία . Εξερευνόντας το VM τα παιδιά συνδυάζουν τα μαθηματικά σε ένα είδος παιχνιδιού σε ένα πλαίσιο 
και είναι πιο εύκολο για αυτά να μάθουν ,να παρατηρήσουν ,να επεξεργαστούν ,να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν την γνώση. 
Σίγουρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα το VM είναι το κατάλληλο μέσο για να εξοικιωθουν αλλά και να εξασκηθούν τα παιδιά με 
την έννοια της αφαίρεσης η οποία δεν είναι κ τόσο εύκολή σε παιδιά μικρών ηλικιών.
Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 
Η δράση που θα μπορούσα να σχεδιάσω θα επευθύνεται για παιδιά από νήπια μέχρι την ηλικία των 7 ετών λόγω του ότι η 
έννοια της αφαίρεσης είναι δύσκολο να κατακτηθεί απο αρκετά νήπια στο νηπιαγωγείο . 
Στη συνέχεια θα άφηνα τα παιδιά απο μόνα τους να περιεργαστούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή το vitual manipulative χωρίς
 να επέμβω καθόλου να προσπαθήσουν απο μόνα τους να βρούν λύση στο πρόβλημα . Ακόμα θα τους άφηνα να επεξεργαστούν
 όπως αυτά νομίζουν το πρόγραμμα αυτό .Να αλλάζουν τα ερωτήματα τα χρώματα κτλ. Να παρατηρήσουν πως γίνονται οι 
μαθηματικές πράξεις και ιδιαίτερα της αφαίρεσης καθώς θα τα βοηθηθούσα να κατανοήσουν το τρόπο που δουλεύει το πρόγραμμα 
της αφαίρεσης πώς γίνεται δηλαδή η αφαίρεση με το VM θα τα ρωτούσα τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο ? με ερωτήσεις
 ανοιχτού τύπου ώστε τα παιδιά να μπορούν να απαντήσουν ότι τα ίδια φαντάζονται και πιστεύουν πως είναι σωστό καθώς δεν θα 
υπάρχει μια και μοναδική απάντηση στα ερωτήματα που θα τους θέτω.
Τα συμπεράσματα που πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι σαφώς πως υπάρχει τρόπος πώς γίνεται η αφαίρεση , να μπορέσουν 
να τον κατανοήσουν και πλέον να είναι σε θέση να τον εφαρμόσουν όποτε τους χρειαστεί στη ζωή τους.

 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 
Η εργασία αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα . Οι στόχοι που έχουν τεθεί για αυτή την δραστηριότητα είναι 
αμεσα συνυφασμένοι με το αναλυτικό πρόγραμμα του 2011 , απο το οποίο έχω θέσει ώς στόχους πρώτα τα παιδιά να είναι σε 
θέση να μπορούν να διερευνούν καταστάσεις του βγάζω και αφαιρώ αλλά και να μπορούν να προσεγγίσουν την πράξη της 
αφαίρεσης .Να μπορούν και τα ίδια να κάνουν δικά τους απλά προβλήματα αφαίρεσης . Ακόμα να μπορούν να διερευνούν και 
να κάνουν συνδυασμούς που να δίνουν το κατάλληλο αποτέλεσμα δηλαδή τις σωστές διαφορές.'Ενα παράδειγμα για αυτούς 
τους στόχους θα μπορούσε να είναι τα παιδιά να χωρίζονται σε ομάδες και να κάνουν συνδυασμούς για να βρούν την διαφορά 
που προκύπτει απο συγκεκριμένους αριθμούς.
Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παιχνίδι με τρίγωνα

Μπόγρη Ελένη
Περίληψη: 

Με την αναπαράστηαση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (conguent triagles) με τίτλο (Παιχνίδι με τρίγωνα) επιδιώκεται αρχικά η νοητική ανάπτυξη του παιδιού και η βοήθεια για την οικοδόμηση και την ανάπτυξη της αντίληψης των μαθητών αναφορικά με την γεωμετρία και τα γεωμετρικά σχήματα με εύκολο, δημιουργικό και πιο ενδιαφέροντα τρόπο.

Μέσα από την δραστηριότητα, στην οποία βασικό μέλημα των παιδιών θα είναι η σύνθεση τριγώνων αρχικά με χειρωνακτικό τρόπο και έπειτα με ψηφιακό τρόπο, θα γίνουν γνωστές οι ιδιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των σχημάτων. Η δραστηριότητα θα οδηγήσει τα παιδιά στην σύγκριση, σύνθεση και στην γνώση των ιδιοτήτων των τριγώνων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας μαθηματικών εννοιών που ανήκει η δραστηριότητα που επέλεξα είναι η γεωμετρία. Μέσα από αυτη την δραστηριότητα τα παιδιά μπορούν να μαθουν να δημιουργούν (σχεδιάζουν) γεωμετρικά σχήματα και πιο συγκεκριμένα σε αυτη την περίπτωση τρίγωνα. Ακόμη θα μάθουν να συγκρίνουν και να αναγνωρίζουν τρίγωνα καθώς και τις ιδιότητες τους.

Ο λόγος που επέλεξα την συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι επειδή πιστεύω πως απότελει έναν πτωτόγνωρο τρόπο μάθησης για τα παιδιά. Είναι ένας πιο ενδιαφέρον τρόπος εκμάθησης της γεωμετρίας και ειδικότερα για τα παιδιά στην συγκεκριμένη ηλικία. Ακόμη αποτελεί έναν προτότυπο και πιο διασκεδαστικό τρόπο μάθησης ο οποίος μπορεί να προσελκύσει περισσότερο τους μαθητές, ακόμη και κάποιον μαθητή που δεν ενδιαφέρεται τοσο. Τελειώνοντας πιστεύω πως αποτελεί έναν πιο επεξηγηματικό τρόπο αναπαράστασης καθώς αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια όλες τις ιδιότες, τα χαρακτηριστικά (γωνίες, πλευρές ) και τον τρόπο δημιουργιάς από τον χειρωνακτικό τρόπο.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Οι απαιτήσεις που ζητούνται από την δράση αυτή που αναφέρεται κατα κύιριο λόγο σε παιδιά ηλικίας 4 - 6 ετών είναι αρκετές. Αρχικά επιδιώκεται η αναγνώριση και η περιγραφή του σχήματος από τα ίδια τα παιδιά. τα παιδιά θα μπούν στην διαδικασία να ερμηνεύσουν τις ιδιότητες του σχήματος όπως τις πλευρές, τις γωνίες. 'Επειτα να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα τριγωνο αρχικά σε ένα φύλλο χαρτί και έπειτα με την ίδια διαδικασία να το δημιουργήσουν μεσω του ηλρκτρονικού υπολογιστή. Κάποιες βασικές ερωτήσεις οι οποίες θα βοηθούσαν στην καλύτερη εξέλιξη του μαθήματος και θα ενεργοποιολυσαν το ενδιαφέρον των παιδιών θα ήταν (αναγνωρίζετε το συγκεκριμένο σχήμα; γνωρίζετε άλλα σχήματα εκτός από αυτό; πείτε μου μερικά αντικείμενα από το περιβάλλον σας που έχουν αυτό το σχήμα. μπορείτε να το κατασκευάσετε σε διάφορα μεγέθη; αν ενώσουμε δυο τρίγωνα τι άλλα σχήματα μπορούμε να δημιουργήσουμε σύμφωνα με αυτα που γνωρίζουμε; ).

Συνεχίζοντας δίνοντας στα παιδιά διάφορα στοιχεία τους ζητώ να δημιουργήσουν σε ένα φύλλο χαρτί αντίστοιχα τρίγωνα, επίσης προτέινω στα παιδιά να μάθει το ένα στο άλλο όσα άλλα σχήματα γνωρίζει. Ακόμη τους δίνω διαφορέτικα μεγέθη τριγώνων και τους προτείνω να τα κατατάξουν σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους. Θα έκανα αναφορά σε κάποιες παρατηρήσεις όπως τα όνόματα των τριγώνων, τα είδη των τριγώνων και τις άμεσες χρήσεις που θα μπορούσαν κάνουν τα παιδιά με τα τρίγωνα όπως χειροτεχνίες και αλλές. Τα παιδιά θα παρατηρούσαν πως το συγκεκριμένο σχήμα υπάρχει σε πολλά αντικείμενα τριγύρω μας, ότι με την ένωση δύο τριγώνων και παραπάνω μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά σχήματα αλλά και πως οι ιδιότητες του σχήματος είναι απλες και όχι πολύπλοκες στον πρακτικό τομέα. Στόχος είναι να μπορούν τα παιδια να δημιουργήσουν με ορθό τρόπο διαφορετικά τρίγωνα, ανάλογα πως τους ζητούνται στις εκφωνήσεις και ανάλογα τα στοιχεία που τους δίνονται, ακόμη να μάθουν να τα ξεχωρίζουν και να τα κατατάσσουν σε κατηγορίες ανάλογα με τα γνωρίσματά τους, να γνωρίσουν τις βασικές ιδιότητες τους και τα μέρη ενός τριγώνου.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που ανέλαβα εκφράζει αρκετούς από τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Αρχικά επιτυγχάνεται η αναγνώριση και η ταξινόμηση των σχημάτων σε διαφορετικές κατηγορίες από τα παιδιά, που αποτελεί βασικό στόχο του αναλυτικού προγράμματος. Έπειτα μετά από αυτή την δραστηριότηατα τα παιδιά θα είναι σε θέση να περιγράψουν και σχηματίσουν ένα τρίγωνο ανάλογα με τα δεδομένα που τους δίνονται (την εκφώνηση της άσκησης και τα υλικά που τους δίνονται) . Ακόμη τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργούν άλλα σχήματα συνδέοντας τρίγωνα μεταξύ τους και να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες των τριγώνων π.χ. (να δημιουργούν παιχνίδια και να παίζουν ή να φτιάχνουν χειροτεχνίες ) .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας τα γεωμετρικά σχήματα

Φάσσα Κωντσαντίνα-Ειρήνη
Περίληψη: 

Τα παιδιά μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μάθουν τα γεωμετρικά σχήματα, να τα ονοματίζουν και να τα ταξινομούν με βάση το σχήμα, ή το μέγεθος ή το χρώμα τους. Θα έχει προηγηθεί ένας σύντομος περίπατος στο κοντινό περιβάλλον του νηπιαγωγείου με σκοπό την παρατήρηση των γεωμετρικών σχημάτων στο χώρο και στη συνέχεια η παρατήρησή τους στο χώρο της τάξης.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγω τις μετρήσεις από τους άξονες των μαθηματικών εννοιών και το συγκεκριμένο virtual manipulative καθώς τα παιδιά μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρώ θα μπορέσουν να μπουν ευκολότερα σε μία διαδικασία σύγκρισης μεγεθών και παρατήρησης σχημάτων και χρώματος. Θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν με τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από μία ευχάριστη και παιγνιώδη δραστηριότητα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Ζητάω αρχικά από τα παιδιά να μου περιγράψουν τι ακριβώς βλέπουν και τι παρατηρούν.

Ενδεικτικές ερωτήσεις: <<Τα σχήματα είναι όλα μαζί; Ποια σχήματα είναι μέσα στον κύκλο; Τι χρώματα έχουν; Υπάρχουν ίδια χρώματα έξω από τον κύκλο;>> Μέσα από ανάλογα διαδοχικά ερωτήματα βοηθάω τα παιδιά να κατανοήσουν από μόνα τους το σκοπό της δραστηριότητας. Για να επιβεβαιώσω ότι κατάλαβαν την δραστηριότητα δημιουργώ ένα λανθασμένο παράδειγμα και αναμένω την παρατήρηση και τον έλεγχο από αυτά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζω την παρακάτω εικόνα…

Τους ζητάω να παρατηρήσουν αν υπάρχει κάτι κοινό στα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο, και αφού το εντοπίσουν τοποθετώ ένα γεωμετρικό σχήμα με λανθασμένο χρώμα: Τους ρωτάω αν είναι σωστό που τοποθέτησα μέσα στο πλαίσιο τον κόκκινο κύκλο, αν ταιριάζει με κάποιο από τα υπόλοιπα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο. Στη συνέχεια ρωτάω: <<ποια σχήματα που βρίσκονται έξω από τον κύκλο ταιριάζουν με αυτά που είναι μέσα;>> Τα παιδιά αφού σκεφτούν μου φωνάζουν τα ονόματα, τα χρώματα και τα μεγέθη (μικρό, μεγάλο) των σχημάτων που πρέπει να βάλω στον κύκλο. Ύστερα από αυτή τη διαδικασία χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες για να λύσουν τις δικές τους δραστηριότητες από μόνα τους.

Με αυτό τον τρόπο θα μάθουν να κάνουν συγκρίσεις, να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα των γεωμετρικών σχημάτων και να τα ταξινομούν με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως το σχήμα , το χρώμα και το μέγεθος.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Μία τέτοια δράση περιλαμβάνει αναζήτηση ιδιοτήτων, σχέσεων, κανονικοτήτων, ομοιοτήτων και διαφορών, συνδέσεων, τρόπων αντιμετώπισης καταστάσεων και εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Τα παιδιά αναπτύσσουν μαθηματικές έννοιες. Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη αιτιολογώντας απόψεις, επιλογές και αξιολογώντας διάφορα δεδομένα. Επίσης, αναπτύσσεται η μεταγνωστική πλευρά της σκέψης τους, καθώς επανεξετάζουν και αναστοχάζονται τις σκέψεις και τις επιλογές τους για να ελέγξουν αν είναι ορθές.Οι κεντρικοί στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι η τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών, αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Συγκεκριμένα η δεδομένη δραστηριότητα στοχεύει:

Χώρος και Γεωμετρία:

-Στην αναγνώριση, την ονομασία και ταξινόμηση των γεωμετρικών σχημάτων από τα παιδιά.

-Τον προσανατολισμό στο χώρο και την οπτικοποίηση.

-Εισαγωγή στη μέτρηση μεγεθών, μήκους πλάτους,ύψους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages