Άμεση αναγνώριση αριθμών και πρόσθεση

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Η δράση απαιτεί την άμεση αναγνώριση των αριθμών που αναπαρίστανται στα εκατέρωθεν του συμβόλου της πρόσθεσης κουτάκια και κατόπιν, την πρόσθεση αυτών και την καταχώρηση της απάντησης.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Arithme/nombre/Additio.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά με τη δραστηριότητα μαθηματικά αφορούν την κατηγορία Αριθμοί και Πράξεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία περιλαμβάνει στη θεματική ενότητα Αριθμοί και Πράξεις μαθησιακούς στόχους σχετικούς με την άμεση αναγνώριση αριθμητικών ποσοτήτων καθώς επίσης και την πράξη της πρόσθεσης ποσοτήτων και αριθμών.