Σχηματίζοντας μεγέθη με τα κυβάκια

Χαιριστανίδου Αντιγόνη
Περίληψη: 

Επιλέγω την δραστηριότητα base blocks από τα virtual manipulatives για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας " Σχηματίζοντας μεγέθη με τα κυβάκια". Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά κατανοούν, σε ψηφιακή μορφή, τα ξυλάκια και τις έννοιες του μήκους, της ισότητας και του χώρου. Καταλαβαίνουν πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι να απαντήσουν σε ένα ερώτημα καθώς και ότι μπορούν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στην καθημερινή τους ζωή.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγω τη δραστηριότητα BASE BLOCKS από τα virtual manipulatives καθώς δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο και τις έννοιες των μαθηματικών ιδιαίτερα όσον αφορά τις έννοιες του εκατοστού, της ισότητας και του χώρου. Επίσης έχουν τη δυνατότα να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο των μαθηματικών και να πειραματιστούν μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι κάτι με το οποίο έχουν ασχοληθεί χειραπτικά στην καθημερινή τους ζωή, όπως έχουν κάνει με τις διάφορες δραστηριότητες με ξυλάκια, για παράδειγμα. Έχουν έρθει σε επαφή με αυτά, γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύουν και τι αναπαριστούν, οπότε εξοικειώνονται καλύτερα με τη χρήση τους. Τελος με τη χρήση του υπολογιστή γίνεται πιο διασκεδαστική κι ενδιαφέρουσα η ενασχόληση με τα μαθηματικά και δεν μετατρέπεται σε κάτι το οποίο είναι βαρετό.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:​

ΜΕΘΟΔΟΙ: ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ομαδοσυνεργατική

ΥΛΙΚΑ: μαρκαδόροι, Η/Υ, ξυλάκια Cuisenaire, μπλοκ ζωγραφικής

Α’ σταδιο: Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια και τη σκάλα των ράβδων, εισάγοντας τα παιδιά στην έννοια της ισότητας. Πρόκειται για συνδυασμούς ράβδων που αν τοποθετηθούν κατακόρυφα οι σειρές, παρατηρούμε ότι έχουν το ίδιο μήκος.

Ζητάμε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τη μεγαλύτερη ράβδο και από κάτω να συμπληρώσουν με μία ράβδο άλλου χρώματος. Στο κενό που περισσεύει θα πρέπει να βρούν ποια ράβδος καλύπτει ακριβώς το κενό.

Β’ στάδιο: Εξηγούμε στα παιδιά ότι η μικρότερη ράβδος, άσπρου χρώματος, έχει μήκος ένα (1) εκατοστό και κάθε επόμενη είναι ένα εκατοστό μεγαλύτερη.

Τους ζητάμε να βρούν με πόσες άσπρες ράβδους ισούται κάθε χρωματιστή. (π.χ. η κόκκινη είναι ίση με δύο άσπρες)

Χρησιμοποιούν τις ράβδους για να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν έαν οι υποθέσεις τους επαληθεύονται. Έραχονται έτσι σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του μήκους και του εκατοστού.

Γ’ στάδιο: Μαζεύω τα παιδιά στη γωνιά της παρεούλας και συζητάμε μαζί τους για ότι έμαθαν προκειμένου να δούμε αν τα έχουν κατανοήσει.

Εφόσον, τα παιδιά έχουν κατανοήσει την αντιστοιχία των ράβδων με τους αριθμούς και το μήκος τους, τα χωρίζουμε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η επιλογή αυτή δε θα είναι τυχάια.

Πρόκειται για μια διαφοροποιημένη δραστηριότητα, που βασίζεται στην αλλαγή του περιεχομένου με κριτήριο τη μαθησιακή ετοιμότητα του κάθε παιδιού τόσο στα μαθηματικά όσο και στην ικανότητά τους χειρισμού των υπολογιστών. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν όλα τα παιδιά να χειρίζονται εξίσου καλά τους υπολογιστές όπωτε θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάθε ομάδαχωριστά έτσι ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τη χρησιμότητα της δραστηριότητας αυτής. Όσο τα παιδιά μιας ομάδας ασχολούνται με την δραστηριότητα base blocks στον υπολογιστή τα υπολοιπά ζωγραφίζουν τους αγαπημένους τους αριθμούς και τους χρωματίζουν ή μπορούν να παίξουν με τα ξυλάκια προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση τους.

Με την κάθε ομάδα καθόμαστε στη γωνιά του υπολογιστή, δείχνουμε στα παιδιά πώς να τη χειρίζονται και στη συνέχεια τους ζητάμε να αναπαραστήσουν διάφορα μεγεθη με τα κυβάκια (1εκ.) που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή απευθύνοντας ερωτήσεις όπως:

   • Πώς θα σχηματίζατε τα παρακάτω μεγέθη;

(2εκ, 4εκ, 5εκ, 9εκ, 12εκ, και 16εκ)

   • Με ποιό κριτήριο επιλέξατε τα συγκεκριμένα κυβάκια για να αναπαραστήσετε τα παραπάνω μεγέθη;

   • Υπάρχει άλλος τρόπος να τα σχηματίσουμε; Αν ναι, πώς;

   • Είναι σωστός αυτός ο τρόπος;

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Από την παραπάνω δραστηριότητα τα παιδιά προβληματίζονται, ερευνούν ποικίλες καταστάσεις και βάσει προπηγούμενων εμπειριών προχωρούν στα επόμενα στάδια της δραστηριότητας αξιοποιώντας τις γνώσεις τους. Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή όπως είναι οι μαθηματικοί υπολογισμοί και οι υπολογισμοί ποσοτήτων. Αναπτύσσουν με τον τρόπο αυτό δυνατότητες δοκιμής, επαλήθευσης και υπολογισμού του χώρου (ποσότητας).
Μέσα από τη συζήτηση τα παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις οι οποίες συνδέονται με τα μαθηματικά, κατανοώντας και εστιάζοντας σε λέξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ποσότητα και τα μεγέθη.
Η χρήση του υπολογιστή βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο και την οθόνη του. Η μάθηση αποκτά ενδιαφέρον, γίνεται πιο προσιτή και ελκυστική για τα παιδιά.