Διδακτικές παρεμβάσεις για το σχήμα και το χώρο

Μαλάμη Ευαγγελία, Μπακρατσά Χρύσα, Μωραίτη Χριστίνα
Αρχείο εργασίας: 
Περίληψη: 

Στην παρούσα εργασία διαπραγματευόμαστε τα γεωμετρικά αντικείμενα στο χώρο και ειδικότερα την έννοια της νοερής αναπαράστασης. Η εργασία περιλαμβάνει αρχικά την παρατήρηση μιας διδασκαλίας μαθηματικού περιεχομένου από τη νηπιαγωγό της τάξης, στη συνέχεια την συνέντευξη με τα παιδιά προκειμένου να διερευνήσουμε τι γνωρίζουν σχετικά με τα τρισδιάστατα στερεά και τέλος την διδακτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα. Στο παράρτημα παρατίθενται στοιχεία για το σχολείο, την τάξη, φωτογραφικό υλικό και απομαγνητοφωνήσεις διαλόγων. Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο 11ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, στο διάστημα 16-19 Φεβρουαρίου 2010. Το θέμα και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν θα είχαν καλύτερα αποτελέσματα με παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού.

Σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης για τα μαθηματικά σε μια σχολική τάξη νηπιαγωγείου με χρήση τόσο της τεχνολογίας όσο και υλικών μέσων. Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται το θέμα του σχήματος μέσα στο χώρο, η τρισδιάστατη απεικόνιση των γεωμετρικών σχημάτων, κάνοντας χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Yenka. Προηγήθηκε παρατήρηση μιας διδασκαλίας μαθηματικών από την νηπιαγωγό της τάξης προκειμένου να διακρίνουμε το επίπεδο και την κουλτούρα των παιδιών της τάξης. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα παιχνίδι – συνέντευξη ώστε να καταγράψουμε πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τα αντικείμενα μέσα στο χώρο που τα περιβάλλει. Τέλος, υλοποιήθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων με τα τρισδιάστατα αντικείμενα, με έμφαση στον κύβο, κάνοντας χρήση τόσο απτικού υλικού όσο και λογισμικού.
Στόχοι της διδακτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε ήταν αρχικά η ονομασία, η κατηγοριοποίηση και η περιγραφή των τρισδιάστατων σχημάτων, η απεικόνιση τους στο δισδιάστατο επίπεδο και η αναζήτηση αντικειμένων του περιβάλλοντός τους που να παραπέμπουν στα γνωστά σχήματα. Το συγκεκριμένο θέμα αποσκοπούσε στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών προκειμένου να περιγράψουν τα αντικείμενα αλλά και την βελτίωση της οπτικής τους αντίληψης παίζοντας με αντικείμενα της καθημερινότητάς τους. Η ψηφιακή τεχνολογία λειτούργησε υποστηρικτικά και κυρίως ως εναλλακτικό μέσο των δραστηριοτήτων με χειραπτικά υλικά. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στον Οδηγό Νηπιαγωγού, προτείνεται η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, αφού τα παιδιά μεγαλώνουν στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Σημαντική μαθησιακή επιδίωξη είναι η αναγνώριση των σχημάτων και η αντίληψη των ιδιοτήτων τους, προσδοκία που αναμένεται από παιδιά ηλικίας νηπιαγωγείου ως και των πρώτων τάξεων του δημοτικού.

Μαθηματική έννοια και δεξιότητες.
Α. Η κουλτούρα τάξης/ομάδας/χώρου: παρατήρηση και συνεντεύξεις. Σε αυτό το στάδιο της εργασίας επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε τις βασικές αντιλήψεις, αξίες, ιδέες και τρόπους έκφρασης που έχουν τα νήπια. Για το λόγο αυτό κατόπιν συνεννόησης με την εκπαιδευτικό του σχολείου παρατηρήσαμε μια διδασκαλία μαθηματικών. Η διάρκειά της ήταν περίπου 30 λεπτά. Σε αυτή τη διδασκαλία καταγράψαμε: (1)Τις δραστηριότητες, (2) τη παιδαγωγική διαχείριση της τάξης, (3) πώς τα παιδιά αντιμετώπισαν δυσκολίες,
Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο της δραστηριότητας ήταν ο αριθμός 7. Η ημέρα παρατήρησής μας ήταν η Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, μετά την Καθαρή Δευτέρα. Τα παιδιά μαζεύτηκαν στη γωνιά της παρεούλας, και η εκπαιδευτικός εισήγαγε τα παιδιά στο θέμα με την κυρά-Σαρακοστή που έχει 7 πόδια (την είχε ήδη κολλήσει σε εμφανές σημείο). Συζήτησαν για τη σημασία της Καθαρής Δευτέρας και για τη Σαρακοστή που καταλήγει στην εορτή του Πάσχα. Με αφορμή την κυρά-Σαρακοστή, συζήτησαν για τον αριθμό 7 και πού το έχουν συναντήσει. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός ζήτησε από όλα τα παιδιά με τη σειρά να σηκωθούν στον πίνακα και να προσπαθήσουν να γράψουν τον αριθμό 7. Η νηπιαγωγός ενθάρρυνε όλα τα παιδιά να έρθουν και όταν έβλεπε ότι το ξεκινούν λάθος τα βοηθούσε.
Κατόπιν, ακολούθησε μια δραστηριότητα ζωγραφικής, το κάθε παιδί θα ζωγράφιζε την κυρά-Σαρακοστή για να την πάρει για το δωμάτιό του. Το μάθημα αυτό ήταν περισσότερο μια εισαγωγή στον αριθμό 7, πού μας παραπέμπει και πώς γράφεται. Η νηπιαγωγός παρουσίασε αρχικά την κυρά-Σαρακοστή για να ακολουθήσει συζήτηση και προβληματισμός των παιδιών. Αρχικά όλα τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα στη γωνιά της παρεούλας όπου και πραγματοποιήθηκε η συζήτηση και η γραφή του αριθμού 7. Στη συνέχεια, για τη δραστηριότητα της ζωγραφικής τα παιδιά χωρίστηκαν στα τραπεζάκια εργασίας. Στις δραστηριότητες συμμετείχαν όλα τα παιδιά, με αυθόρμητες απαντήσεις στα ερωτήματα της νηπιαγωγού, με ενθάρρυνση από την εκπαιδευτικό για συμμετοχή και περιμένοντας τη σειρά τους για να γράψουν το 7 στον πίνακα. Δεν εμφανίστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες στις δραστηριότητες καθώς ήταν ένα εισαγωγικό μάθημα. Ωστόσο όταν τα παιδιά δεν απαντούσαν ή απαντούσαν λάθος στις ερωτήσεις της νηπιαγωγού, τότε η ερώτηση επαναδιατυπωνόταν για να γίνει πιο κατανοητή και σαφής από τους μαθητές. Όταν τα παιδιά είχαν απορίες σχετικά με το τι να κάνουν, ρωτούσαν την νηπιαγωγό για βοήθεια και καθοδήγηση.
Β. Ανάλυση μαθηματικής έννοιας και οι τρόποι έκφρασης των παιδιών: συζήτηση και συνεντεύξεις με παιδιά.
Β1. Ανάλυση μαθηματικής έννοιας: Η μαθηματική έννοια που διαπραγματευόμαστε στην παρούσα εργασία είναι η έννοια του σχήματος μέσα στο χώρο. Μελετούμε τα τρισδιάστατα αντικείμενα διακρίνοντας τα σε κατηγορίες καθώς και τις ιδιότητές τους. Έτσι, έχουμε τα απλά στερεά όπως τον κύβο, τη σφαίρα, τον κύλινδρο, τον κώνο και την πυραμίδα και τα σύνθετα που προκύπτουν από τον συνδυασμό των παραπάνω απλών στερεών. Όσον αφορά στις ιδιότητες των τρισδιάστατων αντικειμένων όπως τις αντιλαμβανόμαστε είναι: Μπορούμε να τα πιάσουμε/ Έχουν 3 διαστάσεις (θέση)/ Μετασχηματίζονται και περιστρέφονται γύρω από διάφορους άξονες/ Μπορούμε να τα κόψουμε και να έχουμε καινούρια τρισδιάστατα αντικείμενα/ Έχουν όγκο/ Αν τα ξετυλίξουμε, θα έχουμε το δισδιάστατο ανάπτυγμά τους/ Μερικά στέκονται και δεν πέφτουν/ Μερικά κυλάνε (σφαίρα, κύλινδρος).Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στον ακόλουθο εννοιολογικό χάρτη.


Οι επιδιώξεις μας από το σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης είναι η περιγραφή των απλών γεωμετρικών αντικειμένων, η αναγνώριση των χαρακτηριστικών τους και η αναπαράσταση των 3D αντικειμένων (πραγματικός κόσμος) σε 2D (χαρτί, υπολογιστής).
Β2. Τρόποι έκφρασης των παιδιών: συζήτηση και συνεντεύξεις των παιδιών.Την επόμενη ημέρα της παρατήρησής μας, στις 17 Φεβρουαρίου, ακολούθησε η συζήτηση και η συνέντευξη με τα παιδιά, καθώς και ένα μέρος της διδακτικής μας παρέμβασης. Την ημέρα εκείνη στην τάξη βρίσκονταν 13 παιδιά, από το σύνολο των 21 μαθητών.
Τα ερωτήματα που θέσαμε στα παιδιά ήταν: Μέσα σ’ένα κουτί υπάρχει ένα αντικείμενο. Μπορείς να το περιγράψεις χωρίς να το βλέπεις, μόνο πιάνοντας το;Αν κόψουμε ένα κύβο στη μέση, τι σχήμα θα έχουμε;/ Αν κόψουμε μία σφαίρα στη μέση, τι σχήμα θα έχουμε;/ Αν κόψουμε έναν κύλινδρο στη μέση, τι σχήμα θα έχουμε;/ Αν ξετυλίξουμε - ανοίξουμε ένα κουτί που έχει μέσα ένα δωράκι, τι σχήμα θα έχουμε;/ Μπορείς να το ζωγραφίσεις;

Τα παραπάνω ερωτήματα τέθηκαν στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού. Μέσα σε ένα κουτί είχαμε τοποθετήσει γεωμετρικά σχήματα από χαρτόνι (ένα κύβο, μία πυραμίδα, ένα κύλινδρο, ένα κώνο και μία σφαίρα). Το κάθε παιδί έπρεπε να μαντέψει ποιο ήταν το σωστό γεωμετρικό σχήμα, ακουμπώντας το μόνο χωρίς να το δει (Ερώτημα 1). Στη συνέχεια αφού αποκαλύφθηκαν όλα τα γεωμετρικά σχήματα, ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τα ονόματα των σχημάτων αυτών, αλλά και τι τους θυμίζουν από την καθημερινή τους ζωή. Στη συνέχεια, θέσαμε τις ερωτήσεις 2, 3, 4. Έπειτα μέσα σε ένα κουτί δώρου σε σχήμα κύβου βάλαμε ένα παιχνίδι από την τάξη τους χωρίς να το δουν. Τότε τους θέσαμε το ερώτημα 5. Όταν τα παιδιά ξετυλίξανε το δωράκι, τους ζητήσαμε να ζωγραφίσουν το ανάπτυγμά του (ερώτημα 6).

Ποσοτική παρουσίαση των απαντήσεων των παιδιών.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι αριθμοί των παιδιών που απάντησαν σωστά, λάθος ή δεν απάντησαν στα παραπάνω 6 ερωτήματα:

Ερωτήματα

Αριθμός παιδιών που απάντησαν σωστά

Αριθμός παιδιών που απάντησαν λάθος

Αριθμός παιδιών που δεν απάντησαν

1

3 παιδιά

4 παιδιά

6 παιδιά

2

0 παιδιά

2 παιδιά

11 παιδιά

3

0 παιδιά

4 παιδιά

9 παιδιά

4

2 παιδιά

3 παιδιά

8 παιδιά

5

0 παιδιά

2 παιδιά

11 παιδιά

6

9 παιδιά

4 παιδιά

0 παιδιά

Τα αποτελέσματα από τα ερωτήματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ωστόσο είναι αναμενόμενα διότι στην ηλικία του νηπιαγωγείου, οι μαθητές έχουν εστιάσει στον δισδιάστατο χώρο και σχήματα και δεν έχουν ασχοληθεί με τα τρισδιάστατα γεωμετρικά αντικείμενα ώστε να γνωρίζουν ονομασίες, ιδιότητες και χαρακτηριστικά τους.

Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών: Σαν πυραμίδα. Είναι όπως η σκεπή. Έχει ένα τρίγωνο και ένα τετράγωνο. Είναι σαν χωνάκι παγωτού. Είναι τετράγωνο. Είναι μια μπάλα. Είναι σαν τον ήλιο. Μοιάζει με τη γη, με την υδρόγειο. Σαν κύκλος, κορμός από δέντρο.

Τι δυσκολίες μοιάζει να είχαν τα παιδιά σε επιμέρους ερωτήματα; Τα νήπια δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στα ερωτήματα που είχαν σχέση με το αποτέλεσμα που θα προκύψει όταν κόψουμε ένα κύβο, έναν κύλινδρο, μία σφαίρα στη μέση. Αντίθετα όταν εκτελέσαμε τη διαδικασία, κόψαμε δηλαδή μπροστά τους τα σχήματα, τα περισσότερα παιδιά έδωσαν απαντήσεις στο ερώτημα χωρίς βοήθεια.

Με ποια από τα ερωτήματα χάρηκαν και ενθουσιάστηκαν; Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το πρώτο ερώτημα όπου έπρεπε να μαντέψουν το σχήμα που έπιαναν μέσα στο κουτί. Τους άρεσε να κάνουν υποθέσεις και να λένε με τι περίπου μοιάζει αυτό που αγγίζουν όπως και το να βλέπουν στο τέλος ποιο σχήμα ήταν μέσα στο κουτί. Άλλο ερώτημα που τους ενθουσίασε ήταν να μαντέψουν το περίγραμμα του κύβου. Παρόλο που κανένα παιδί δεν είχε απάντηση στο ερώτημα αυτό, είχαν όλα την περιέργεια να δούνε το σχήμα που θα προκύψει από το ξετύλιγμα του κουτιού. Τέλος, όταν τα νήπια είδαν το περίγραμμα του κύβου όλα πρόθυμα θέλησαν να το ζωγραφίσουν και να το αναπαραστήσουν στο χαρτί.
Φωτογραφικό υλικό από συνεντεύξεις.


Υλικά: 

Κύριο ψηφιακό εργαλείο της διδακτικής μας παρέμβασης είναι το εκπαιδευτικό λογισμικού Yenka. Το λογισμικό αυτό είναι ελεύθερο για χρήση στο σπίτι, ενώ για σχολική χρήση υπάρχει μια trial έκδοση που διαρκεί 15 μέρες και κατόπιν χρειάζεται να αγοραστεί η πλήρης έκδοση (διαθέσιμο για download στην ιστοσελίδα: http://www.yenka.com/). Πρόκειται για ένα λογισμικό που οι χρήστες του έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν όλα τα τρισδιάστατα σχήματα να επεξεργαστούν τα αναπτύγματά τους να κάνουν συνθέσεις στερεών σχημάτων και να μετράνε τον όγκο τους το εμβαδό τους κτλ. Και όλα αυτά μέσα από ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Επίσης το πρόγραμμα αυτό έχει ειδικό menu για την αλλαγή οπτικής γωνίας με την οποία επεξεργάζονται οι χρήστες τα τρισδιάστατα σχήματα. Το λογισμικό αυτό είναι εύχρηστο με μοναδικό μειονέκτημα ότι δεν διατίθεται στα ελληνικά επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα νήπια παρά μόνο με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού. Παράλληλα με το ψηφιακό υλικό χρησιμοποιούμε και χειραπτικό υλικό όπως στερεά φτιαγμένα από χαρτόνι, χάρτινα αναπτύγματα κύβων, κύβους από το οικοδομικό υλικό του νηπιαγωγείου αλλά και αντικείμενα καθημερινής χρήσης μέσα από την αίθουσα του σχολείου.

Σύνθεση υλικών και δράσεων: 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών προκειμένου να περιγράψουν στερεά αντικείμενα αλλά και στην βελτίωση της οπτικής τους αντίληψης παίζοντας με αντικείμενα της καθημερινότητάς τους. Η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο υποστηρικτικά και ως εναλλακτικό μέσο των δραστηριοτήτων με τα χειραπτικά υλικά.
Στόχοι: (1)Να γνωρίζουν, να ονομάζουν, να κατασκευάζουν, να συγκρίνουν και να κατηγοριοποιούν τρισδιάστατα σχήματα. (2)Να περιγράφουν χαρακτηριστικά και μέρη τρισδιάστατων σχημάτων. (3)Να διερευνούν και να προβλέπουν τα αποτελέσματα της συναρμολόγησης και της αποσυναρμολόγησης τρισδιάστατων σχημάτων. (4)Να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα και δομές στο περιβάλλον και να προσδιορίζουν την ακριβή τους θέση. (5)Να αναγνωρίζουν και να αναπαριστούν σχήματα από διαφορετικές προοπτικές

Δραστηριότητα 1η: Τα παιδιά μαθαίνουν πώς από 2d σχήματα μπορούμε να δημιουργήσουμε 3d σχήματα.

Παρουσιάζουμε στα παιδιά ένα κουτί σε σχήμα κύβου. Τους δείχνουμε τις τρεις διαστάσεις. Στη συνέχεια το ξετυλίγουμε και ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν από ποια σχήματα αποτελείται. Τα παιδιά θα διακρίνουν 6 τετράγωνες έδρες. Ζητάμε από αυτά να τις χρωματίσουν. Κάθε μία με διαφορετικό χρώμα.
Έπειτα θα χρησιμοποιήσουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό Yenka. Ζητάμε από τα παιδιά να σχηματίσουν 6 τετράγωνα και να τα γεμίσουν με τα ίδια χρώματα που γέμισαν τα τετράγωνα στο χαρτί (Εικόνα 1). Αφού το κάνουν αυτό, θα ενώσουν τα τετράγωνα ούτως ώστε να βγει το ανάπτυγμα του κύβου που έχουν μπροστά τους (Εικόνα 2). Τέλος προσπαθούν να δημιουργήσουν τον κύβο και να τον περιστρέψουν (Εικόνες 3 και 4)
Εικόνα 1.

Εικόνα 2.

Εικόνα 3:

Εικόνα 4:

Δραστηριότητα 2η.
Ζητάμε από τα παιδιά να μας φέρουν αντικείμενα από το χώρο του νηπιαγωγείου που το γεωμετρικό τους σχήμα παραπέμπει σε κύβο, κύλινδρο, σφαίρα και κώνο, να κατονομάσουν το σχήμα και να τα διακρίνουν σε κατηγορίες.
Δραστηριότητα 3η.
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε από τέσσερις ίδιους κύβους. Ρωτάμε την κάθε ομάδα πόσα διαφορετικά σπίτια μπορούμε να χτίσουμε με τους κύβους και περιμένουμε διαφορετικές διατάξεις (για παράδειγμα, σε οριζόντια διάταξη, σε κάθετη…). Στη συνέχεια ζητάμε να αναπαραστήσουν τα σπίτια με το εκπαιδευτικό λογισμικό.
Δραστηριότητα 4η.
Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιούμε το εκπαιδευτικό λογισμικό Yenka. Δίνουμε στα παιδιά 4 αναπτύγματα και ζητάμε από αυτά να μας απαντήσουν ποιο από αυτά αντιστοιχεί σε ανάπτυγμα κύβου και ποιο όχι.
Τα αναπτύγματα είναι τα παρακάτω (Εικόνα 5):

Δραστηριότητα 5η.
Δίνουμε στα παιδιά ένα ανάπτυγμα κύβου, η κάθε πλευρά του οποίου είναι ζωγραφισμένη με διαφορετικό χρώμα. Δεδομένου ότι η μία πλευρά αποτελεί την βάση του κύβου, περιμένουμε από τα παιδιά να φανταστούν και να μας απαντήσουν ποια πλευρά θα βρίσκεται από την πάνω πλευρά της βάσης.
Εικόνα 6:

Ροή

Δραστηριο-τήτων

Δράση

Εκπαιδευ-τικού

Δράση

Μαθητών

Ρόλος Τεχνολογίας

(ψηφιακά υλικά)

Ρόλος υλικών

Πλαισιο

θέτηση

Παιχνίδι φαντασίας: Εύρεση αντικειμένων από τον χώρο της τάξης

Δίνει οδηγίες και προκαλεί τα παιδιά να συμμετέχουν στο παιχνίδι

Συμμετοχή των παιδιών στο παιχνίδι και ενεργοποίηση της φαντασίας τους

Δεν χρησιμοποιείται ψηφιακό υλικό

Αντικείμενα καθημερινής χρήσης

Παιχνίδι ρόλων: κατασκευή σπιτιών

Χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και μοιράζει κυβάκια

Συμμετοχή των παιδιών στο παιχνίδι

Γίνεται χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού για να αναπαρα-στήσουν τα σπίτια που έχτισαν

Χρήση κύβων και πυραμίδων από τη γωνιά του οικοδομικού υλικού

Αναπαρά

σταση

Δημιουργία κύβου στον Η/Υ

Ανοίγει το λογισμικό και βοηθά τα παιδιά στη χρήση του

Προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν κύβο στο λογισμικό, χρησιμοποιώντας 6 τετράγωνες έδρες σε σωστή διάταξη

Εκπαιδευτικό λογισμικό Yenka

Δεν κάνουμε χρήση χειραπτικών υλικών

Μαθημα

τικοποίηση

Αναπτύγματα κύβου

Δείχνει στα παιδιά διάφορα αναπτύγματα και ανοίγει τα αντίστοιχα αρχεία

Ενεργοποιούν την νοερή αναπαράσταση προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για αναπτύγματα κύβου ή όχι

Δύο αρχεία εκπαιδευτικού λογισμικού Yenka: Which is not a cube net και Cub net

Χρήση χάρτινων αναπτυγμάτων

Δημοσιο

ποίηση

Συζήτηση

Ζητά από τα παιδιά να συζητήσουν

Διατυπώνουν τις απόψεις τους γύρω από το τι τους άρεσε, τι τους δυσκόλεψε, αν βρήκαν ενδιαφέρουσα τη χρήση τεχνολογίας κλπ

Δεν γίνεται χρήση ψηφιακού υλικού

Δεν γίνεται χρήση χειραπτικού υλικού

Ανάλυση του ρόλου της τεχνολογίας.

Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι κυρίως υποστηρικτικός και συμπληρωματικός στις δραστηριότητες που έχουμε σχεδιάσει όπου θα χρησιμοποιήσουμε και απτικά υλικά. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι κατάλληλο για το θέμα που διαπραγματευόμαστε, στην απεικόνιση και αναπαράσταση τρισδιάστατων αντικειμένων. Οι ίδιοι διδακτικοί στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν, βέβαια, και χωρίς τη χρήση του λογισμικού με τη χρήση απτικών υλικών, όπως γεωμετρικών στερεών από τη γωνιά του οικοδομικού υλικού, αντικείμενα καθημερινής χρήσης που παραπέμπουν στα γνωστά στερεά, αναπτύγματα από χαρτόνια, κατασκευές στερεών με καλαμάκια, πλαστελίνες, χαρτόνια κλπ.

Ωστόσο, το λογισμικό μάς προσφέρει την επαλήθευση και τον έλεγχο των υποθέσεων των παιδιών στα ερωτήματα που θέτουμε στις σχεδιασμένες δραστηριότητες. Προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών μέσω της κίνησης, της συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των στερεών, της αλλαγής οπτικής γωνίας, της χρήσης χρωμάτων και γενικότερα της οπτικοποίησης και αναπαράστασης της μαθηματικής έννοιας. Παράλληλα, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να περιμένουν τη σειρά τους προκειμένου να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, να περιγράφουν και να χρησιμοποιούν μαθηματική ορολογία.

Το λογισμικό δεν διατίθεται στα ελληνικά με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την χρήση του από τους μαθητές, αν και οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να διαβάσουν αλλά και από τον/την εκπαιδευτικό. Τέλος, καλό είναι οι μαθητές να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή προτού έλθουν σε επαφή με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό λογισμικό.

Οι μέθοδοι συλλογής και καταγραφής δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε ήταν η παρατήρηση, η καταγραφή στοιχείων, η λήψη φωτογραφιών και η βιντεοσκόπηση (κάποιων δραστηριοτήτων).

Η σχολική τάξη και τα παιδιά.
Η σχολική τάξη στην οποία εργαστήκαμε είναι πλούσια σε γωνιές και υλικό. Υπάρχει η γωνιά ζωγραφικής, το κουκλόσπιτο, η γωνιά του οικοδομικού υλικού, της γλώσσας, των μαθηματικών με πάζλ, άβακες κλπ. Τα παιδιά με τα οποία εργαστήκαμε ήταν συνεργάσιμα, πρόθυμα και μας δέχτηκαν με ενθουσιασμό κάτι που μας ενθάρρυνε. Η νηπιαγωγός είχε ήδη ασχοληθεί με τα δισδιάστατα σχήματα (τετράγωνο, κύκλος, τρίγωνο) και έτσι η δική μας διδακτική παρέμβαση ήταν μια προέκταση αυτών που είχαν ήδη μάθει.


Διαδικασίες εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης.
Οι δραστηριότητες που εφαρμόσαμε κατά τη διδακτική μας παρέμβαση είχαν ως εξής: αρχικά, ζητήσαμε από τα παιδιά να συγκεντρώσουν από την τάξη τους κύβους, σφαίρες, κώνους και κυλίνδρους και να τα διαχωρίσουν ανάλογα με το σχήμα τους. Παράλληλα με αυτή τη δραστηριότητα κάποια παιδιά δούλευαν στον υπολογιστή και προσπαθούσαν να φτιάξουν έναν κύβο. Και αυτό γιατί δεν γινόταν όλα τα παιδιά να βρίσκονται μπροστά από τον υπολογιστή.Στη συνέχεια χωρίσαμε τα παιδιά σε 4 ομάδες και τους δώσαμε από 4 κυβάκια ώστε να τα βάλουν σε διαφορετικές διατάξεις και να σχηματίσουν σπιτάκια. Αυτά που κατασκεύασαν τα παιδιά, με τα κυβάκια, τα έφτιαξαν μετά και στον υπολογιστή με τη βοήθειά μας.
Την δεύτερη μέρα της διδακτικής μας παρέμβασης, ακολούθησαν δύο δραστηριότητες. Στην πρώτη δραστηριότητα χωρίσαμε τα παιδιά σε 4 ομάδες των 4 παιδιών και στην κάθε ομάδα δόθηκε από ένα ανάπτυγμα. Ζητήσαμε από τα παιδιά να μας πουν ποιο από τα αναπτύγματα αυτά μας δίνουν κύβο και ποια όχι (μόνο ένα από αυτά δεν ήταν ανάπτυγμα κύβου). Στη συνέχεια, επαληθεύσαμε τα αποτελέσματα και στον υπολογιστή (αρχείο: which is not a cube net).


Στην τελευταία δραστηριότητα, δώσαμε στα παιδιά ένα ανάπτυγμα με χρωματιστές έδρες και τους ζητήσαμε να μας βρουν το χρώμα της πλευράς που βρίσκεται πάνω από την βάση. Αρχικά, δούλεψαν σε ομάδες και μετά επιβεβαίωσαν το αποτέλεσμα με τη βοήθεια του λογισμικού (αρχείο: Cube net).

Αποτίμηση της Εμπειρίας: 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης συναντήσαμε μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση της τάξης. Αν και στην τάξη βρισκόμασταν 3 φοιτήτριες, μας ήταν δύσκολο να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την πειθαρχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα. Ειδικότερα, όταν δουλεύαμε με το σύνολο της τάξης υπήρχε λίγη αταξία και πειράγματα μεταξύ των παιδιών, καθώς δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν τη σειρά τους είτε για να μιλήσουν είτε για να κάνουν μια ενέργεια. Οπότε, ίσως θα ήταν καλύτερα να λειτουργήσουμε με ομάδες ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε τις κρίσεις και τις εντάσεις.
Όσον αφορά στην πορεία εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η χρήση του λογισμικού σε συνδυασμό με την χρήση χειραπτικών μέσων βοήθησε στην κατανόηση της μαθηματικής έννοιας, γοητεύοντας περισσότερο τους μαθητές και εξοικειώνοντάς τους με την τεχνολογία. Ωστόσο, υπήρξαν δυσκολίες κατά τη διδακτική μας παρέμβαση, αφενός γιατί δεν γνωρίζαμε τις δυνατότητες του κάθε παιδιού ώστε να κινηθούμε ευέλικτα και να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και αφετέρου διότι δεν μπορούσαμε να χειριστούμε σωστά την τάξη χωρίς τη βοήθεια της νηπιαγωγού.
Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής μας παρέμβασης, τα περισσότερα παιδιά ήταν ικανά να κατονομάσουν τα γεωμετρικά στερεά, να τα αντιστοιχούν με αντικείμενα καθημερινής χρήσης και να αντιλαμβάνονται ότι τα τρισδιάστατα γεωμετρικά στερεά γίνονται με τον κατάλληλο συνδυασμό δισδιάστατων σχημάτων. Πέρα από το γνωστικό περιεχόμενο, κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων μας επιδιώξαμε την κοινωνικότητα των νηπίων με την εργασία σε ομάδες, την ενεργητική ενασχόληση με την κατασκευή και την ζωγραφική, την χρήση λόγου με ερωτήσεις και την ενεργοποίηση της φαντασίας τους και της παρατηρητικότητάς τους. Ειδικότερα, υπήρχαν μαθητές, κυρίως νήπια, που ήταν σε προχωρημένα στάδια νοερής αναπαράστασης και μπορούσαν να συμμετάσχουν επιτυχώς στις δραστηριότητες (όπως η Ισμήνη που ήταν από τις λίγες, ίσως και η μοναδική που βρήκε αμέσως τη λύση στην τελευταία δραστηριότητα) σε αντίθεση με τα προνήπια και με τα παιδιά που δεν ήταν την ημέρα της συνέντευξης και των δύο πρώτων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν έγιναν αντιληπτές περισσότερο ως παιχνίδι παρά σαν μια διδασκαλία με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και αυτός ίσως ήταν και ο λόγος που προσέλκυσε πιο πολύ το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα υλικά – χειραπτικά και ψηφιακά – χρησιμοποιήθηκαν από όλα τα παιδιά, αν και όσον αφορά στο λογισμικό ήταν απαραίτητη η βοήθειά μας διότι τα παιδιά δεν ήταν αρκετά εξοικειωμένα με τη χρήση της τεχνολογίας. Τα περισσότερα παιδιά εργάστηκαν ατομικά και υπήρξαν δυσκολίες στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση και συνεργασία καθώς ήταν ανυπόμονα και δεν περίμεναν τη σειρά τους για να χρησιμοποιήσουν τα υλικά. Στον υπολογιστή (υπήρχε διαθέσιμο μόνο ένα laptop) σημειώθηκαν αρκετά παράπονα διότι όλα τα παιδιά ήθελαν να βρίσκονται κοντά, γι’ αυτό και θεωρήσαμε απαραίτητο να τα χωρίσουμε σε μικρές ομάδες. Στην δραστηριότητα όπου τα παιδιά έπρεπε να εργαστούν ομαδικά, παρουσιάστηκαν φαινόμενα ανταγωνισμού σε κάποιες ομάδες καθώς υπήρχαν παιδιά που ήθελαν να εργαστούν μόνα τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα. Ωστόσο, σε άλλες ομάδες τα παιδιά κατάφεραν να εργαστούν αρμονικά και να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα.
Τέλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία τόσο με τα παιδιά όσο και με τη νηπιαγωγό. Η επίσκεψή μας στο νηπιαγωγείο άρεσε στα παιδιά, τα οποία ανταποκρίθηκαν θετικά στις δραστηριότητες που είχαμε σχεδιάσει και συμμετείχαν ενεργά.
Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση ήταν εξίσου ωφέλιμη για μας όσο και για τα παιδιά. Με αυτή την εργασία μάς δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμαστούμε στο χώρο του νηπιαγωγείου και να σχεδιάσουμε μια διδασκαλία που αντλεί στόχους τόσο από τα Μαθηματικά όσο και από τους Υπολογιστές. Το θέμα που διαπραγματευτήκαμε ήταν λιγάκι δύσκολο και δυσνόητο για μαθητές νηπιαγωγείου και θα ήταν καλύτερα να εφαρμοστεί στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Παρόλα αυτά, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μας και τα κατάφεραν αρκετά καλά. Η χρήση της τεχνολογίας και του ψηφιακού υλικού προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παιδιών και μάς έδωσε πολλές ιδέες για αξιοποίηση από τα παιδιά. Η τεχνολογία υποστήριξε και επέκτεινε τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε με τα παιδιά. Γενικότερα, η τεχνολογία και το ψηφιακό υλικό προσφέρει πολλές δυνατότητες για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Μέσα από την πληθώρα των διαθέσιμων λογισμικών τα παιδιά μπαίνουν σε διαδικασίες διερεύνησης, παρατήρησης, διατύπωσης υποθέσεων για την επίλυση προβλημάτων και καλλιεργούν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Η δική μας παρουσία στο νηπιαγωγείο, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδασκαλίας και η καταγραφή συμβάντων και γεγονότων μάς βοήθησε στο να πειραματιστούμε, να προβληματιστούμε και να καταγράψουμε τυχόν λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις ώστε να βελτιωθούμε και να αναστοχαστούμε σχετικά με το πώς θα έπρεπε να δράσουμε, τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει διαφορετικά ή ακόμα και τι θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε, εφόσον είχαμε θετική ανατροφοδότηση από τα παιδιά. Η εργασία αυτή και ειδικότερα, η υλοποίηση στο χώρο του νηπιαγωγείου, ήταν μια ευκαιρία για εφαρμόσουμε στην πράξη όσα διδασκόμαστε σε θεωρητικό επίπεδο στο πανεπιστήμιο.

Βιβλιογραφία: 

Van De Walle, A.J. (2007). Διδάσκοντας Μαθηματικά, Αθήνα: Επίκεντρο
Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π., Μπασαγιάννη, Ε. (2008). Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα: ΟΕΔΒ
http://www.yenka.com