Η Γειτονιά μου

Ρούσσος Νικόλαος
Περίληψη: 

Στα πλαίσια της εργασίας μου, ασχολήθηκα με το Place Value Number Line. Η δράση που παρουσιάζω παρακάτω εστιάζει στις έννοιες Αριθμοί και Πράξεις, σε αυτές δηλαδή που εστιάζει και το συγκεκριμένο Virtual Manipulative (Number & Operations). Ο τίτλος της δράσης είναι "Η Γειτονιά μου", η οποία δράση συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα όσον αφορά την γνώση των αριθμών και των μεταξύ τους πράξεων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το Place Value Number Line όπως προανέφερα εστιάζει στον άξονα μαθηματικών εννοιών "Αριθμοί και Πράξεις". Με αυτό το πρόγραμμα, το παιδί μπορεί να θυμηθεί τους αριθμούς και να κάνει εύκολα πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ακόμα έχει την ευκαιρία, καθώς μεγαλώνει, να ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας μέχρι εκεί που θέλει. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποτελείται απο τρεις αριθμούς, τοποθετημένους σε μια οριζόντια γραμμή, και απο μικρές γραμμές που αντιστοιχούν στους ενδιάμεσους αριθμούς. Στο πάνω μέρος γράφεται κάθε φορά ένας αριθμός με κόκκινο κύκλο, τον οποίο σέρνεις στην θέση-γραμμή που πρέπει. Ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα της εξερεύνησης, χωρίς να πρέπει να αντιστοιχίσεις τον ζητούμενο αριθμό με τη θέση. Η επιλογή μου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οφείλεται στην άποψή μου πως βοηθά τα παιδιά στην αφομοίωση των αριθμών, καθώς παρουσιάζονται διαδοχικά το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή παιχνιδιού.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση με τίτλο "Η Γειτονιά μου", στηρίζεται σε προηγούμενη δραστηριότητα, όπου είχε γίνει συζήτηση πάνω στη γειτονιά μας και υλοποιήθηκε, με την βοήθεια των παιδιών, μια μακέτα.

Πάνω λοιπόν σε αυτό, παρουσιάζω το πρόγραμμα στα παιδιά (1η εικόνα) ρωτώντας τα για το περιεχόμενο (Τί βλέπετε να υπάρχει στην οθόνη; Τί λέτε να σημαίνει ο κόκκινος κύλος;...). Για να τους βοηθήσω περαιτέρω να καταλάβουν την λειτουργία του, τους ενθαρρύνω να ασχοληθούν με αυτό, να περιηγηθούν, ώστε να ανακαλύψουν τη σημασία των γραμμών, και όχι μόνο (2η και 3η εικόνα). Έτσι λοιπόν γίνεται μια συζήτηση για το πρόγραμμα και συγκρίνουμε τις απόψεις τους αρχικά, με εκείνες μετά την περιήγηση. Με δικές μου διακριτικές παρεμβάσεις τους δείχνω τυχόν σημεία που δεν αντιλήφθηκαν (3η εικόνα), και σχολιάζοντας προσπαθώ να τους κατευθύνω στην σωστή αποκωδικοποίηση του προγράμματος. Όταν τελικά αντιληφθούν τη λειτουργία του, τους παροτρύνω να υλοποιήσουν μικροπροβλήματα-παιχνίδια μεταξύ τους (πχ. ένα παιδί επιλέγει έναν αριθμό και ένα άλλο προσπαθεί να βρει πού είναι η θέση του στη γραμμή). Μετά απο πολλούς πειραματισμούς (ακόμα και με πιο δύκολους αριθμούς:4η, 5η εικόνα), παίρνω μέρος μαζί τους, τοποθετώντας υποθετικά μέρη της γειτονιάς μας (της μακέτας) σε θέσεις της γραμμής και υλοποιώντας έτσι μικρές πράξεις (πχ. Πείτε οτι ο Γιώργος είναι εδώ και θέλει να πάει στην εκκλησία. Πόσα βήματα πρέπει να κάνει;).

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η παραπάνω δράση συνδέεται κατά τη γνώμη μου με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς τα παιδιά μπορούν: να μάθουν τους αριθμούς απο το 1 ως το 10 (σε αυτο τους βοηθάει σημαντικά η οριζόντια διάταξη στο πρόγραμμα), να μάθουν να τους απαγγέλλουν με τη σωστή σειρά, να αντιστοιχούν τους αριθμούς με διάφορα αντικείμενα (στην περίπτωσή μας με τις γραμμές) με σκοπό την καταμέτρησή τους και να υλοποιούν μικροπροβλήματα, ερχόμενοι σε επαφή με πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ωστόσο, πέρα απο τους καθαρά μαθηματικούς στόχους, το πρόγραμμα χρησιμοποιείται με τη μορφή παιχνιδιού, χωρίς να κουράζει τα παιδιά, ενώ ενθαρρύνεται η αυτενέργεια των παιδιών και όχι η γνώση με τη μορφή διδαχής.