Πράξεις / Operations

Αριθμοκατάσταση

Πουλαράκη Ευαγγελία
Περίληψη: 

Για την εργασία επέλεξα να ασχοληθώ με το chip abacus. Ένα virtual manipulative που βρίσκεται στην κατηγορία αριθμοί και πράξεις. Ως τίτλο για την δράση που σχεδίασα ώστε να συμβεί στο πλαίσιο μαθήματος με νήπια, επέλεξα τον εξής: Αριθμοκατάσταση. Την ονόμασα έτσι γιατί τα παιδιά θα μάθουν να μετρούν εώς τα δέκα με έναν διασκεδαστικό τρόπο και μέσω ενός παραδείγματος από την καθημερινή τους ζωή, τα χρήματα. Τέλος, η δράση αυτή εξυπηρετεί επίσης πολλούς απο τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Για την συγκεκριμένη εργασία εστίασα στον άξονα των μαθηματικών Number & Operations ( Grades Pre-K-2 ). Από τον άξονα λοιπόν αριθμοί και πράξεις επέλεξα να ασχοληθώ με το Virtual Manipulative : Chip Abacus. Ως νηπιαγωγός θα επέλεγα το συγκεκριμένο virtual ώστε να δώσω στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν να μετρούν και να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ μιας μονάδας- δεκάδας- εκατοντάδας με ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο τρόπο. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η βιωματική/ πρακτική μάθηση είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική από την θεωρητική αντίστοιχα και τα νήπια μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα όταν η διδασκαλία έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Θα ήταν ευχάριστο και για μένα ως νηπιαγωγός να δω τα παιδιά να πειραματίζονται μέσα σε ένα καινούργιο διαδικτυακό πλαίσιο μάθησης που η διδασκαλία γίνεται διαφορετικά απ’ ότι με τις τυπικές μεθόδους διδασκαλίας που επικρατούν εδώ και πολλά χρόνια στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα αλλά και στο νηπιαγωγείο ειδικότερα

Αυτός είναι ο δικτυακός χώρος του Virtual Manipulative: Chip Abacus, το οποίο έχει ως βάση τον αριθμό 10.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Chip Abacus θα το χρησιμοποιούσα στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας για τα μαθηματικά. Αρχικά θα ζητούσα από τα παιδιά να παρατηρήσουν και να εξερευνήσουν το χώρο του συγκεκριμένου Virtual Manipulative ώστε να μου πουν τι πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν από αυτόν και αν μπορούν να καταλάβουν τη χρήση του. Έπειτα θα συνέχιζα με την επεξήγηση αυτού και θα τους έδειχνα πώς λειτουργεί. Θα τους εξηγούσα την σχέση μεταξύ μιας μονάδας- δεκάδας- εκατοντάδας ίσως με τη χρήση ενός παραδείγματος. Για να γίνει κατανοητό στα παιδιά αυτή η σχέση μαθηματικών εννοιών θα τους την εξηγούσα με παράδειγμα σχετικά με τα χρήματα. Θα τους έλεγα ότι ένα νόμισμα του ενός ευρώ αποτελείται από 10 νομίσματα των 10 λεπτών και ότι το νόμισμα 10 λεπτών αποτελείται από 10 νομίσματα του ενός λεπτού (θα τους έφερνα και τα αντίστοιχα νομίσματα ώστε να τα επεξεργαστούν). Έτσι, αφού γινόταν κατανοητό το παραπάνω παράδειγμα, θα τα άφηνα μόνα τους να σκεφτούν τη σχέση μεταξύ εκατοντάδας- δεκάδας- μονάδες, χρησιμοποιώντας βέβαια και το chip abacus. Για την βοήθεια τους θα απεύθυνα στα παιδιά ερωτήσεις του τύπου: Μία μπλε μπαλίτσα που συμβολίζει ένα νόμισμα του ενός ευρώ σε πόσες πράσινες μπαλίτσες θα διαιρεθεί, οι οποίες συμβολίζουν τα νομίσματα των 10 λεπτών; Η μία πράσινη μπαλίτσα σε πόσες κίτρινες, οι οποίες συμβολίζουν τα νομίσματα του ενός λεπτού; άρα μπορεί κάποιο παιδί να μου πει ποια είναι τελικά η σχέση μεταξύ τους; Στη συνέχεια θα τους πρότεινα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 παιδιών και να πειραματιστούν μόνα τους στο πρόγραμμα, κάνοντας πολλά και διάφορα παραδείγματα ώστε να καταλάβουν τη σχέση μεταξύ των ποσοτήτων και να το συζητήσουν μεταξύ τους ώστε να μου πει η κάθε ομάδα στο τέλος τα συμπεράσματα της. Κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης, θα μπορούσα να επεμβαίνω και να κάνω διάφορες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που θα τους διευκολύνουν στη κατανόηση. Μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει εδώ; μπορεί κάποιο παιδάκι να μου πει τι έχει καταλάβει; Προσέξτε καλά και μετρήστε τις μπαλίτσες που εμφανίζονται στο κουτάκι κάθε φορά. Θυμηθείτε και το παράδειγμα που σας ανέφερα με τα ευρώ. Πώς είπαμε ότι λέγεται η μία μπλε μπαλίτσα; Στη συνέχεια θα προσπαθούσα να ανεβάσω λίγο το επίπεδο προβληματισμού των παιδιών και να τους δώσω κάποια προβλήματα να λύσουν, όπως : έστω αν είχαμε 2 πράσινες μπαλίτσες, πόσες κίτρινες θα εμφανίζονταν στο διπλανό κουτάκι; ( αναφέροντας και την σχέση αυτή με τα ευρώ ). Στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να είναι κατανοητή ως ένα βαθμό η σχέση και οι πράξεις που γίνονται κάθε φορά. Βέβαια αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές γιατί με μία φορά είναι κάπως δύσκολη διαδικασία για κατανόηση, ιδίως για νήπια. Τα ιδανικά συμπεράσματα που θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι για την σχέση των συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών. Για παράδειγμα θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι 1 εκατοντάδα αποτελείται από 10 δεκάδες.

Quote:

Το παράδειγμα που θα τους αναφέρω με τα ευρώ θα το συνεχίσω αν δω ότι διευκολύνει τα παιδιά. αν καταλάβω ότι μπερδεύονται ίσως να βρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα να χρησιμοποιήσω.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που ανέφερα παραπάνω σχετικά με το chip abacus σχετίζεται με κάποιους στόχους σχετικά με τους αριθμούς και τις πράξεις από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα τα παιδιά χρησιμοποιώντας, εξερευνώντας και μαθαίνοντας μέσα από αυτό το virtual manipulative θα μάθουν να απαριθμούν και να διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10. Επίσης μέσα από τον συσχετισμό των μαθηματικών εννοιών με τα ευρώ που χρησιμοποίησα για την κατανόηση του προγράμματος, τα παιδιά θα πετύχουν να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10. Τα παιδιά είναι ακόμα σε θέση να διερευνούν καταστάσεις <<βάζω μαζί>>, <<βάζω ακόμα>> και <<συγκρίνω>> για να προσεγγίσουν τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση και κατασκευάσουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Επιπλέον μερικά παιδιά είναι πιθανό να μπορούν να αναγνωρίσουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης και να μπορούν τέλος να διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι αριθμοί μέχρι το 10, αναλύοντας και συνθέτοντας ποσότητες.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Οι χρωματιστοί βόλοι

Ντελεδήμου Κωνσταντίνα
Περίληψη: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα , εστιάζει στον άξονα των μαθηματικών εννοιών «μέτρηση ποσότητας» και πιο συγκεκριμένα στην πράξη της πρόσθεσης . Τα παιδιά μπορούν έτσι με έναν διασκευαστικό τρόπο να συνεργαστούν , να συζητήσουν να θέσουν ερωτήματα και τελικά όλο αυτό το παιχνίδι να καταλήξει στην απόκτηση της γνώσης της «πρόσθεσης» με έναν εύκολο και διασκευαστικό τρόπο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Αρχικά εστιάζουμε στον άξονα των μαθηματικών εννοιών : «μέτρηση ποσότητας», εξηγούμε στα παιδιά το τι ακριβώς βλέπουμε στις οθόνες μας , συμπληρώνουμε όλοι μαζί ύστερα από ερωτήσεις-απαντήσεις τα χρώματα των βόλων που λείπουν και στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε πόσα χρώματα βόλων υπάρχουν και πόσοι είναι όλοι μαζί .Το συγκεκριμένο virtual manipulative που χρησιμοποίησα (color patterns ) πιστεύω ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξάσκηση της μέτρησης της ποσότητας , καθώς τα παιδιά μέσα από ένα παιχνίδι με τα χρώματα θα εξασκηθούν κυρίως στην έννοια της πρόσθεσης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά ζητάμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν την συγκεκριμένη εφαρμογή και να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι τους προτείνει να κάνουν , συγχρόνως όμως τα βοηθούμε με ερωτήσεις του τύπου:

«Για να μου πει ένα παιδάκι ποια είναι τα χρώματα που έχουν οι βόλοι ; Είναι στη σειρά τα χρώματα ;».

Είναι πολύ πιθανό η σειρά των χρωμάτων να μην γίνει αντιληπτή από τα παιδιά και να χρειαστεί η δική μας παρέμβαση και λεπτομερειακή ανάλυση της εικόνας για να μπορέσουμε να μπούμε μετά στη διαδικασία να συμπληρώσουμε τους βόλους που λείπουν. Αφού λοιπόν καταλάβουν τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν και τα αφήσουμε μόνα τους να συμπληρώσουν τα χρώματα στους βόλους τους λέμε να πατήσουν το κουμπί « check answer» , για να δούνε αν η απάντηση που έδωσαν είναι σωστή.

Στη συνέχεια τους κάνουμε ερωτήσεις όπως «πόσοι είναι οι πράσινοι βόλοι;» Πόσοι είναι όλοι μαζί οι πράσινοι και οι κόκκινοι ; κ.τ.λ.

Θα μπορούσαμε ακόμη την άσκηση αυτή να μην τη κάνουμε ατομική αλλά και ομαδική έτσι ώστε να έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά , τα χωρίζουμε λοιπόν σε τρεις ομάδες π.χ. «τους πράσινους», «τους κόκκινους » και τους «τους μπλε» και τους δίνουμε στα χέρια ένα μουσικό όργανο όποιος προλάβαινε σε κάποια ερώτηση ,πρώτος να ακουστεί το όργανο του θα ήταν και αυτός που θα απαντούσε και εφόσον απαντούσε σωστά η ομάδα του θα έπαιρνε και έναν πόντο. Ιδανικά θα πρέπει μετά το πέρας της εργασίας να έχουν κατανοήσει την έννοια της πρόσθεσης , χωρίς να τη μπερδεύουν με την αφαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη όπως επίσης να έχουν διασκεδάσει και να έχουν ψυχαγωγηθεί συνάμα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς εντάσσεται στην ενότητα μαθηματικά και αριθμοί και πράξεις και φυσικοί αριθμοί . Πιο αναλυτικά , απαγγέλουν και διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10 ,καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10 και διευρύνουν καταστάσεις όπως το «βάζω μαζί», « βάζω ακόμα» για να κατανοήσουν τις έννοιες της πρόσθεσης και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και τέλος , διευρύνουν συνδυασμός που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών ως το 10. Όλα τα παραπάνω διατυπώνονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπτονται απόλυτα από τη συγκεκριμένη δράση .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας τη δεκαδική τάξη με τον άβακα

Πλίκα Σουλτάνα
Περίληψη: 

Το VM που επέλεξα είναι το Chip Abacus, και εστιάζει στις μαθηματκές έννοιες του αριθμού, των πράξεων και της μέτρησης. βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της μονάδας, της δεκάδας και της εκατοντάδας αλλά και τον τρόπο που αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM που επέλεξα είναι το Chip abacus, καθώς πιστεύω ότι το σημαντικότερο εκπαιδευτικό πλεονέκτημα του άβακα είναι ότι βοηθάει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το δεκαδικό σύστημα που είναι το θεμέλιο του συστήματος αρίθμησης μας και να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, συγκεκριμένα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Οι μαθηματικοί άξονες στους οποίους θα εστιάσω είναι η απαγγελία της προφορικής ακολουθίας των αριθμολέξεων από το 1 μέχρι το 100 , οι τακτικοί αριθμοί, ανάλυση και σύνθεση αριθμών, η άμεση εκτίμηση ποσότητας, προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα μαθηματικά στα οποία θα μπορούσαν να εξασκηθούν οι μαθητές είναι η μέτρηση και οι μαθηματικές πράξεις.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το VM που επέλεξα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Αρχικά καλώ τα παιδιά να μετρήσουμε όλοι μαζί μέχρι το 100 φωναχτά. μετά τους δείχνω το VM και τους εξηγώ ότι θα ασχοληθούμε με την πρόσθεση και την αφαίρεση. Στόχος του παιχνιδιού είναι να φτάσουμε το 100. Για να το κάνουμε αυτό θα έχω ένα κουτί με αριθμούς, όσα τα παιδιά τησ τάξης, ώστε να φτιάξουμε μία διατακτική σειρά., Κάθε παιδί με τη σειρά του θα ρίχνει το ζάρι και τον αριθμό που θα τύχει θα τον προσθέτει στην πρώτη στήλη των μονάδων. μετά από κάθε πρόσθεση μετράμε όλοι μαζί το αποτέλεσμα. Μόλις συμπληρωθεί αριθμός μεγαλύτερος από το δέκα, το παιδί καλείται,πατώντας το βελάκι προς τα αριστερά να μετακινήσει τις 10 μονάδες στη στήλη των δεκαδων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσουμε τον αριθμό 100, και να συμπληρωθεί η τρίτη στήλη. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι: ποιός θα ρίξει πρώτος; μετά τον αριθμό 1 ποιός αριθμός ακολουθεί; πόσες κουκίδες έχουμε συνολικά; ξεπεράσαμε τις δέκα; Το πειραματικό στοιχειο τησ δραστηριότητασ είναι το παιχνίδι με την πρόσθεση, το πέρασμα στο συμβολικό επίπεδο των αριθμών και το δικαίωμα του λάθους ως ευκαιρία εμπέδοσης, επιβεβαίωσης ή τροποποίησης των κατεκτημένων γνώσεων. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τη μετάβαση από τισ μονάδεσ στισ δεκάδες. Το συμπεράσμα που θα ήταν ιδανικό να καταλήξουν τα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει διψήφιος αριθμός σε κάθε στήλη, επομένως πρέπει να υπάρχει αριθμός μικρότερος του δέκα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μια βόλτα με το λεωφορείο

Πανέλα Αποστολία
Περίληψη: 

Η επιλογή του virtual manipulative base block adittion αφορά αριθμητικές πράξεις και ανήκει στην κατηγορία της άλγεβρας. Στόχος είναι τα νήπια να προσεγγίσουν την έννοια των αριθμών και να εξοικειωθούν με τα σύμβολά τους . Ακόμη, να προσεγγίσουν βασικούς λογικό-μαθηματικούς συλλογισμούς και ιδιαίτερα αυτούς που σχετίζονται με την έννοια των δυο αριθμητικών πράξεων(πρόσθεση και αφαίρεση).Πιο συγκεκριμένα, ειναι μία δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος η οποία δημιουργεί κίνητρα κι ενθαρρύνει τα νήπια ώστε να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις. Τίτλος δράσης "μία βόλτα με το λεωφορείο". Η σχέση που έχει με το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην περιοχή της πρόσθεσης-αφαίρεσης.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επιλέχθηκε , ανήκει στον μαθηματικό κλάδο της άλγεβρας και συγκεκριμένα ασχολείται με τις μαθηματικές πράξεις της αφαίρεσης και της πρόσθεσης . Τα παιδιά από πολύ νωρίς εκφράζουν λογικό μαθηματικές σκέψεις έτσι είναι προτιμότερο και ευκολότερο να μεταδοθούν αυτές οι γνώσεις μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς η μάθηση γίνεται πιο κατανοητή και ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα των επιλογών που κάνουν τα νήπια είναι αποτέλεσμα κριτικής σκέψης ιδιαίτερα όταν αναφέροντα σε πραγματικές καταστάσεις από τον βιοματικό χώρο των παιδιών όπου και αναφέρεται η παρούσα δραστηριότητα. Επιπλέον , τα παιδιά μπορούν να εξασκιθούν στην πράξη της πρόσθεσης μέσω ενός περιβάλλοντος που κινεί το ενδιαφέρον τους και μπορεί να κάνει κατανοητές ορισμένες έννοιες όπως μονάδες δεκάδες συν πλιν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά , τα παιδιά καλούνται να επεξεργαστούν το περιβάλλον του vir tual manipulative base block adittion μετακινώντας με το ποντίκι τις μονάδες , τις δεκάδες και τις χιλιάδες . Η εικονοποίηση αυτών σε τρισδιάσταση μορφή μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τους όρους έχοντας την δυνατότητα να μετρήσουν ένα ένα τα κουτάκια και να αντιληφθούν πως μιλάμε για δέκα κουτάκια συνεπώς, για μια δεκάδα . Στη συνέχεια της διδακτικής πράξης, προβάλλω ένα πρόβλημα προς επίλυση στα παιδιά. Το πρόβλημα είναι το εξής : Ξεκινάει ένα λεωφορείο από την αφετηρία του , στην πρώτη στάση ανεβαίνουν 10 άτομα , στην επόμενη στάση ανεβαίνουν άλλα δέκα και μετά από αρκετές στάσεις άλλα 3 άτομα . Πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο ; Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν στην οθόνη δυο δεκάδες είτε , είκοσι μονάδες , και στη συνέχεια να προσθέσουν άλλα 3 για να μπορέσουν να βρούν το αποτέλεσμα. Αν αυτό το κομμάτι φανεί δύσκολο στα παιδιά , με τη βοήθεια μας μπορούν να τοποθετηθούν οι δεκάδες καλώντας τα παιδιά να μετρήσουν και στην πορεία να προστεθούν από τα ίδια τα παιδιά άλλα τρία κυβάκια σύμφωνα με τον αριθμό των επιβατών που θέλουν να ανέβουν στο λεωφορείο. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της δραστηριότητας η νηπιαγωγός οφείλει να βοηθάει την εξέλιξη της, με διάφορες προσδιοριστικές ερωτήσεις , τύπου: Πόσα κουτάκια βλέπετε στην οθόνη ;μπορείτε να τα μετρήσετε; αναγνωρίζετε το σύμβολο δεξιά της οθόνης; τι πράξη πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε; πόσα άτομα ακόμα θέλουν να ανέβουν στο λεωφορείο; μπορείτε να μου δείξετε με το ποντίκι και τα κυβάκια ; πόσα άτομα είναι τώρα στο λεωφορείο ; είναι περισσότερα ή λιγότερα από πριν ; Tα παιδιά ιδανικά θα πρέπει να πουν πως στο λεωφορείο υπάρχουν 23 άτομα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το virtual manipulative με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα συνδέεται στην περιοχή της πρόσθεσης και της αφαίρεσης . Συγκεκριμένα , τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να προσεγγίσουν τις πράξεις , να συγκρίνουν και να λύσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης και να οδηγηθούν στα συμπεράσματα τους. Επιπλέον , ενθαρρύνονται να καταμετρούν ποσότητες και αξιοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον για δραστηριότητες μαθηματικών και αρίθμησης.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας την αφαίρεση

Νικολάου Νικολίνα
Περίληψη: 

Σύμφωνα με το Virtual Manipulatives η επιλογή έγινε στην μαθηματική έννοια της πράξης.Ο τίτλος δράσης και σχεδίασης της δραστηριότητας είναι ''Μαθαίνοντας την αφαίρεση"".Η επιλογή έγινε για την κατανόηση της μαθηματικής έννοιας της αφαίρεσης.Σύμφωνα με την επιλογή της αυτής της έννοιας τα νήπια απο μικρή ηλικία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πως γίνεται η αφαίρεση δύο ή περισσότερων αντικειμένων,γιατί και με ποιο τρόπο γίνεται η αφαίρεση.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Κάποιος όταν χρησιμοποιήσει το Virtual Manipulatives με βάση την επιλογή που έκανα μπορεί να χρησιμοποιήσει την έννοια της αφαίρεσης. Δηλαδή, να επεξεργαστεί το πρόγραμμα με την μαθηματική έννοια που δίνεται.Ο άξονας στον οποίο αναφέρεται το Virtual Manipulatives είναι η πράξη και η μαθηματική έννοια είναι η αφαίρεση.Μπορεί να σύρει το ποντίκι βγάζοντας κύβους απο την μια πάνω πλευρά στην κάτω πλευρά ξέρωντας πόσα κυβάκια βρίσκονται στην μια πλευρά και πόσα στην άλλη.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η Δράση όπου επιλέγηκε απο το Virtual Manipulatives είναι απο το Number&Operations και ηλικίας 3 -5 ετών. Σύμφωνα με την επιλογή αυτή κάνω μια εισαγωγή για την αφαίρεση έτσι ώστε να προσελκύσω το ενδιαφέρον των παιδιών.Στη συνέχεια ζητάω απο τα παιδιά να επεξεργαστούν το Virtual Manipulatives να δουν πως λειτουργεί και πως εφαγμοζεται.Οι ερωτήσεις που βάζω στα παιδιά είναι: "θα θέλατε να δούμε ενα εύκολο τρόπο για την αφαίρεση αντικειμένων;" , "Έχω έξι μολύβια και έχασα τα τρία.Πόσα μου έμειναν ;" Παράλληλα,ζητάω να μου αναπαραστήσουν απο αυτο που άκουσαν δημιουργώντας το στο Virtual Manipulatives.

Σύμφωνα με την έξασκηση που κάνουν και την περιήγηση τους στο πρόγραμμα τα παιδιά θα μπορούν να κατασκευάζουν δικά τους μαθηματικά προβλήματα βάζοντας δικούς τους αριθμούς και προσπαθωντας να τα επιλύσουν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα έχει άμεση δράση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα αυτό κυρίως γιατί διατυπώνουν ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολούθησαν τον τρόπο που σκέφτηκαν (πως μοιράζουν τα υλικά? ).Επίσης, με τη δράση οδηγούνται σε συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας.Παράλληλα,τα παιδιά θα είναι σε θέση να οργανώνουν παιχνίδια ταχύτητας στα οποία κερδίζει αυτός που έχει τα περισσότερα και χάνει αυτός που έχει τα πιο λίγα, επιπρόσθετα τα παιδιά να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν ποιες λέξεις αφορούν την πρόσθεση και ποιες κυρίως την αφαίρεση.Τέλος, μαθαίνουν γιατί είναι χρήσιμο να αφαιρούμε αντικείμενα η πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα της ζωής τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παίζοντας με τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις

Μπερμπέρη Μαρία
Περίληψη: 

Το λογισμικό που επέλεξα να διδάξω στα παιδιά έχει τίτλο Color Chips- Addition. Ο τίτλος που έδωσα στην εργασία είναι "Παίζοντας με τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις". Πρόκειται για μια εργασία που περιέχει προσθέσεις και αφαιρέσεις και συμπεριλαμβάνει τις έννοιες αριθμοί και πράξεις. Το συγκεκριμένο λογισμικό σχετίζεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην ενότητα Προσθέσεις και Αφαιρέσεις.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το Color Chips-Addition είναι μια εφαρμογή η οποία βοηθάει τα παιδιά να εξασκηθούν στην πρόσθεση και στην αφαίρεση. Δεν πρόκειται για απλές πράξεις γράφοντας τους αριθμούς. Τα παιδιά για να βρουν το αποτέλεσμα των πράξεων απεικονίζουν τους αριθμούς με κουτάκια (+) και (-) ανάλογα με την πράξη και στη συνέχεια, μετρώντας τα κουτάκια τα αντικαθιστούν με τον αριθμό του αποτελέσματος. Ο άξονας στον οποίο εστιάζει το virtual manipulative είναι αριθμοί και πράξεις και περιλαμβάνει τις πράξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επέλεξα τη συγκεκριμένη εφαρμογή καθώς θεωρώ οτι υποστηρίζει καλύτερα τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξάσκηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Τα παιδιά δε ζητούνται απλά να γράψουν τον αριθμό της πράξης, αλλά έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν κουτάκια, με βάση τους αριθμούς της πράξης και να τα μετρήσουν ένα- ένα για να φτάσουν στο αποτέλεσμα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Ξεκινώντας, η δράση θα γίνει σε παιδιά ηλικίας 5 ετών. Αρχικά, θα τους ζητήσω να επεξεργαστούν την εφαρμογή στον υπολογιστή για να εξοικειωθούν, να γράψουν ό,τι αριθμούς θέλουν και να παίξουν με τα κουτάκια στο πλαίσιο που χρειάζεται να μπουν.

Στη συνέχεια, θα τους κάνω κάποιες ερωτήσεις όπως: "Mπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σύμβολα;", δείχνοντάς τους το + και το - στην εφαρμογή. "Τι κάνει το καθένα;" "Πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να κάνουμε μία αφαίρεση/πρόσθεση;" Στη συνέχεια θα τους δώσω στα κουτάκια 2 αριθμούς για να κάνουν μια πρόσθεση , καθώς είναι πιο εύκολη και χρειάζεται μικρότερη διαδικασία. Θα τους ζητήσω να απεικονίσουν τους 2 αριθμούς που θα προστεθούν ,με κουτάκια στο πλαίσιο που χρειάζεται και στη συνέχεια να τα μετρήσουν για να δουν το αποτέλεσμα. Κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις είναι : "Πόσα κουτάκια χρειάζεται να βάλουμε;", "Πόσα είναι τώρα τα κουτάκια συνολικά;", "Αν βάλουμε λιγότερα κουτάκια θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα;" Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα μπορέσουν να παρατηρήσουν το αποτέλεσμα βάζοντας διαφορετικά κουτάκια και να αναγνωρίσουν το πιθανό λάθος.Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν από μόνα τους υποθέσεις όπως: "Πόσο να κάνει άραγε 5+2 μετρώντας τα κουτάκια;", "Tι θα γίνει αν βάλω τα κουτάκια λάθος;" Είναι μία μέθοδος ,η οποία, θα βοηθήσει τα νήπια να φτιάξουν πράξεις ακόμα κι αν δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ακόμα όλους τους αριθμούς.

Αφου τελειώσει η δραστηριότητα, με τη βοήθεια που θα τους δοθεί και με αρκετές επαναλήψεις, θα μάθουν πόσα κουτάκια χρειάζεται για να φτιάξουν π.χ. τον αριθμό 5 κι έτσι θα μπορούν να τον αναγνωρίσουν πιο εύκολα στην καθημερινότητά τους.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα που παρουσιάστηκε, αντλεί στόχους από το Αναλυτικό πρόγραμμα. Φτιάχνοντας μία πρόσθεση ή αφαίρεση και τοποθετώντας τα κουτάκια στο πλαίσιο, διερευνούν καταστάσεις "βάζω ακόμα" και "συγκρίνω" για να προσεγγίσουν τις πράξεις "πρόσθεση και αφαίρεση" και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ακόμη, διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα απ'όλους τους αριθμούς μέχρι το 10.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η έννοια του μοτίβου

Ψύχα Μαρία
Περίληψη: 

Ο άξονας που επέλεξα ήταν “αριθμοί και πράξεις” (Numbers and operations) για την ηλικία 3- 5 ετών και Virtual Manipulative ήταν το Color and Patterns το οποίο σχετίζεται με την ακολουθία μοτίβων. Οι λόγοι που το επέλεξα ήταν γιατί καταρχάς είναι ένα εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι και ίσως το μοναδικό που συνοδεύται με ήχους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο τέλος για επιβράβευση ή όταν κάτι δεν έχουμε κάνει πολύ σωστά. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους γνώσεις και να πειραματιστούν με στόχο να ανακαλύψουν την έννοια της συνεχής ακολουθίας, της κανονικότητας. Θεωρώ ότι υποστηρίζει αρκετά καλά το πλαίσιο για την εξάσκηση της διερεύνησης, αναγνώρισης, συμπλήρωσης κανονικοτήτων. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσότητας, της καταμέτρησης, ακόμα και των πράξεων με κατάλληλη βοήθεια από τον γονιό ή τον εκπαιδευτικό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο μαθηματικός άξονας που εστιάζει το vm είναι Αριθμοί και Πράξεις, όμως αν παρατηρήσουμε καλά η NVLM εντάσει το ίδιο παιχνίδι και στον άξονα της Άλγεβρας. Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο αφού η έννοια της κανονικότητας που εξασκείται με τη χρήση του συγκεκριμένου virtual manipulative ανήκει στην θεματική ενότητα της Άλγεβρας. Τα προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής: η αναγνώριση ύπαρξης μιας κανονικότητας, η συμπλήρωση και η επανάληψη μιας κανονικότητας, η περιγραφή και η εξήγηση επαναλαμβανόμενων κανονικοτήτων. Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι α) οι μαθητές να συγκρίνουν αντικείμενα με κριτήριο την ύπαρξη μοτίβου ή άλλης κανονικότητας β) να συμπληρώνουν κατασκευές με την επανάληψη μοτίβου γ) να κατασκευάζουν δικά τους αντικείμενα (π.χ. κομπολόγια, συνθέσεις σχημάτων) και να παρουσιάζουν τον κανόνα του δικού τους μοτίβου.

Η χρήση τεχνολογικού περιβάλλοντος με μοτίβα του πανεπιστημίου Utah των ΗΠΑ είναι μια άριστη επιλογή για την πραγματοποιήση παρόμοιων δραστηριοτήτων, όπως προτείνεται και απο το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιπλέον μπορούν να αναπτυχθούν η έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσότητας, η καταμέτρηση αντικειμένων σε εικόνες και συμβολικές παραστάσεις, για παράδειγμα έχω 2 κόκκινες φουσκίτσες και μία πράσινη κλπ.. Η αρίθμηση, ( για να μετρήσουμε πόσες μπαλίτσες είναι όλες...), ακόμα και οι πράξεις ( μία κόκκινη και δυο πράσινες πόσσες μας κάνουν); Κατά τη διάρκεια της δράσης αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους λέξεις για να μας περιγράψουν το μοτίβο (π.χ. μπαλίτσες ή κυκλάκια ή φουσκίτσες ή κομπολόι κλπ). Με το παιχνίδι μπορούν ακόμα να κάνουν νοερές εικόνες και έτσι να αναπτύξουν την φαντασία τους.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι οι μαθητές ξέρουν ότι τα μοτίβα είναι πράγματα επαναλαμβανόμενα και ότι είμαστε ικανοί να αναγνωρίσουμε και να περιγράψουμε μοτίβα , γιατί η περιγραφή και η πρόβλεψη γίνεται έτσι ευκολότερη. Οι μαθητές θα ωφεληθούν περιγράφοντας την ακολουθία των έγχρωμων κουμπιών ξεκινώντας από την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας. Καθώς δημιουργείται η ακολουθία, το κάθε κουμπάκι συνοδεύεται και απο έναν ευχάριστο ήχο σα να σκάει κάποια φούσκα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν δικές τους λέξεις για να περιγράψουν όποιο μοτίβο παρατηρούν. Όταν ένα μοτίβο παρατηρηθεί οι μαθητές πρέπει να το επεκτείνουν κάνοντας “κλικ” στο κουμπί με το ερωτηματικό και κλικάροντας στο σωστό χρώμα. Αν ολοκληρώσουν με επιτυχία την άσκηση, επιβραβεύονται ( good job! ) και ακούγεται ένας ωραίος ήχος κάτι που κάνει ακόμα πιο ευχάριστο το παιχνίδι. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν το λάθος κάνοντας “κλικ” πάνω στο χρωματιστό κουμπί το οποίο γίνεται πάλι ερωτηματικό οπότε επιλέγουν άλλο χρώμα. Τέλος τσεκάρουν την απάντηση τους πατώντας check answer. Φυσικά μπορούν να συνεχίσουν με το επόμενο πρόβλημα και να παίξουν όσες φορές το επιθυμούν επιλέγοντας new problem.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που προτείνω έχει άμεση σχέση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα καθώς στόχος είναι να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συμπληρώνουν μοτίβα όπως αναφέρει και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στους στόχους του.

Να εντοπίζουν στοιχεία που λείπουν ή τα στοιχεία που είναι λάθος ακόμα και να καταμετρούν ποσότητες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων αξιοποιώντας το ψηφιακό υλικό της NVLM.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Προσθέτω και αφαιρώ

Ποδοπάνη Ευδοκία
Περίληψη: 

Αφού περιηγήθηκα στον ιστότοπο του NLVM αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το virtuale manipulative με τίτλο “Color Chips-Addition” εστιάζοντας στις μαθηματικές έννοιες "αριθμός", "πράξεις", "μέτρηση". Θα εντάξω το συγκεκριμένο VM στην δραστηριότητα με τίτλο "Προσθέτω και αφαιρώ".Το VM αναφέρεται στις ενότητες Παιδί και Μαθηματικά και Παιδί και Πληροφορική του Αναλυτικού Προγράμματος.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η επιλογή του VM “Color Chips-Addition” έγινε με κριτήριο την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών "αριθμός", "πράξεις" (πρόσθεση-αφαίρεση), "μέτρηση".Το συγκεκριμένο VM δίνει την ευκαιρία στο παιδί να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί κάποιον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και στην πορεία να δράσει και να ανακαλύψει βιωματικά το αποτέλεσμα.Μέσα από τη χρήση του VM το μικρό παιδί θα πρέπει να αναγνωρίσει τα σύμβολα των αριθμών, να απαριθμήσει συλλογές αντικείμενων (τα color chips), να διεκπεραιώσει απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης καθώς και να ανάγνωρίζει τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε πράξη.Φυσικά οι παραπάνω έννοιες που παραθέτονται δεν θεωρείται πως είναι αυτονόητες για τα παιδιά και γι’αυτόν το λόγο το παιδί που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο VM θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί (δηλ. το παιδί θα έχει διδαχθεί κάποιες αριθμολέξεις και το συμβολισμό τους και να μπορεί να απαριθμεί) ούτως ώστε να εμπεδώσει τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις αλλά και να μπορεί να πάει τη γνώση ένα βήμα παρακάτω.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το VM “Color Chips-Addition” θα χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. Η δραστηριότητα θα έχει ήδη προετοιμαστεί ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να απαγγέλουν προφορικά αριθμολέξεις, να απαριθμούν συλλογές αντικειμένων και να αναγνωρίζουν τα σύμβολα των αριθμών.Η δράστηριότητα έχει ως στόχο την κατανόηση των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και οργανώνεται ως εξής:

Η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά να απαγγείλουν τους αριθμούς μέχρι το 20. Στη συνέχεια προτείνει να απαριθμήσουν ένα σύνολο αντικειμένων (προτείνω τα πατατάκια για να δικαιολογήσουμε τον τίτλο color chips του VM).Η νηπιαγωγός προβληματίζει τα παιδιά λέγοντας "τι θα συμβεί αν πεινάσουμε και φάμε 3 από τα 10 πατατάκια που μόλις μετρήσαμε;", "πόσα πιστεύετε οτι θα μείνουν;".Τα παιδιά προτείνουν λύσεις και η νηπιαγωγός ζητά να επαληθεύσουν τις απαντήσεις τους μετρώντας τα πατατάκια που έμειναν.Η παραπάνω δραστηριότητα εισάγει τα παιδιά στο προτεινόμενο VM.Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ και η νηπιαγωγός προτείνει να παίξουν με την εφαρμογή.Απευθύνει ερωτήσεις λέγοντας "Σας θυμίζει η εφαρμογή το παιχνίδι με τα πατατάκια που μόλις παίξαμε;","Πως νομίζετε οτι παίζεται αυτό το παιχνίδι;","Αναγνωρίζετε τα σύμβολα;", "Θέλετε να μετρήσουμε όσο λένε οι αριθμοί;","τι νομίζετε πως θα συμβεί αν βαλουμε τα κόκκινα πάνω στα μαύρα κουτάκια;","Γιατί πιστεύετε οτι συνέβη αυτό;","ποιο αποτέλεσμα προέκυψε", "Θέλετε να ξαναμετρήσουμε για να βρούμε τη λύση;", "Να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα;".

Μετά από τη συζήτηση η νηπιαγωγός δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν μόνα τους πάντα υπό την επίβλεψη της νηπιαγωγού απαντώντας σε ερωτήσεις και προβληματίζοντας.Ιδανικά τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοούν την έννοια της πρόσθεσης και αφαίρεσης και τη συμβολοποίηση των πράξεων αλλά και να πειραματίζονται και να αναζητούν νέες λύσεις σε περίπτωση λάθους.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα στην οποία ενσωματώθηκε το VM “Color Chips-Addition” αντλεί τους στόχους της από τις ενότητες Παιδί και Μαθηματικά Και Παιδί και Πληροφορική του αναλυτικού προγράμματος.Αναφορικά στην ενότητα Παιδί και Μαθηματικά η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στόχους για τα παιδιά όπως το να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις,να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα, με το να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και να επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις,σχήματα και αριθμούς και αναπτύσσοντας διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου.Επίσης να «εκτελούν» απλές μαθηματικές πράξεις με το να χειρίζονται ποσότητες, να τις ενώνουν και να δημιουργούν άλλες, να βγάζουν ή να βάζουν ένα μέρος τους, να συγκρίνουν ή να μοιράζουν ποσότητες σε διαφορετικές καταστάσεις και τέλος να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά (μέσα από τις συζητήσεις για τις μαθηματικές δραστηριότητες και τη χρήση μαθηματικών όρων), να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία.Η δραστηριότητα αντλεί φυσικά στόχους και από την ενότητα Παιδί και Πληροφορική του ΑΠ καθότι το VM αποτελεί υλικό τέτοιο που φέρνει το παιδί σε επαφή με τον Η/Υ και το βοηθά στο να εξοικειωθεί με τις ΤΠΕ.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Μπούτζιου Ιωάννα
Περίληψη: 

Για την δημιουργία της εργασίας έκανα χρήση των Virtual manipulative και εστίασα στην μαθηματική έννοια των πράξεων για την καλύτερη κατανόηση και χρήση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκα έχει τίτλο color chip-addition και στοχεύει στην μάθηση των πράξεων αυτών. Η δραστηριότητα αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς είναι αναγκαίο στο νηπιαγωγείο τα παιδιά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες της επεξεργασίας δεδομένων και αριθμών.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Για την δημιουργία της εργασίας έκανα χρήση των Virtual manipulative και εστίασα στην μαθηματική έννοια των πράξεων για την καλύτερη κατανόηση και χρήση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκα έχει τίτλο color chip-addition και στοχεύει στην μάθηση των πράξεων αυτών. Η δραστηριότητα αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς είναι αναγκαίο στο νηπιαγωγείο τα παιδιά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες της επεξεργασίας δεδομένων και αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Με το virtual manipulative που χρησιμοποίησα μπορώ να οργανώσω μια δραστηριότητα για παιδιά ηλικίας από 6-8 ετών.

Η αφορμή της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ενός αυτοσχέδιου παιχνιδιού με τα παιδιά. Το παιχνίδι αυτό είχε τον εξής χαρακτήρα. Τα παιδιά έχουν ένα καράβι και πρέπει να το βοηθήσουν να ξεκινήσει και να σταματήσει. Τους εξηγώ ότι για να ξεκινήσει το καράβι πρέπει να βρουν πόσο είναι το άθροισμα των δύο αριθμών που τους δίνω και για να σταματήσει πόση είναι η διαφορά τους. Έτσι τα παιδιά έχουν μια πρώτη επαφή με την πρόσθεση και την αφαίρεση πριν τους δείξω πως λειτουργούν τα virtual manipulative.

Στη συνέχεια, χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες και τα οδηγώ στην γωνιά της πληροφορικής στον υπολογιστή και τους ζητάω να επεξεργαστούν τον χώρο των virtual manipulative και συγκεκριμένα την δραστηριότητα color chip-addition και να δουν αν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με ευκολία. Οι ερωτήσεις που μπορώ να απευθύνω στα παιδιά είναι αν τους φαίνεται εύκολη η δράση αυτή, αν αναγνωρίζουν τα σύμβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, αν αναγνωρίζουν τους αριθμούς που υπάρχουν σε αυτήν την δράση και αν τους αρέσει αυτό το παιχνίδι. Επιπλέον, ζητάω από τα παιδιά να πειραματιστούν από μόνα τους με αυτήν την δράση για να ανακαλύψουν μόνα τους τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, δηλαδή να κάνουν πράξεις από μόνα τους και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα σύμβολα ανάλογα με την πράξη που θέλουν να κάνουν. Οι παρατηρήσεις που μπορούν να κάνουν μέσα από αυτό το παιχνίδι είναι οι εξής: όταν βάζουν το κόκκινο κουτάκι μέσα στο μαύρο κουτάκι το μαύρο κουτάκι εξαφανίζεται. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρούν τα παιδιά είναι ότι ενώ στην αρχή υπάρχουν περισσότερα κουτάκια μαύρα και κόκκινα μετά μειώνονται. Ακόμα τα παιδιά μπορούν να διαμορφώσουν κάποιες υποθέσεις όπως γιατί αν βάλουμε το μαύρο κουτάκι μέσα στο κόκκινο κουτάκι δεν εξαφανίζεται και το κόκκινο κουτάκι και αν κάποιοι αριθμοί δεν είχαν το σύμβολο της αφαίρεσης μπροστά θα έβγαινε το ίδιο αποτέλεσμα.

Τέλος, τα παιδιά μέσα από αυτό το παιχνίδι μπορούν να οδηγηθούν σε κάποια συμπεράσματα πως μπορούν να ξεχωρίσουν ποιο είναι το σύμβολο της πρόσθεσης (+) και ποιο της αφαίρεσης (-), να αναγνωρίζουν και να κατανοούν καλύτερα τους αριθμούς και να έχουν την δυνατότητα να κάνουν μόνα τους πράξεις πιο εύκολα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα στα virtual manipulative έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί με βάση την δράση αυτή τα παιδιά οδηγούνται σε συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας. Έτσι η δράση αυτή έχει ως στόχο να διερευνούν τα παιδιά συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10. Ο στόχος αυτός συνδέεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα και επιτυγχάνεται με την οργάνωση παιχνιδιών στα οποία κερδίζει η ομάδα με τους περισσότερους συνδυασμούς αθροίσματος και διαφοράς σε δεδομένο χρόνο.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages