Μαθαίνω να μετρώ

Μωραίτη Αναστασία
Περίληψη: 

Μέσα απο την ευχάριστη δράση του λογισμικού των virtual manipulatives επέλεξα να ασχοληθώ με τη μέτρηση των αριθμών και να βοηθήσω τα παιδιά να προσεγγίσουν τις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας κλπ. Επίσης, μέσα απο ευχάριστες δραστηριότητες μέτρησης τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα προγράμματα τους μαθαίνοντας να τα χειρίζονται και να αποκτούν παράλληλα λογικομαθηματική σκέψη. Η δραστηριότητα ονομάζεται ''μαθαίνω να μετρώ''.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το base blocks ανήκει στη κατηγορία ''number and operations'' που επέλεξα να εστιάσω τη δράση μου και διευκολύνει τον μικρό μαθητή να εισαχθεί ομαλά σε μαθηματικές έννοιες κυρίως της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσω της ευχάριστης δραστηριότητας με τα κουτάκια και γενικότερα να αντιληφθεί τη μέτρηση ποσοτήτων. Επίσης με τη κατάταξη των αριθμών σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ο μαθητής αντιλαμβάνεται και την έννοια του αριθμού (με τις μονάδες) αλλά και το τρόπο ταξινόμησης τους με βάση το δεκαδικό σύστημα. Έτσι μπόρει να κατανοήσει σε καλύτερο βαθμό τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος και να χρησιμοποίησει και μεγαλύτερους αριθμούς για να κάνει μαθηματικές πράξεις. Θεωρώ οτί ειναι ένα πρόγραμμα εύκολο να το χειριστούν τα παιδιά για να εισαχθούν σε βασικές μαθηματικές έννοιες και να κατανοήσουν μαθηματικές πράξεις και τρόπους ταξινόμησης κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της λογικομαθηματικής σκέψης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Mέσα από αυτό το ευχάριστο λογισμικό μπορώ να σχεδιάσω την εξης δράση για τα παιδιά:

Στην αρχή θα ασχοληθούμε με τις μονάδες για να καταλάβουν τα παιδιά την έννοια της μονάδας και του αριθμού. Θα εισάγω στο πινακάκι με τις μονάδες ένα ένα μπλε κουτάκια και θα αρχίσουμε να μετράμε με τα παιδιά προσθέτωντας κουτάκια. Στη πορεία αφού φτάσουμε και συμπληρώσουμε έναν αριθμο πχ 6 κουτάκια, θα προτείνω στα παιδιά να τους αλλάξουν θέση μέσα στο πινακάκι (πάνω απο τη διακεκομμένη γραμμή) για να αντιληφθούν τη σταθερότητα του αριθμού. Στη συνέχεια θα εξηγήσω στα παιδιά και θα τους δείξω που γράφει στην οθόνη πάνω των αριθμό των κουτιών ωστέ να θυμούνται κάθε φορά τον αριθμό και να τον επαληθεύουν. Στη συνέχεια θα εξηγήσω πως όταν βγάζουμε κουτάκια απο το πάνω πλαίσιο και τα τοποθετούμε στο απο κάτω αφαιρούμε. Τα παιδιά τραβώντας τα κουτάκια στη κάτω μεριά του πλαισίου σχηματίζουν νέα σύνολα. Επιπροσθέτως όμως πρέπει να κατανοήσουν πως τα κουτάκια που προέρχονται από το πάνω αρχικό σύνολο αλλάζουν και τα δεδομένα του. Με ερωτήσεις όπως ''Πόσα κουτάκια τράβηξες; Πόσα κουτάκια έχουμε πάνω τώρα; Πόσα πήρες και πόσα λείπουν απο πάνω;'' τα παιδιά αντιλαμβάνονται την αφαίρεση. Στη πορεία με ερωτήσεις όπως ''πόσα κουτάκια θα βάλουμε πάνω για να έχουμε χ σύνολο; πόσα κουτάκια έχουμε εδώ τώρα που έφερες άλλο ένα;'' τα παιδιά αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τη πρόσθεση. Επιπλέον τους λέμε να παρατηρήσουν το σημείο στην οθόνη του προγράμματος που γράφει κάθε φορά τους αριθμούς των κουτιών στα πλαίσια. Έτσι επιβεβαιώνουν τις πράξεις τους και τις υποθέσεις τους. Τα παιδιά διαμορφώνουν υποθέσεις σχετικά με τους αριθμούς και τις ποσότητες μετακινώντας τα κουτάκια. Έτσι τα βοηθάμε να καταλήξουν συμπερασματικά στην ιδέα της προσθαφαίρεσης με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο. Αν τα παιδιά φτάσουν στην κατανόηση των εννοιών αυτώ μπορούμε μετά να τους δείξουμε την ταξινόμηση των αριθμών σε δεκάδες και λοιπά και να συνεχίσουν τη δράση τους σε νέο πλαίσιο.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό πρόγραμμα είναι σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να εισαχθούν στο λογικομαθηματικό τρόπο σκέψης με απλούς, ευχάριστους και διαδραστικούς τρόπους αλλά και να έρθουν σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα από τη δράση του VM που σχεδίασα τα παιδιά μπορούν με ευχάριστό τρόπο να παίξουν με τους αριθμούς, τις ποσότητες, να δουν και υποθέσουν τις διαφορές και τις μετρήσεις τους, να σχηματίσουν πλαίσια και σύνολα αριθμών, να προσθέτουν , να αφαιρούν και να σκέφτονται πειραματιζόμενα με το πρόγραμμα. Παράλληλα καθίστανται ικάνα να χειρίζονται σε πρώτο επίπεδο τα ηλεκτρονικά μέσα και προγράμματα και να νιώθουν πιο οικεία ως προς αυτά.