Κομμάτια του Παραμυθιού

Μελαχροινάκη, Κουνη
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα αφορά τη χρονική ακολουθία των μερών μιας ιστορίας. Τα παιδιά έχοντας ακούσει την ιστορία καλούνται να τοποθετήσουν τα κομμάτια στη σωστή σειρά έτσι ώστε να αναδιηγηθούν την ιστορία.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά τα οποία σχετίζονται με τη δραστηριότητα αφορούν ουσιαστικά τη μέτρηση του χρόνου. Επιδιώκεται η κατανόηση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων που συνδέεται άμεσα με τη μέτρηση του χρόνου.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σϋμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και την ενότητα Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές Περιβάλλον και αλληλεπίδραση, επιδιώκεται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αφορύν την αντίληψη της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων. Η δραστηριότητα αντλεί στόχους και από την ενότητα Παιδί και Μαθηματικά όπου δηλώνεται ότι επιδιώκεται η κατανόηση απλών χωροχρονικών σχέσεων και συγκεκριμένα η επισήμανση απλών χρονικών σχέσεων με βιωματικό τρόπο.

Αρχεία εργασίας: