Αριθμός / Number

Το αγαπημένο φαγητό της τάξης

Παπαδημητροπούλου Ιωάννα- Μαρία
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που χρησιμοποίησα είναι το bar chart από την ενότητα Αριθμοί και πράξεις και ο τίτλος της εργασίας είναι: "Δημιουργία ιστογράμματος για την ανάδειξη του δημοφιλέστερου φαγητού στην τάξη". Η σχέση του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ότι αντλεί τους στόχους του από αυτό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας στον οποίο είναι βασισμένο το virtual manipulative “Bar Chart” είναι ο πρώτος: Αριθμοί και πράξεις. Επέλεξα αυτό καθώς θεωρώ ότι είναι εύκολα κατανοητό από τα παιδιά ενώ τα βοηθά στην εξοικείωση με την απλή μέτρηση και τα φέρνει σε επαφή με την έννοια των ποσοστών. Με το ιστόγραμμα μπορούμε να δούμε ποσότητες ή ποσοστά κατατάσσοντας τα δεδομένα που έχουμε.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δραστηριότητα είναι η εξής:

Βρισκόμαστε στη γωνιά της «παρεούλας» και συζητάμε για τα καλύτερα φαγητά που έχουμε φάει ποτέ καθώς και για το αγαπημένο μας φαγητό. Για να εισαχθούν τα παιδιά στο θέμα και να προχωρήσει η δραστηριότητα στη χρήση του virtual manipulative μπορούμε να πούμε το εξής: «Ακούω πως πολλοί από εσάς έχουν κάποιες ίδιες προτιμήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δούμε πόσα παιδιά έχουν ίδιες προτιμήσεις και ποιο είναι το είναι το φαγητό που αρέσει στα περισσότερα παιδιά;». Ανάλογα με τις απαντήσεις των παιδιών και με κατευθυνόμενη συζήτηση από την/τον εκπαιδευτικό, προτείνουμε στα παιδιά να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και να φτιάξουμε ένα ιστόγραμμα(bar chart) στου οποίου τις στήλες θα φαίνεται πιο φαγητό έχει τις περισσότερες «ψήφους».

Αρχικά, λοιπόν, ζητάμε από τα παιδιά να δουν και να «γνωρίσουν» το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα από δοκιμές και πειραματισμούς που θα κάνουν αυξάνοντας τις σειρές ή τις στήλες, επιλέγοντας τα κελιά κ.ά. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δραστηριότητας και της ενασχόλησης των παιδιών με το virtual manipulative κάνουμε σχετικές ερωτήσεις όπως:

- Τι πιστεύετε είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας;

- Πόσες σειρές και πόσες στήλες έχει;

- Μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό τους; (παροτρύνουμε να πειραματιστούν με τα κουμπιά και τα βελάκια του VM)

- Άλλαξε κάτι;

- Βλέπετε τα λευκά κελιά; Πού πιστεύετε ότι χρησιμεύουν;

- Μπορείτε να γράψετε κάποια από τα φαγητά εκεί; (αυτό γίνεται με τη βοήθεια της/του εκπαιδευτικού)

Ζητάμε να πειραματιστούν με όλα αυτά, να παίξουν και να μας πουν τι παρατηρούν με κάθε διαφορετική τους ενέργεια.

Ζητάμε από τα παιδιά να πουν τον συνολικό αριθμό των παιδιών της τάξης(να τα μετρήσουν) και στη συνέχεια να βάλουν τον αντίστοιχο αριθμό σειρών. Έπειτα, ο/η νηπιαγωγός λέει πόσα ήταν τα φαγητά που άκουσε περισσότερο την ώρα της συζήτησης με την συμμετοχή των παιδιών. Σημειώνουμε για παράδειγμα 6 από αυτά. Με τη βοήθεια της/του νηπιαγωγού τα παιδιά γράφουν στα κελιά τα ονόματα των φαγητών. Στη συνέχεια κάποιο παιδί διαβάζει ένα- ένα τα φαγητά και τα υπόλοιπα σηκώνουν το χέρι αν τους αρέσει πολύ το φαγητό που ακούγεται κάθε φορά. Τα παιδιά σημειώνουν στις στήλες των αριθμό των παιδιών που επέλεξαν κάθε φαγητό. Στο τέλος θα έχει διαμορφωθεί το ιστόγραμμα και θα φαίνεται πιο είναι εκείνο το φαγητό με τις περισσότερες προτιμήσεις καθώς η στήλη του θα είναι η ψηλότερη, ενώ εκείνο με τις λιγότερες προτιμήσεις θα έχει τη μικρότερη, τα διαφορετικά χρώματα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στις στήλες. Αυτά εν τέλει είναι τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά(τα συμπεράσματα δηλαδή).

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς οι στόχοι του προέρχονται απ’ αυτό. Αυτοί είναι οι εξής:

    • Να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης (π.χ. στην περίπτωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας η αυθαίρετη μονάδα είναι οι στήλες στο ιστόγραμμα)

    • Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα τους με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Πρόσθεση και Αφαίρεση

Νεοφύτου Άντρια
Περίληψη: 

Επιλογή Virtual Manipulative: number operations ->Fractions- parts of a Whole

Τίτλος δράσης: πρόσθεση και αφαίρεση

Σχέση με Αναλυτικό πρόγραμμα: Να διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το virtual manipulative που επέλεξα μπορούμε με πολλά παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης να διδάξουμε στα παιδιά ούτως ώστε να τους γίνουν κατανοητά και πολύ πιο εύκολα.

Πολλά προβλήματα μπορούν να επιλέχτούν για αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα διευκολίνει τα παιδιά και επίσης θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον.

Ο άξονας που επέλεξα είναι: Αριθμοί και πράξεις(φυσικοί αριθμοί ως το 10 και πράξεις)

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Λόγω γενεθλίων θα παραγγείλουμε μια πίτσα με 10 κομμάτια. Τα παιδιά στη τάξη είναι 9, 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Στόχος να μάθουν πόσα κομμάτια περίσσεψαν και πόσα έφαγε το κάθε παιδί. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να μάθουν τα παιδιά πρόσθεση και αφαίρεση.

Παιδια ηλικίας: 3 με 5 ετών

Οργάνωση τάξης: Τα παιδιά είναι μαζεμένα γύρω από την γωνιά της παρεούλας!

Ο ρόλος της νηπιαγωγού: να ρωτά τα παιδιά και να τα ενθαρρύνει για να απαντήσουν στις ερωτήσεις ακόμα και αν η απάντησή τους νομίζουν ότι είναι λανθασμένη.

Ερωτήσεις που απευθύνω στα παισιά ως νηπιαγωγός είναι οι εξης:

1)Πόσα κομμάτια έχει η πίτσα?

2)Πόσα παιδάκια είμαστε συνολικά?

3) Πόσα κομματια θα μπορέσει να φάει το καθε παιδί?

4)Πόσα κομμάτια θα περισσέψουν?

5)Ποσα κομμάτια θα περισσέψουν αν φάνε μόνο τα κορίτσια ή μόνο τα αγόρια?

6)Θα μπορέσει να φάει και η νηπιαγωγός αν φάει το κάθε παιδάκι απο ένα κομμάτι?

Η δράση πρέπει επίσης να είναι και αυτή ενθαρρυντική και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά.Θα τους ζητήσω να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλα των χεριών τους για να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Ο σχετικός μαθησιακός στόχος αποσαφηνίζει στον εκπαιδευτικό το αποτέλεσμα που μέσα απο τισ κατάλληλες δράσεις και περιβάλλοντα επιδιώκει να πετύχει ώστε να μπορεί να το αξιολογήσει και να λειτουργήσει διορθωτικά.

    1. Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι το 10

    1. Διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.

    1. Μέσα απο ατομική αναζήτηση ή παιγνιώδες διαδικασίες σε ένα σύνολο δράσεων και ?περιββάλοντων κάνουν μια αρχική γνωριμία και έχουν μια πρώτη επμειρία μαζί τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Πρόσθεση και αφαίρεση με τον άβακα

Τριπαναγνωστοπούλου Βασιλεία
Περίληψη: 

Στην συγκεκριμένη δράση, επιλέχθηκε ο άβακας ως εργαλείο για την μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων.Το συγκεκριμένο virtual manipulative εστιάζει στις μαθηματικές έννοιες των αριθμών και των πράξεων και εξυπηρετεί τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος. Με το εργαλείο αυτό το παιδί κατανοεί την αριθμητική ισότητα ανάμεσα σε μία δεκάδα και σε 10 μονάδες (ένα απλό παράδειγμα) και παίζει συνεχώς έτσι ώστε να εξοικειωθεί πλήρως με την έννοι αυτή.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας μαθηματικών εννοιών στον οποίο εστιάζει το συγκεκριμένο virtual manipulative είναι οι αριθμοί και πράξεις. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων εισάγοντας τα παιδιά στις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα χρησιμοποιούσα τον άβακα καθώς θεωρώ οτι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξάσκηση της αρίθμησης και την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων. Σχετικά με την εκτέλεση πράξεων, μπορεί να γίνει πρόσθεση ή αφαίρεση μετακινώντας τις χάντρες επάνω ή κάτω.Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση αριθμών καθώς και για την διερεύνηση συνδυασμών που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η συγκεκριμένη δράση εστιάζεται στην μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων και αφορά παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών. Αρχικά, ζητείται από τα παιδιά να κάνουν κλικ πάνω στις χάντρες μετακινώντας τες επάνω ή κάτω κ με αυτό τον τρόπο να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο virtual manipulative. Στην συνέχεια, ζητάμε απο τα παιδιά να συγκρίνουν ποσότητες απο χάντρες που κατασκευάζουμε. Διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ως εξής: "Ποιά είναι περισότερα/λιγότερα;". Θέτουμε έπειτα στα παιδιά προβληματισμούς σχετικά με την ισότητα των ποσοτήτων.Τα ρωτάμε ως εξής:'' Πόσα ακόμα πρέπει να βάλουμε/βγάλουμε για να είναι τα ίδια;''. Με αυτό τον τρόπο, εισάγουμε τα παιδιά στις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Επίσης, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δίνουν διαφορετικές λύσεις στα προβλήματα. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε ισότητα ανάμεσα σε δύο ποσότητες μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία στη μία ή να αφαιρέσουμε στοιχεία απο την άλλη. Στην συνέχεια, ζητάμε απο τα παιδιά να κατασκευάσουν ποσότητες άνισες μεταξύ τους και να προβληματιστούν σχετικά με τη δημιουργία ισότητας.Σε αυτή την περίπτωση, ένα παιδί θα σχηματίζει τις ποσότητες και τα υπόλοιπα θα προτείνουν τις πιθανές λύσεις, λέγοντας κάθε φορά πόσες χάντρες πρέπει να βάλουν ή να βγάλουν. Ιδανικά, τα παιδιά θα πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα οτι κάποια προβλήματα μπορούν να έχουν περισσότερες απο μία λύσεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο του νέου αναλυτικού προγράμματος και αφορά τους εξής στόχους: τα παιδιά εξασκούνται στην αρίθμηση, στην σύγκριση ποσοτήτων και στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων μέσω του χειρισμού ποσοτήτων τις οποίες ενώνουν ή αφαιρούν ένα μέρος τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια ισότητα.Επίσης, τα παιδιά οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ορισμένα προβλήματα ενδέχεται να έχουν περισσότερες απο μία λύσεις.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages