Χρώμα, σχήμα και μέγεθος

Τσιρίκα Καλλιόπη
Περίληψη: 

Το πρόγραμμα αυτό το βρήκα ιδιαίτερα ελκυστικό και χρήσιμο στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν αλλά και να αφομοιώσουν όχι μόνο τα σχήματα αλλά και τα χρώματα και τα μεγέθη. Με τρόπο παιγνιώδης τους βοηθά να εξασκήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, αλλά ακόμη και να μάθουν όσα πιθανόν δεν έχουν αφομοιώσει σωστά. Σκοπός του προγράμματος είναι να συγκεντρώσουν στο οβάλ πλαίσιο όσο σχήματα είναι ίδια μ’ αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα σ’ αυτό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Οι μαθηματικές έννοιες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα των Virtual manipulatives είναι καθαρά γεωμετρικές. Αφορούν τα γεωμετρικά σχήματα. Τα παιδιά μαθαίνουν τα γεωμετρικά σχήματα, μαθαίνουν να τα διακρίνουν και να τα ομαδοποιούν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, αφού έχει προηγηθεί εισαγωγή στο θέμα των γεωμετρικών σχημάτων και αφού έχουν κατακτηθεί οι έννοιες των μεγεθών και των χρωμάτων. Η μια ομάδα ονομάζει τα σχήματα που βρίσκονται μέσα στο οβάλ πλαίσιο, ενώ η άλλη ονομάζει τα χρώματα και η τρίτη διακρίνει τα διαφορετικά μεγέθη. Η τελευταία ομάδα βάζει τα υπόλοιπα σχήματα που είναι όμοια με αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο. Οι ομάδες λειτουργούν εναλλάξ.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και η αντίστοιχη δραστηριότητα, ανταποκρίνεται στην ενότητα «παιδί και μαθηματικά» του αναλυτικού προγράμματος. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα γεωμετρικά σχήματα, κάνοντάς τα ικανά να διακρίνουν μια άλλη όψη του κόσμου που τα περιβάλλει, ερμηνεύοντάς τον μέσα από τις διαδικασίες της παρατήρησης, της περιγραφής, της σύγκρισης, της ταξινόμησης, της αντιστοίχισης, της σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης. Ακόμη, τους βοηθά να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις που σχετίζονται με τα μαθηματικά αναγνωρίζοντάς τες γύρω τους. Συνοπτικά, καταφέρνει να βάλει τα μαθηματικά στην καθημερινότητά τους κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι τους.