Tangrams

Παίζοντας με τα Tangrams

Σπηλιοπούλου Ελένη
Περίληψη: 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, επέλεξα να εστιάσω στις έννοιες του χώρου, των σχημάτων και πως αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Το επιλεγμένο εικονική χειραγώγησης, είναι μια πολύ καλή εξάσκηση για το παιδί στον άξονα που έχουμε επιλέξει καθώς με τα ευχάριστα σχέδια που προκύπτουν συνενώνοντας τα σχήματα μεταξύ τους προκαλείται το ενδιαφέρον τους, μπορούν να πειραματιστούν μ 'αυτά αλλά και να επαληθεύσουν την πράξη τους. Επίσης, κάθε φορά μπορούν τα ίδια τα παιδιά να επιλέξουν το σχέδιο που θέλουν να γεμίσουν με τα σχήματα. Στη προκείμενη περίπτωση εγώ επέλεξα το σώμα ενός ανθρώπου.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το συγκεκριμενο VM τα παιδιά εκτός του ότι με τη χρήση του Η / Υ εξασκούν τη λεπτή κινητικότητα και έρχονται σε επαφή με τη τεχνολογία μπορούν εύκολα και με τη σωστή καθοδήγηση απο τη νηπιαγωγό να οδηγήσουν τα παιδιά στη γνώση. Δηλαδή τα παιδιά παρατηρούν το σώμα τους, από ποσα μέλη αποτελείται, αν τους θυμίζουν κάποιο σχήμα, και στη συνέχεια και με τη βοήθεια του VM κατανοούν τα σχήματα, τις σχέσεις μεταξύ σχημάτων, απαριθμούν αυτα που βλέπουν και σκέφτονται αν θα μπορούσαν να απεικονίζουν κάτι διαφορετικό από έναν ανθρωπο οπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, δείχνοντας στα παιδιά το VM που έχω επιλέξει τους ζητάω να το παρατηρήσουν και να σκεφτούν τι μπορεί να απεικονίζει. Κατόπιν, θα τους ζητήσω να παρατηρήσουν και το δικό τους σώμα προσεκτικά και να φανταστούν πως θα ήταν αν όλα τα μέλη τους αποτελούνταν από σχήματα και ποια σχήματα θα μπορούσαν να είναι αυτά. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΑ ρωτούσα:

   • Έχετε παρατηρήσει ποτέ το σώμα σας?

   • Τι σχήμα έχει το κεφάλι σας?

   • Τι σχήμα θα μπορούσαν να έχουν τα χέρια σας?

   • Το κεφάλι μας είναι το ίδιο σχήμα με το σώμα?

   • Πόσα σχήματα πιστεύετε πως έχει το σώμα μας? Κ.ο.κ

Έτσι, τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν και τις ιδιομορφίες που έχει ένα σώμα, από πόσα μέλη αποτελείται, πως κάθε μέλος διαφέρει από το άλλο, πως συνδέονται μεταξύ τους κ.α. Στη συνέχεια, ζητάω από τα νήπια να παρατηρήσουν το VM. Μπορώ να τους απευθύνω ερωτήσεις του τύπου:

   • Τι βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή?

   • Τι παρατηρείτε? Πως είναι αυτός ο άνθρωπος?

   • Τι σχήματα υπάρχουν τριγύρω?

Κατόπιν, τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν με τα σχήματα και τον συνδυασμό τους. Με τη κατάλληλη καθοδήγηση, μέσα από παρατήρηση να βρούνε το σωστό ταίριασμα για να γεμίσει ομοιόμορφα το «ανθρωπάκι» και πόσα σχήματα χρειάζονται για να γίνει αυτό.

Καταληκτικά, τα νήπια θα μπορούσαν να υποθέσουν τι άλλο θα μπορούσε να προκύψει με το συνταίριαγμα των σχημάτων. Μ 'αυτό τον τρόπο αβίαστα θα καταλήξουν σε συμπεράσματα όπως ότι κάθε τι που βλέπουμε αποτελείται από κάποιο σχήμα, ότι και τα μέλη του σώματος μας ενώνονται μεταξύ τους και κάποια απ' αυτά μας θυμίζουν έντονα κάποιο συγκεκριμένο σχήμα και τέλος από πόσα μέλη αποτελείται το δικό μας σώμα και από πόσα το εικονικό.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το VM που πρότεινα καθώς και η δραστηριότητα σχετίζονται άμεσα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο.

Καταρχήν, οι μαθησιακοί στόχοι που έθεσα είναι οι εξής:

   • Τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα και να τα χρησιμοποιούουν για τη σύνθεση εικόνων.

   • Να διερευνούν τις ιδιότητες των σχημάτων και τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ τους.

   • Αρίθμηση.

Όλα τα παραπάνω συμπίπτουν με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδία πρώτα απ 'όλα αξιοποιούν τον υπολογιστή στο πλαίσιο του μαθήματος ενέργεια η οποία βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν πώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσουμε ανάγκες μας, και ακόμα μέσω της χρήσης του μπορούν να πειραματιστούν αναπτύσσοντας και τη λεπτή τους κινητικότητα (π.χ μετακινώντας το κένσορα) αλλά ταυτόχρονα να επαληθεύσουν τη πράξη τους. Επίσης η δραστηριότητα σχετίζεται με το νέο πρόγραμμα και στο επίπεδο των μαθηματικών. Αυτό γιατί, το παιδί μέσω και της τεχνολογίας έχει την ευκαιρία να διερευνήσει προοδευτικά μαθηματικές έννοιες όπως είναι για παράδειγμα η έννοια του αριθμού και οι διαδικασίες αρίθμησης, οι χωρικές έννοιες, οι σχέσεις και η οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων. Τέλος, ενισχύουμε την ενεργητική στάση των παιδιών μέσω της οργανωμένης δραστηριότητας που τους δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσουν συνεχώς τη σκέψη τους και συνεπώς να επιτυγχάνουν σταδιακά τους μαθησιακούς στόχους που θέτουμε όπως είναι και αυτοί που ανέφερα παραπάνω.

Ωστόσο, καταλήγοντας να επισημάνω πως δε πρέπει να ξεχνάμε τη σπουδαιότητα να παρέχουμε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον για τα παιδία καθώς και να λαμβάνουμε υπόψη μας το ρυθμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάθε παιδί έχει στη μάθηση για να μπορέσει τελικά να αναπτύξει τις γνώσεις του και τις δεξιότητες και όχι να αντιμετωπίζει τη μάθηση ως καταναγκαστικό έργο.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: