Bar Chart

Το αγαπημένο φαγητό της τάξης

Παπαδημητροπούλου Ιωάννα- Μαρία
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που χρησιμοποίησα είναι το bar chart από την ενότητα Αριθμοί και πράξεις και ο τίτλος της εργασίας είναι: "Δημιουργία ιστογράμματος για την ανάδειξη του δημοφιλέστερου φαγητού στην τάξη". Η σχέση του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ότι αντλεί τους στόχους του από αυτό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας στον οποίο είναι βασισμένο το virtual manipulative “Bar Chart” είναι ο πρώτος: Αριθμοί και πράξεις. Επέλεξα αυτό καθώς θεωρώ ότι είναι εύκολα κατανοητό από τα παιδιά ενώ τα βοηθά στην εξοικείωση με την απλή μέτρηση και τα φέρνει σε επαφή με την έννοια των ποσοστών. Με το ιστόγραμμα μπορούμε να δούμε ποσότητες ή ποσοστά κατατάσσοντας τα δεδομένα που έχουμε.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δραστηριότητα είναι η εξής:

Βρισκόμαστε στη γωνιά της «παρεούλας» και συζητάμε για τα καλύτερα φαγητά που έχουμε φάει ποτέ καθώς και για το αγαπημένο μας φαγητό. Για να εισαχθούν τα παιδιά στο θέμα και να προχωρήσει η δραστηριότητα στη χρήση του virtual manipulative μπορούμε να πούμε το εξής: «Ακούω πως πολλοί από εσάς έχουν κάποιες ίδιες προτιμήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δούμε πόσα παιδιά έχουν ίδιες προτιμήσεις και ποιο είναι το είναι το φαγητό που αρέσει στα περισσότερα παιδιά;». Ανάλογα με τις απαντήσεις των παιδιών και με κατευθυνόμενη συζήτηση από την/τον εκπαιδευτικό, προτείνουμε στα παιδιά να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και να φτιάξουμε ένα ιστόγραμμα(bar chart) στου οποίου τις στήλες θα φαίνεται πιο φαγητό έχει τις περισσότερες «ψήφους».

Αρχικά, λοιπόν, ζητάμε από τα παιδιά να δουν και να «γνωρίσουν» το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα από δοκιμές και πειραματισμούς που θα κάνουν αυξάνοντας τις σειρές ή τις στήλες, επιλέγοντας τα κελιά κ.ά. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δραστηριότητας και της ενασχόλησης των παιδιών με το virtual manipulative κάνουμε σχετικές ερωτήσεις όπως:

- Τι πιστεύετε είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας;

- Πόσες σειρές και πόσες στήλες έχει;

- Μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό τους; (παροτρύνουμε να πειραματιστούν με τα κουμπιά και τα βελάκια του VM)

- Άλλαξε κάτι;

- Βλέπετε τα λευκά κελιά; Πού πιστεύετε ότι χρησιμεύουν;

- Μπορείτε να γράψετε κάποια από τα φαγητά εκεί; (αυτό γίνεται με τη βοήθεια της/του εκπαιδευτικού)

Ζητάμε να πειραματιστούν με όλα αυτά, να παίξουν και να μας πουν τι παρατηρούν με κάθε διαφορετική τους ενέργεια.

Ζητάμε από τα παιδιά να πουν τον συνολικό αριθμό των παιδιών της τάξης(να τα μετρήσουν) και στη συνέχεια να βάλουν τον αντίστοιχο αριθμό σειρών. Έπειτα, ο/η νηπιαγωγός λέει πόσα ήταν τα φαγητά που άκουσε περισσότερο την ώρα της συζήτησης με την συμμετοχή των παιδιών. Σημειώνουμε για παράδειγμα 6 από αυτά. Με τη βοήθεια της/του νηπιαγωγού τα παιδιά γράφουν στα κελιά τα ονόματα των φαγητών. Στη συνέχεια κάποιο παιδί διαβάζει ένα- ένα τα φαγητά και τα υπόλοιπα σηκώνουν το χέρι αν τους αρέσει πολύ το φαγητό που ακούγεται κάθε φορά. Τα παιδιά σημειώνουν στις στήλες των αριθμό των παιδιών που επέλεξαν κάθε φαγητό. Στο τέλος θα έχει διαμορφωθεί το ιστόγραμμα και θα φαίνεται πιο είναι εκείνο το φαγητό με τις περισσότερες προτιμήσεις καθώς η στήλη του θα είναι η ψηλότερη, ενώ εκείνο με τις λιγότερες προτιμήσεις θα έχει τη μικρότερη, τα διαφορετικά χρώματα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στις στήλες. Αυτά εν τέλει είναι τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά(τα συμπεράσματα δηλαδή).

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς οι στόχοι του προέρχονται απ’ αυτό. Αυτοί είναι οι εξής:

    • Να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης (π.χ. στην περίπτωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας η αυθαίρετη μονάδα είναι οι στήλες στο ιστόγραμμα)

    • Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα τους με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Τα αγαπημένα μας φαγητά

Αναγνώστου Κυριακή
Περίληψη: 

Τα VM είναι νέα τεχνολογία που δημιουργήθηκαν βάση των υπαρχόντων manipulatives όπως base ten blocks κλπ. Είναι συνήθως σε μορφή Jave ή Flash applets (μικροεφαρμογές).Τα VM επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παραστήσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένα μοντέλα αφηρημένων μαθηματικών εννοιών για μαθητές στα πλαίσια των μαθηματικών. Έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές αναπτύσουν πιο δομημένη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών όταν χρησιμοποιούν VM.Στη συγκεκριμένη εργασία που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε ένα VM με βάση μαθηματικών στατιστικών μοντέλων όπως το BAR CHART.Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει τα PIE CHART (πίτα).

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επέλεξα να ασχοληθώ με τον άξονα μαθηματικών εννοιών οργάνωση δεδομένων και θα χρησιμοποιήσω virtual manipulative το BAR CHART.Θεωρώ ότι είναι ο απλούστερος τρόπος παρουσίασης αριθμητικών και στατιστικών δεδομένων καθώς και στην καλύτερη εξάσκηση και εκτίμηση ποσοτήτων. Επιπλέον λόγω της φύσης της μπάρας σαν γράφημα μπορούν τα παιδιά εύκολα οπτικά να συγκρίνουν διάφορα μεγέθη και να τα συνδέσουν με τα αριθμητικά δεδομένα (το 5 είναι το μισό του 10).Ακόμα η χρήση χρωμάτων βοηθά στην καλύτερη απεικόνιση και κατανόηση των δεδομένων.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Α)Ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν τον αριθμό στηλών-γραμμών,το μέγεθος της κάθε μπάρας, πια είναι μικρότερη πια μεγαλύτερη (οπτική σύγκριση).Μετρώντας αντιλαμβάνονται το μικρότερο ,το μεγαλύτερο, το λίγο, το πολύ και ταυτόχρονα που αντιστοιχεί η κάθε ποσότητα πχ η μεγαλύτερη ποσότητα αντιστοιχεί στα γλυκά. Τα ενθαρρύνω να θέσουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν από τη συγκεκρημένη συλλογή δεδομένων , να “διαβάσουν” τα διαγράμματα και να περιγράψουν τις πληροφορίες

Β)Κάνω απλές ερωτήσεις στα παιδιά όπως Τι φαγητό τους αρέσει. Σε πόσα παιδιά αρέσουν τα γλυκά ,τα όσπρια κλπ Ποια μπάρα είναι μεγαλύτερη ποια μικρότερη .Στα δέκα παιδιά πόσα προτιμούν γλυκά, κρέατα κλπ.

Γ)Ζητώ να πειραματιστούν μόνα τους αυξομειώνοντας ποσότητες, να επινοήσουν δικούς τους τρόπους για να συλλέξουν και να οργανώσουν δεδομένα .Να πάρουν ιδέες από προηγούμενα μαθήματα που αναφερθήκαμε ή κολάζ κλπ.

Δ)Μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν στήλες και γραμμές. Ακόμα να αλλάξουν ονοματολογία.

Ε)Μπορούν να υποθέσουν τι θα γίνονταν αν μια τροφή δεν καταναλώνονταν από κανέναν ή αν καταναλώνονταν από όλους, πως θα διαμορφώνονταν τότε το διάγραμμα.

Στ)Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν την έννοια λιγότερο περισσότερο (οπτική σύγκριση) και να κάνουν σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα αριθμητικά δεδομένα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που σχεδίασα ανταποκρίνεται στους στόχους του ΑΠ αφού τα παιδιά έμαθαν να θέτουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα .Ακόμα να συλλέγουν δεδομένα κάνοντας μικρές έρευνες και να κατασκευάζουν διαγράμματα. Επίσης αντλούν πληροφορίες από τα διαγράμματα και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές διαγραμμάτων. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΑΠ καθώς βρίσκουν εφαρμογή αρκετά παραδείγματα που αναφέρει πχ Ποια είναι τα αγαπημένα χρώματα, ποιους χυμούς προτιμούν.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: