Κυβάκια με αριθμούς

Ντάφου Άννα-Βασιλική
Περίληψη: 

Αρχικά, επικεντρώθηκα στον άξονα μαθηματικών εννοιών αριθμοί και πράξεις (number and operations) από ηλικίες 3-5 ετών και ύστερα επέλεξα τα βασικά κυβάκια (base blocks), ετιάζοντας πρώτα στις βασικές μαθηματικές έννοιες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του μετρήματος και ακόμα στις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας και της εκατοντάδας. Ο τίτλος της δράσης είναι τα "κυβάκια με αριθμούς". Η δράση έχει σχέση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, εφόσον τα παιδιά οφείλουν να αξιοποιούν τον υπολογιστή στο βαθμό που είναι δυνατόν, με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα base blocks εστιάζονται στον άξονα των μαθηματικών εννοιών αριθμοί και πράξεις και το επέλεξα διότι, θεωρώ ότι τα παιδιά θα μπορέσουν να μάθουν πιο εύκολα τις βασικές μαθηματικές έννοιες όπως, την πρόσθεση, την αφαίρεση και το μέτρημα με σχήματα και θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της μονάδας, της δεκάδας, της εκατοντάδας και της χιλιάδας. Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εξασκηθούν με διάφορους αριθμούς και πράξεις και να εκφράσουν το αποτέλεσμα με σχήματα. Με τα base blocks, τα παιδιά αλλά και οι ενήλικοι μπορούν να απεικονίσουν διάφορους αριθμούς με σχήματα (κυβάκια), τοποθετώντας σωστά τα κυβάκια στις στήλες (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες) ανάλογα με τον αριθμό που τους ζητάνε. Ακόμα, να επιλέξουν πόσες στήλες θέλουν, να βάλουνε δηλαδή στην αρχή μόνο τις μονάδες και τις δεκάδες και στην συνέχεια να βάλουνε όλες τις στήλες για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας, της εκατοντάδας και της χιλιάδας.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η συγκεκριμένη δράση θα γίνει από παιδιά ηλικίας 3-8 ετών με την βοήθειά μου.

1)Αρχικά, ζητάω από τα παιδιά να δούνε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και αφού τους εξηγήσω τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, τους βάζω την άσκηση να την δούνε και να μου πούνε αν έχουνε καταλάβει τι πρέπει να κάνουνε.Ύστερα, επεξεργαζόμαστε την δραστηριότητα, τους εξηγώ τι θα πρέπει να κάνουμε και επιλέγουμε τις στήλες (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες) που θέλουμε για την άσκηση και τον αριθμό που θα πρέπει να σχηματίσουνε τα παιδιά με τα κυβάκια.

2)Ρωτάω τα παιδιά να μου πούνε εφόσον έχουμε τον αριθμό 135 πόσα κυβάκια θα βάλουμε στην κάθε στήλη για να σχηματίσουμε τον αριθμό αυτό με τα κυβάκια, στην πρώτη στήλη πόσα κυβάκια θα βάλουμε, πόσα στην δεύτερη, πόση στην τρίτη και η κάθε στήλη πόσα κυβάκια έχει.

3)Χωρίζω τα παιδιά σε δύο ομάδες και ζητάω και από τις δύο ομάδες παιδιών να συζητήσουν μεταξύ τους και η πρώτη ομάδα να βάλει στις στήλες όσα κυβάκια πιστεύει ότι πρέπει να μπούνε.

4)Και έπειτα, ζητάω από τα παιδιά της δεύτερης ομάδας να παρατηρήσουνε το αποτέλεσμα της άσκησης και τους ρωτάω να μου πούνε αν συμφωνούν ή όχι αιτιολογώντας την απαντησή τους, και αν δεν συμφωνούν να τοποθετήσουνε αυτά τα κυβάκια στην σωστή θέση.

5)Αφού έκαναν την άσκηση τα παιδιά, παρατηρώ πως σκέφτηκαν να βάλουν τα κυβάκια στην κάθε στήλη, τα παιδιά κατάλαβαν ότι έπρεπε να βάλουν εκατό κυβάκια στην πρώτη στήλη, χωρίς να σκεφτούν όμως ότι αυτές είναι οι εκατοντάδες και έβαλαν δέκα κυβάκια των εκατό με αποτέλεσμα να σχηματιστούν 1.000 κυβάκια ενώ όλα τα άλλα κυβάκια τα έβαλαν σωστά.

6)Τέλος, θα πρέπει τα παιδιά να καταλήξουν ιδανικά στο συμπέρασμα, ότι στην πρώτη στήλη είναι οι εκατοντάδες άρα 100 κυβάκια ενώ στην δεύτερη στήλη είναι οι δεκάδες άρα 30 κυβάκια και στην τρίτη που είναι οι μονάδες, 5 κυβάκια.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα αναφέρονται αρκετά στοιχεία για την παραπάνω δραστηριότητα. Αρχικά, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα τα παιδιά οφείλουν να αναγνωρίζουν αριθμούς στο πληκτρολόγιο και να αξιοποιούν τον υπολογιστή στο βαθμό που είναι δυνατόν με διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήγουν σε συμπεράσματα, όπως και στην παραπάνω δραστηριότητα και ακόμα, τα παιδιά να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και να επεξεργάζονται σχήματα και αριθμούς με δραστηριότητες στον υπολογιστή. Παροτρύνονται τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους για αριθμητικές εφαρμογές μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και να πειραματίζονται με διακριτές ομάδες όπως με τα κυβάκια και με μη διακριτές ομάδες τα κυβάκια στον υπολογιστή όπως παραπάνω. Τέλος, τα παιδιά πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες χρησιμοποιώντας συμβατικές ή αυθαίρετες μονάδες μέτρησης (όπως τα χέρια τους) προκειμένου να μετρούν μη διακριτά υλικά (όπως τα κυβάκια στον υπολογιστή) και ακόμα να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα όπως τα κυβάκια στην παραπάνω δράση.