Μαθαίνω για τα σχήματα και την επιφάνειά τους

Τσιαγκλάνη Βασιλική Άρτεμις
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που επέλεξα είναι το Attribute Blocks. Το όνομα της εργασίας ειναι "Μαθαίνω για τα σχήματα και την επιφάνεια την οποία καλύπτουν" και εστιάζει στη μέτρηση. Στόχος σύμφωνα με το ΑΠ είναι να μάθουν τα παιδία να ξεχωρίζουν τα σχήματα βάση γενικά χαρακτηριστικά όπως ποικιλία θέσεων, μέγεθος, χρώμα και προσανατολισμό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επέλεξα ( Αttribute Blocks ) εστιάζει στον άξονα της γεωμετρίας και ειδικότερα στον τομέα της μέτρησης. Το συγκεκριμένο virtual manipulative θεωρώ ότι είναι αρκετά εύκολο στην κατανόησή του από τα παιδία. Αρχικά τους βάζει σε μια διαδικασία να αναγνωρίσουν τα σχήματα και έπειτα να τα κατατάξουν ανάλογα με το μέγεθος ( την επιφάνεια την οποία καλύπτουν ) και το χρώμα τους. Στη συνέχεια πρέπει να τα ομαδοποιήσουν ανάλογα με 3 διαφορετικά κριτήρια ( σχήμα, μέγεθος και χρώμα ). Κάθε φορά η ομαδοποίηση είναι διαφορετική. Έτσι αναπτύσεται η κριτική ικανότητα των παιδιών. Ακόμα τα μικρότερα παιδία μπορούν να αρχίσουν με το να μετρούν τα σχήματα που είναι ίδια ή που έχουν ίδιο χρώμα ή που έχουν ίδιο μέγεθος το οποίο μπορεί να ενταχθεί και στον τομέα της άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Attribute Blocks ειναι ενα virtual manipulative που εισάγεται στον τομέα της γεωμετριίας και ειδικότερα της μέτρησης. Σε πρώτη φάση τα παιδία έρχονται αντιμέτωπα με διάφορα σχήματα σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Κάποια από αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα κύκλο ενώ άλλα από έξω. Αρχικά η νηπιαγωγός ζητά στα παιδία να κατατάξουν τα σχήματα της εικόνας ανεξάρτητα από το που βρίσκονται σύμφωνα με το χρώμα τους πχ. " Πόσα κόκκινα σχήματα υπάρχουν;". Στη συνέχεια τους ζητά να αναγνωρίσουν τα σχήματα πχ. " Τι σχήμα είναι αυτό;". Έτσι μπορεί να προχωρήσει σε πιο συνδιαστικές ερωτήσεις όπως πχ. "Πόσα κίτρινα τρίγωνα υπάρχουν;" ή ακόμα "Πόσα κίτρινα μεγάλα τρίγωνα υπάρχουν;" εντάσσοντας και το μέγεθος.

Σε δεύτερο χρόνο εξηγεί το θέμα του virtual manipulative. Όταν τα παιδία το καταλάβουν τους ζητάει να προσπαθήσουν να κάνουν την άσκηση πχ. "Τι κοινό έχουν όλα τα σχηματάκια μέσα στον κύκλο;", "Ποιά άλλα πρέπει να βάλουμε μέσα σε αυτόν;".

Ιδανικά μετά την άσκηση η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει μια πλήρη εικόνα για το επίπεδο που βρίσκεται η τάξη της και να επιμείνει ανάλογα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, στόχος του νηπιαγωγείου είναι να μάθει τα νήπια να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά με βάση γενικά χαρακτηριστικά και σε ποικιλία θέσεων, μεγεθών και προσανατολισμών. Άλλος στόχος ειναι να περιγράφουν επίπιεδα και στερεά σχήματα ανάλογα με τις βασικές τους ιδιότητες. Τρίτος στόχος είναι να πραγματοποιούν άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις όπως και διατάξεις ίσων και άνισων μηκών. Τελος, τέταρτος στόχος ειναι να μάθουν να κάνουν απλές εκτιμήσεις και συγκρίσεις.Με την συγκεκριμένη άσκηση πετυχαίνουμε τους στόχους για τα επίπεδα σχήματα.