Κουτάκια και Κυβάκια

Τουρκογεωργου Ελένη, Πιαχα Αντιγόνη, Παπαδοπούλου Δήμητρα
Εργαλείο kidspiration: 

Τα παιδιά καλούνται να ασχοληθούν με τρεις επιμέρους δραστηριότητες που αφορούν την τοποθέτηση τετραγώνων στα πλαίσια ανάλογα με τον εκάστοτε αναγραφόμενο αριθμό, την αθροιστική ανάλυση διψήφιων αριθμών με τη βοήθεια κύβων, και τη συμπλήρωση της συμβολικής αναπαράστασης απλών προσθέσεων και αφαιρέσεων με τη βοήθεια τεραγώνων σχημάτων διαφορετικού χρώματος.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά που σχετίζονται με τη δραστηριότητα αφορούν την έννοια του αριθμού και ειδικότερα της συμβολικής και της αριθμητικής αναπαράστασης του αριθμού, την έννοια της αθροιστικής ανάλυσης σε μονάδες και δεκάδες καθώς και την έννοια της συμβολικής αναπαράστασης των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με τη βοήθεια τετραγώνων σχημάτων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ορίζει ως βασική επιδίωξη την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων μέσω του χειρισμού διαφόρων ποσοτήτων καθώς επίσης επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας οργάνωσης και επέκτασης των γνώσεων σχετικά με τους αριθμούς.

Εικόνες σχετικές με την εργασία: