2012-13

Μαθαίνω να μετρώ

Μωραίτη Αναστασία
Περίληψη: 

Μέσα απο την ευχάριστη δράση του λογισμικού των virtual manipulatives επέλεξα να ασχοληθώ με τη μέτρηση των αριθμών και να βοηθήσω τα παιδιά να προσεγγίσουν τις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας κλπ. Επίσης, μέσα απο ευχάριστες δραστηριότητες μέτρησης τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα προγράμματα τους μαθαίνοντας να τα χειρίζονται και να αποκτούν παράλληλα λογικομαθηματική σκέψη. Η δραστηριότητα ονομάζεται ''μαθαίνω να μετρώ''.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το base blocks ανήκει στη κατηγορία ''number and operations'' που επέλεξα να εστιάσω τη δράση μου και διευκολύνει τον μικρό μαθητή να εισαχθεί ομαλά σε μαθηματικές έννοιες κυρίως της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσω της ευχάριστης δραστηριότητας με τα κουτάκια και γενικότερα να αντιληφθεί τη μέτρηση ποσοτήτων. Επίσης με τη κατάταξη των αριθμών σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ο μαθητής αντιλαμβάνεται και την έννοια του αριθμού (με τις μονάδες) αλλά και το τρόπο ταξινόμησης τους με βάση το δεκαδικό σύστημα. Έτσι μπόρει να κατανοήσει σε καλύτερο βαθμό τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος και να χρησιμοποίησει και μεγαλύτερους αριθμούς για να κάνει μαθηματικές πράξεις. Θεωρώ οτί ειναι ένα πρόγραμμα εύκολο να το χειριστούν τα παιδιά για να εισαχθούν σε βασικές μαθηματικές έννοιες και να κατανοήσουν μαθηματικές πράξεις και τρόπους ταξινόμησης κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της λογικομαθηματικής σκέψης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Mέσα από αυτό το ευχάριστο λογισμικό μπορώ να σχεδιάσω την εξης δράση για τα παιδιά:

Στην αρχή θα ασχοληθούμε με τις μονάδες για να καταλάβουν τα παιδιά την έννοια της μονάδας και του αριθμού. Θα εισάγω στο πινακάκι με τις μονάδες ένα ένα μπλε κουτάκια και θα αρχίσουμε να μετράμε με τα παιδιά προσθέτωντας κουτάκια. Στη πορεία αφού φτάσουμε και συμπληρώσουμε έναν αριθμο πχ 6 κουτάκια, θα προτείνω στα παιδιά να τους αλλάξουν θέση μέσα στο πινακάκι (πάνω απο τη διακεκομμένη γραμμή) για να αντιληφθούν τη σταθερότητα του αριθμού. Στη συνέχεια θα εξηγήσω στα παιδιά και θα τους δείξω που γράφει στην οθόνη πάνω των αριθμό των κουτιών ωστέ να θυμούνται κάθε φορά τον αριθμό και να τον επαληθεύουν. Στη συνέχεια θα εξηγήσω πως όταν βγάζουμε κουτάκια απο το πάνω πλαίσιο και τα τοποθετούμε στο απο κάτω αφαιρούμε. Τα παιδιά τραβώντας τα κουτάκια στη κάτω μεριά του πλαισίου σχηματίζουν νέα σύνολα. Επιπροσθέτως όμως πρέπει να κατανοήσουν πως τα κουτάκια που προέρχονται από το πάνω αρχικό σύνολο αλλάζουν και τα δεδομένα του. Με ερωτήσεις όπως ''Πόσα κουτάκια τράβηξες; Πόσα κουτάκια έχουμε πάνω τώρα; Πόσα πήρες και πόσα λείπουν απο πάνω;'' τα παιδιά αντιλαμβάνονται την αφαίρεση. Στη πορεία με ερωτήσεις όπως ''πόσα κουτάκια θα βάλουμε πάνω για να έχουμε χ σύνολο; πόσα κουτάκια έχουμε εδώ τώρα που έφερες άλλο ένα;'' τα παιδιά αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τη πρόσθεση. Επιπλέον τους λέμε να παρατηρήσουν το σημείο στην οθόνη του προγράμματος που γράφει κάθε φορά τους αριθμούς των κουτιών στα πλαίσια. Έτσι επιβεβαιώνουν τις πράξεις τους και τις υποθέσεις τους. Τα παιδιά διαμορφώνουν υποθέσεις σχετικά με τους αριθμούς και τις ποσότητες μετακινώντας τα κουτάκια. Έτσι τα βοηθάμε να καταλήξουν συμπερασματικά στην ιδέα της προσθαφαίρεσης με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο. Αν τα παιδιά φτάσουν στην κατανόηση των εννοιών αυτώ μπορούμε μετά να τους δείξουμε την ταξινόμηση των αριθμών σε δεκάδες και λοιπά και να συνεχίσουν τη δράση τους σε νέο πλαίσιο.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό πρόγραμμα είναι σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να εισαχθούν στο λογικομαθηματικό τρόπο σκέψης με απλούς, ευχάριστους και διαδραστικούς τρόπους αλλά και να έρθουν σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα από τη δράση του VM που σχεδίασα τα παιδιά μπορούν με ευχάριστό τρόπο να παίξουν με τους αριθμούς, τις ποσότητες, να δουν και υποθέσουν τις διαφορές και τις μετρήσεις τους, να σχηματίσουν πλαίσια και σύνολα αριθμών, να προσθέτουν , να αφαιρούν και να σκέφτονται πειραματιζόμενα με το πρόγραμμα. Παράλληλα καθίστανται ικάνα να χειρίζονται σε πρώτο επίπεδο τα ηλεκτρονικά μέσα και προγράμματα και να νιώθουν πιο οικεία ως προς αυτά.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η Πασχαλίτσα

Τσακίρη Μαγδαληνή
Περίληψη: 

Η παρουσα εργασία εχει ως θέμα 'Πασχαλίτσα' .
Το λογισμίκο ειναι το Ladybug leaf και ανήκει στον αξονα της γεώμετριας των virtual manipulatives .Είναι συμβατο με το αναλυτικό προγράμμα και μας βοηθάει να επεξεργάστουμε εννοίες της γεωμετρίας με τα παίδια (μπροστά, δεξιά, αριστερά .90 μοίρες). Στοχεύει στην ανάπτυξη της χωροθέτησης και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δώσουν τα ίδια οδηγίες και να προσανατολιστούν στον ψηφιακό χώρο μέσα από την πασχαλίτσα σαν να ήταν τα ίδια που κινούνταν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

NLVM και άξονες Μαθηματικών Εννοιών
Το λογισμικό είναι το Ladybug Leaf και ανήκει στον άξονα της γεωμετρίας του N NLVM
Στόχοι:

Να ξεχωρίσουν τις χωρικές έννοιες (μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες)

Να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα σύνολο κινήσεων προκειμένου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα

Έννοιες: μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες

Δεξιότητες : Να είναι σε θέση να χειρίζονται το λογισμικό

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αφόρμηση: Βρισκόμαστε στη γωνιά της παρεούλας, όπου η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να της προτείνουν μια πιθανή πορεία για να φτάσει στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Μετά την ολοκλήρωση της πορείας λέει στα παιδιά, ότι η πασχαλίτσα έχει χαθεί και τους προτείνει να τη βοηθήσουν να βρει το σπίτι της(φύλλο).

Κυρίως δραστηριότητα: Χρησιμοποιούμε το λογισμικό. Μεταφερόμαστε στη γωνιά της πληροφορικής και αφού τα χωρίσουμε σε ομάδες τους εξηγούμε πώς λειτουργεί το λογισμικό. Η κάθε ομάδα επιλέγει εκείνη τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγήσει τη πασχαλίτσα στο φύλλο.

Αξιολόγηση: Για να δούμε αν τα παιδιά κατανόησαν τις έννοιες που είχαμε ως στόχο, χωρίζονται σε ζευγάρια όπου το ένα δίνει εντολές και το άλλο τις εκτελεί. Όλα τα παιδιά θα περάσουν και από τους δύο ρόλους και ανάλογα με το πόσο καλά θα ανταποκριθούν, θα κρίνει η νηπιαγωγός κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αφού μέσα από την δραστηριότητα εμφανίζονται και υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από το πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή να ξεχωρίσουν τις χωρικές έννοιες (μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες) και να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα σύνολο κινήσεων προκειμένου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Το τρενάκι με τα σχήματα

Σαραίλιδου Πηνελοπη
Περίληψη: 

Επιλέγω το συγκεκριμένο virtual manipulative από τον άξονα μαθηματικών μετρήσεις. Μέσα από το συγκεκριμένο virtual manipulative επιδιώκω τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως άμεση εκτίμηση ποσότητας , μοτίβα και γεωμετρικά σχήματα. Αρχικά τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν την ακολουθία των γεωμετρικών σχημάτων.(τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο).Στην συνέχεια, εντοπίζουν τον αριθμό.(2 τρίγωνα-2 τετράγωνα).Τα παιδιά, επίσης, θα πρέπει να καταλάβουν ότι το χρώμα δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, η ακολουθία είναι τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο ανεξάρτητα του χρώματος. Μπορεί τα δυο τρίγωνα να έχουν ίδιο χρώμα, όμως δεν είναι λάθος τα δύο τρίγωνα να είναι διαφορετικού χρώματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τετράγωνα. Ακόμη, τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι ο αριθμός που αναγράφεται σε κάθε σχήμα δεν παίζει ρόλο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Χρησιμοποιώ το Attribute trains από τον άξονα μαθηματικών μετρήσεις. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη άσκηση είναι πολύ καλή για να αντιληφθούν τα παιδιά την άμεση εκτίμηση ποσότητας και τα μοτίβα.

Βλέποντας την εικόνα τα παιδιά παρατηρούν ότι πρόκειται για ένα τρενάκι με σχήματα. Αναγνωρίζουν ότι τα γεωμετρικά σχήματα που απεικονίζονται είναι τρίγωνα και τετράγωνα. Η επόμενη κίνηση των παιδιών είναι να μετρήσουν πόσα τρίγωνα και τετράγωνα υπάρχουν στο τρενάκι.(άμεση εκτίμηση ποσότητας).Ακόμη μετρούν και τα τρίγωνα και τα τετράγωνα που βρίσκονται έξω από το τρενάκι.(άμεση εκτίμηση ποσότητας).Με κατευθυνόμενες ερωτήσεις από εμάς τα παιδιά παρατηρούν την αλληλουχία των σχημάτων. Δηλαδή τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο.(μοτίβα) ή 2 τρίγωνα-2 τετράγωνα(άμεση εκτίμηση ποσότητας).Το δύσκολο σημείο της άσκησης είναι να αντιληφθούν τα παιδιά ότι το χρώμα και ο αριθμός που αναγράφεται πάνω στο σχήμα δεν παίζει ρόλο. Έτσι αφού τα παιδιά παρατηρήσουν ότι η αλληλουχία είναι τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο ζητάμε από τα παιδιά να μας πούν αν τα τρίγωνα στην αλληλουχία τρίγωνο-τρίγωνο έχουν ίδιο χρώμα ή ίδιο αριθμό. Όταν τα παιδιά διαπιστώσουν ότι διαφέρουν ως προς το χρώμα και τον αριθμό τότε τονίζουμε στα παιδιά ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο και όχι κόκκινο τρίγωνο-κόκκινο τρίγωνο-πράσινο τετράγωνο-πράσινο τετράγωνο.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

1.Αρχικά ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν την εικόνα και να κάνουν υποθέσεις σχετικά με το τι απεικονίζεται. Τα παιδιά θα διακρίνουν τα γεωμετρικά σχήματα ,ότι τα γεωμετρικά σχήματα έχουν διάφορα χρώματα καθώς και ότι έχουν διαφορετικούς αριθμούς. Θέλοντας να εισάγω τα παιδιά στο πρόβλημα τους λέω ότι έχουμε ένα τρενάκι με σχήματα και ότι πρέπει να συμπληρώσουμε το τμήμα που λείπει με σχήματα. Τους εξηγώ ότι όπως ένα κολιέ έχει πρώτα 2 μεγάλες χάντρες και μετά 2 μικρότερες έτσι πρέπει και εμείς να συμπληρώσουμε το τρενάκι ώστε να είναι ομοιόμορφο.

2.Για να κατευθύνω την σκέψη των παιδιών κάνω κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις:

-Τι σχήμα έχει το πρώτο βαγόνι; Απ .τρίγωνο

-Τι σχήμα έχει το δεύτερο βαγόνι; Απ .τρίγωνο

Άρα τα δυο πρώτα βαγόνια είναι τρίγωνα.

-Τι σχήμα έχει το τρίτο βαγόνι; Απ. τετράγωνο

-Τι σχήμα έχει το τέταρτο βαγόνι; Απ. τετράγωνο

Άρα τα δυο πρώτα βαγόνια είναι τρίγωνα και τα επόμενα δυο είναι τετράγωνα.

-Τι σχήμα έχει το πέμπτο βαγόνι; Απ .τρίγωνο.

-Τι σχήμα έχει το έκτο βαγόνι; Απ. τρίγωνo

Άρα τα δυο πρώτα βαγόνια είναι τρίγωνα τα επόμενα δύο είναι τετράγωνα και τα επόμενα δύο πάλι τρίγωνα.

-Τι σχήμα έχει το έβδομο βαγόνι; Απ .τετράγωνο

-Τι σχήμα έχει το όγδοο βαγόνι; Απ. Τετράγωνο

Άρα τα δυο πρώτα βαγόνια είναι τρίγωνα, τα επόμενα δυο είναι τετράγωνα ,τα επόμενα δύο πάλι τρίγωνα και τα επόμενα δύο τετράγωνα.

-Τι παρατηρείτε;

Μαντέψτε ποιο σχήμα πρέπει να βάλουμε στη συνέχεια για να είναι ομοιόμορφη η ακολουθία; Τρίγωνο ή τετράγωνο;

Δοκιμάστε για να δούμε ποιο είναι το σωστό.

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ανά δυο τα βαγόνια αλλάζουν σχήμα. Τα δύο πρώτα είναι τρίγωνα μετά στα επόμενα δύο το σχήμα αλλάζει και είναι τετράγωνο. Μετά στα επόμενα δύο το σχήμα αλλάζει και είναι πάλι τρίγωνο και στα επόμενα δύο είναι πάλι τετράγωνο. Δηλαδή το σχήμα ανά δύο αλλάζει. Έχουμε τρίγωνο-τετράγωνο εναλλάξ.

-Για να είναι ομοιόμορφο το τρενάκι μας ποιο σχήμα πρέπει να βάλουμε στα επόμενα δύο βαγόνια; Απ. τρίγωνα.

-Ποιο από τα δύο τρίγωνα θα επιλέξουμε και γιατί; Το μπλε ή το κόκκινο;

Δοκιμάστε.

Άρα και τα δύο χρώματα είναι σωστά. Γιατί πιστεύετε ότι και οι δύο επιλογές είναι σωστές;

Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει για να είναι το τρενάκι μας σωστό είναι το σχήμα και όχι το χρώμα. Δηλαδή αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η ακολουθία είναι τρίγωνο-τρίγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο και όχι κόκκινο τρίγωνο-κόκκινο τρίγωνο-πράσινο τετράγωνο-πράσινο τετράγωνο.

Ακόμη ζητάω από τα παιδιά να παρατηρήσουν τον αριθμό που έχουν πάνω τους τα σχήματα. Στη συνέχεια ζητάω από τα παιδιά να πουν ποιον αριθμό έχουν πάνω τους τα δύο πρώτα τρίγωνα και ποιον αριθμό έχουν πάνω τους τα επόμενα δύο τετράγωνα .Παρατηρούμε ότι δεν είναι ό ίδιος ούτε υπάρχει κάποια ακολουθία. Δηλαδή δεν είναι τρίγωνο 3-τρίγωνο 3-τετράγωνο 2-τετράγωνο 2 ούτε όμως τρίγωνο 3-τρίγωνο 2-τετράγωνο 3-τετράγωνο 2.

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το χρώμα και ο αριθμός δεν μας ενδιαφέρει για να κάνουμε το τρενάκι μας ομοιόμορφο.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη άσκηση πληροί κάποιους από τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος σχετικά με τα μαθηματικά. Συγκεκριμένα οι στόχοι που εκπληρούνται είναι:

1.Απαγγέλουν ,διαβάζουν και γράφουν αριθμούς μέχρι το 10.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τους αριθμούς που απεικονίζονται πάνω στα σχήματα.

2.Αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να μετρήσουν πόσα τρίγωνα, πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο τρενάκι και πόσα είναι έξω από αυτό.)

3.Καταμέτρηση ποσοτήτων(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να μετρήσουν τον αριθμό των τριγώνων και των τετραγώνων.)

4.Καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά μετρούν τα εικονίδια των τριγώνων και των τετραγώνων.)

5.Ομαδοποιούν αντικείμενα σε δυάδες ,τριάδες ,τετράδες και πεντάδες.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν ότι η ακολουθία αλλάζει ανά δυάδες και να συμπληρώσουν το τρενάκι φτιάχνοντας τις δικές τους δυάδες.)

6.Αναγνωρίζουν,περιγράφουν και συμπληρώνουν μοτίβα ή άλλες κανονικότητες με χειραπτικό ή εικονιστικό υλικό που προτείνεται από το περιβάλλον ή κατασκευάζεται.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να καταλάβουν ότι το τρενάκι αποτελεί ένα μοτίβο, μια ακολουθία η οποία πρέπει να συμπληρωθεί έτσι ώστε το τρενάκι να είναι ομοιόμορφο.)

7.Εντοπίζουν στοιχεία που λείπουν ή στοιχεία που είναι λάθος.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι κάποια σχήματα λείπουν και πρέπει να συμπληρωθούν. Έπειτα κάνουν δοκιμές τι σχήμα θα τοποθετήσουν. Κάποιας επιλογές είναι λάθος. Τα παιδιά εκ των υστέρων καταλαβαίνουν γιατί οι επιλογές είναι λάθος. Γιατί δεν είναι σύμφωνες με το μοτίβο.)

8.Περιγράφουν με λόγια το σχέδιο με το οποίο είναι κατασκευασμένη μια κανονικότητα και τη συζητούν στην τάξη.(Στην συγκεκριμένη άσκηση ζητάμε από τα παιδιά να μας περιγράψουν την ακολουθία. Δηλαδή να μας πουν από ποιο σχήμα αρχίζει και μετά από πόσα σχήματα η ακολουθία αλλάζει. δυο τρίγωνα-δυο τετράγωνα.)

9.Αναγνώριση ,ονομασία και ταξινόμηση επίπεδων και στερεών γεωμετρικών σχημάτων.(Στην συγκεκριμένη άσκηση τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τα σχήματα που υπάρχουν .Τρίγωνα και τετράγωνα.)

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η βόλτα της κυρίας Μήνας

Πολυμέρου Αικατερίνη
Περίληψη: 

Το virtual manipulatives που επέλεξα είναι το turtle geometry. Πιστέυω ότι με αυτό το εργαλείο θα μυήσω τα παιδιά στο κόσμο της γεωμετρίας. Θα σχεδιάζουν γραμμές και καμπύλες παίζοντας με τον υπολογιστή. Συγκεκριμένα, το turtle geometry συνδυάζει γνώση και παιχνίδι, ένας συνδυασμος που προσελκύει τα παιδιά.Η μαθηματική έννοια στην οποία εστίασα είναι η γεωμετρία.Αναλυτικότερα, στεχεύω στο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με σχήματα τα οποία αργότεραναμπορύν να εντάξουν στις ζωγραφιές τους. Οι λόγοι είναι τόσο πρακτικοί όσο και αναπτυξιακοί. Θεωρώ,δηλαδή, ότι η γεωμετρία είναι ίσως το μοναδικό μάθημα που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ξεπεράσουν το στάδιο της εγωκεντρικής αντίληψης που αναφέρει ο Piaget στις ερευνές του, αφού σχετίζεται άμεσα με τον προσανατολισμό, το μετασχηματισμό και την οπτικοποίηση, αρχές που διέπουν το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulatives που επέλεξα είναι το turtle geometry και αφορά μία χελώνα που περνάει από διάφορα στάδια για να εντάξει τα παιδιά στο κόσμο της γεωμετρίας. Αρχικά μπορεί κάποιος να βάλει τα παιδιά να παιξουν στο πρόγραμμα αυτό και να μάθουν τις ευθείες και τις γωνίες όπως 45 μοίρες, 90 μοίρες κ.α. Στη συνέχεια μπορεί να τους κάνει μάθημα προσανατολισμού και να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα με τον λαβύρινθο βέβαια σε πολύ προχωρημένο επίπεδο γιατί είναι αρκετά απαιτητικό. Ακόμα το συγκεκριμένο εργαλείο θα μπορουσε να το εντάξει κανείς στην διδασκαλία του ώστε εισάγει τα παιδιά στην έννοια των επίπεδων σχημάτων και να υπολογήσουν μαζί πόσες πλευρές χρειάζεται ένα τετράγωνο να είναι ίσες. Τέλος το συγκεκριμένο εργαλείο είναι σαν πειραμα αφου με την μέθοδο της δοκιμής τα παιδιά μπορούν να γυρίσουν πίσω να εξετάσουν και να ξαναδοκιμάσουν την διαδρομή της χελώνας ώστε να επιτευξουν τον συγκεκριμένο σκοπό της.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το turtle geometry έχει διάφορα προγράμματα με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Επέλεξα το rocks γιατί θέλω τα παιδια μέσω του παιχνιδιού να υπολογίσουν και να προσανατολίσουν τη μικρή χελώνα να πάει από το σωστό δρόμο δεξιότητες που χρειάζεται πρώτα να τις κατακτήσουν οι ίδιοι για να τις εφαρμόσουν.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα το επιλέξω για παιδια προσχολικής ηλικίας.

Αρχικά εισάγω τα παιδιά στη δράση με ένα παραμύθι που θα εξιστορεί την περιπέτεια της κυρίας Μήνας που χάθηκε στο δρομό που πηγαινε για να ποτίσει τα λουλούδια. Στη συνέχεια θα τους δείξω το πρόγραμμα κια θα τους ζητήσω να προσανατολήσουν την μικρή χελώνα. Στην αρχή θα πειραματιστούν μόνα τους με το πρόγραμμα και μετά θα τους δείξω την γωνία το αριστερα και το δεξια.Θα τους πω οτι η χελωνα δεν γινεται να πηγαινει μόνο ευθεια γιατι δεν θα φτασει στον προορισμό της πρεπει κατι να κανουμε τι προτείνετε;πως μπορούμε να το επιτευξουμε αυτό(στροφή) θα τους δείξω τα ανοίγματα των στροφών και θα τους ζητήσω να πειραματιστούν για να το κατορθώσουν. Τα παιδιά θα δουν ότι η μικρή στροφή δεν βοηθάει την κατάσταση γι αυτό και θα προσπαθήσουν την μεγαλύτερη. Τα ιδανικά συμπεράσματα θα μπορούσαν να ήταν οτι πρέπει να δοκιμάσουν πολλές φορές, οτι το λάθος διορθώνεται αρκεί να προσπαθήσουν και δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος για να πετύχουν το σκοπό τους αλλά πολλοί.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρει γενικά για την γεωμετρία ως σκοπό να μάθουν να προσανατολίζονται, να οπτικοποιούν και να μετασχηματίζουν. Η δραστηριότητα που επέλεξα να κάνω πιστευω ότι τα έχει αυτά αφου μελετουν το περιβάλλον για να επιλέξουν την κατάλληλη κίνηση, προσανατολίζονται για να βοηθήσουν την μικρή χελώνα να καταφέρει τον σκοπό της και αν κάνουν λάθος μετασχηματίζουν την κίνησή τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παιχνίδι με την αφαίρεση

Σιδέρη Μαρία
Περίληψη: 

Το virtual manipulative που επέλεξα να ασχοληθώ είναι το Base Blocks Subtraction, το οποίο εστιάζει στην μαθηματική πράξη της αφαίρεσης. Ο τίτλος της δραστηριότητάς μου είναι "Παιχνίδι με την αφαίρεση" και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Οι στόχοι της δράσης αυτής συνδέονται άμεσα με το τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα και το νέο πιλοτικό και σκοπεύουν στην εξοικείωση των παιδιών με την έννοια της αφαίρεσης, στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις και στην διερεύνηση των διαφορών των αριθμών μέχρι το 10.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το Base Blocks Subtraction εστιάζει στην μαθηματική πράξη της αφαίρεσης και είναι προσαρμόσιμο για παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θεωρώ ότι είναι από τις πιο κατάλληλες για την καλύτερη διδακτική υποστήριξη της μαθηματικής αυτής πράξης, καθώς παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για την εξάσκηση των παιδιών σε πράξεις αφαίρεσης. Γεινικότερα, το συγκεκριμένο virtual manipulative μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά κάθε ηλικίας και ενήλικες, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την πράξη της αφαίρεσης, καθώς υπάρχει ευκαιρία διαβάθμισης της δυσκολίας. Οι πράξεις ξεκινούν από σύνολα μονάδων και μπορούν να συμπεριλάβουν σύνολα δεκάδων, εκατοντάδων και χιλιάδων, αυξάνοντας δηλαδή σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουμε τη μορφή ενός συνόλου, όπως για παράδειγμα να μετατρέψουμε μια χιλιάδα σε εκατοντάδες ή μια εκατοντάδα σε δεκάδες, κοκ. Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως παρέχεται το κατάλληλο υποστηρικτικό υπόβαθρο για να ενισχυθεί η μαθηματική σκέψη όσον αφορά τουλάχιστον την πράξη της αφαίρεσης.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση που θα πραγματοποιήσω με το Base Blocks Subtraction απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και εστιάζει στην διερεύνηση των διαφορών των αριθμών μέχρι το δέκα. Η εφαρμογή φροντίζω να προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά, δηλαδή να αποτελείται από δυο στήλες, η μια των δεκάδων και η άλλη των μονάδων. Αρχικά, λοιπόν, ζητάω από τα παιδιά να εξερευνήσουν το περιβάλλον αυτό, αφήνοντας το κενό και να παρατηρήσουν τι συμβαίνει με τους μπλε και κόκκινους κύβους και τις γραμμές. Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα υποβάλλω είναι: Τι παρατηρείτε να γίνεται κάθε φορά που πατάμε μια εικόνα που δείχνει έναν κύβο ή μια γραμμή; Γιατί όλα τα μπλε είναι στην πάνω σειρά, ενώ τα κόκκινα στην κάτω; Τι λέτε να συμβεί αν μετακινήσουμε έναν μπλε κύβο στους κόκκινους ή έναν κόκκινο στους μπλε;

Προτρέπουμε, δηλαδή, τα παιδιά να πειραματιστούν έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής αυτής. Σύντομα τα παιδιά θα καταλάβουν πως ένας κόκκινος κύβος ή μια κόκκινη γραμμή "εξαφανίζουν" ένα αντίστοιχο μπλε. Τότε τους ζητάω να παρατηρήσουν αν αλλάζει και κάτι άλλο στην οθόνη κάθε φορά που προσθέτουν κάτι, προτρέποντάς τα δηλαδή να συνειδητοποιήσουν τους αριθμούς στο δεξί μέρος της οθόνης. Αφού τα παιδιά δημιουργήσουν μια πλήρη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του περιβάλλοντος, τότε τους προτείνουμε να ονομάσουμε τη μια γραμμή=αριθμό δέκα και έναν κύβο=αριθμό 1. Έπειτα, εξηγούμε στα παιδιά με παιγνιώδη τρόπο πως στην πάνω γραμμή είναι οι "δυνατοί" αριθμοί(δηλαδή οι πιο πολλοί) και στην κάτω αυτοί που θέλουν να ανέβουν πάνω και να νικήσουν τους δυνατούς, κάνοντας αντιστοιχία και στους αριθμούς που βρίσκονται στο δεξί μέρος της οθόνης.Δημιουργώντας ένα δικό μου πρόβλημα χαμηλού επιπέδου δυσκολίας(3-1) προτρέπω τα παιδιά να σκεφτούν πού θα τοποθετηθεί ο αριθμός 3 και πού ο αριθμός 1 ρωτώντας τα: Ποιος είναι ο πιο δυνατός αριθμός; Πώς θα τον σχηματίσουμε; Πόσοι αριθμοί μένουν στο τέλος;

Βάζουμε επομένως τα παιδιά στην διαδικασία να αφαιρούν αριθμούς και σιγά σιγά τους παρουσιάζουμε την νέα αυτή έννοια, αφήνοντας τους το περιθώριο να κάνουν και λάθη.Μπορεί να σχηματίσουν λάθος τον αριθμό 3 αλλά η δική μας παρέμβαση μπορεί να τα βοηθήσει να βρουν τη λύση. Στη συνέχεια αυξάνουμε τον βαθμό δυσκολίας και τους ζητάμε να αφαιρέσουν από τον αριθμό δέκα τον αριθμό 3. Τα παιδιά θα παρατηρήσουν με δικές μας προτροπές πως οι αριθμοί στην κάτω σειρά δεν μπορούν να "μπουν" στη γραμμή που είναι ο αριθμός δέκα. Με τη βοήθεια μας θα ανακαλύψουν πως το δέκα μπορεί να μετακινηθεί και να "σπάσει" σε δέκα κομμάτια (δηλαδή 10 μονάδες). Έτσι, η πράξη της αφαίρεσης θα γίνει ευκολότερη και θα κατανοηθεί από τα παιδιά. Μέσα από αυτήν την διαδικασία θα μπορέσουν να διαμορφώσουν συμπεράσματα για τις σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα που σχεδίασα έχει άμεση σχέση με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς ικανοποιεί πολλούς από τους στόχους που τίθενται στην ενότητα των μαθηματικών και συγκεκριμένα στο περιεχόμενο των πράξεων. Σαφέστερα, ο στόχος που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα για τα νήπια να διερευνούν συνδυασμούς για τις διαφορές των αριθμών μέχρι το δέκα ικανοποιείται και στην συγκεκριμένη δράση, καθώς τα νήπια υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά καλούνται να διατυπώσουν και να ελέγξουν τις υποθέσεις τους και να προβούν στην επίλυση προβλημάτων, επεξεργάζοντας τις ποσοτικές πληροφορίες που τους δίνονται. Σταδιακά στην συγκεκριμένη δράση θα εξοικειωθούν με την έννοια "αφαιρώ", η οποία θα αντικαταστήσει τα συνήθη ρήματα όπως "βγάζω" που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Τα Μέσα Μεταφοράς σε κατηγορίες

Νταμπλια Ελένη
Περίληψη: 

Η εργασία μου περιλαμβάνει το Virtual Manipulative "Hundreds Chart", το οποίο ανήκει στον άξονα γνωστικού περιεχομένου (άξονας μαθηματικών εννοιών) "αριθμοί και πράξεις". Το συγκεκριμένο VM μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να μετρούν μέχρι το 100, αλλά και να κάνουν διάφορες αριθμητικές πράξεις.Πιο συγκεκριμένα,προσπαθούν να υπολογίσουν την αριθμητική απόσταση που πρέπει να διασχίσουν έτσι ώστε να θεωρείται σωστή απο το VM, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν τεθεί κάθε φορά. Ο τίτλος δράσης μου θα είναι "τα Μέσα Μεταφοράς", όπου τα παιδιά έχοντας μάθει τους αριθμούς, με τη βοήθεια του VM, θα μπορούν να διαχωρίζουν, να μετρούν και να τοποθετούν σε κατηγορίες τα Μέσα Μεταφοράς. Συνδέεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα, όπου αναφέρεται ότι οι μαθητές επιδιώκουν να διαβάζουν ή να γράφουν μέχρι το 100, αλλά και να προσθέτουν ή να αφαιρούν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM "Ηundreds Chart", αρχικά, προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν να απαριθμούν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 100. Επίσης, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μην μετρούν τους αριθμούς μόνο διαδοχικά, αλλά δύο-δύο ή και τρεις-τρεις (τους αριθμούς). Στην τελευταία περίπτωση, τα παιδιά θα μπορούν να ξεκινούν να μετρούν με τον προαναφερθέντα τρόπο όχι μόνο από τον αριθμό 1, αλλά και από οποιονδήποτε άλλο αριθμό. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψουμε πως τα παιδιά θα μπορούν να πραγματοποιήσουν και ορισμένες αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση. Αυτό το VM εστιάζει στον άξονα μαθηματικών εννοιών "αριθμοί και πράξεις". Θαρρώ πως ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν την ορθή σειρά των αριθμών, να εξοικειωθούν με αυτούς και να κάνουν ποικίλες και πιο σύνθετες αριθμητικές μετρήσεις.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, πρέπει να σημειώσουμε πως αυτή η δράση (τα Μέσα Μεταφοράς) έχει ως στόχο να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αμέσως τους αριθμούς και να εξοικειώνονται σταδιακά με τις αριθμητικές πράξεις. Έχοντας όλες αυτές τις απαραίτητες γνώσεις θα μπορούν πιο εύκολα να καταμετρούν όλα τα Mέσα Mεταφοράς που τους διατίθενται και να τα κατατάσσουν στις εκάστοτε κατηγορίες.

Έτσι, λοιπόν, χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες, ζητάω από αυτά να παρατηρήσουν τις εικόνες (οι 5 που ακολουθούν) και να ξεκινήσουν να μετρούν μέχρι το 100 αρχίζοντας από το 1 ή και από ενδιάμεσους αριθμούς. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι:-Θα ξεκινήσει η κάθε ομάδα να μετράει μέχρι το 100;-Αν σας έλεγα να έχετε ως πρώτο αριθμό το 8, θα μπορούσατε να συνεχίσετε την καταμέτρηση;-Τώρα, μπορείτε να τοποθετήσετε τα Mέσα Mεταφοράς στη σωστή θέση;

Ζητάω από τα παιδιά να πειραματιστούν πάνω στις εικόνες πραγματοποιώντας εναλλακτικές μετρήσεις ή μετρώντας και από το 100 προς το 1. Παρατηρώντας τα παιδιά, προσπαθώ να ελέγξω αν δουλεύουν σωστά κάνοντας τα κατάλληλα βήματα προκειμένου να μάθουν να μετρούν και τα καθοδηγώ, ώστε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένα στην εργασία τους με σκοπό να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι υποθέσεις, οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν είναι:-αν μάθουμε καλά τους αριθμούς μέχρι το 100, θα μπορούμε πιο εύκολα να μετρούμε και δύο-δύο ή τρεις-τρεις τους αριθμούς.-Αν μάθουμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις μέχρι το 20 για παράδειγμα, με την ίδια λογική θα μπορούμε να εργαστούμε και σε μεγαλύτερα ποσά.

Τα συμπεράσματα, στα οποία θα πρέπει να καταλήξουν είναι ότι ύστερα από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις μέχρι το 100 θα έχουν εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και θα έχουν τη δυνατότητα, πιθανότατα, να πραγματοποιήσουν πιο σύνθετες μετρήσεις ή διάφορες αριθμητικές πράξεις. Όλα τα παραπάνω, φυσικά, θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν και για τα Μέσα Μεταφοράς διαχωρίζοντάς τα και κατατάσσοντας αυτά στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αναφέρει ότι τα παιδιά προσπαθούν να απαγγέλουν, να διαβάζουν και να αναγνωρίζουν τους αριθμούς (1-10) σε διάφορες περιστάσεις, όπως στο μηνιαίο ημερολόγιο του τοίχου. Παρόμοια ήταν και η δράση μας, όπου τα παιδιά προσπαθούσαν να διαβάζουν τους αριθμούς (1-100) μέσα από την εργασία τους στο VM και να εφαρμόσουν αυτόν τον τρόπο μέτρησης στη δράση "τα Μέσα Μεταφοράς" με την τοποθέτηση των Μέσων Μεταφοράς στις αντίστοιχες κατηγορίες. Επίσης, το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα σημειώνει ότι τα παιδιά καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες, όπως μετρούν τους μαθητές ή μέρες που μένουν για μία εκδήλωση. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη δράση, όπου τα παιδιά καταμετρούν τα Μέσα Μεταφοράς που βρίσκονται σε εικόνες.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages