Η Πασχαλίτσα

Τσακίρη Μαγδαληνή
Περίληψη: 

Η παρουσα εργασία εχει ως θέμα 'Πασχαλίτσα' .
Το λογισμίκο ειναι το Ladybug leaf και ανήκει στον αξονα της γεώμετριας των virtual manipulatives .Είναι συμβατο με το αναλυτικό προγράμμα και μας βοηθάει να επεξεργάστουμε εννοίες της γεωμετρίας με τα παίδια (μπροστά, δεξιά, αριστερά .90 μοίρες). Στοχεύει στην ανάπτυξη της χωροθέτησης και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δώσουν τα ίδια οδηγίες και να προσανατολιστούν στον ψηφιακό χώρο μέσα από την πασχαλίτσα σαν να ήταν τα ίδια που κινούνταν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

NLVM και άξονες Μαθηματικών Εννοιών
Το λογισμικό είναι το Ladybug Leaf και ανήκει στον άξονα της γεωμετρίας του N NLVM
Στόχοι:

Να ξεχωρίσουν τις χωρικές έννοιες (μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες)

Να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα σύνολο κινήσεων προκειμένου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα

Έννοιες: μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες

Δεξιότητες : Να είναι σε θέση να χειρίζονται το λογισμικό

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αφόρμηση: Βρισκόμαστε στη γωνιά της παρεούλας, όπου η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να της προτείνουν μια πιθανή πορεία για να φτάσει στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Μετά την ολοκλήρωση της πορείας λέει στα παιδιά, ότι η πασχαλίτσα έχει χαθεί και τους προτείνει να τη βοηθήσουν να βρει το σπίτι της(φύλλο).

Κυρίως δραστηριότητα: Χρησιμοποιούμε το λογισμικό. Μεταφερόμαστε στη γωνιά της πληροφορικής και αφού τα χωρίσουμε σε ομάδες τους εξηγούμε πώς λειτουργεί το λογισμικό. Η κάθε ομάδα επιλέγει εκείνη τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγήσει τη πασχαλίτσα στο φύλλο.

Αξιολόγηση: Για να δούμε αν τα παιδιά κατανόησαν τις έννοιες που είχαμε ως στόχο, χωρίζονται σε ζευγάρια όπου το ένα δίνει εντολές και το άλλο τις εκτελεί. Όλα τα παιδιά θα περάσουν και από τους δύο ρόλους και ανάλογα με το πόσο καλά θα ανταποκριθούν, θα κρίνει η νηπιαγωγός κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αφού μέσα από την δραστηριότητα εμφανίζονται και υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από το πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή να ξεχωρίσουν τις χωρικές έννοιες (μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες) και να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα σύνολο κινήσεων προκειμένου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα .