Η πρόσθεση

Πλη Φανή
Περίληψη: 

Από τους αριθμούς επέλεξα το base block addition διότι με αυτό το virtual τα παιδιά θα μάθουν να κάνουν πρόσθεση χρησιμοποιώντας τις μονάδες, τις δεκάδες,τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες.Έτσι τα παιδιά θα μάθουν από πολύ νώρις να ασχολούνται με πραγματικά προβλήματα,αποκτώντας την μαθηματική σκέψη και ικανότητα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Εστιάζω στο base block addition δηλαδή στην πρόσθεση.Επέλεξα το συγκεκρίμενο virtual επειδή μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά θα αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτήριζουν τη μαθηματική επιστήμη,συνειδητοποιώντας παραλληλα την κοινωνική τους διάσταση,τον λόγο δηλαδή για τον οποίον χρησιμοποιούμε την πρόσθεση στην ζωή μας.Ακόμη θα κατανοήσουν την έννοια του αριθμού και τις διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης.Όπως να μάθουν να αριθμούν δηλαδή να απαγγέλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών,να απαρριθμούν και να μετρούν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά ζητώ από τα παιδιά να κοιτάξουν ένα παρόμοιο πρόβλημα πρόσθεσης που παρουσιάζετε στο virtual, έτσι ώστε να αποκτήσουν μία γνώση με τη συγκεκριμένη μέθοδο μέτρησης.Στην συνέχεια ζητώ από τα παιδιά να προσθέσουν μονάδες π.χ 2+2=4.

Θα ρωτούσα στα παιδιά τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν στον πίνακα των μονάδων έχουμε τρεις αριθμούς και προσθέσουμε άλλους δύο;

Πόσο νομίζετε ότι θα κάνει;

Θα αυξηθούν οι αριθμοί ή θα μειωθούν;

Ποιό νομίζετε ότι θα έιναι το αποτέλεσμα;

Εκτός από το λυμένο πρόβλημα που παρουσιάζετε στο virtual θα ζητούσα από τα ίδια τα παιδιά να προσπαθήσουν να κάνουν μόνοι τους απλές προσθέσεις.Μέσα από αυτήν την διαδικασία διαπιστώνω ότι τα παιδιά τα καταφέρνουν αρκετά καλά με τους μικρούς αριθμούς ,δηλαδή τις μοναδές.Σε αυτό το σημείο τα παιδιά έιναι αρκετά ικανα να μεταφερθούν σε ένα άλλο στάδιο,δηλαδή να ασχοληθούν με τις δεκάδες.

Οταν τα παιδιά κάνουν σωστά τις πράξεις πιστεύω ότι θα καταλάβουν ότι έφτασαν στο τελικό στάδιο,δηλαδή κατάφεραν να κάνουν προσθέσεις.

Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια το σημαντίκο έιναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν μετρήσεις επιδιώκοντας να τα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν την αξία των μετρήσεων και όχι απαραίτητα να πάρουμε σωστή απάντηση.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Τα παιδιά μεγαλώνουν στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουμε μαθηματικά προβλήματα.Η επαφή τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο νηπιαγωγείο τα βοηθάει να συνδέσουν τη μάθηση που πραγματοποιείτε στο σχολείο με τις μαθηματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει εκτός σχολείου,στον πραγματικό κόσμο.

Αρχικά προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν προσθέσεις,προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που συναντούν καθημερινά.Μπορουν να αναπαραγουν στον υπολογιστη ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβανοντάς το αρκετές φορές,ώστε να προσεγγίσουν τον κόσμο των αριθμών και τις μαθηματικής γλώσσας.Μεσα από την διαδικασία τα παιδιά καταφέρνουν να επιλύουν προβλήματα,να συνειδητοποιούν την σημασία των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή,να συνειδητοποιούν ότι το πληθος μίας συλλογής αντικειμένων δεν αλλάζει όταν αλλάξει η διάταξη τους στο χώρο και τέλος καταφέρνουν να περιγράφουν την διαδικασία που ακολούθησαν για να καταλήξουν σε διαπιστώσεις χρησιμοποιώντας λέξεις που συνδεονται με την μαθηματική γλώσσα.

Τα παιδιά μεγαλώνουν στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουμε μαθηματικά προβλήματα.Η επαφή τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο νηπιαγωγείο τα βοηθάει να συνδέσουν τη μάθηση που πραγματοποιείτε στο σχολείο με τις μαθηματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει εκτός σχολείου,στον πραγματικό κόσμο.

Αρχικά προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν προσθέσεις,προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που συναντούν καθημερινά.Μπορουν να αναπαραγουν στον υπολογιστη ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβανοντάς το αρκετές φορές,ώστε να προσεγγίσουν τον κόσμο των αριθμών και τις μαθηματικής γλώσσας.Μεσα από την διαδικασία τα παιδιά καταφέρνουν να επιλύουν προβλήματα,να συνειδητοποιούν την σημασία των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή,να συνειδητοποιούν ότι το πληθος μίας συλλογής αντικειμένων δεν αλλάζει όταν αλλάξει η διάταξη τους στο χώρο και τέλος καταφέρνουν να περιγράφουν την διαδικασία που ακολούθησαν για να καταλήξουν σε διαπιστώσεις χρησιμοποιώντας λέξεις που συνδεονται με την μαθηματική γλώσσα.