Αριθμοί και ποσότητες

Χόλη Σοφία
Περίληψη: 

Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων και ο πειραματισμός στο σύγχρονο νηπιαγωγείο αποτελεί εγγενές στοιχείο της μαθηματικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τόσο στον ερευνητή της Διδακτικής Μαθηματικών όσο και στον εκπαιδευτικό να διαπιστώσει τα όρια της ελευθερίας του (Laborde & Perrin – Glorian, 2005) για την επιλογή της γνώσης που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην τάξη.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Αρχικά, ο άξονας μαθηματικών εννοιών με τον οποίο θα ασχοληθώ έχει ως θέμα τις εργασίες αριθμού(number & operations) Grades Pre-K-2 και το virtual manipulative λέγεται bases blocks. Εγώ επέλεξα το συγκεκριμένο virtual manipulative επειδή θεωρώ ότι συμβάλει καλύτερα στη δημιουργία ενός πλαισίου για εξάσκηση πράξεων με αριθμούς. Δηλαδή τα παιδιά θα μάθουν να ξεχωρίζουν τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες. Έτσι μ’ αυτό τον τρόπο θα εξασκηθούν στην αρίθμηση και στις πράξεις αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Καταρχάς, ο στόχος της δράσης είναι να μάθουν τα παιδιά τις ποσότητες αριθμών.

Αρχικά ζητάω από τα παιδιά να δουν το VM και να πουν αν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Έπειτα θέτω κάποιες ερωτήσεις όπως Τι βλέπετε στο πλαίσιο; Καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε; Τι είναι αυτά τα κουτάκια πάνω και που χρησιμεύουν; Μετά από τις ερωτήσεις ζητάω από τα παιδιά να δοκιμάσουν να βάλουν όσα κουτάκια λέει ο αριθμός δίπλα. Κατόπιν, θα παρατηρήσω αν τα κουτάκια ανταποκρίνονται στον αριθμό δίπλα. Αν δω ότι κάποια παιδιά έχουν σταματήσει τότε θα τα πλησιάσω και θα τα ενθαρρύνω να συνεχίσουν και ότι θα τα καταφέρουν. Επίσης, θα δω αν έχουν καταλάβει την έννοια αυτής της δράσης.

Τα παιδιά σίγουρα θα διαμορφώσουν κάποιες υποθέσεις. Κάποιο παιδί θα σκεφτεί ότι μέσα από αυτή την διαδικασία θα μάθει ότι υπάρχουν αριθμοί πάνω από το 10 και το 100. Ακόμα, μπορούν να υποθέσουν ότι το ένα κουτάκι αντιστοιχεί στη μονάδα, τα δέκα κουτάκια στη δεκάδα και ούτω καθεξής. Άρα, το παιδί καταλαβαίνει ότι όταν χρειάζεται τον αριθμό 10 δεν χρειάζεται να βάζει ένα ένα κουτάκι αλλά ότι υπάρχουν έτοιμα 10 κουτάκια τα οποία αντιπροσωπεύουν την δεκάδα. Οπότε θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κουτάκια που αντιπροσωπεύουν τις μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και τις χιλιάδες και δεν θα είναι απαραίτητο να μετράνε ένα ένα . Επίσης, θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι διακρίνουμε τους αριθμούς σε ποσότητες.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Πρώτα από όλα, η δράση μου ανταποκρίνεται σε αρκετά σημεία από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Ένας στόχος μου ο οποίος αναφέρεται και μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι η άμεση αναγνώριση. Για παράδειγμα, τα παιδιά όταν είδαν τα κουτάκια κατάλαβαν τι σχήμα έχουν και το ανέφεραν. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αποθηκεύσει στο μυαλό τους τα σχήματα. Ένας άλλος στόχος μου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι η καταμέτρηση ποσοτήτων. Για παράδειγμα, τα παιδιά διατύπωναν ερωτήματα για το πώς θα τοποθετούσαν σωστά τα κουτάκια για να βγει σωστό το αποτέλεσμα. Επίσης, τα παιδιά καταμετρούσαν τα κουτάκια για να βγάλουν σωστό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτή η δράση βοήθησε έστω και λίγο τα παιδιά για να κατανοήσουν την ποσότητα αριθμών.