Τα αγαπημένα μας φαγητά

Αναγνώστου Κυριακή
Περίληψη: 

Τα VM είναι νέα τεχνολογία που δημιουργήθηκαν βάση των υπαρχόντων manipulatives όπως base ten blocks κλπ. Είναι συνήθως σε μορφή Jave ή Flash applets (μικροεφαρμογές).Τα VM επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παραστήσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένα μοντέλα αφηρημένων μαθηματικών εννοιών για μαθητές στα πλαίσια των μαθηματικών. Έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές αναπτύσουν πιο δομημένη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών όταν χρησιμοποιούν VM.Στη συγκεκριμένη εργασία που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε ένα VM με βάση μαθηματικών στατιστικών μοντέλων όπως το BAR CHART.Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει τα PIE CHART (πίτα).

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επέλεξα να ασχοληθώ με τον άξονα μαθηματικών εννοιών οργάνωση δεδομένων και θα χρησιμοποιήσω virtual manipulative το BAR CHART.Θεωρώ ότι είναι ο απλούστερος τρόπος παρουσίασης αριθμητικών και στατιστικών δεδομένων καθώς και στην καλύτερη εξάσκηση και εκτίμηση ποσοτήτων. Επιπλέον λόγω της φύσης της μπάρας σαν γράφημα μπορούν τα παιδιά εύκολα οπτικά να συγκρίνουν διάφορα μεγέθη και να τα συνδέσουν με τα αριθμητικά δεδομένα (το 5 είναι το μισό του 10).Ακόμα η χρήση χρωμάτων βοηθά στην καλύτερη απεικόνιση και κατανόηση των δεδομένων.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Α)Ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν τον αριθμό στηλών-γραμμών,το μέγεθος της κάθε μπάρας, πια είναι μικρότερη πια μεγαλύτερη (οπτική σύγκριση).Μετρώντας αντιλαμβάνονται το μικρότερο ,το μεγαλύτερο, το λίγο, το πολύ και ταυτόχρονα που αντιστοιχεί η κάθε ποσότητα πχ η μεγαλύτερη ποσότητα αντιστοιχεί στα γλυκά. Τα ενθαρρύνω να θέσουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν από τη συγκεκρημένη συλλογή δεδομένων , να “διαβάσουν” τα διαγράμματα και να περιγράψουν τις πληροφορίες

Β)Κάνω απλές ερωτήσεις στα παιδιά όπως Τι φαγητό τους αρέσει. Σε πόσα παιδιά αρέσουν τα γλυκά ,τα όσπρια κλπ Ποια μπάρα είναι μεγαλύτερη ποια μικρότερη .Στα δέκα παιδιά πόσα προτιμούν γλυκά, κρέατα κλπ.

Γ)Ζητώ να πειραματιστούν μόνα τους αυξομειώνοντας ποσότητες, να επινοήσουν δικούς τους τρόπους για να συλλέξουν και να οργανώσουν δεδομένα .Να πάρουν ιδέες από προηγούμενα μαθήματα που αναφερθήκαμε ή κολάζ κλπ.

Δ)Μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν στήλες και γραμμές. Ακόμα να αλλάξουν ονοματολογία.

Ε)Μπορούν να υποθέσουν τι θα γίνονταν αν μια τροφή δεν καταναλώνονταν από κανέναν ή αν καταναλώνονταν από όλους, πως θα διαμορφώνονταν τότε το διάγραμμα.

Στ)Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν την έννοια λιγότερο περισσότερο (οπτική σύγκριση) και να κάνουν σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα αριθμητικά δεδομένα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα ανταποκρίνεται στους στόχους του ΑΠ αφού τα παιδιά έμαθαν να θέτουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα .Ακόμα να συλλέγουν δεδομένα κάνοντας μικρές έρευνες και να κατασκευάζουν διαγράμματα. Επίσης αντλούν πληροφορίες από τα διαγράμματα και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές διαγραμμάτων. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΑΠ καθώς βρίσκουν εφαρμογή αρκετά παραδείγματα που αναφέρει πχ Ποια είναι τα αγαπημένα χρώματα, ποιους χυμούς προτιμούν.