Αριθμοί και Μπλε Κουτάκια

Χαρίτου Φωτεινή, Τζαερλης Βαγγελης, Φτήκα Ελευθερία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα καλεί τους μαθητές να αναπαρασήσουν τον αριθμό που δίνεται κάθε φορά, χρησιμοποιώντας τα μπλε κουτάκια.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η δραστηριότητα αφορά την αναπαράσταση μιας ποσότητας αριθμητικά και συμβολικά. Επίσης αφορά τη δεκαδική τάξη του αριθμού καθώς ζητούμενο αποτελεί η ανάλυση του αριθμού στο δεκαδικό σύστημα (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες).

Αρχεία εργασίας: