Πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης

Τζιμογιάννη Νικολέτα-Θεοδώρα
Περίληψη: 

Για την εργασία μου επέλεξα από τα virtual manipulative να ασχοληθώ με τις μαθηματικές πράξεις τις πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Για την καλύτερη κατανόηση των πράξεων εστίασα στη δραστηριότητα color chips –addition, η οποία σχετίζεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί στο νηπιαγωγείο θεωρείται απαραίτητο τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες της οργάνωσης και της επεξεργασίας δεδομένων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative, το οποίο διάλεξα είναι ένας χώρος που μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί με τις μαθηματικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Αν κάποιος ξέρει καλά μαθηματικά μπορεί να κάνει πράξεις και με αρνητικούς αριθμούς. Το color chip-addition εστιάζει στον άξονα μαθηματικών εννοιών αριθμοί και πράξεις(φυσικοί αριθμοί ως το 10 και πράξεις). Εγώ διάλεξα αυτό το Virtual manipulative, γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά θα μπορέσουν μέσα από αυτό να αποκτήσουν μία εικόνα για το τι σημαίνει προσθέτω και αφαιρώ καθώς θα παίζουν με τα κυβάκια και θα έχουν την δυνατότητα να πειραματιστουν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το Virtual manipulative που χρησιμοποίησα απευθύνεται σε παιδιά από 5-7 ετών.

Σαν αφορμή για το ξεκίνημα της δραστηριότητας δείχνω στα παιδιά ένα παιδικό βιβλίο ‘’πρόσθεση και αφαίρεση με τα αγαπημένα μου ζωάκια’’. Στο παραμύθι αυτό τα παιδιά πρέπει να μετρήσουν τα ζωάκια σε κάθε σελίδα. Αριστερά σε κάθε σελίδα δείχνει πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης και τα παιδιά πρέπει να μετρήσουν προσεχτικά για να βρουν το αποτέλεσμα. Όταν βρούνε την λύση πρέπει να ανοίξουν το παραθυράκι για να δουν αν είναι σωστή.

Στη συνέχεια καθώς τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με τις πράξεις τους ζητάω ανά ομάδες να έρθουν στον υπολογιστή να κάνουμε μία δραστηριότητα με πράξεις. Μπαίνω λοιπόν στο VM στο color chip –addition και ζητάω από τα παιδιά να δουν πως το χρησιμοποιούμε. Τους δείχνω ότι έχει διάφορους αριθμούς που είτε πρέπει μετρώντας κυβάκια να τους προσθέσουμε είτε να τους αφαιρέσουμε και τα ρωτάω αν αναγνωρίζουν τους αριθμούς και τα σύμβολα που βλέπουμε, αν τους αρέσει αυτό το παιχνίδι, αν θέλουν να κάνουν και μόνα τους τις πράξεις κ.α. Στη συνέχεια, βάζω τα παιδιά να πειραματιστούν μόνα τους μετρώντας τα κυβάκια και προσθέτοντας ή αφαιρώντας ώστε να βρούνε το σωστό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά πιθανά θα κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις όπως ότι όταν βάζουν τα κόκκινα κυβάκια πάνω στα μαύρα τα μαύρα χάνονται, η ότι όταν προσθέτουμε χρησιμοποιούμε μόνο τα μαύρα κουτάκια .Ακόμα τα παιδιά μπορούν να διαμορφώσουν διάφορες υποθέσεις όπως αν βάλλουμε τα κόκκινα κουτάκια πάνω στα μαύρα χάνονται η ότι αν οι αριθμοί είναι πολύ μεγάλοι τα κυβάκια είναι περισσότερα κ.α.

Τέλος, στην καλύτερη περίπτωση τα παιδιά θα έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι όταν βλέπουν το πρόσημο + πρέπει να βρούνε ένα άθροισμα ενώ όταν βλέπουνε το πρόσημο – πρέπει να βγάλουν από τα πολλά τα λίγα και αυτό θα το έχουν πετύχει πιο πολύ μετρώντας τα κουτάκια.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα στα VM βασιζόταν στις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν τις σταθερές σχέσεις των αριθμών και συνδέεται με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος να διευρύνουν τα παιδιά καταστάσεις όπως "βάζω μαζί ", "βάζω ακόμα" και "συγκρίνω" για να προσεγγίσουν τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Αυτό επιτυγχάνεται οργανώνοντας για παράδειγμα παιχνίδια σε ομάδες οι οποίες συνδυάζουν αριθμούς με διάφορους τρόπους ώστε να προκύψει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός.