Παίξε με τα Ψαράκια

Γκαραβέλη Παρασκευή
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να γράψουν τον αριθμό των ψαριών κάθε γυάλας καθώς και να προσθέσουν τους αριθμούς των ψαριών του κάθε ζευγαριού από γυάλες και να βρουν το σύνολο των ψαριών κάθε ζεύγους.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα παιδιά εξασκούνται στην άμεση εκτίμηση ποσότητας καθώς και στην πράξη της πρόσθεσης.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ η εκτέλεση απλών πράξεων αποτελεί βασική επιδίωξη των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο Νηπιαγωγείο.

Αρχεία εργασίας: