Μαθαίνω την πρόσθεση

Παυλή Φωτεινή
Περίληψη: 

Το VM ''color chips addition'' που θα χρησιμοποιήσουμε,θα βοηθήσει σημαντικά τα νήπια στο να εισαχθούν στον κόσμο των μαθηματικών μεσω του ηλεκτρονικου παιχνιδιού και να κατανοήσουν την έννοια της πρόσθεσης των αριθμών με ευχάριστο και εποικοδομιτικό τρόπο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το ''color chips'' ,θα εισάγουμε με ευχάριστο και εύκολο τρόπο τα νήπια,στην έννοια της πρόσθεσης.Μέσω της ενασχόλησής τους με αυτό το πρόγραμμα,θα μάθουν να πειραματίζονται στο πώς να προσθέτουν αριθμούς ειτε με θετικό πρόσιμο είτε με αρνητικό.Το VM αυτό,είναι κατάλληλο για την εκμάθηση των πράξεων,αφού ο νηπιαγωγός,θα πρέπει να εισάγει τα νήπια στις έννοιες των διαφορετικών προσίμων.αυτό θα το καταφέρει, με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των νηπίων,όπως η θερμοκρασία που έχει και θετικά και αρνητικά πρόσημα.Επίσης,θα μάθουν τα νήπια,οτι ενά ζεύγος από ένα αρνητικό πρόσιμο και από ένα θετικό,έχει ως αποτέλεσμα,το μηδέν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση που σχεδιάσαμε,περιλαμβάνει το προαναφερόμενο VM,και παιδιά ηλικίας 6 ετών,λίγο πριν εισαχθούν στο δημοτικό.Χωρίζουμε τα νήπια σε ομάδες δύο ατόμων και στη συνέχεια τα βάζουμε να κάνουν τις εργασίες εναλλάξ.Τους ζητάμε να σύρουν στο χώρο εργασίας τα θέτικά και αρνητικά πρόσιμα που αντιστοιχούν στους αριθμούς που αναγράφονται στο αθροισμα.Προτρέπουμε τα νήπια να πειραματιστούν στην εργασία αυτη με τα διαφορετικά πρόσιμα και να διορθώσουν τα λάθη τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της ομάδας.Στη συνέχεια κάνουμε τις απαραίτητες παρατηρήσεις στα αποτελέσματα των ασκήσεων,επεξηγόντας στα νήπια το λόγο που το αποτέλεσμα ορισμένων προσθέσεων είχαν αρνητικό πρόσιμο αντί για θετικό.Έτσι,οι μαθητές θα μπορούν να εξοικειωθούν με την ιδέα της πρόσθεσης και να διατυπώνουν η καθε ομαδα διάφορες υποθέσεις,τις οποίες θα πρέπει το ένα μέλος της να απαντάει.Τέλος,θα ρωτήσει ο ενήλικας αν έχουν κατανοήσει τη διαφορά ανάμεσα στα πρόσιμα των ακέραιων αριθμών,φέρνοντάς τους διάφορα παραδείγματα που θα πρέπει να απαντήσουν προφορικά.Θα καταλήξουν λοιπον,στο συμπέρασμα ότι με την απλή μέθοδο των ''chip''μπορουν να κατανοήσουν την πραξη της πρόσθεσης των αριθμών με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το VM που επιλέξαμε να διεξάγουμε στα παιδιά ηλικίας 6 ετών,σχετίζεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς προάγει τη μάθηση μέσω του εποικοδομητικού παιχνιδιού και της συνεργατικότητας καθώς και της συζήτησης μέχρι να βρεθεί η λύση.Η μάθηση σχετικά με αυτό το αντικείμενο των μαθηματικών,σχετίζεται με την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ως μελλοντικών ενηλίκων και θα συνεισφέρει σημαντικά σε ποικίλους τομείς στη ζωή τους.