Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Μπούτζιου Ιωάννα
Περίληψη: 

Για την δημιουργία της εργασίας έκανα χρήση των Virtual manipulative και εστίασα στην μαθηματική έννοια των πράξεων για την καλύτερη κατανόηση και χρήση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκα έχει τίτλο color chip-addition και στοχεύει στην μάθηση των πράξεων αυτών. Η δραστηριότητα αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς είναι αναγκαίο στο νηπιαγωγείο τα παιδιά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες της επεξεργασίας δεδομένων και αριθμών.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Για την δημιουργία της εργασίας έκανα χρήση των Virtual manipulative και εστίασα στην μαθηματική έννοια των πράξεων για την καλύτερη κατανόηση και χρήση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκα έχει τίτλο color chip-addition και στοχεύει στην μάθηση των πράξεων αυτών. Η δραστηριότητα αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς είναι αναγκαίο στο νηπιαγωγείο τα παιδιά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες της επεξεργασίας δεδομένων και αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Με το virtual manipulative που χρησιμοποίησα μπορώ να οργανώσω μια δραστηριότητα για παιδιά ηλικίας από 6-8 ετών.

Η αφορμή της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ενός αυτοσχέδιου παιχνιδιού με τα παιδιά. Το παιχνίδι αυτό είχε τον εξής χαρακτήρα. Τα παιδιά έχουν ένα καράβι και πρέπει να το βοηθήσουν να ξεκινήσει και να σταματήσει. Τους εξηγώ ότι για να ξεκινήσει το καράβι πρέπει να βρουν πόσο είναι το άθροισμα των δύο αριθμών που τους δίνω και για να σταματήσει πόση είναι η διαφορά τους. Έτσι τα παιδιά έχουν μια πρώτη επαφή με την πρόσθεση και την αφαίρεση πριν τους δείξω πως λειτουργούν τα virtual manipulative.

Στη συνέχεια, χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες και τα οδηγώ στην γωνιά της πληροφορικής στον υπολογιστή και τους ζητάω να επεξεργαστούν τον χώρο των virtual manipulative και συγκεκριμένα την δραστηριότητα color chip-addition και να δουν αν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με ευκολία. Οι ερωτήσεις που μπορώ να απευθύνω στα παιδιά είναι αν τους φαίνεται εύκολη η δράση αυτή, αν αναγνωρίζουν τα σύμβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, αν αναγνωρίζουν τους αριθμούς που υπάρχουν σε αυτήν την δράση και αν τους αρέσει αυτό το παιχνίδι. Επιπλέον, ζητάω από τα παιδιά να πειραματιστούν από μόνα τους με αυτήν την δράση για να ανακαλύψουν μόνα τους τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, δηλαδή να κάνουν πράξεις από μόνα τους και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα σύμβολα ανάλογα με την πράξη που θέλουν να κάνουν. Οι παρατηρήσεις που μπορούν να κάνουν μέσα από αυτό το παιχνίδι είναι οι εξής: όταν βάζουν το κόκκινο κουτάκι μέσα στο μαύρο κουτάκι το μαύρο κουτάκι εξαφανίζεται. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρούν τα παιδιά είναι ότι ενώ στην αρχή υπάρχουν περισσότερα κουτάκια μαύρα και κόκκινα μετά μειώνονται. Ακόμα τα παιδιά μπορούν να διαμορφώσουν κάποιες υποθέσεις όπως γιατί αν βάλουμε το μαύρο κουτάκι μέσα στο κόκκινο κουτάκι δεν εξαφανίζεται και το κόκκινο κουτάκι και αν κάποιοι αριθμοί δεν είχαν το σύμβολο της αφαίρεσης μπροστά θα έβγαινε το ίδιο αποτέλεσμα.

Τέλος, τα παιδιά μέσα από αυτό το παιχνίδι μπορούν να οδηγηθούν σε κάποια συμπεράσματα πως μπορούν να ξεχωρίσουν ποιο είναι το σύμβολο της πρόσθεσης (+) και ποιο της αφαίρεσης (-), να αναγνωρίζουν και να κατανοούν καλύτερα τους αριθμούς και να έχουν την δυνατότητα να κάνουν μόνα τους πράξεις πιο εύκολα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα στα virtual manipulative έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί με βάση την δράση αυτή τα παιδιά οδηγούνται σε συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας. Έτσι η δράση αυτή έχει ως στόχο να διερευνούν τα παιδιά συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10. Ο στόχος αυτός συνδέεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα και επιτυγχάνεται με την οργάνωση παιχνιδιών στα οποία κερδίζει η ομάδα με τους περισσότερους συνδυασμούς αθροίσματος και διαφοράς σε δεδομένο χρόνο.