Γεωμετρία / Geometry

Γνωριμία με τα γεωμετρικά σχήματα

Ντελλα Ευθυμία
Περίληψη: 

Η επιλογή από τα VM έγινε από την ενότητα της γεωμετρίας η οποία εστιάζει στην εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων και τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Ο τίτλος δράσης είναι το "attribute blocks" και σχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς επιδιώκει να μάθει στα παιδιά μαθηματικές πράξεις και την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η δραστηριότητα την οποία διάλεξα να εφαρμόσω, αφορά τον άξονα της γεωμετρίας. Με την συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά, εφόσον έχουν μάθει τα χρώματα, θα έχουν την ευκαιρία να εξάσκηθούν περισσότερο και, συνεπώς, να μάθουν να τα ξεχωρίζουν πιο εύκολα. Πέρα από αυτό, τα παιδιά θα επωφεληθούν από αυτην την δραστηριότητα και επειδή μέσω αυτής θα μάθουν τα σχήματα καθώς και πως να τα ξεχωρίζουν. Επίσης, θα μπορέσουν και να εξασκηθούν στην πρόσθεση και την αφαίρεση καθώς θα πρέπει να αφαιρούν τα σχήματα που δεν χρειάζονται και να προσθέτουν αυτά που πρέπει. Τέλος, εκτός από τα χρώματα και τα σχήματα, υπάρχουν διάφορα μεγέθη στην δραστηριότητα. Έτσι , θα έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίζουν τα μεγάλα σχήματα από τα μικρά.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αφόρμηση δραστηριότητας: Κάνοντας μία δραστηριότητα με τα φρούτα (λόγω της άνοιξης) τα παιδιά είχαν διάφορους προβληματισμούς σχετικά με τα διάφορα σχήματα των φρούτων και, έτσι , αποφάσισα να τους κάνω μία δραστηριότητα με σχήματα. Οι στόχοι είναι να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα διάφορα σχήματα και μεγέθη και να εξασκηθόυν στην αναγνώριση χρωμάτων καθώς και στην πρόσθεση και την αφαίρεση.

Καταρχήν , ζητάω από τα παιδιά να κοιτάξουν προσεκτικά την δραστηριότητα και να δουν αν αναγνωρίζουν κάποια από τα σχήματα και αν ξέρουν όλα τα χρώματα. Έπειτα, παροτρύνω τα παιδιά να πειραματιστούν ,με την δραστηριότητα όπως καταλαβαίνουν ότι είναι σωστό για αυτά χωρίς να ανησυχούν για σωστό και λάθος. Τα παιδιά καλό θα είναι να σκεφτούν λογικά ώστε να λύσουν την άσκηση και όχι με βάση τις προτιμήσεις τους σε χρώμα και σχήμα. Μπορεί να υποθέσουν , για παράδειγμα, οτι μέσα στον κύκλο πρέπει να μπουν μόνο σχήματα του ίδιου χρώματος ή σχήματος αλλά αυτό αποτελεί λάθος καθώς μέσα στον κύκλο ζητόυνται διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Επίσης , τα παιδιά παρατηρούν οτι, όσα περισσότερα σχήματα είναι μέσα στον κύκλο, τόσο λιγότερα είναι έξω από αυτόν. Επιπρόσθετα , κατανοούν ότι , δεν έχουν όλα τα σχήματα το ίδιο μέγεθος όμως μέσα στον κύκλο μπορεί να τύχει να ζητηθούν σχήματα χωρίς να έχει σημασία το μέγεθος. Τα συμπεράσματα που θα πρέπει τα παιδιά να καταλήξουν ιδανικά είναι ότι, η άσκηση κάθε φορά τους ζητάει διαφορετικά πράγματα και ότι για να φτάσουν στη λύση δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν και τα 3 χαρακτηριστικά των σχημάτων αλλά συνδυάζονται κάποια από αυτά.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που δημιουργήθηκε για τα παιδιά έχει σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς οι στόχοι που περιγράφονται σε αυτό πραγματοποιούνται και στη δραστηριότητα αφού , μέσω αυτής , τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με τα μαθηματικά όπως το να κάνουν πράξεις και να αναγνωρίζουν τα διάφορα σχήματα και να έχουν τη δυνατότητα να τα περιγράψουν και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Επίσης, μέσω της δραστηριότητας , τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και , έτσι εξοικειώνονται με αυτήν.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η Πασχαλίτσα

Τσακίρη Μαγδαληνή
Περίληψη: 

Η παρουσα εργασία εχει ως θέμα 'Πασχαλίτσα' .
Το λογισμίκο ειναι το Ladybug leaf και ανήκει στον αξονα της γεώμετριας των virtual manipulatives .Είναι συμβατο με το αναλυτικό προγράμμα και μας βοηθάει να επεξεργάστουμε εννοίες της γεωμετρίας με τα παίδια (μπροστά, δεξιά, αριστερά .90 μοίρες). Στοχεύει στην ανάπτυξη της χωροθέτησης και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δώσουν τα ίδια οδηγίες και να προσανατολιστούν στον ψηφιακό χώρο μέσα από την πασχαλίτσα σαν να ήταν τα ίδια που κινούνταν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

NLVM και άξονες Μαθηματικών Εννοιών
Το λογισμικό είναι το Ladybug Leaf και ανήκει στον άξονα της γεωμετρίας του N NLVM
Στόχοι:

Να ξεχωρίσουν τις χωρικές έννοιες (μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες)

Να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα σύνολο κινήσεων προκειμένου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα

Έννοιες: μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες

Δεξιότητες : Να είναι σε θέση να χειρίζονται το λογισμικό

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αφόρμηση: Βρισκόμαστε στη γωνιά της παρεούλας, όπου η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να της προτείνουν μια πιθανή πορεία για να φτάσει στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Μετά την ολοκλήρωση της πορείας λέει στα παιδιά, ότι η πασχαλίτσα έχει χαθεί και τους προτείνει να τη βοηθήσουν να βρει το σπίτι της(φύλλο).

Κυρίως δραστηριότητα: Χρησιμοποιούμε το λογισμικό. Μεταφερόμαστε στη γωνιά της πληροφορικής και αφού τα χωρίσουμε σε ομάδες τους εξηγούμε πώς λειτουργεί το λογισμικό. Η κάθε ομάδα επιλέγει εκείνη τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγήσει τη πασχαλίτσα στο φύλλο.

Αξιολόγηση: Για να δούμε αν τα παιδιά κατανόησαν τις έννοιες που είχαμε ως στόχο, χωρίζονται σε ζευγάρια όπου το ένα δίνει εντολές και το άλλο τις εκτελεί. Όλα τα παιδιά θα περάσουν και από τους δύο ρόλους και ανάλογα με το πόσο καλά θα ανταποκριθούν, θα κρίνει η νηπιαγωγός κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αφού μέσα από την δραστηριότητα εμφανίζονται και υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από το πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή να ξεχωρίσουν τις χωρικές έννοιες (μπροστά, δεξιά, αριστερά, 90 μοίρες) και να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα σύνολο κινήσεων προκειμένου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα .

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η βόλτα της κυρίας Μήνας

Πολυμέρου Αικατερίνη
Περίληψη: 

Το virtual manipulatives που επέλεξα είναι το turtle geometry. Πιστέυω ότι με αυτό το εργαλείο θα μυήσω τα παιδιά στο κόσμο της γεωμετρίας. Θα σχεδιάζουν γραμμές και καμπύλες παίζοντας με τον υπολογιστή. Συγκεκριμένα, το turtle geometry συνδυάζει γνώση και παιχνίδι, ένας συνδυασμος που προσελκύει τα παιδιά.Η μαθηματική έννοια στην οποία εστίασα είναι η γεωμετρία.Αναλυτικότερα, στεχεύω στο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με σχήματα τα οποία αργότεραναμπορύν να εντάξουν στις ζωγραφιές τους. Οι λόγοι είναι τόσο πρακτικοί όσο και αναπτυξιακοί. Θεωρώ,δηλαδή, ότι η γεωμετρία είναι ίσως το μοναδικό μάθημα που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ξεπεράσουν το στάδιο της εγωκεντρικής αντίληψης που αναφέρει ο Piaget στις ερευνές του, αφού σχετίζεται άμεσα με τον προσανατολισμό, το μετασχηματισμό και την οπτικοποίηση, αρχές που διέπουν το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulatives που επέλεξα είναι το turtle geometry και αφορά μία χελώνα που περνάει από διάφορα στάδια για να εντάξει τα παιδιά στο κόσμο της γεωμετρίας. Αρχικά μπορεί κάποιος να βάλει τα παιδιά να παιξουν στο πρόγραμμα αυτό και να μάθουν τις ευθείες και τις γωνίες όπως 45 μοίρες, 90 μοίρες κ.α. Στη συνέχεια μπορεί να τους κάνει μάθημα προσανατολισμού και να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα με τον λαβύρινθο βέβαια σε πολύ προχωρημένο επίπεδο γιατί είναι αρκετά απαιτητικό. Ακόμα το συγκεκριμένο εργαλείο θα μπορουσε να το εντάξει κανείς στην διδασκαλία του ώστε εισάγει τα παιδιά στην έννοια των επίπεδων σχημάτων και να υπολογήσουν μαζί πόσες πλευρές χρειάζεται ένα τετράγωνο να είναι ίσες. Τέλος το συγκεκριμένο εργαλείο είναι σαν πειραμα αφου με την μέθοδο της δοκιμής τα παιδιά μπορούν να γυρίσουν πίσω να εξετάσουν και να ξαναδοκιμάσουν την διαδρομή της χελώνας ώστε να επιτευξουν τον συγκεκριμένο σκοπό της.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το turtle geometry έχει διάφορα προγράμματα με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Επέλεξα το rocks γιατί θέλω τα παιδια μέσω του παιχνιδιού να υπολογίσουν και να προσανατολίσουν τη μικρή χελώνα να πάει από το σωστό δρόμο δεξιότητες που χρειάζεται πρώτα να τις κατακτήσουν οι ίδιοι για να τις εφαρμόσουν.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα το επιλέξω για παιδια προσχολικής ηλικίας.

Αρχικά εισάγω τα παιδιά στη δράση με ένα παραμύθι που θα εξιστορεί την περιπέτεια της κυρίας Μήνας που χάθηκε στο δρομό που πηγαινε για να ποτίσει τα λουλούδια. Στη συνέχεια θα τους δείξω το πρόγραμμα κια θα τους ζητήσω να προσανατολήσουν την μικρή χελώνα. Στην αρχή θα πειραματιστούν μόνα τους με το πρόγραμμα και μετά θα τους δείξω την γωνία το αριστερα και το δεξια.Θα τους πω οτι η χελωνα δεν γινεται να πηγαινει μόνο ευθεια γιατι δεν θα φτασει στον προορισμό της πρεπει κατι να κανουμε τι προτείνετε;πως μπορούμε να το επιτευξουμε αυτό(στροφή) θα τους δείξω τα ανοίγματα των στροφών και θα τους ζητήσω να πειραματιστούν για να το κατορθώσουν. Τα παιδιά θα δουν ότι η μικρή στροφή δεν βοηθάει την κατάσταση γι αυτό και θα προσπαθήσουν την μεγαλύτερη. Τα ιδανικά συμπεράσματα θα μπορούσαν να ήταν οτι πρέπει να δοκιμάσουν πολλές φορές, οτι το λάθος διορθώνεται αρκεί να προσπαθήσουν και δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος για να πετύχουν το σκοπό τους αλλά πολλοί.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρει γενικά για την γεωμετρία ως σκοπό να μάθουν να προσανατολίζονται, να οπτικοποιούν και να μετασχηματίζουν. Η δραστηριότητα που επέλεξα να κάνω πιστευω ότι τα έχει αυτά αφου μελετουν το περιβάλλον για να επιλέξουν την κατάλληλη κίνηση, προσανατολίζονται για να βοηθήσουν την μικρή χελώνα να καταφέρει τον σκοπό της και αν κάνουν λάθος μετασχηματίζουν την κίνησή τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages