Πίνακας διπλής εισόδου: σχήματα και υφές

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Το ζητούμενο της άσκησης είναι η τοποθέτηση των αντικειμένων στις κατάλληλες θέσεις του πίνακα διπλής εισόσου ο οποίος στον οριζόντιο άξονά του περιλαμβάνει τα σχήματα και στον κάθετο τις υφές.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/Dessins/Formtab.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στη θεματική ενότητα των Δεδομένων και ειδικότερα της επεξεργασίας και της οργάνωσης δεδομένων.