Μέτρηση / Measurement

Οι χρωματιστοί βόλοι

Ντελεδήμου Κωνσταντίνα
Περίληψη: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα , εστιάζει στον άξονα των μαθηματικών εννοιών «μέτρηση ποσότητας» και πιο συγκεκριμένα στην πράξη της πρόσθεσης . Τα παιδιά μπορούν έτσι με έναν διασκευαστικό τρόπο να συνεργαστούν , να συζητήσουν να θέσουν ερωτήματα και τελικά όλο αυτό το παιχνίδι να καταλήξει στην απόκτηση της γνώσης της «πρόσθεσης» με έναν εύκολο και διασκευαστικό τρόπο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Αρχικά εστιάζουμε στον άξονα των μαθηματικών εννοιών : «μέτρηση ποσότητας», εξηγούμε στα παιδιά το τι ακριβώς βλέπουμε στις οθόνες μας , συμπληρώνουμε όλοι μαζί ύστερα από ερωτήσεις-απαντήσεις τα χρώματα των βόλων που λείπουν και στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε πόσα χρώματα βόλων υπάρχουν και πόσοι είναι όλοι μαζί .Το συγκεκριμένο virtual manipulative που χρησιμοποίησα (color patterns ) πιστεύω ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξάσκηση της μέτρησης της ποσότητας , καθώς τα παιδιά μέσα από ένα παιχνίδι με τα χρώματα θα εξασκηθούν κυρίως στην έννοια της πρόσθεσης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά ζητάμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν την συγκεκριμένη εφαρμογή και να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι τους προτείνει να κάνουν , συγχρόνως όμως τα βοηθούμε με ερωτήσεις του τύπου:

«Για να μου πει ένα παιδάκι ποια είναι τα χρώματα που έχουν οι βόλοι ; Είναι στη σειρά τα χρώματα ;».

Είναι πολύ πιθανό η σειρά των χρωμάτων να μην γίνει αντιληπτή από τα παιδιά και να χρειαστεί η δική μας παρέμβαση και λεπτομερειακή ανάλυση της εικόνας για να μπορέσουμε να μπούμε μετά στη διαδικασία να συμπληρώσουμε τους βόλους που λείπουν. Αφού λοιπόν καταλάβουν τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν και τα αφήσουμε μόνα τους να συμπληρώσουν τα χρώματα στους βόλους τους λέμε να πατήσουν το κουμπί « check answer» , για να δούνε αν η απάντηση που έδωσαν είναι σωστή.

Στη συνέχεια τους κάνουμε ερωτήσεις όπως «πόσοι είναι οι πράσινοι βόλοι;» Πόσοι είναι όλοι μαζί οι πράσινοι και οι κόκκινοι ; κ.τ.λ.

Θα μπορούσαμε ακόμη την άσκηση αυτή να μην τη κάνουμε ατομική αλλά και ομαδική έτσι ώστε να έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά , τα χωρίζουμε λοιπόν σε τρεις ομάδες π.χ. «τους πράσινους», «τους κόκκινους » και τους «τους μπλε» και τους δίνουμε στα χέρια ένα μουσικό όργανο όποιος προλάβαινε σε κάποια ερώτηση ,πρώτος να ακουστεί το όργανο του θα ήταν και αυτός που θα απαντούσε και εφόσον απαντούσε σωστά η ομάδα του θα έπαιρνε και έναν πόντο. Ιδανικά θα πρέπει μετά το πέρας της εργασίας να έχουν κατανοήσει την έννοια της πρόσθεσης , χωρίς να τη μπερδεύουν με την αφαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη όπως επίσης να έχουν διασκεδάσει και να έχουν ψυχαγωγηθεί συνάμα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς εντάσσεται στην ενότητα μαθηματικά και αριθμοί και πράξεις και φυσικοί αριθμοί . Πιο αναλυτικά , απαγγέλουν και διαβάζουν αριθμούς μέχρι το 10 ,καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10 και διευρύνουν καταστάσεις όπως το «βάζω μαζί», « βάζω ακόμα» για να κατανοήσουν τις έννοιες της πρόσθεσης και να κατασκευάσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και τέλος , διευρύνουν συνδυασμός που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών ως το 10. Όλα τα παραπάνω διατυπώνονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπτονται απόλυτα από τη συγκεκριμένη δράση .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνοντας την ώρα

Τσίκου Μαρία
Περίληψη: 

Λαμβάνοντας υπόψην την καθημερινή επαφή των παιδιών με τους αριθμούς και την χρησιμότητας της ανάπτυξης μιας οικείας σχέσης με αυτούς , θεώρησα χρήσιμη την επιλογή μιας δραστηριότητας που να σχετίζεται με την εκμάθηση την ώρας . Θα δίνεται στα παιδιά ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι , και θα τους ζητείται με βάση την ένδειξη στο αναλογικό ρολόι να μετακινήσουν τους βελάκια του ψηφιακού ώστε να δείχνουν την ίδια ώρα . Επέλεξα λοιπόν την εφαρμογή Time – Analog and Digital Clocks , μέσα από την οποία τα παιδιά θα εστιάσουν τη προσοχή τους στον τρόπο εκμάθησης της ώρας . Όσον αφορά την σύνδεση με το Νέο Αναλυτικό , τα παιδιά εξοικειώνονται με τους αριθμούς γενικά , αλλά και πιο συγκεκριμένα σε ένα ρολόι , με το ότι μια ώρα αποτελείται από 60 λεπτά και κάθε λεπτό από από 60 δευτερόλεπτα . Έτσι λοιπόν , καταρτίζονται με χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM που έχω επιλέξει σχετίζεται με τον άξονα της μέτρησης , και πιο συγκεκριμένα με την εκμάθηση μέτρησης της ώρας καθώς τα παιδιά καλούνται να ξέρουν να μετρούν , και με βάση αυτό , να μπορούν να διαβάζουν την ώρα . Τα μαθηματικά που πρέπει συνεπώς να γνωρίζουν τα παιδιά είναι να ξέρουν να απαριθμούν , και ίσως θα μπορούσαμε να εντάξουμε και μια σχετική γνώση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης . Πιο αναλυτικά , για να μπορέσουν να πουν ότι η ώρα είναι για παράδειγμα 7 και 10 , θα πρέπει να σκεφτούν ότι ¨ προστέθηκαν ¨ 10 λεπτά από τότε που ήταν 7 , ή αντίστοιχα αν ήταν 7 παρά 10 θα έπρεπε να σκεφτούν ότι είμαστε 10 λεπτά πρίν τις 7 . Θεωρώ πως με την χρήση του συγκεκριμένου VM θα δημιουργηθεί ενά πλαίσιο , το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην ουσιαστική επαφή των παιδιών με την ώρα , τον τρόπο που αυτή μετριέται , τις υποδιαιρέσης αυτής καθώς επίσης και στην επαφή με τον ψηφιακό τρόπο παρουσίασης της ( τρόπος που πολύ συχνα συναντάμε στην εποχή μας ) .

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά , προηγείται της δραστηριότητας μια διδασκαλία (πιθανό να χρειαστούν και περισσότερες από μια) που θα εξηγεί-ουν αναλυτικά τον τρόπο που μαθαίνουμε να λέμε την ώρα . Πιο συγκεκριμένα , το ότι ο μικρός δείκτης δείχνει την ώρα και ο μεγάλος τα λεπτά . Το ότι όταν ο μεγάλος δείκτης δείχνει από το ένα έως και το 5 , είναι μία και 5 και 10 και τέταρτο , το ότι όταν είναι στο 6 λέμε ότι είναι και μισή . Αντιστρόφως , όταν είναι από το 7 έως και το 11 είναι παρά 25 , παρά 20 κ.τ.λ. Μέσω του VM που έχω επιλέξει , ζητώ από τα παιδιά να αναγνωρίσουν σε ποιόν αριθμό βρίσκεται ο μικρός και σε ποιόν ο μεγάλος δείκτης . Αν μπορούμε να καταλάβουμε τι ώρα δείχνει το ρολόι , από τους αριθμούς στους οποίους είναι οι δείκτες . Οι ερωτήσεις που θα έκανα στα παιδιά θα ήταν : Αναγνωρίζεται τους αριθμούς που υπάρχουν επάνω στο ρολόι ? Μπορείτε να πείτε τι μας δείχνει ο μικρός και τι ο μεγάλος δείκτης ? Μπορείτε να πείτε συνολικά τι ώρα είναι ? Θα μπορούσατε να αποδώσετε με νούμερα την ώρα αυτή ? Αφού την αποδώσετε με νούμερα θα μπορέσετε να την γράψετε σε ένα ψηφιακό ρολόι ?. Οι πειραματισμοί που ζητώ από τα παιδιά να κάνουν , είναι να μετακινήσουν τους δείκτες του ρολογιού όπως αυτά επιθυμούν και να προσπαθήσουν να πούνε τι ώρα είναι . Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας , μπορούν να ασχοληθούν αρκετή ώρα με αυτό που τους ζητείτε να κάνουν και να διατυπώσουν πιθανά ερωτήματα . Η καθεαυτή δραστηριότητα ξεκινά όταν δίνοντάς τους μια ακριβή ώρα στο αναλογικό ρολόι στοχεύουμε στο να μπορέσουν πέρα από το να την διαβάσουν , να καταφέρουν να την γράψουν δίπλα στο ψηφιακό ρολόι ανεβοκατεβάζοντας τα βελάκια προκειμένου να επιλέξουν εκείνους ακριβώς τους αριθμούς που αντιστοιχούν με την ένδειξη του διπλανού ρολογιού . Συνειδητοποιούν λοιπόν έμμεσα , τον τρόπο που εγγράφεται η ώρα και σε ένα ψηφιακό ρολόι . Πιθανές παρατηρήσεις των παιδιών ενδέχεται να είναι ότι μετακινώντας τον λεπτοδείκτη , αντίστοιχα μετακινείται και ο δείκτης που δείχνει την ώρα . Έτσι λοιπόν είναι πιθανό , να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός λεπτών που αποτελούν μια ώρα , πράγμα το οποίο διαπιστώνουν και μόνα τους από το παιχνιδι τους στο αναλογικό ρολόι . Ακόμη , να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόποι ένδειξης της ώρας και να έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν πάνω σε αυτους.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που έχω σχεδιάσει εντάσσεται στην θεματική ενότητα παιδί και μαθηματικά και πιο συγκεκριμένα , στην ειδική κατηγορία της μέτρησης . Ως μαθησιακοί στόχοι σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα , προβάλλονται ο εντοπισμός και η περιγραφή θέσεων στο χώρο και (όπως στην δική μας περίπτωση) στον χρόνο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με την χρήση απλών χωρικών και χρονικών , εδώ , εννοιών . Η υλοποίηση του στόχου , διευκολύνεται για τα παιδιά όταν εντοπίζουν και περιγράφουν τις χρονικές σχέσεις σε ένα ψηφιακό αλλά και σε ένα αναλογικό ρολόι με εκφράσεις τύπου ¨5 και , 5 παρά , 5 ακριβώς κ.ά¨ μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας , της τάξης , του σχολείου ή και σε μικρότερα ακόμα διαμορφωμένα περιβάλλοντα .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Προσθέτω και αφαιρώ

Ποδοπάνη Ευδοκία
Περίληψη: 

Αφού περιηγήθηκα στον ιστότοπο του NLVM αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το virtuale manipulative με τίτλο “Color Chips-Addition” εστιάζοντας στις μαθηματικές έννοιες "αριθμός", "πράξεις", "μέτρηση". Θα εντάξω το συγκεκριμένο VM στην δραστηριότητα με τίτλο "Προσθέτω και αφαιρώ".Το VM αναφέρεται στις ενότητες Παιδί και Μαθηματικά και Παιδί και Πληροφορική του Αναλυτικού Προγράμματος.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η επιλογή του VM “Color Chips-Addition” έγινε με κριτήριο την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών "αριθμός", "πράξεις" (πρόσθεση-αφαίρεση), "μέτρηση".Το συγκεκριμένο VM δίνει την ευκαιρία στο παιδί να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί κάποιον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και στην πορεία να δράσει και να ανακαλύψει βιωματικά το αποτέλεσμα.Μέσα από τη χρήση του VM το μικρό παιδί θα πρέπει να αναγνωρίσει τα σύμβολα των αριθμών, να απαριθμήσει συλλογές αντικείμενων (τα color chips), να διεκπεραιώσει απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης καθώς και να ανάγνωρίζει τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε πράξη.Φυσικά οι παραπάνω έννοιες που παραθέτονται δεν θεωρείται πως είναι αυτονόητες για τα παιδιά και γι’αυτόν το λόγο το παιδί που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο VM θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί (δηλ. το παιδί θα έχει διδαχθεί κάποιες αριθμολέξεις και το συμβολισμό τους και να μπορεί να απαριθμεί) ούτως ώστε να εμπεδώσει τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις αλλά και να μπορεί να πάει τη γνώση ένα βήμα παρακάτω.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το VM “Color Chips-Addition” θα χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. Η δραστηριότητα θα έχει ήδη προετοιμαστεί ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να απαγγέλουν προφορικά αριθμολέξεις, να απαριθμούν συλλογές αντικειμένων και να αναγνωρίζουν τα σύμβολα των αριθμών.Η δράστηριότητα έχει ως στόχο την κατανόηση των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και οργανώνεται ως εξής:

Η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά να απαγγείλουν τους αριθμούς μέχρι το 20. Στη συνέχεια προτείνει να απαριθμήσουν ένα σύνολο αντικειμένων (προτείνω τα πατατάκια για να δικαιολογήσουμε τον τίτλο color chips του VM).Η νηπιαγωγός προβληματίζει τα παιδιά λέγοντας "τι θα συμβεί αν πεινάσουμε και φάμε 3 από τα 10 πατατάκια που μόλις μετρήσαμε;", "πόσα πιστεύετε οτι θα μείνουν;".Τα παιδιά προτείνουν λύσεις και η νηπιαγωγός ζητά να επαληθεύσουν τις απαντήσεις τους μετρώντας τα πατατάκια που έμειναν.Η παραπάνω δραστηριότητα εισάγει τα παιδιά στο προτεινόμενο VM.Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ και η νηπιαγωγός προτείνει να παίξουν με την εφαρμογή.Απευθύνει ερωτήσεις λέγοντας "Σας θυμίζει η εφαρμογή το παιχνίδι με τα πατατάκια που μόλις παίξαμε;","Πως νομίζετε οτι παίζεται αυτό το παιχνίδι;","Αναγνωρίζετε τα σύμβολα;", "Θέλετε να μετρήσουμε όσο λένε οι αριθμοί;","τι νομίζετε πως θα συμβεί αν βαλουμε τα κόκκινα πάνω στα μαύρα κουτάκια;","Γιατί πιστεύετε οτι συνέβη αυτό;","ποιο αποτέλεσμα προέκυψε", "Θέλετε να ξαναμετρήσουμε για να βρούμε τη λύση;", "Να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα;".

Μετά από τη συζήτηση η νηπιαγωγός δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν μόνα τους πάντα υπό την επίβλεψη της νηπιαγωγού απαντώντας σε ερωτήσεις και προβληματίζοντας.Ιδανικά τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοούν την έννοια της πρόσθεσης και αφαίρεσης και τη συμβολοποίηση των πράξεων αλλά και να πειραματίζονται και να αναζητούν νέες λύσεις σε περίπτωση λάθους.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα στην οποία ενσωματώθηκε το VM “Color Chips-Addition” αντλεί τους στόχους της από τις ενότητες Παιδί και Μαθηματικά Και Παιδί και Πληροφορική του αναλυτικού προγράμματος.Αναφορικά στην ενότητα Παιδί και Μαθηματικά η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στόχους για τα παιδιά όπως το να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις,να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα, με το να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και να επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις,σχήματα και αριθμούς και αναπτύσσοντας διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου.Επίσης να «εκτελούν» απλές μαθηματικές πράξεις με το να χειρίζονται ποσότητες, να τις ενώνουν και να δημιουργούν άλλες, να βγάζουν ή να βάζουν ένα μέρος τους, να συγκρίνουν ή να μοιράζουν ποσότητες σε διαφορετικές καταστάσεις και τέλος να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά (μέσα από τις συζητήσεις για τις μαθηματικές δραστηριότητες και τη χρήση μαθηματικών όρων), να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία.Η δραστηριότητα αντλεί φυσικά στόχους και από την ενότητα Παιδί και Πληροφορική του ΑΠ καθότι το VM αποτελεί υλικό τέτοιο που φέρνει το παιδί σε επαφή με τον Η/Υ και το βοηθά στο να εξοικειωθεί με τις ΤΠΕ.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνω να μετρώ

Μωραίτη Αναστασία
Περίληψη: 

Μέσα απο την ευχάριστη δράση του λογισμικού των virtual manipulatives επέλεξα να ασχοληθώ με τη μέτρηση των αριθμών και να βοηθήσω τα παιδιά να προσεγγίσουν τις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας κλπ. Επίσης, μέσα απο ευχάριστες δραστηριότητες μέτρησης τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα προγράμματα τους μαθαίνοντας να τα χειρίζονται και να αποκτούν παράλληλα λογικομαθηματική σκέψη. Η δραστηριότητα ονομάζεται ''μαθαίνω να μετρώ''.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το base blocks ανήκει στη κατηγορία ''number and operations'' που επέλεξα να εστιάσω τη δράση μου και διευκολύνει τον μικρό μαθητή να εισαχθεί ομαλά σε μαθηματικές έννοιες κυρίως της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσω της ευχάριστης δραστηριότητας με τα κουτάκια και γενικότερα να αντιληφθεί τη μέτρηση ποσοτήτων. Επίσης με τη κατάταξη των αριθμών σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ο μαθητής αντιλαμβάνεται και την έννοια του αριθμού (με τις μονάδες) αλλά και το τρόπο ταξινόμησης τους με βάση το δεκαδικό σύστημα. Έτσι μπόρει να κατανοήσει σε καλύτερο βαθμό τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος και να χρησιμοποίησει και μεγαλύτερους αριθμούς για να κάνει μαθηματικές πράξεις. Θεωρώ οτί ειναι ένα πρόγραμμα εύκολο να το χειριστούν τα παιδιά για να εισαχθούν σε βασικές μαθηματικές έννοιες και να κατανοήσουν μαθηματικές πράξεις και τρόπους ταξινόμησης κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της λογικομαθηματικής σκέψης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Mέσα από αυτό το ευχάριστο λογισμικό μπορώ να σχεδιάσω την εξης δράση για τα παιδιά:

Στην αρχή θα ασχοληθούμε με τις μονάδες για να καταλάβουν τα παιδιά την έννοια της μονάδας και του αριθμού. Θα εισάγω στο πινακάκι με τις μονάδες ένα ένα μπλε κουτάκια και θα αρχίσουμε να μετράμε με τα παιδιά προσθέτωντας κουτάκια. Στη πορεία αφού φτάσουμε και συμπληρώσουμε έναν αριθμο πχ 6 κουτάκια, θα προτείνω στα παιδιά να τους αλλάξουν θέση μέσα στο πινακάκι (πάνω απο τη διακεκομμένη γραμμή) για να αντιληφθούν τη σταθερότητα του αριθμού. Στη συνέχεια θα εξηγήσω στα παιδιά και θα τους δείξω που γράφει στην οθόνη πάνω των αριθμό των κουτιών ωστέ να θυμούνται κάθε φορά τον αριθμό και να τον επαληθεύουν. Στη συνέχεια θα εξηγήσω πως όταν βγάζουμε κουτάκια απο το πάνω πλαίσιο και τα τοποθετούμε στο απο κάτω αφαιρούμε. Τα παιδιά τραβώντας τα κουτάκια στη κάτω μεριά του πλαισίου σχηματίζουν νέα σύνολα. Επιπροσθέτως όμως πρέπει να κατανοήσουν πως τα κουτάκια που προέρχονται από το πάνω αρχικό σύνολο αλλάζουν και τα δεδομένα του. Με ερωτήσεις όπως ''Πόσα κουτάκια τράβηξες; Πόσα κουτάκια έχουμε πάνω τώρα; Πόσα πήρες και πόσα λείπουν απο πάνω;'' τα παιδιά αντιλαμβάνονται την αφαίρεση. Στη πορεία με ερωτήσεις όπως ''πόσα κουτάκια θα βάλουμε πάνω για να έχουμε χ σύνολο; πόσα κουτάκια έχουμε εδώ τώρα που έφερες άλλο ένα;'' τα παιδιά αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τη πρόσθεση. Επιπλέον τους λέμε να παρατηρήσουν το σημείο στην οθόνη του προγράμματος που γράφει κάθε φορά τους αριθμούς των κουτιών στα πλαίσια. Έτσι επιβεβαιώνουν τις πράξεις τους και τις υποθέσεις τους. Τα παιδιά διαμορφώνουν υποθέσεις σχετικά με τους αριθμούς και τις ποσότητες μετακινώντας τα κουτάκια. Έτσι τα βοηθάμε να καταλήξουν συμπερασματικά στην ιδέα της προσθαφαίρεσης με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο. Αν τα παιδιά φτάσουν στην κατανόηση των εννοιών αυτώ μπορούμε μετά να τους δείξουμε την ταξινόμηση των αριθμών σε δεκάδες και λοιπά και να συνεχίσουν τη δράση τους σε νέο πλαίσιο.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό πρόγραμμα είναι σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να εισαχθούν στο λογικομαθηματικό τρόπο σκέψης με απλούς, ευχάριστους και διαδραστικούς τρόπους αλλά και να έρθουν σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα από τη δράση του VM που σχεδίασα τα παιδιά μπορούν με ευχάριστό τρόπο να παίξουν με τους αριθμούς, τις ποσότητες, να δουν και υποθέσουν τις διαφορές και τις μετρήσεις τους, να σχηματίσουν πλαίσια και σύνολα αριθμών, να προσθέτουν , να αφαιρούν και να σκέφτονται πειραματιζόμενα με το πρόγραμμα. Παράλληλα καθίστανται ικάνα να χειρίζονται σε πρώτο επίπεδο τα ηλεκτρονικά μέσα και προγράμματα και να νιώθουν πιο οικεία ως προς αυτά.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η Πασχαλίτσα

Τσακίρη Μαγδαληνή
Περίληψη: 

Η παρουσα εργασία εχει ως θέμα 'Πασχαλίτσα' .
Το λογισμίκο ειναι το Ladybug leaf και ανήκει στον αξονα της γεώμετριας των virtual manipulatives .Είναι συμβατο με το αναλυτικό προγράμμα και μας βοηθάει να επεξεργάστουμε εννοίες της γεωμετρίας με τα παίδια (μπροστά, δεξιά, αριστερά .90 μοίρες). Στοχεύει στην ανάπτυξη της χωροθέτησης και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δώσουν τα ίδια οδηγίες και να προσανατολιστούν στον ψηφιακό χώρο μέσα από την πασχαλίτσα σαν να ήταν τα ίδια που κινούνταν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

NLVM και άξονες Μαθηματικών Εννοιών
Το λογισμικό είναι το Ladybug Leaf και ανήκει στον άξονα της γεωμετρίας του N NLVM
Στόχοι:

Να ξεχωρίσουν τις χωρικές έννοιες (μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες)

Να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα σύνολο κινήσεων προκειμένου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα

Έννοιες: μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες

Δεξιότητες : Να είναι σε θέση να χειρίζονται το λογισμικό

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αφόρμηση: Βρισκόμαστε στη γωνιά της παρεούλας, όπου η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να της προτείνουν μια πιθανή πορεία για να φτάσει στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Μετά την ολοκλήρωση της πορείας λέει στα παιδιά, ότι η πασχαλίτσα έχει χαθεί και τους προτείνει να τη βοηθήσουν να βρει το σπίτι της(φύλλο).

Κυρίως δραστηριότητα: Χρησιμοποιούμε το λογισμικό. Μεταφερόμαστε στη γωνιά της πληροφορικής και αφού τα χωρίσουμε σε ομάδες τους εξηγούμε πώς λειτουργεί το λογισμικό. Η κάθε ομάδα επιλέγει εκείνη τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγήσει τη πασχαλίτσα στο φύλλο.

Αξιολόγηση: Για να δούμε αν τα παιδιά κατανόησαν τις έννοιες που είχαμε ως στόχο, χωρίζονται σε ζευγάρια όπου το ένα δίνει εντολές και το άλλο τις εκτελεί. Όλα τα παιδιά θα περάσουν και από τους δύο ρόλους και ανάλογα με το πόσο καλά θα ανταποκριθούν, θα κρίνει η νηπιαγωγός κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αφού μέσα από την δραστηριότητα εμφανίζονται και υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από το πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή να ξεχωρίσουν τις χωρικές έννοιες (μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες) και να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα σύνολο κινήσεων προκειμένου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Το τρενάκι με τα σχήματα

Σαραίλιδου Πηνελοπη
Περίληψη: 

Επιλέγω το συγκεκριμένο virtual manipulative από τον άξονα μαθηματικών μετρήσεις. Μέσα από το συγκεκριμένο virtual manipulative επιδιώκω τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως άμεση εκτίμηση ποσότητας , μοτίβα και γεωμετρικά σχήματα. Αρχικά τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν την ακολουθία των γεωμετρικών σχημάτων.(τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο).Στην συνέχεια, εντοπίζουν τον αριθμό.(2 τρίγωνα-2 τετράγωνα).Τα παιδιά, επίσης, θα πρέπει να καταλάβουν ότι το χρώμα δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, η ακολουθία είναι τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο ανεξάρτητα του χρώματος. Μπορεί τα δυο τρίγωνα να έχουν ίδιο χρώμα, όμως δεν είναι λάθος τα δύο τρίγωνα να είναι διαφορετικού χρώματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τετράγωνα. Ακόμη, τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι ο αριθμός που αναγράφεται σε κάθε σχήμα δεν παίζει ρόλο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Χρησιμοποιώ το Attribute trains από τον άξονα μαθηματικών μετρήσεις. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη άσκηση είναι πολύ καλή για να αντιληφθούν τα παιδιά την άμεση εκτίμηση ποσότητας και τα μοτίβα.

Βλέποντας την εικόνα τα παιδιά παρατηρούν ότι πρόκειται για ένα τρενάκι με σχήματα. Αναγνωρίζουν ότι τα γεωμετρικά σχήματα που απεικονίζονται είναι τρίγωνα και τετράγωνα. Η επόμενη κίνηση των παιδιών είναι να μετρήσουν πόσα τρίγωνα και τετράγωνα υπάρχουν στο τρενάκι.(άμεση εκτίμηση ποσότητας).Ακόμη μετρούν και τα τρίγωνα και τα τετράγωνα που βρίσκονται έξω από το τρενάκι.(άμεση εκτίμηση ποσότητας).Με κατευθυνόμενες ερωτήσεις από εμάς τα παιδιά παρατηρούν την αλληλουχία των σχημάτων. Δηλαδή τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο.(μοτίβα) ή 2 τρίγωνα-2 τετράγωνα(άμεση εκτίμηση ποσότητας).Το δύσκολο σημείο της άσκησης είναι να αντιληφθούν τα παιδιά ότι το χρώμα και ο αριθμός που αναγράφεται πάνω στο σχήμα δεν παίζει ρόλο. Έτσι αφού τα παιδιά παρατηρήσουν ότι η αλληλουχία είναι τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο ζητάμε από τα παιδιά να μας πούν αν τα τρίγωνα στην αλληλουχία τρίγωνο-τρίγωνο έχουν ίδιο χρώμα ή ίδιο αριθμό. Όταν τα παιδιά διαπιστώσουν ότι διαφέρουν ως προς το χρώμα και τον αριθμό τότε τονίζουμε στα παιδιά ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο και όχι κόκκινο τρίγωνο-κόκκινο τρίγωνο-πράσινο τετράγωνο-πράσινο τετράγωνο.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

1.Αρχικά ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν την εικόνα και να κάνουν υποθέσεις σχετικά με το τι απεικονίζεται. Τα παιδιά θα διακρίνουν τα γεωμετρικά σχήματα ,ότι τα γεωμετρικά σχήματα έχουν διάφορα χρώματα καθώς και ότι έχουν διαφορετικούς αριθμούς. Θέλοντας να εισάγω τα παιδιά στο πρόβλημα τους λέω ότι έχουμε ένα τρενάκι με σχήματα και ότι πρέπει να συμπληρώσουμε το τμήμα που λείπει με σχήματα. Τους εξηγώ ότι όπως ένα κολιέ έχει πρώτα 2 μεγάλες χάντρες και μετά 2 μικρότερες έτσι πρέπει και εμείς να συμπληρώσουμε το τρενάκι ώστε να είναι ομοιόμορφο.

2.Για να κατευθύνω την σκέψη των παιδιών κάνω κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις:

-Τι σχήμα έχει το πρώτο βαγόνι; Απ .τρίγωνο

-Τι σχήμα έχει το δεύτερο βαγόνι; Απ .τρίγωνο

Άρα τα δυο πρώτα βαγόνια είναι τρίγωνα.

-Τι σχήμα έχει το τρίτο βαγόνι; Απ. τετράγωνο

-Τι σχήμα έχει το τέταρτο βαγόνι; Απ. τετράγωνο

Άρα τα δυο πρώτα βαγόνια είναι τρίγωνα και τα επόμενα δυο είναι τετράγωνα.

-Τι σχήμα έχει το πέμπτο βαγόνι; Απ .τρίγωνο.

-Τι σχήμα έχει το έκτο βαγόνι; Απ. τρίγωνo

Άρα τα δυο πρώτα βαγόνια είναι τρίγωνα τα επόμενα δύο είναι τετράγωνα και τα επόμενα δύο πάλι τρίγωνα.

-Τι σχήμα έχει το έβδομο βαγόνι; Απ .τετράγωνο

-Τι σχήμα έχει το όγδοο βαγόνι; Απ. Τετράγωνο

Άρα τα δυο πρώτα βαγόνια είναι τρίγωνα, τα επόμενα δυο είναι τετράγωνα ,τα επόμενα δύο πάλι τρίγωνα και τα επόμενα δύο τετράγωνα.

-Τι παρατηρείτε;

Μαντέψτε ποιο σχήμα πρέπει να βάλουμε στη συνέχεια για να είναι ομοιόμορφη η ακολουθία; Τρίγωνο ή τετράγωνο;

Δοκιμάστε για να δούμε ποιο είναι το σωστό.

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ανά δυο τα βαγόνια αλλάζουν σχήμα. Τα δύο πρώτα είναι τρίγωνα μετά στα επόμενα δύο το σχήμα αλλάζει και είναι τετράγωνο. Μετά στα επόμενα δύο το σχήμα αλλάζει και είναι πάλι τρίγωνο και στα επόμενα δύο είναι πάλι τετράγωνο. Δηλαδή το σχήμα ανά δύο αλλάζει. Έχουμε τρίγωνο-τετράγωνο εναλλάξ.

-Για να είναι ομοιόμορφο το τρενάκι μας ποιο σχήμα πρέπει να βάλουμε στα επόμενα δύο βαγόνια; Απ. τρίγωνα.

-Ποιο από τα δύο τρίγωνα θα επιλέξουμε και γιατί; Το μπλε ή το κόκκινο;

Δοκιμάστε.

Άρα και τα δύο χρώματα είναι σωστά. Γιατί πιστεύετε ότι και οι δύο επιλογές είναι σωστές;

Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει για να είναι το τρενάκι μας σωστό είναι το σχήμα και όχι το χρώμα. Δηλαδή αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η ακολουθία είναι τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο και όχι κόκκινο τρίγωνο-κόκκινο τρίγωνο-πράσινο τετράγωνο-πράσινο τετράγωνο.

Ακόμη ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν τον αριθμό που έχουν πάνω τους τα σχήματα. Στη συνέχεια ζητάω από τα παιδιά να πουν ποιον αριθμό έχουν πάνω τους τα δύο πρώτα τρίγωνα και ποιον αριθμό έχουν πάνω τους τα επόμενα δύο τετράγωνα .Παρατηρούμε ότι δεν είναι ό ίδιος ούτε υπάρχει κάποια ακολουθία. Δηλαδή δεν είναι τρίγωνο 3-τρίγωνο 3-τετράγωνο 2-τετράγωνο 2 ούτε όμως τρίγωνο 3-τρίγωνο 2-τετράγωνο 3-τετράγωνο 2.

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το χρώμα και ο αριθμός δεν μας ενδιαφέρει για να κάνουμε το τρενάκι μας ομοιόμορφο.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη άσκηση πληροί κάποιους από τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος σχετικά με τα μαθηματικά. Συγκεκριμένα οι στόχοι που εκπληρούνται είναι:

1.Απαγγέλουν ,διαβάζουν και γράφουν αριθμούς μέχρι το 10.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τους αριθμούς που απεικονίζονται πάνω στα σχήματα.

2.Αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να μετρήσουν πόσα τρίγωνα, πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο τρενάκι και πόσα είναι έξω από αυτό.)

3.Καταμέτρηση ποσοτήτων(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να μετρήσουν τον αριθμό των τριγώνων και των τετραγώνων.)

4.Καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά μετρούν τα εικονίδια των τριγώνων και των τετραγώνων.)

5.Ομαδοποιούν αντικείμενα σε δυάδες ,τριάδες ,τετράδες και πεντάδες.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν ότι η ακολουθία αλλάζει ανά δυάδες και να συμπληρώσουν το τρενάκι φτιάχνοντας τις δικές τους δυάδες.)

6.Αναγνωρίζουν,περιγράφουν και συμπληρώνουν μοτίβα ή άλλες κανονικότητες με χειραπτικό ή εικονιστικό υλικό που προτείνεται από το περιβάλλον ή κατασκευάζεται.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να καταλάβουν ότι το τρενάκι αποτελεί ένα μοτίβο, μια ακολουθία η οποία πρέπει να συμπληρωθεί έτσι ώστε το τρενάκι να είναι ομοιόμορφο.)

7.Εντοπίζουν στοιχεία που λείπουν ή στοιχεία που είναι λάθος.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι κάποια σχήματα λείπουν και πρέπει να συμπληρωθούν. Έπειτα κάνουν δοκιμές τι σχήμα θα τοποθετήσουν. Κάποιας επιλογές είναι λάθος. Τα παιδιά εκ των υστέρων καταλαβαίνουν γιατί οι επιλογές είναι λάθος. Γιατί δεν είναι σύμφωνες με το μοτίβο.)

8.Περιγράφουν με λόγια το σχέδιο με το οποίο είναι κατασκευασμένη μια κανονικότητα και τη συζητούν στην τάξη.(Στην συγκεκριμένη άσκηση ζητάμε από τα παιδιά να μας περιγράψουν την ακολουθία. Δηλαδή να μας πουν από ποιο σχήμα αρχίζει και μετά από πόσα σχήματα η ακολουθία αλλάζει. δυο τρίγωνα-δυο τετράγωνα.)

9.Αναγνώριση ,ονομασία και ταξινόμηση επίπεδων και στερεών γεωμετρικών σχημάτων.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τα σχήματα που υπάρχουν .Τρίγωνα και τετράγωνα.)

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages