2012-13

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

Μπούτζιου Ιωάννα
Περίληψη: 

Για την δημιουργία της εργασίας έκανα χρήση των Virtual manipulative και εστίασα στην μαθηματική έννοια των πράξεων για την καλύτερη κατανόηση και χρήση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκα έχει τίτλο color chip-addition και στοχεύει στην μάθηση των πράξεων αυτών. Η δραστηριότητα αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς είναι αναγκαίο στο νηπιαγωγείο τα παιδιά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες της επεξεργασίας δεδομένων και αριθμών.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Για την δημιουργία της εργασίας έκανα χρήση των Virtual manipulative και εστίασα στην μαθηματική έννοια των πράξεων για την καλύτερη κατανόηση και χρήση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκα έχει τίτλο color chip-addition και στοχεύει στην μάθηση των πράξεων αυτών. Η δραστηριότητα αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς είναι αναγκαίο στο νηπιαγωγείο τα παιδιά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες της επεξεργασίας δεδομένων και αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Με το virtual manipulative που χρησιμοποίησα μπορώ να οργανώσω μια δραστηριότητα για παιδιά ηλικίας από 6-8 ετών.

Η αφορμή της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ενός αυτοσχέδιου παιχνιδιού με τα παιδιά. Το παιχνίδι αυτό είχε τον εξής χαρακτήρα. Τα παιδιά έχουν ένα καράβι και πρέπει να το βοηθήσουν να ξεκινήσει και να σταματήσει. Τους εξηγώ ότι για να ξεκινήσει το καράβι πρέπει να βρουν πόσο είναι το άθροισμα των δύο αριθμών που τους δίνω και για να σταματήσει πόση είναι η διαφορά τους. Έτσι τα παιδιά έχουν μια πρώτη επαφή με την πρόσθεση και την αφαίρεση πριν τους δείξω πως λειτουργούν τα virtual manipulative.

Στη συνέχεια, χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες και τα οδηγώ στην γωνιά της πληροφορικής στον υπολογιστή και τους ζητάω να επεξεργαστούν τον χώρο των virtual manipulative και συγκεκριμένα την δραστηριότητα color chip-addition και να δουν αν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με ευκολία. Οι ερωτήσεις που μπορώ να απευθύνω στα παιδιά είναι αν τους φαίνεται εύκολη η δράση αυτή, αν αναγνωρίζουν τα σύμβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, αν αναγνωρίζουν τους αριθμούς που υπάρχουν σε αυτήν την δράση και αν τους αρέσει αυτό το παιχνίδι. Επιπλέον, ζητάω από τα παιδιά να πειραματιστούν από μόνα τους με αυτήν την δράση για να ανακαλύψουν μόνα τους τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, δηλαδή να κάνουν πράξεις από μόνα τους και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα σύμβολα ανάλογα με την πράξη που θέλουν να κάνουν. Οι παρατηρήσεις που μπορούν να κάνουν μέσα από αυτό το παιχνίδι είναι οι εξής: όταν βάζουν το κόκκινο κουτάκι μέσα στο μαύρο κουτάκι το μαύρο κουτάκι εξαφανίζεται. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρούν τα παιδιά είναι ότι ενώ στην αρχή υπάρχουν περισσότερα κουτάκια μαύρα και κόκκινα μετά μειώνονται. Ακόμα τα παιδιά μπορούν να διαμορφώσουν κάποιες υποθέσεις όπως γιατί αν βάλουμε το μαύρο κουτάκι μέσα στο κόκκινο κουτάκι δεν εξαφανίζεται και το κόκκινο κουτάκι και αν κάποιοι αριθμοί δεν είχαν το σύμβολο της αφαίρεσης μπροστά θα έβγαινε το ίδιο αποτέλεσμα.

Τέλος, τα παιδιά μέσα από αυτό το παιχνίδι μπορούν να οδηγηθούν σε κάποια συμπεράσματα πως μπορούν να ξεχωρίσουν ποιο είναι το σύμβολο της πρόσθεσης (+) και ποιο της αφαίρεσης (-), να αναγνωρίζουν και να κατανοούν καλύτερα τους αριθμούς και να έχουν την δυνατότητα να κάνουν μόνα τους πράξεις πιο εύκολα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα στα virtual manipulative έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί με βάση την δράση αυτή τα παιδιά οδηγούνται σε συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας. Έτσι η δράση αυτή έχει ως στόχο να διερευνούν τα παιδιά συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10. Ο στόχος αυτός συνδέεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα και επιτυγχάνεται με την οργάνωση παιχνιδιών στα οποία κερδίζει η ομάδα με τους περισσότερους συνδυασμούς αθροίσματος και διαφοράς σε δεδομένο χρόνο.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης

Τζιμογιάννη Νικολέτα-Θεοδώρα
Περίληψη: 

Για την εργασία μου επέλεξα από τα virtual manipulative να ασχοληθώ με τις μαθηματικές πράξεις τις πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Για την καλύτερη κατανόηση των πράξεων εστίασα στη δραστηριότητα color chips –addition, η οποία σχετίζεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί στο νηπιαγωγείο θεωρείται απαραίτητο τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες της οργάνωσης και της επεξεργασίας δεδομένων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative, το οποίο διάλεξα είναι ένας χώρος που μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί με τις μαθηματικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Αν κάποιος ξέρει καλά μαθηματικά μπορεί να κάνει πράξεις και με αρνητικούς αριθμούς. Το color chip-addition εστιάζει στον άξονα μαθηματικών εννοιών αριθμοί και πράξεις(φυσικοί αριθμοί ως το 10 και πράξεις). Εγώ διάλεξα αυτό το Virtual manipulative, γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά θα μπορέσουν μέσα από αυτό να αποκτήσουν μία εικόνα για το τι σημαίνει προσθέτω και αφαιρώ καθώς θα παίζουν με τα κυβάκια και θα έχουν την δυνατότητα να πειραματιστουν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Virtual manipulative που χρησιμοποίησα απευθύνεται σε παιδιά από 5-7 ετών.

Σαν αφορμή για το ξεκίνημα της δραστηριότητας δείχνω στα παιδιά ένα παιδικό βιβλίο ‘’πρόσθεση και αφαίρεση με τα αγαπημένα μου ζωάκια’’. Στο παραμύθι αυτό τα παιδιά πρέπει να μετρήσουν τα ζωάκια σε κάθε σελίδα. Αριστερά σε κάθε σελίδα δείχνει πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης και τα παιδιά πρέπει να μετρήσουν προσεχτικά για να βρουν το αποτέλεσμα. Όταν βρούνε την λύση πρέπει να ανοίξουν το παραθυράκι για να δουν αν είναι σωστή.

Στη συνέχεια καθώς τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με τις πράξεις τους ζητάω ανά ομάδες να έρθουν στον υπολογιστή να κάνουμε μία δραστηριότητα με πράξεις. Μπαίνω λοιπόν στο VM στο color chip –addition και ζητάω από τα παιδιά να δουν πως το χρησιμοποιούμε. Τους δείχνω ότι έχει διάφορους αριθμούς που είτε πρέπει μετρώντας κυβάκια να τους προσθέσουμε είτε να τους αφαιρέσουμε και τα ρωτάω αν αναγνωρίζουν τους αριθμούς και τα σύμβολα που βλέπουμε, αν τους αρέσει αυτό το παιχνίδι, αν θέλουν να κάνουν και μόνα τους τις πράξεις κ.α. Στη συνέχεια, βάζω τα παιδιά να πειραματιστούν μόνα τους μετρώντας τα κυβάκια και προσθέτοντας ή αφαιρώντας ώστε να βρούνε το σωστό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά πιθανά θα κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις όπως ότι όταν βάζουν τα κόκκινα κυβάκια πάνω στα μαύρα τα μαύρα χάνονται, η ότι όταν προσθέτουμε χρησιμοποιούμε μόνο τα μαύρα κουτάκια .Ακόμα τα παιδιά μπορούν να διαμορφώσουν διάφορες υποθέσεις όπως αν βάλλουμε τα κόκκινα κουτάκια πάνω στα μαύρα χάνονται η ότι αν οι αριθμοί είναι πολύ μεγάλοι τα κυβάκια είναι περισσότερα κ.α.

Τέλος, στην καλύτερη περίπτωση τα παιδιά θα έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι όταν βλέπουν το πρόσημο + πρέπει να βρούνε ένα άθροισμα ενώ όταν βλέπουνε το πρόσημο – πρέπει να βγάλουν από τα πολλά τα λίγα και αυτό θα το έχουν πετύχει πιο πολύ μετρώντας τα κουτάκια.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα στα VM βασιζόταν στις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν τις σταθερές σχέσεις των αριθμών και συνδέεται με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος να διευρύνουν τα παιδιά καταστάσεις όπως "βάζω μαζί ", "βάζω ακόμα" και "συγκρίνω" για να προσεγγίσουν τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Αυτό επιτυγχάνεται οργανώνοντας για παράδειγμα παιχνίδια σε ομάδες οι οποίες συνδυάζουν αριθμούς με διάφορους τρόπους ώστε να προκύψει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παιχνίδι με τις δεκάδες

Πάτση Αικατερίνη
Περίληψη: 

Το Virtual Manipulative που επέλεξα ονομάζεται Base Blocks Decimals και εστιάζει στη μαθηματική έννοια της πρόσθεσης. Ο τίτλος της δραστηριότητας που επέλεξα είναι "Παιχνίδι με τις δεκάδες". Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και το Πιλοτικό η δραστηριότητα θα βοηθά τα παιδιά να επεξεργάζονται δεδομένα, να αριθμούν και να σκέφτονται.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επέλεξα δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν τα παιδιά με τη πρόσθεση και συγκεκριμένα να επεξεργαστούν τη πρόσθεση με τις δεκάδες. Η εφαρμογή χωρίζεται σε τέσσερις στήλες και στοχεύει κυρίως στη κατανόηση και στην εξάσκηση με τους αριθμούς. Το virtual παρέχει τέσσερις στήλες στις οποίες περιέχονται οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες, οι δεκάδες και οι μονάδες και επικεντρώνεται κυρίως στις δεκάδες. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί και δικό μας πρόβλημα με βάση τις δυνατότητες των παιδιών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση που αποφάσισα να εφαρμόσω απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών και έχει ως στόχο να ενεργοποιηθούν τα παιδιά σε σχέση με τη μαθηματική έννοια της πρόσθεσης με τις δεκάδες. Αρχικά, ζητείται από τα παιδιά να αναπτύξουν μία πρώτη επαφή με τον υπολογιστή και να περιηγηθούν με μικρές πράξεις μέσα στην εφαρμογή του virtual manipulative. Οι ερωτήσεις που θα απευθυνθούν στα παιδιά θα αφορούν την έννοια της πρόσθεσης, πως θα ξεκινήσουν τα παιδιά να δουλεύουν και να σκέφτονται, πως θα εργάζονται και πως θα φτάνουν στη λύση του προβλήματος. Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τα παιδιά να δείξουν με πόσα διαφορετικά ζευγάρια αριθμών μπορούν να καταλήξουν σε κάποιους αριθμούς, όπως για παράδειγμα στον αριθμό 10, και να αναφέρουν τι παρατηρούν. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να πουν τα διαφορετικά ζεύγη που φτάνουν στον αριθμό 10.

Οι υποθέσεις των παιδιών θα μπορούν να αφορούν άλλους τρόπους με τους οποίους θα έφταναν στον αριθμό 10, πως θα μπορούσαν να τους δοκιμάσουν και να δουλέψουν μαζί τους και αν θα μπορούσαν τα ίδια να βρουν κάποιον άλλο τρόπο. Τέλος, τα παιδιά θα πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι έχουν κατανοήσει τους τρόπους πρόσθεσης με δεκάδες, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό και ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που ανέπτυξα με την εφαρμογή Base Blocks Decimals συνδέεται με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα με ορισμένους στόχους. Συγκεκριμένα, το virtual manipulative έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά ώστε να επεξεργάζονται δεδομένα, να μάθουν να αριθμούν, να ταξινομούν καθώς και να σκέφτονται και να συνδυάζουν ζευγάρια αριθμών.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Κυβάκια με αριθμούς

Ντάφου Άννα-Βασιλική
Περίληψη: 

Αρχικά, επικεντρώθηκα στον άξονα μαθηματικών εννοιών αριθμοί και πράξεις (number and operations) από ηλικίες 3-5 ετών και ύστερα επέλεξα τα βασικά κυβάκια (base blocks), ετιάζοντας πρώτα στις βασικές μαθηματικές έννοιες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του μετρήματος και ακόμα στις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας και της εκατοντάδας. Ο τίτλος της δράσης είναι τα "κυβάκια με αριθμούς". Η δράση έχει σχέση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, εφόσον τα παιδιά οφείλουν να αξιοποιούν τον υπολογιστή στο βαθμό που είναι δυνατόν, με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα base blocks εστιάζονται στον άξονα των μαθηματικών εννοιών αριθμοί και πράξεις και το επέλεξα διότι, θεωρώ ότι τα παιδιά θα μπορέσουν να μάθουν πιο εύκολα τις βασικές μαθηματικές έννοιες όπως, την πρόσθεση, την αφαίρεση και το μέτρημα με σχήματα και θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της μονάδας, της δεκάδας, της εκατοντάδας και της χιλιάδας. Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εξασκηθούν με διάφορους αριθμούς και πράξεις και να εκφράσουν το αποτέλεσμα με σχήματα. Με τα base blocks, τα παιδιά αλλά και οι ενήλικοι μπορούν να απεικονίσουν διάφορους αριθμούς με σχήματα (κυβάκια), τοποθετώντας σωστά τα κυβάκια στις στήλες (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες) ανάλογα με τον αριθμό που τους ζητάνε. Ακόμα, να επιλέξουν πόσες στήλες θέλουν, να βάλουνε δηλαδή στην αρχή μόνο τις μονάδες και τις δεκάδες και στην συνέχεια να βάλουνε όλες τις στήλες για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας, της εκατοντάδας και της χιλιάδας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η συγκεκριμένη δράση θα γίνει από παιδιά ηλικίας 3-8 ετών με την βοήθειά μου.

1)Αρχικά, ζητάω από τα παιδιά να δούνε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και αφού τους εξηγήσω τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, τους βάζω την άσκηση να την δούνε και να μου πούνε αν έχουνε καταλάβει τι πρέπει να κάνουνε.Ύστερα, επεξεργαζόμαστε την δραστηριότητα, τους εξηγώ τι θα πρέπει να κάνουμε και επιλέγουμε τις στήλες (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες) που θέλουμε για την άσκηση και τον αριθμό που θα πρέπει να σχηματίσουνε τα παιδιά με τα κυβάκια.

2)Ρωτάω τα παιδιά να μου πούνε εφόσον έχουμε τον αριθμό 135 πόσα κυβάκια θα βάλουμε στην κάθε στήλη για να σχηματίσουμε τον αριθμό αυτό με τα κυβάκια, στην πρώτη στήλη πόσα κυβάκια θα βάλουμε, πόσα στην δεύτερη, πόση στην τρίτη και η κάθε στήλη πόσα κυβάκια έχει.

3)Χωρίζω τα παιδιά σε δύο ομάδες και ζητάω και από τις δύο ομάδες παιδιών να συζητήσουν μεταξύ τους και η πρώτη ομάδα να βάλει στις στήλες όσα κυβάκια πιστεύει ότι πρέπει να μπούνε.

4)Και έπειτα, ζητάω από τα παιδιά της δεύτερης ομάδας να παρατηρήσουνε το αποτέλεσμα της άσκησης και τους ρωτάω να μου πούνε αν συμφωνούν ή όχι αιτιολογώντας την απαντησή τους, και αν δεν συμφωνούν να τοποθετήσουνε αυτά τα κυβάκια στην σωστή θέση.

5)Αφού έκαναν την άσκηση τα παιδιά, παρατηρώ πως σκέφτηκαν να βάλουν τα κυβάκια στην κάθε στήλη, τα παιδιά κατάλαβαν ότι έπρεπε να βάλουν εκατό κυβάκια στην πρώτη στήλη, χωρίς να σκεφτούν όμως ότι αυτές είναι οι εκατοντάδες και έβαλαν δέκα κυβάκια των εκατό με αποτέλεσμα να σχηματιστούν 1.000 κυβάκια ενώ όλα τα άλλα κυβάκια τα έβαλαν σωστά.

6)Τέλος, θα πρέπει τα παιδιά να καταλήξουν ιδανικά στο συμπέρασμα, ότι στην πρώτη στήλη είναι οι εκατοντάδες άρα 100 κυβάκια ενώ στην δεύτερη στήλη είναι οι δεκάδες άρα 30 κυβάκια και στην τρίτη που είναι οι μονάδες, 5 κυβάκια.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα αναφέρονται αρκετά στοιχεία για την παραπάνω δραστηριότητα. Αρχικά, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα τα παιδιά οφείλουν να αναγνωρίζουν αριθμούς στο πληκτρολόγιο και να αξιοποιούν τον υπολογιστή στο βαθμό που είναι δυνατόν με διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήγουν σε συμπεράσματα, όπως και στην παραπάνω δραστηριότητα και ακόμα, τα παιδιά να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και να επεξεργάζονται σχήματα και αριθμούς με δραστηριότητες στον υπολογιστή. Παροτρύνονται τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους για αριθμητικές εφαρμογές μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και να πειραματίζονται με διακριτές ομάδες όπως με τα κυβάκια και με μη διακριτές ομάδες τα κυβάκια στον υπολογιστή όπως παραπάνω. Τέλος, τα παιδιά πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες χρησιμοποιώντας συμβατικές ή αυθαίρετες μονάδες μέτρησης (όπως τα χέρια τους) προκειμένου να μετρούν μη διακριτά υλικά (όπως τα κυβάκια στον υπολογιστή) και ακόμα να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα όπως τα κυβάκια στην παραπάνω δράση.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μοτίβα

Χρονοπούλου Σπυριδούλα
Περίληψη: 

Στην συγκεκριμένη άσκηση επιλέγεται η μαθηματική έννοια του «Μοντέλου Χρωμάτων» (Color Patterns) και σκοπός είναι να δείξει στα παιδιά ότι τα μοντέλα ή αλλιώς πρότυπα είναι έννοιες που επαναλαμβάνονται, οπότε τα ίδια να καταστούν ικανά να μπορούν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν μοντέλα/πρότυπα. Παράλληλα, γίνεται χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και κατάλληλης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (μέσω προτεινόμενου ιστότοπου: http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html).

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγεται η μαθηματική έννοια των «Άλγεβρας».

Πιο συγκεκριμένα, από αυτήν την μαθηματική έννοια επιλέγεται το «Μοντέλα Χρωμάτων» (Color Patterns).

H Επιλογή της συγκεκριμένης μαθηματικής έννοιας σκοπό να έχει να δείξει στα παιδιά ότι τα μοντέλα ή αλλιώς πρότυπα είναι πράγματα/έννοιες που επαναλαμβάνονται και να καταστήσουμε τα παιδιά ικανά να μπορούν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν μοντέλα/πρότυπα διότι η περιγραφή και η πρόβλεψη είναι πιο εύκολη με αυτόν τον τρόπο.

Οι μαθητές θα ωφεληθούν από την περιγραφή της ακολουθίας των χρωματιστών κύκλων, μιας και υπάρχει επαναλαμβανόμενη σειρά πραγματοποίησης (χρωματισμού) του γεγονότος. Συνεπώς, επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας εύρεσης λύσης της συνέχειας στην ακολουθία χρωμάτων με στόχο την σταδικακή εισαγωγή τους στις μαθηματικές έννοιες της Άλγεβρας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

1.Ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν μία ακολουθία/μοντέλο χρωμάτων. Συγκεκριμένα, ζητείται να παρατηρήσουν με ποιόν τρόπο και σειρά είναι τοποθετημένα οι χρωματισμένοι κύκλοι και με βάση αυτό να προβλέψουν τον χρωματισμό των επόμενων. Με λίγα λόγια να αναζητήσουν και να βρουν την διαδοχική τους ακολουθία.

2. Ερωτήσεις στα παιδιά:

α./ Τι χρώματα βλέπετε;

β./ Πόσα είναι τα χρώματα;

γ./ Τι σχήμα είναι χρωματισμένο;

δ./ Ποιό είναι το πρώτο χρώμα;

ε./ Ποιό είναι το δεύτερο χρώμα;

στ/ Ποιό είναι το επόμενο χρώμα κ.ο.κ.

3. Ζητώ από τα παιδιά να χρωματίσουν τα κενά πεδία με ένα χρώμα από τα προηγούμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει με εκείνα τα χρώματα που έχουν ήδη παρατηρήσει προηγουμένως. Επίσης, να κάνουν διάφορους συνδυασμούς που μέσω των διερευνήσεων θα καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα (βλ. Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών).

4. Ζητώ από τα παιδιά να παρατηρήσουν αν θα μπορούσε:

α. Να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο χρώμα.

β. Κάθε πόσα πεδία έχουμε τη επανάληψη του ίδιου χρώματος.

γ. Αν υπάρχουν χρώματα στην παλέτα (δεξιά στήλη) που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα.

5. Τα παιδιά είναι δυνατόν να διαμορφώσουν κάποιες υποθέσεις, όπως:

α. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μόνο τρία.

β. Η σειρά των χρωμάτων επαναλαμβάνεται.

6. Τα συμπεράσματα στα οποία μπορεί να οδηγηθούν τα παιδιά είναι πιθανόν:

α. Να δουν αν ο χρωματισμός που επέλεξαν είναι η σωστή λύση, κάτι που θα τους το πει είτε ο εκπαιδευτικός είτε η απάντηση από το τερματικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

β. Αν δεν ακολουθηθεί η σωστή σειρά χρωματισμού, δεν θα υπάρχει η επιθυμητή λύση (κάτι που θα αποτυπωθεί με εμφάνιση ερωτηματικού ή άλλου συμβόλου στην οθόνη του Η/Υ).

γ. Πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον τα χρώματα που ήδη υπάρχουν διαθέσιμα.

δ. Πρέπει να ακολουθείται η άλληλουχία του χρωματισμού, με την ίδια συχνότητα.

ε. Για να υπάρξει τέλος της άσκησης, θα πρέπει να έχουτν χρωματισθεί σωστά όλοι τα σύμβολα (κύκλοι).

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

H συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση της περιγραφής ενός Μοντέλου Χρωμάτων, καταλήγει να αναδυκνύει πολλές από τις πτυχές που αναφέρονται μέσα στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα και ειδικότερα:

α. Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των παιδιών όπως της επικοινωνίας, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, προσωπικής ταυτότητας και αυτονομίας και των κοινωνικών ικανοτήτων.

β. Εντός ευέλικτων μαθησιακών περιβάλλοντων (σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα), οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν μαθησιακές εμπειρίες αξιοποιώντας στη συγκεκριμένη περίπτωση το πλαίσιο των διερευνήσεων. (Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα), οι διευρευνήσεις μπορεί να λάβουν τη μορφή μιας μικρής χρονικά έρευνας, ενός σχεδίου εργασίας (όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση) ή ενός προβλήματος που χρειάζεται άμεσα επίλυση.

γ. Στην συγκεκριμένη δράση, η μάθηση των παιδιών επέρχεται τόσο μέσω της δικής τους προσπάθειας (δοκιμή-σφάλμα) όσο και μέσω της καθοδήγησης/συμμετοχής του εκπαιδευτικού, με την παρότρυνση και την υποστήριξη του ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης λάθους από την πλευρά των παιδιών. Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, συνήθως τα παιδιά δείχνουν επιμονή κάνοντας συνεχείς ερωτήσεις για ότι τους προκαλεί το ενδιαφέρον και προσπαθούν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα και να επιλύσουν προβλήματα. Οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν κατάλληλες ερωτήσεις που ενεργοποιούν την δημιουργική σκέψη και φαντασία των παιδιών και αποτελούν πρόκληση για αυτά. (π.χ. τι θα μπορούσε να συμβεί αν, πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε πως-που-τι, αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό). Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ή στρατηγικές και αφήνουν τα παιδιά να επιλέξουν.

δ./ Η προτεινόμενη δράση της περιγραφής ενός Μοντέλου Χρωμάτων εμπίπτει στην κατηγορία του Νέου Αναλυτικού Πρόγραμματος των παιχνιδιών με κανόνες. Ειδικότερα, αναφέρεται στο λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων με πολυμέσα για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

ε./ Τέλος, η προτεινόμενη δράση εμπίπτει στην κατηγορία του Νέου Αναλυτικού Πρόγραμματος

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, συνοψίζοντας αναφέρεται ότι λάμβάνει χώρα η επιλογή της μαθηματικής έννοιας των «Αριθμών και Πράξεων» (Numbers and Operations) και πιο συγκεκριμένα, εκείνης του «Μοντέλου Χρωμάτων» (Color Patterns). Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι να δείξει στα παιδιά ότι τα μοντέλα ή αλλιώς πρότυπα είναι πράγματα/έννοιες που επαναλαμβάνονται, ενώ παράλληλα στόχος είναι να καταστήσουμε τα παιδιά ικανά να μπορούν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν μοντέλα/πρότυπα διότι η περιγραφή και η πρόβλεψη φαίνεται να είναι πιο εύκολη με αυτόν τον τρόπο.

Τα παιδιά αναμένεται να ωφεληθούν από την περιγραφή της ακολουθίας των χρωματιστών κύκλων, μιας και υπάρχει επαναλαμβανόμενη σειρά πραγματοποίησης (χρωματισμού) του γεγονότος. Συνεπώς, επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας εύρεσης λύσης της συνέχειας στην ακολουθία χρωμάτων με στόχο την σταδικακή εισαγωγή τους στις μαθηματικές έννοιες (στην περίπτωση μας της Άλγεβρας).

Τέλος, γίνεται σύνδεση της εν λόγω δράσης με συγκεκριμένα πεδία του Νέου Αναλυτικού Πρόγραμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο όπως άλλωστε ζητείται και από την εκφώνηση της άσκησης.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Το πάρτυ των κύβων

Σακουλα Γλυκερία
Περίληψη: 

Με το VM Base Blocks Addition, μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά να μάθουν πρόσθεση. Αναφέρεται δηλαδή στον άξονα "Αριθμοί και πράξεις" και συγκεκριμένα στη μαθησιακή περιοχή της πρόσθεσης. Τα παιδιά μέσω του εν λόγω VM, έχουν τη δυνατότητα να αθροίσουν ποσότητες κύβων, τις οποίες μπορούν να καθορίσουν τα ίδια. Η δράση που θα κάνω ονομάζεται: "Το πάρτυ των κύβων". Σχετίζεται με το ΑΠΣ, καθώς στο ίδιο εντάσσεται η προσέγγιση της πρόσθεσης και η δημιουργία τέτοιων προβλημάτων από αυτά.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Θα εστιάσω στον άξονα «Αριθμοί και πράξεις» και συγκεκριμένα στη μαθησιακή περιοχή της πρόσθεσης. Τα παιδιά είναι σημαντικό να γνωρίζουν από μικρή ηλικία να αθροίζουν ποσότητες με αποτέλεσμα μέχρι και το 100. Οι ποσότητες αυτές μπορεί να είναι κυβάκια. Για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιώ το virtual manipulative (vm) Base Blocks Addition, από το NLVM (3-5) (εικόνα 1). Το Base Blocks Addition προσφέρει γραφική αναπαράσταση με κυβάκια. Επίσης, κάνει τη διαδικασία εκμάθησης της πρόσθεσης πιο εύκολη με τη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει στην κατηγορία των μονάδων και δεκάδων. Χωρίζει δηλαδή την κατηγορία σε δύο υποκατηγορίες, στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν κυβάκια. Ο αριθμός από κυβάκια που θα υπάρχουν σε κάθε κατηγορία θα φαίνεται στα δεξιά. Πιο συγκεκριμένα, τα κυβάκια της πάνω κατηγορίας, σχηματίζουν τον πάνω αριθμό στα δεξιά, ενώ αυτά της κάτω κατηγορίας, τον κάτω αριθμό στα δεξιά. Αυτοί οι δύο αριθμοί έχουν διάταξη πρόσθεσης, χωρίς όμως να φαίνεται το αποτέλεσμα και άρα να προβληματίζει τα παιδιά ώστε να βρουν μόνα τους το αποτέλεσμα. Ύστερα μπορεί να εμφανιστεί και το τελικό αποτέλεσμα. Με το συγκεκριμένο VM δηλαδή, μπορώ να θέσω προβλήματα πρόσθεσης στα παιδιά και στη συνέχεια να πάρουν τα ίδια τον έλεγχό του και να θέσουν δικά τους.
Να ληφθεί υπόψιν ότι θα χρησιμοποιηθούν προβλήματα με μέγιστο αποτέλεσμα το 100 (με δεκάδες και μονάδες).

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, παρουσιάζω στα παιδιά το λογισμικό που επέλεξα, δείχνοντάς τους τα βασικά στοιχεία του, όπως το κουμπί που εμφανίζει τα κυβάκια και το μέρος όπου τοποθετούνται τα κυβάκια. Στη συνέχεια θα τα παροτρύνω να χρησιμοποιήσουν τα ίδια το λογισμικό εισάγοντας κυβάκια στο μέρος εργασίας. Έτσι, μπορώ παράλληλα μέσω ερωτήσεων και συζήτησης να τα διευκολύνω στην εκμάθηση του εν λόγω vm, ενθαρρύνοντας τον πειραματισμό:

«Ποιο παιδάκι θα μου πει τι αλλάζει στα δεξιά, όταν βάζουμε ένα κυβάκι;»

«Όταν το βάζουμε πάνω από την γραμμή ποιος αριθμός αλλάζει;»

«Όταν το μετακινούμε κάτω από την γραμμή ποιος αριθμός αλλάζει;»

«Αν μετακινήσουμε ένα κυβάκι από κάτω πάνω από την γραμμή, τι συμβαίνει με τους αριθμούς δεξιά;»

«Άρα τι δείχνουν οι αριθμοί δεξιά;»

«Αν πατήσουμε το κουμπί πάνω δεξιά (Create Problem/Clear), τότε τι συμβαίνει;»

Αφού τα παιδιά κατανοήσουν το πως λειτουργεί το VM, αρχίζω και τα εισάγω στην έννοια της πρόσθεσης. Βασιζόμενη λοιπόν στο λογισμικό, εξηγώ πώς μπορούν δύο αριθμοί/ποσότητες να προστεθούν. Εισάγω αρχικά ένα κυβάκι πάνω από την γραμμή και δείχνω πως δεξιά φαίνεται ο αριθμός 1. Τότε θέτω ερωτήματα όπως:

«Αν βάλω άλλο ένα κυβάκι πάνω από την γραμμή, πόσα κυβάκια θα έχουμε συνολικά;»

«Τι λέει τελικά ο αριθμός δεξιά;» (μετά την εισαγωγή ενός ακόμη κύβου)

Έπειτα, θα προχωρήσω στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να τους θέτω κάποια απλά προβλήματα πρόσθεσης χρησιμοποιώντας τη διεπαφή του vm. Μπορώ να αρχίσω από το πρόβλημα 2+1 (εικόνα 2). Αρχικά τους εξηγώ πως το σύμβολο της πρόσθεσης είναι το +, όπως φαίνεται. Στη συνέχεια, ρωτάω τί αποτέλεσμα θα είχε το παραπάνω πρόβλημα. Μετά από τις απαντήσεις, τα ενθαρρύνω να μετρήσουν το σύνολο των κύβων που υπάρχουν στην οθόνη για να ελέγξουν/επιβεβαιώσουν την απάντησή τους με το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη μετά το μαρκάρισμα όλων των κύβων (εικόνα 3). Έπειτα, τους θέτω το ίδιο ερώτημα, αλλά αντιμεταθέτοντας τους όρους, δηλαδή 1+2 (εικόνα 4). Αυτό το κάνω γιατί μπορεί να υποθέσουν ότι το 1+2 μπορεί να είναι διαφορετικό από το 2+1. Έτσι θα κατανοήσουν ότι αυτά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια θα επαναλάβω την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιώντας και δεκάδες. (εικόνα 5)

Τέλος, τα προτρέπω να «πάρουν» το ρόλο μου στον υπολογιστή και να δημιουργήσουν τα ίδια προβλήματα για τους συμμαθητές τους. Ιδανικά λοιπόν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αν προσθέσουμε δύο ποσότητες, τότε δημιουργείται μία νέα ποσότητα. Έτσι θα αρχίζει να ωριμάζει η διαδικασία της πρόσθεσης στο μυαλό τους. Επίσης ότι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, είναι το πλήθος και των δύο ποσοτήτων που προστέθηκαν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το σενάριο κατατάσσεται στη μαθησιακή περιοχή «Πρόσθεση - αφαίρεση» της ενότητας «Αριθμοί και πράξεις» στο ΑΠΣ, αφού στόχος μας ήταν τα παιδιά:

Να διερευνήσουν καταστάσεις «βάζω μαζί», «βάζω ακόμα» και «συγκρίνω» για να προσεγγίσουν την πράξη της πρόσθεσης και να κατασκευάζουν απλά προβλήματα πρόσθεσης.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Τα αγαπημένα μας φαγητά

Αναγνώστου Κυριακή
Περίληψη: 

Τα VM είναι νέα τεχνολογία που δημιουργήθηκαν βάση των υπαρχόντων manipulatives όπως base ten blocks κλπ. Είναι συνήθως σε μορφή Jave ή Flash applets (μικροεφαρμογές).Τα VM επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παραστήσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένα μοντέλα αφηρημένων μαθηματικών εννοιών για μαθητές στα πλαίσια των μαθηματικών. Έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές αναπτύσουν πιο δομημένη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών όταν χρησιμοποιούν VM.Στη συγκεκριμένη εργασία που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε ένα VM με βάση μαθηματικών στατιστικών μοντέλων όπως το BAR CHART.Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει τα PIE CHART (πίτα).

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επέλεξα να ασχοληθώ με τον άξονα μαθηματικών εννοιών οργάνωση δεδομένων και θα χρησιμοποιήσω virtual manipulative το BAR CHART.Θεωρώ ότι είναι ο απλούστερος τρόπος παρουσίασης αριθμητικών και στατιστικών δεδομένων καθώς και στην καλύτερη εξάσκηση και εκτίμηση ποσοτήτων. Επιπλέον λόγω της φύσης της μπάρας σαν γράφημα μπορούν τα παιδιά εύκολα οπτικά να συγκρίνουν διάφορα μεγέθη και να τα συνδέσουν με τα αριθμητικά δεδομένα (το 5 είναι το μισό του 10).Ακόμα η χρήση χρωμάτων βοηθά στην καλύτερη απεικόνιση και κατανόηση των δεδομένων.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Α)Ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν τον αριθμό στηλών-γραμμών,το μέγεθος της κάθε μπάρας, πια είναι μικρότερη πια μεγαλύτερη (οπτική σύγκριση).Μετρώντας αντιλαμβάνονται το μικρότερο ,το μεγαλύτερο, το λίγο, το πολύ και ταυτόχρονα που αντιστοιχεί η κάθε ποσότητα πχ η μεγαλύτερη ποσότητα αντιστοιχεί στα γλυκά. Τα ενθαρρύνω να θέσουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν από τη συγκεκρημένη συλλογή δεδομένων , να “διαβάσουν” τα διαγράμματα και να περιγράψουν τις πληροφορίες

Β)Κάνω απλές ερωτήσεις στα παιδιά όπως Τι φαγητό τους αρέσει. Σε πόσα παιδιά αρέσουν τα γλυκά ,τα όσπρια κλπ Ποια μπάρα είναι μεγαλύτερη ποια μικρότερη .Στα δέκα παιδιά πόσα προτιμούν γλυκά, κρέατα κλπ.

Γ)Ζητώ να πειραματιστούν μόνα τους αυξομειώνοντας ποσότητες, να επινοήσουν δικούς τους τρόπους για να συλλέξουν και να οργανώσουν δεδομένα .Να πάρουν ιδέες από προηγούμενα μαθήματα που αναφερθήκαμε ή κολάζ κλπ.

Δ)Μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν στήλες και γραμμές. Ακόμα να αλλάξουν ονοματολογία.

Ε)Μπορούν να υποθέσουν τι θα γίνονταν αν μια τροφή δεν καταναλώνονταν από κανέναν ή αν καταναλώνονταν από όλους, πως θα διαμορφώνονταν τότε το διάγραμμα.

Στ)Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν την έννοια λιγότερο περισσότερο (οπτική σύγκριση) και να κάνουν σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα αριθμητικά δεδομένα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα ανταποκρίνεται στους στόχους του ΑΠ αφού τα παιδιά έμαθαν να θέτουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα .Ακόμα να συλλέγουν δεδομένα κάνοντας μικρές έρευνες και να κατασκευάζουν διαγράμματα. Επίσης αντλούν πληροφορίες από τα διαγράμματα και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές διαγραμμάτων. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΑΠ καθώς βρίσκουν εφαρμογή αρκετά παραδείγματα που αναφέρει πχ Ποια είναι τα αγαπημένα χρώματα, ποιους χυμούς προτιμούν.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η Γειτονιά μου

Ρούσσος Νικόλαος
Περίληψη: 

Στα πλαίσια της εργασίας μου, ασχολήθηκα με το Place Value Number Line. Η δράση που παρουσιάζω παρακάτω εστιάζει στις έννοιες Αριθμοί και Πράξεις, σε αυτές δηλαδή που εστιάζει και το συγκεκριμένο Virtual Manipulative (Number & Operations). Ο τίτλος της δράσης είναι "Η Γειτονιά μου", η οποία δράση συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα όσον αφορά την γνώση των αριθμών και των μεταξύ τους πράξεων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το Place Value Number Line όπως προανέφερα εστιάζει στον άξονα μαθηματικών εννοιών "Αριθμοί και Πράξεις". Με αυτό το πρόγραμμα, το παιδί μπορεί να θυμηθεί τους αριθμούς και να κάνει εύκολα πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ακόμα έχει την ευκαιρία, καθώς μεγαλώνει, να ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας μέχρι εκεί που θέλει. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποτελείται απο τρεις αριθμούς, τοποθετημένους σε μια οριζόντια γραμμή, και απο μικρές γραμμές που αντιστοιχούν στους ενδιάμεσους αριθμούς. Στο πάνω μέρος γράφεται κάθε φορά ένας αριθμός με κόκκινο κύκλο, τον οποίο σέρνεις στην θέση-γραμμή που πρέπει. Ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα της εξερεύνησης, χωρίς να πρέπει να αντιστοιχίσεις τον ζητούμενο αριθμό με τη θέση. Η επιλογή μου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οφείλεται στην άποψή μου πως βοηθά τα παιδιά στην αφομοίωση των αριθμών, καθώς παρουσιάζονται διαδοχικά το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή παιχνιδιού.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση με τίτλο "Η Γειτονιά μου", στηρίζεται σε προηγούμενη δραστηριότητα, όπου είχε γίνει συζήτηση πάνω στη γειτονιά μας και υλοποιήθηκε, με την βοήθεια των παιδιών, μια μακέτα.

Πάνω λοιπόν σε αυτό, παρουσιάζω το πρόγραμμα στα παιδιά (1η εικόνα) ρωτώντας τα για το περιεχόμενο (Τί βλέπετε να υπάρχει στην οθόνη; Τί λέτε να σημαίνει ο κόκκινος κύλος;...). Για να τους βοηθήσω περαιτέρω να καταλάβουν την λειτουργία του, τους ενθαρρύνω να ασχοληθούν με αυτό, να περιηγηθούν, ώστε να ανακαλύψουν τη σημασία των γραμμών, και όχι μόνο (2η και 3η εικόνα). Έτσι λοιπόν γίνεται μια συζήτηση για το πρόγραμμα και συγκρίνουμε τις απόψεις τους αρχικά, με εκείνες μετά την περιήγηση. Με δικές μου διακριτικές παρεμβάσεις τους δείχνω τυχόν σημεία που δεν αντιλήφθηκαν (3η εικόνα), και σχολιάζοντας προσπαθώ να τους κατευθύνω στην σωστή αποκωδικοποίηση του προγράμματος. Όταν τελικά αντιληφθούν τη λειτουργία του, τους παροτρύνω να υλοποιήσουν μικροπροβλήματα-παιχνίδια μεταξύ τους (πχ. ένα παιδί επιλέγει έναν αριθμό και ένα άλλο προσπαθεί να βρει πού είναι η θέση του στη γραμμή). Μετά απο πολλούς πειραματισμούς (ακόμα και με πιο δύκολους αριθμούς:4η, 5η εικόνα), παίρνω μέρος μαζί τους, τοποθετώντας υποθετικά μέρη της γειτονιάς μας (της μακέτας) σε θέσεις της γραμμής και υλοποιώντας έτσι μικρές πράξεις (πχ. Πείτε οτι ο Γιώργος είναι εδώ και θέλει να πάει στην εκκλησία. Πόσα βήματα πρέπει να κάνει;).

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η παραπάνω δράση συνδέεται κατά τη γνώμη μου με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς τα παιδιά μπορούν: να μάθουν τους αριθμούς απο το 1 ως το 10 (σε αυτο τους βοηθάει σημαντικά η οριζόντια διάταξη στο πρόγραμμα), να μάθουν να τους απαγγέλλουν με τη σωστή σειρά, να αντιστοιχούν τους αριθμούς με διάφορα αντικείμενα (στην περίπτωσή μας με τις γραμμές) με σκοπό την καταμέτρησή τους και να υλοποιούν μικροπροβλήματα, ερχόμενοι σε επαφή με πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ωστόσο, πέρα απο τους καθαρά μαθηματικούς στόχους, το πρόγραμμα χρησιμοποιείται με τη μορφή παιχνιδιού, χωρίς να κουράζει τα παιδιά, ενώ ενθαρρύνεται η αυτενέργεια των παιδιών και όχι η γνώση με τη μορφή διδαχής.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages