Το αγαπημένο φαγητό της τάξης

Παπαδημητροπούλου Ιωάννα- Μαρία
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που χρησιμοποίησα είναι το bar chart από την ενότητα Αριθμοί και πράξεις και ο τίτλος της εργασίας είναι: "Δημιουργία ιστογράμματος για την ανάδειξη του δημοφιλέστερου φαγητού στην τάξη". Η σχέση του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ότι αντλεί τους στόχους του από αυτό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας στον οποίο είναι βασισμένο το virtual manipulative “Bar Chart” είναι ο πρώτος: Αριθμοί και πράξεις. Επέλεξα αυτό καθώς θεωρώ ότι είναι εύκολα κατανοητό από τα παιδιά ενώ τα βοηθά στην εξοικείωση με την απλή μέτρηση και τα φέρνει σε επαφή με την έννοια των ποσοστών. Με το ιστόγραμμα μπορούμε να δούμε ποσότητες ή ποσοστά κατατάσσοντας τα δεδομένα που έχουμε.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δραστηριότητα είναι η εξής:

Βρισκόμαστε στη γωνιά της «παρεούλας» και συζητάμε για τα καλύτερα φαγητά που έχουμε φάει ποτέ καθώς και για το αγαπημένο μας φαγητό. Για να εισαχθούν τα παιδιά στο θέμα και να προχωρήσει η δραστηριότητα στη χρήση του virtual manipulative μπορούμε να πούμε το εξής: «Ακούω πως πολλοί από εσάς έχουν κάποιες ίδιες προτιμήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δούμε πόσα παιδιά έχουν ίδιες προτιμήσεις και ποιο είναι το είναι το φαγητό που αρέσει στα περισσότερα παιδιά;». Ανάλογα με τις απαντήσεις των παιδιών και με κατευθυνόμενη συζήτηση από την/τον εκπαιδευτικό, προτείνουμε στα παιδιά να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και να φτιάξουμε ένα ιστόγραμμα(bar chart) στου οποίου τις στήλες θα φαίνεται πιο φαγητό έχει τις περισσότερες «ψήφους».

Αρχικά, λοιπόν, ζητάμε από τα παιδιά να δουν και να «γνωρίσουν» το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα από δοκιμές και πειραματισμούς που θα κάνουν αυξάνοντας τις σειρές ή τις στήλες, επιλέγοντας τα κελιά κ.ά. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δραστηριότητας και της ενασχόλησης των παιδιών με το virtual manipulative κάνουμε σχετικές ερωτήσεις όπως:

- Τι πιστεύετε είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας;

- Πόσες σειρές και πόσες στήλες έχει;

- Μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό τους; (παροτρύνουμε να πειραματιστούν με τα κουμπιά και τα βελάκια του VM)

- Άλλαξε κάτι;

- Βλέπετε τα λευκά κελιά; Πού πιστεύετε ότι χρησιμεύουν;

- Μπορείτε να γράψετε κάποια από τα φαγητά εκεί; (αυτό γίνεται με τη βοήθεια της/του εκπαιδευτικού)

Ζητάμε να πειραματιστούν με όλα αυτά, να παίξουν και να μας πουν τι παρατηρούν με κάθε διαφορετική τους ενέργεια.

Ζητάμε από τα παιδιά να πουν τον συνολικό αριθμό των παιδιών της τάξης(να τα μετρήσουν) και στη συνέχεια να βάλουν τον αντίστοιχο αριθμό σειρών. Έπειτα, ο/η νηπιαγωγός λέει πόσα ήταν τα φαγητά που άκουσε περισσότερο την ώρα της συζήτησης με την συμμετοχή των παιδιών. Σημειώνουμε για παράδειγμα 6 από αυτά. Με τη βοήθεια της/του νηπιαγωγού τα παιδιά γράφουν στα κελιά τα ονόματα των φαγητών. Στη συνέχεια κάποιο παιδί διαβάζει ένα- ένα τα φαγητά και τα υπόλοιπα σηκώνουν το χέρι αν τους αρέσει πολύ το φαγητό που ακούγεται κάθε φορά. Τα παιδιά σημειώνουν στις στήλες των αριθμό των παιδιών που επέλεξαν κάθε φαγητό. Στο τέλος θα έχει διαμορφωθεί το ιστόγραμμα και θα φαίνεται πιο είναι εκείνο το φαγητό με τις περισσότερες προτιμήσεις καθώς η στήλη του θα είναι η ψηλότερη, ενώ εκείνο με τις λιγότερες προτιμήσεις θα έχει τη μικρότερη, τα διαφορετικά χρώματα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στις στήλες. Αυτά εν τέλει είναι τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά(τα συμπεράσματα δηλαδή).

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς οι στόχοι του προέρχονται απ’ αυτό. Αυτοί είναι οι εξής:

    • Να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης (π.χ. στην περίπτωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας η αυθαίρετη μονάδα είναι οι στήλες στο ιστόγραμμα)

    • Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα τους με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία.