Μέτρηση / Measurement

Πρόσθεση και Αφαίρεση

Νεοφύτου Άντρια
Περίληψη: 

Επιλογή Virtual Manipulative: number operations ->Fractions- parts of a Whole

Τίτλος δράσης: πρόσθεση και αφαίρεση

Σχέση με Αναλυτικό πρόγραμμα: Να διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το virtual manipulative που επέλεξα μπορούμε με πολλά παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης να διδάξουμε στα παιδιά ούτως ώστε να τους γίνουν κατανοητά και πολύ πιο εύκολα.

Πολλά προβλήματα μπορούν να επιλέχτούν για αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα διευκολίνει τα παιδιά και επίσης θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον.

Ο άξονας που επέλεξα είναι: Αριθμοί και πράξεις(φυσικοί αριθμοί ως το 10 και πράξεις)

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Λόγω γενεθλίων θα παραγγείλουμε μια πίτσα με 10 κομμάτια. Τα παιδιά στη τάξη είναι 9, 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Στόχος να μάθουν πόσα κομμάτια περίσσεψαν και πόσα έφαγε το κάθε παιδί. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να μάθουν τα παιδιά πρόσθεση και αφαίρεση.

Παιδια ηλικίας: 3 με 5 ετών

Οργάνωση τάξης: Τα παιδιά είναι μαζεμένα γύρω από την γωνιά της παρεούλας!

Ο ρόλος της νηπιαγωγού: να ρωτά τα παιδιά και να τα ενθαρρύνει για να απαντήσουν στις ερωτήσεις ακόμα και αν η απάντησή τους νομίζουν ότι είναι λανθασμένη.

Ερωτήσεις που απευθύνω στα παισιά ως νηπιαγωγός είναι οι εξης:

1)Πόσα κομμάτια έχει η πίτσα?

2)Πόσα παιδάκια είμαστε συνολικά?

3) Πόσα κομματια θα μπορέσει να φάει το καθε παιδί?

4)Πόσα κομμάτια θα περισσέψουν?

5)Ποσα κομμάτια θα περισσέψουν αν φάνε μόνο τα κορίτσια ή μόνο τα αγόρια?

6)Θα μπορέσει να φάει και η νηπιαγωγός αν φάει το κάθε παιδάκι απο ένα κομμάτι?

Η δράση πρέπει επίσης να είναι και αυτή ενθαρρυντική και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά.Θα τους ζητήσω να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλα των χεριών τους για να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Ο σχετικός μαθησιακός στόχος αποσαφηνίζει στον εκπαιδευτικό το αποτέλεσμα που μέσα απο τισ κατάλληλες δράσεις και περιβάλλοντα επιδιώκει να πετύχει ώστε να μπορεί να το αξιολογήσει και να λειτουργήσει διορθωτικά.

    1. Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι το 10

    1. Διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.

    1. Μέσα απο ατομική αναζήτηση ή παιγνιώδες διαδικασίες σε ένα σύνολο δράσεων και ?περιββάλοντων κάνουν μια αρχική γνωριμία και έχουν μια πρώτη επμειρία μαζί τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Πρόσθεση και αφαίρεση με τον άβακα

Τριπαναγνωστοπούλου Βασιλεία
Περίληψη: 

Στην συγκεκριμένη δράση, επιλέχθηκε ο άβακας ως εργαλείο για την μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων.Το συγκεκριμένο virtual manipulative εστιάζει στις μαθηματικές έννοιες των αριθμών και των πράξεων και εξυπηρετεί τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος. Με το εργαλείο αυτό το παιδί κατανοεί την αριθμητική ισότητα ανάμεσα σε μία δεκάδα και σε 10 μονάδες (ένα απλό παράδειγμα) και παίζει συνεχώς έτσι ώστε να εξοικειωθεί πλήρως με την έννοι αυτή.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας μαθηματικών εννοιών στον οποίο εστιάζει το συγκεκριμένο virtual manipulative είναι οι αριθμοί και πράξεις. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων εισάγοντας τα παιδιά στις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα χρησιμοποιούσα τον άβακα καθώς θεωρώ οτι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξάσκηση της αρίθμησης και την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων. Σχετικά με την εκτέλεση πράξεων, μπορεί να γίνει πρόσθεση ή αφαίρεση μετακινώντας τις χάντρες επάνω ή κάτω.Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση αριθμών καθώς και για την διερεύνηση συνδυασμών που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η συγκεκριμένη δράση εστιάζεται στην μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων και αφορά παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών. Αρχικά, ζητείται από τα παιδιά να κάνουν κλικ πάνω στις χάντρες μετακινώντας τες επάνω ή κάτω κ με αυτό τον τρόπο να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο virtual manipulative. Στην συνέχεια, ζητάμε απο τα παιδιά να συγκρίνουν ποσότητες απο χάντρες που κατασκευάζουμε. Διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ως εξής: "Ποιά είναι περισότερα/λιγότερα;". Θέτουμε έπειτα στα παιδιά προβληματισμούς σχετικά με την ισότητα των ποσοτήτων.Τα ρωτάμε ως εξής:'' Πόσα ακόμα πρέπει να βάλουμε/βγάλουμε για να είναι τα ίδια;''. Με αυτό τον τρόπο, εισάγουμε τα παιδιά στις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Επίσης, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δίνουν διαφορετικές λύσεις στα προβλήματα. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε ισότητα ανάμεσα σε δύο ποσότητες μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία στη μία ή να αφαιρέσουμε στοιχεία απο την άλλη. Στην συνέχεια, ζητάμε απο τα παιδιά να κατασκευάσουν ποσότητες άνισες μεταξύ τους και να προβληματιστούν σχετικά με τη δημιουργία ισότητας.Σε αυτή την περίπτωση, ένα παιδί θα σχηματίζει τις ποσότητες και τα υπόλοιπα θα προτείνουν τις πιθανές λύσεις, λέγοντας κάθε φορά πόσες χάντρες πρέπει να βάλουν ή να βγάλουν. Ιδανικά, τα παιδιά θα πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα οτι κάποια προβλήματα μπορούν να έχουν περισσότερες απο μία λύσεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο του νέου αναλυτικού προγράμματος και αφορά τους εξής στόχους: τα παιδιά εξασκούνται στην αρίθμηση, στην σύγκριση ποσοτήτων και στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων μέσω του χειρισμού ποσοτήτων τις οποίες ενώνουν ή αφαιρούν ένα μέρος τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια ισότητα.Επίσης, τα παιδιά οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ορισμένα προβλήματα ενδέχεται να έχουν περισσότερες απο μία λύσεις.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Χρώμα, σχήμα και μέγεθος

Τσιρίκα Καλλιόπη
Περίληψη: 

Το πρόγραμμα αυτό το βρήκα ιδιαίτερα ελκυστικό και χρήσιμο στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν αλλά και να αφομοιώσουν όχι μόνο τα σχήματα αλλά και τα χρώματα και τα μεγέθη. Με τρόπο παιγνιώδης τους βοηθά να εξασκήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, αλλά ακόμη και να μάθουν όσα πιθανόν δεν έχουν αφομοιώσει σωστά. Σκοπός του προγράμματος είναι να συγκεντρώσουν στο οβάλ πλαίσιο όσο σχήματα είναι ίδια μ’ αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα σ’ αυτό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Οι μαθηματικές έννοιες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα των Virtual manipulatives είναι καθαρά γεωμετρικές. Αφορούν τα γεωμετρικά σχήματα. Τα παιδιά μαθαίνουν τα γεωμετρικά σχήματα, μαθαίνουν να τα διακρίνουν και να τα ομαδοποιούν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, αφού έχει προηγηθεί εισαγωγή στο θέμα των γεωμετρικών σχημάτων και αφού έχουν κατακτηθεί οι έννοιες των μεγεθών και των χρωμάτων. Η μια ομάδα ονομάζει τα σχήματα που βρίσκονται μέσα στο οβάλ πλαίσιο, ενώ η άλλη ονομάζει τα χρώματα και η τρίτη διακρίνει τα διαφορετικά μεγέθη. Η τελευταία ομάδα βάζει τα υπόλοιπα σχήματα που είναι όμοια με αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο. Οι ομάδες λειτουργούν εναλλάξ.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και η αντίστοιχη δραστηριότητα, ανταποκρίνεται στην ενότητα «παιδί και μαθηματικά» του αναλυτικού προγράμματος. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα γεωμετρικά σχήματα, κάνοντάς τα ικανά να διακρίνουν μια άλλη όψη του κόσμου που τα περιβάλλει, ερμηνεύοντάς τον μέσα από τις διαδικασίες της παρατήρησης, της περιγραφής, της σύγκρισης, της ταξινόμησης, της αντιστοίχισης, της σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης. Ακόμη, τους βοηθά να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις που σχετίζονται με τα μαθηματικά αναγνωρίζοντάς τες γύρω τους. Συνοπτικά, καταφέρνει να βάλει τα μαθηματικά στην καθημερινότητά τους κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Περισσότερα από ένα

Τσεγκελή Άννα
Περίληψη: 

Επιλέγουμε το Virtual Manipulative με το λογισμικό Pattern Blocks. Ειδικότερα επικεντρωνόμαστε στη δραστηριότητα Περισσότερα από ένα, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα γεωμετρικά σχήματα και πειραματίζονται με την ανάλυση και τη σύνθεση τους σε άλλα σχήματα και μέρη. Η δραστηριότητα δίνει έμφαση στην έννοια της Μέτρησης και αφορά τη χωρητικότητα. Σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η δραστηριότητα καλύπτει τους στόχους σχετικά με τη σύνθεση και ανάλυση απλών επιπέδων και γεωμετρικών σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας των μαθηματικών στον οποίο ανήκει η δραστηριότητα αυτή, είναι «Χώρος και Γεωμετρία- Μέτρηση». Σύμφωνα με το Virtual Manipulative που επιλέχθηκε για την δραστηριότητα, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις έννοιες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, αλλά κυρίως με την πράξη της διαίρεσης. Η δραστηριότητα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην έννοια της διαίρεσης ενός συνόλου σε μικρότερα, επί μέρους κομμάτια (γεωμετρικά σχήματα σε αυτήν την περίπτωση). Τα παιδιά δηλαδή θα επιχειρήσουν να καλύψουν το εμβαδόν ενός μεγαλύτερου σχήματος με τη χρήση μικρότερων μορφών και σχημάτων κάθε φορά προσθέτωντας ή αφαιρώντας σχήματα. Αυτή η δραστηριότητα αποσκοπεί στην εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών να διακρίνουν διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα αλλά και σχηματισμούς που θα προκύπτουν, ενώ παράλληλα οξύνει και τη διαδικασία της οπτικοποίησης. Σημασία έχει ο πειραματισμός και η δοκιμή και όχι το τελικό αποτέλεσμα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά η δραστηριότητα του Pattern Blocks, More than One, έχει ως στόχο για τα παιδιά να αναπτύξουν έναν παρατηρητικό τρόπο σκέψης σχετικά με τα γεωμετρικά σχήματα και να γνωρίσουν τις ιδιότητες τους. Στη δραστηριότητα πραγματοποιείται μια πρώτη επαφή με τις έννοιες των γεωμετρικών σχημάτων και τη θέση τους στο επίπεδο και στο χώρο γενικότερα. Εδώ οφείλουμε να διασαφηνίσουμε πως δεν επιχειρούμε να διδάξουμε το πλαίσιο των μαθηματικών στο οποίο εντάσσεται η δραστηριότητα, αλλά μέσα από μία παιγνιώδη διαδικασία σε ένα σύνολο δράσεων να γίνει μια αρχική γνωριμία με το αντικείμενο.

Αυτό που ζητείται από τα παιδιά είναι να παρατηρήσουν τα διαφορετικά σχήματα και τις ιδιότητες τους. Στη συνέχεια πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα μεγάλο σχήμα ως βάση και να καλύψουν το εμβαδόν του με τα επί μέρους γεωμετρικά σχήματα που είναι διαθέσιμα. Παίρνουν έτσι μια ιδέα για την έννοια της διαίρεσης στην εφαρμογή της στην πράξη. Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχουν ενθαρρυντικό χαρακτήρα."Πόσα διαφορετικά σχήματα βλέπεις;" "Πόσα σχήματα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τη βάση;" "Πόσοι συνδυασμοί είναι πιθανοί;" Το ζητούμενο από τα παιδιά είναι να δοκιμάσουν κάθε πιθανό τρόπο σύνθεσης των σχημάτων ενώ πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν την επιλογή τους κάθε φορά. Μπορούν να διαμορφώσουν υποθέσεις κάθε φορά είτε προσθέτοντας σχήματα, είτε αφαιρώντας δημιουργώντας έτσι διαφορετικές συνθήκες και τροφή για προβληματισμό και συζήτηση.

Τα συμπεράσματα στα οποία είναι ιδανικό να καταλήξουν είναι να αντιληφθούν την έννοια της διαίρεσης ενός μεγάλου σχήματος σε μικρότερα. Ότι δηλαδή μπορούμε να σπάσουμε και να χωρίσουμε ένα μεγάλο σχήμα, σε μικρότερα σχήματα, που το αποτελούν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η παραπάνω δραστηριότητα καλύπτει πλήρως τους στόχους που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου σχετικά με τη θεματική ενότητα με τίτλο Χώρος και Γεωμετρία- Μέτρηση. Ο κεντρικός στόχος της δράσης είναι τα παιδιά να μάθουν να συνθέτουν και να αναλύουν απλά επίπεδα, γεωμετρικά σχήματα σε δύο ή περισσότερα μέρη ενώ παράλληλα να συνδέουν επίπεδα . Επιπρόσθετα έχουν τη δυνατότητα να περιστρέψουν τα σχήματα και να τα τοποθετήσουν διαφορετικά επινοώντας τρόπους να παράγουν νέα, μεγαλύτερα γεωμετρικά σχήματα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παίζοντας με την ώρα

Σιδεροπούλου Περσεφόνη
Περίληψη: 

Χρησιμοποίησα το virtual manipulative (time-match clocks) για να ωθήσω τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν και να κατανοούν εκτος από το κανονικό ρολόι και το ψηφιακό ρολόι. Ο τίτλος της δραστηριότητας είναι "Παίζοντας με την ώρα" καθώς τα παιδιά μέσα από ένα ευχάριστο παιχνίδι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αλλα και να κατανοούν ένα ψηφιακό ρολόι.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

το virtual manipulative που επέλεξα (Time-mutch clocks) ανήκει στον τομεα " Ανάλυση και σύνθεση αριθμών". Μ ε βάση αυτη τη δραστηριότηατα τα παιδιά με τη βοήθεια αυτής της δραστηριότητας μαθαινουν να αναγνωρίζουν την ώρα σε ένα ρολόι τοίχου αλλά και να την σχηματίζουν σε ένα ψηφιακό ρολόι. Μαθαίνουν να διαβάζουν την ώρα από δύο ειδών ρολόγια, με τρόπο διασκεδαστικό και ευχάριστο στα παιδιά χωρίς να κουράζονται και να δυσανασχετούν για την μάθηση.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Δίνουμε στα παιδιά 2 ρολόγια, ένα ρολόι τοίχου και ενα ψηφιακό ρολόι. Στο ρολόι τοίχου σχεδιάζουμε την ώρα π.χ. 12:05 και ζητάμε από τα παιδιά να την σχηματίσουν στο ψηφιακό ρολόι. Το ψηφιακό ρολόι θα αποτελείται από δύο ροδέλες από τις οποίες η μια θα ειναι για την ώρα και η άλλη για τα λεπτά. Ετσι τα παιδιά θα μπορούν να αλλάζουν την ώρα στο ψηφιακό ρολόι χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία. Η δραστηριότητα θα είναι στο πλαίσιο υης συζήτησης καθώς θα ρωτάω τα παιδιά τι ώρα δείχνει το ρολόι τοίχου και αν μπορούν να το σχεδιάσουν στο ψηφιακό ρολόι. Ακόμη θα τους εξηγήσω οτι εαν η ώρα περάσει απο τις 12:00 το μεσημέρι και σχηματιστει η ώρα 01:00 τότε στο ψηφιακό ρολόι θα πρέπει να γραφεί ως 13:00 για να δηλωθει οτι είναι μετα το μεσημέρι, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις 12:00 τ βράδυ. Στα συμπεράσματα που θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι οτι στο ψηφιακό ρολόι οι αριθμοι συνεχίζουν και μετά το 12 για να δηλωθεί το πρωί και το βράδυ. Με τη βοήθεια αυτής δραστηριότητας τα παιδιά θα μάθουν αρχικά να αντιλαμβάνονται την ώρα που απεικονίζεται στο ρολόι τοίχου και στην συνέχεια προσπαθούν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού να την σχηματίσουν και στο ψηφιακό ρολόι.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η παραπάνω δράση σχετίζεται με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και τα δύο αντιμετωπίζουν τη γνώση ως ολότητα, βασιζόμενοι σε προηγούμενες γνώσεις, στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες των παιδιών. Επίσης ο εκπαιδευτικός σέβεται την προσωπικότητα και την πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού και το ενθαρρύνει να παίρνει πρωτοβουλίες και να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες. Επιπλέον οι δραστηριότητες δεν είναι όλες καθορισμένες από τη αρχή του σχολικού έτους αλλα διαμορφώνονται με βάση την εξελικτική πορεία των γνώσεων των παιδιών.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνω για τα σχήματα και την επιφάνειά τους

Τσιαγκλάνη Βασιλική Άρτεμις
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που επέλεξα είναι το Attribute Blocks. Το όνομα της εργασίας ειναι "Μαθαίνω για τα σχήματα και την επιφάνεια την οποία καλύπτουν" και εστιάζει στη μέτρηση. Στόχος σύμφωνα με το ΑΠ είναι να μάθουν τα παιδία να ξεχωρίζουν τα σχήματα βάση γενικά χαρακτηριστικά όπως ποικιλία θέσεων, μέγεθος, χρώμα και προσανατολισμό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επέλεξα ( Αttribute Blocks ) εστιάζει στον άξονα της γεωμετρίας και ειδικότερα στον τομέα της μέτρησης. Το συγκεκριμένο virtual manipulative θεωρώ ότι είναι αρκετά εύκολο στην κατανόησή του από τα παιδία. Αρχικά τους βάζει σε μια διαδικασία να αναγνωρίσουν τα σχήματα και έπειτα να τα κατατάξουν ανάλογα με το μέγεθος ( την επιφάνεια την οποία καλύπτουν ) και το χρώμα τους. Στη συνέχεια πρέπει να τα ομαδοποιήσουν ανάλογα με 3 διαφορετικά κριτήρια ( σχήμα, μέγεθος και χρώμα ). Κάθε φορά η ομαδοποίηση είναι διαφορετική. Έτσι αναπτύσεται η κριτική ικανότητα των παιδιών. Ακόμα τα μικρότερα παιδία μπορούν να αρχίσουν με το να μετρούν τα σχήματα που είναι ίδια ή που έχουν ίδιο χρώμα ή που έχουν ίδιο μέγεθος το οποίο μπορεί να ενταχθεί και στον τομέα της άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Attribute Blocks ειναι ενα virtual manipulative που εισάγεται στον τομέα της γεωμετριίας και ειδικότερα της μέτρησης. Σε πρώτη φάση τα παιδία έρχονται αντιμέτωπα με διάφορα σχήματα σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Κάποια από αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα κύκλο ενώ άλλα από έξω. Αρχικά η νηπιαγωγός ζητά στα παιδία να κατατάξουν τα σχήματα της εικόνας ανεξάρτητα από το που βρίσκονται σύμφωνα με το χρώμα τους πχ. " Πόσα κόκκινα σχήματα υπάρχουν;". Στη συνέχεια τους ζητά να αναγνωρίσουν τα σχήματα πχ. " Τι σχήμα είναι αυτό;". Έτσι μπορεί να προχωρήσει σε πιο συνδιαστικές ερωτήσεις όπως πχ. "Πόσα κίτρινα τρίγωνα υπάρχουν;" ή ακόμα "Πόσα κίτρινα μεγάλα τρίγωνα υπάρχουν;" εντάσσοντας και το μέγεθος.

Σε δεύτερο χρόνο εξηγεί το θέμα του virtual manipulative. Όταν τα παιδία το καταλάβουν τους ζητάει να προσπαθήσουν να κάνουν την άσκηση πχ. "Τι κοινό έχουν όλα τα σχηματάκια μέσα στον κύκλο;", "Ποιά άλλα πρέπει να βάλουμε μέσα σε αυτόν;".

Ιδανικά μετά την άσκηση η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει μια πλήρη εικόνα για το επίπεδο που βρίσκεται η τάξη της και να επιμείνει ανάλογα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, στόχος του νηπιαγωγείου είναι να μάθει τα νήπια να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά με βάση γενικά χαρακτηριστικά και σε ποικιλία θέσεων, μεγεθών και προσανατολισμών. Άλλος στόχος ειναι να περιγράφουν επίπιεδα και στερεά σχήματα ανάλογα με τις βασικές τους ιδιότητες. Τρίτος στόχος είναι να πραγματοποιούν άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις όπως και διατάξεις ίσων και άνισων μηκών. Τελος, τέταρτος στόχος ειναι να μάθουν να κάνουν απλές εκτιμήσεις και συγκρίσεις.Με την συγκεκριμένη άσκηση πετυχαίνουμε τους στόχους για τα επίπεδα σχήματα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας τα γεωμετρικά σχήματα

Φάσσα Κωντσαντίνα-Ειρήνη
Περίληψη: 

Τα παιδιά μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μάθουν τα γεωμετρικά σχήματα, να τα ονοματίζουν και να τα ταξινομούν με βάση το σχήμα, ή το μέγεθος ή το χρώμα τους. Θα έχει προηγηθεί ένας σύντομος περίπατος στο κοντινό περιβάλλον του νηπιαγωγείου με σκοπό την παρατήρηση των γεωμετρικών σχημάτων στο χώρο και στη συνέχεια η παρατήρησή τους στο χώρο της τάξης.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγω τις μετρήσεις από τους άξονες των μαθηματικών εννοιών και το συγκεκριμένο virtual manipulative καθώς τα παιδιά μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρώ θα μπορέσουν να μπουν ευκολότερα σε μία διαδικασία σύγκρισης μεγεθών και παρατήρησης σχημάτων και χρώματος. Θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν με τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από μία ευχάριστη και παιγνιώδη δραστηριότητα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Ζητάω αρχικά από τα παιδιά να μου περιγράψουν τι ακριβώς βλέπουν και τι παρατηρούν.

Ενδεικτικές ερωτήσεις: <<Τα σχήματα είναι όλα μαζί; Ποια σχήματα είναι μέσα στον κύκλο; Τι χρώματα έχουν; Υπάρχουν ίδια χρώματα έξω από τον κύκλο;>> Μέσα από ανάλογα διαδοχικά ερωτήματα βοηθάω τα παιδιά να κατανοήσουν από μόνα τους το σκοπό της δραστηριότητας. Για να επιβεβαιώσω ότι κατάλαβαν την δραστηριότητα δημιουργώ ένα λανθασμένο παράδειγμα και αναμένω την παρατήρηση και τον έλεγχο από αυτά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζω την παρακάτω εικόνα…

Τους ζητάω να παρατηρήσουν αν υπάρχει κάτι κοινό στα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο, και αφού το εντοπίσουν τοποθετώ ένα γεωμετρικό σχήμα με λανθασμένο χρώμα: Τους ρωτάω αν είναι σωστό που τοποθέτησα μέσα στο πλαίσιο τον κόκκινο κύκλο, αν ταιριάζει με κάποιο από τα υπόλοιπα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο. Στη συνέχεια ρωτάω: <<ποια σχήματα που βρίσκονται έξω από τον κύκλο ταιριάζουν με αυτά που είναι μέσα;>> Τα παιδιά αφού σκεφτούν μου φωνάζουν τα ονόματα, τα χρώματα και τα μεγέθη (μικρό, μεγάλο) των σχημάτων που πρέπει να βάλω στον κύκλο. Ύστερα από αυτή τη διαδικασία χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες για να λύσουν τις δικές τους δραστηριότητες από μόνα τους.

Με αυτό τον τρόπο θα μάθουν να κάνουν συγκρίσεις, να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα των γεωμετρικών σχημάτων και να τα ταξινομούν με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως το σχήμα , το χρώμα και το μέγεθος.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Μία τέτοια δράση περιλαμβάνει αναζήτηση ιδιοτήτων, σχέσεων, κανονικοτήτων, ομοιοτήτων και διαφορών, συνδέσεων, τρόπων αντιμετώπισης καταστάσεων και εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Τα παιδιά αναπτύσσουν μαθηματικές έννοιες. Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη αιτιολογώντας απόψεις, επιλογές και αξιολογώντας διάφορα δεδομένα. Επίσης, αναπτύσσεται η μεταγνωστική πλευρά της σκέψης τους, καθώς επανεξετάζουν και αναστοχάζονται τις σκέψεις και τις επιλογές τους για να ελέγξουν αν είναι ορθές.Οι κεντρικοί στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι η τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών, αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Συγκεκριμένα η δεδομένη δραστηριότητα στοχεύει:

Χώρος και Γεωμετρία:

-Στην αναγνώριση, την ονομασία και ταξινόμηση των γεωμετρικών σχημάτων από τα παιδιά.

-Τον προσανατολισμό στο χώρο και την οπτικοποίηση.

-Εισαγωγή στη μέτρηση μεγεθών, μήκους πλάτους,ύψους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages